Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2010

Numar înregistrari gasite: 817
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/12.01.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la București, la 13 noiembrie 2009 Lege 10/2010
19.01.2010
2. L2/26.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență Lege 209/2010
11.11.2010
3. L3/26.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 159/2010
12.07.2010
4. L4/26.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici Lege 199/2010
20.10.2010
5. L5/27.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora precum și alte măsuri în domeniul bugetar Lege 30/2012
16.03.2012
6. L6/29.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale în România Lege 190/2010
14.10.2010
7. L7/29.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale Lege 222/2011
29.11.2011
8. L8/29.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranță rutieră Lege 125/2012
12.07.2012
9. L9/29.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 198/2015
09.07.2015
10. L10/29.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 100/2014
04.07.2014
11. L11/29.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat în domeniul feroviar Lege 245/2010
07.12.2010
12. L12/29.01.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili Lege 98/2010
21.05.2010
13. L13/29.01.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile Lege 124/2010
30.06.2010
14. L14/29.01.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale Lege 32/2011
21.03.2011
15. L15/29.01.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne Lege 128/2010
30.06.2010
16. L16/29.01.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 Lege 74/2010
26.04.2010
17. L17/02.02.2010 Proiectul Legii - Legea responsabilității fiscal-bugetare Lege 69/2010
16.04.2010
18. L18/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată Lege 153/2010
12.07.2010
19. L19/02.02.2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru desfășurarea în condiții de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale, precum și a referendumului respinsa
23.11.2010
20. L20/02.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
12.07.2010
21. L21/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 respinsa
01.03.2011
22. L22/02.02.2010 Propunere legislativă pentru instituirea sărbătorii limbii tătare Lege 256/2010
14.12.2010
23. L23/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002 respinsa
16.11.2010
24. L24/02.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea părții introductive a alin.(2) indice 1 al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
27.03.2012
25. L25/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
19.10.2010
26. L26/02.02.2010 Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea și tratarea copiilor afectați de tulburări din spectrul autist respinsa
24.06.2010
27. L27/02.02.2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii la plată a sumelor datorate de instituțiile publice în baza unor înțelegeri de altă natură decât cea comercială și a sumelor reprezentând creanțe fiscale ale contribuabililor respinsa
19.10.2010
28. L28/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată respinsa
24.06.2010
29. L29/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată respinsa
23.11.2010
30. L30/02.02.2010 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii respinsa
01.03.2011
31. L31/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 225/2011
29.11.2011
32. L32/02.02.2010 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Zalău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, județul Sălaj respinsa
24.06.2010
33. L33/02.02.2010 Propunere legislativă privind Programul național de realizare a cadastrului general în mediul rural respinsa
19.10.2010
34. L34/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare respinsa
23.11.2010
35. L35/02.02.2010 Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse respinsa
19.10.2010
36. L36/02.02.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru colectarea, sortarea, etichetarea, depozitarea și valorificarea în stare proaspătă sau pentru procesare a legumelor și fructelor respinsa
24.06.2010
37. L37/02.02.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru transferul Pieței de Gros SA București și a centrelor de colectare a legumelor și fructelor către formele asociative ale producătorilor respinsa
24.06.2010
38. L38/02.02.2010 Propunere legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013 respinsa
24.06.2010
39. L39/02.02.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru producerea de legume proaspete în spații protejate respinsa
24.06.2010
40. L40/02.02.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor pentru colectarea, procesarea, stocarea și valorificarea laptelui sub forma produselor procesate respinsa
24.06.2010
41. L41/02.02.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art. 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 respinsa
24.06.2010
42. L42/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.IV din Legea nr.242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea O.G. nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul respinsa
24.06.2010
43. L43/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare respinsa
24.06.2010
44. L44/02.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
24.06.2010
45. L45/02.02.2010 Propunere legislativă privind "Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național" respinsa
24.06.2010
46. L46/02.02.2010 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
19.10.2010
47. L47/02.02.2010 Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin direct al statului asociațiilor de producători viticoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin Lege 63/2016
12.04.2016
48. L48/02.02.2010 Propunere legislativă privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie respinsa
22.03.2011
49. L49/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
19.06.2012
50. L50/02.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
22.11.2011
51. L51/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 175/2010
17.07.2010
52. L52/02.02.2010 Propunere legislativă privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice Lege 154/2012
28.09.2012
53. L53/02.02.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art. 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 respinsa
24.06.2010
54. L54/02.02.2010 Propunere legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013 respinsa
24.06.2010
55. L55/02.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale și aromatice Lege 239/2010
07.12.2010
56. L56/02.02.2010 Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice respinsa
23.03.2021
57. L57/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Titlul I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
05.03.2013
58. L58/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri privind realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
24.06.2010
59. L59/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 indice 1 din Legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare respinsa
19.10.2010
60. L60/02.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
23.11.2010
61. L61/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare retrasa
de catre initiator
08.02.2010
62. L62/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare Lege 99/2014
04.07.2014
63. L63/02.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
19.10.2010
64. L64/02.02.2010 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele germane în cel de-al doilea război mondial respinsa
24.06.2010
65. L65/02.02.2010 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate de trupele ruse în cel de-al doilea război mondial respinsa
24.06.2010
66. L66/02.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice respinsa
01.03.2011
67. L67/02.02.2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național respinsa
01.03.2011
68. L68/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
22.03.2011
69. L69/02.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit respinsa
28.06.2016
70. L70/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
01.03.2011
71. L71/02.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
19.10.2010
72. L72/02.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii zootehniei nr.72/2002 respinsa
23.11.2010
73. L73/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2007 - legea energiei electrice, publicată în M.Of. nr.525 din 22 Iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.351/2004 - legea gazelor, publicată în M.Of. nr.679 din 28 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
25.09.2012
74. L74/02.02.2010 Propunere legislativă privind aprobarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ respinsa
23.11.2010
75. L75/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic respinsa
24.06.2010
76. L76/02.02.2010 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
24.06.2010
77. L77/02.02.2010 Propunere legislativă pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Piatra Neamț a unui teren aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrarea Naționale "Apele Române" respinsa
24.06.2010
78. L78/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonarea de Urgență a Guvernului nr.189/2002, aprobată prin Legea nr.354/2003, privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională respinsa
24.06.2010
79. L79/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul și acvacultura Lege 219/2010
11.11.2010
80. L80/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) și d) ale art.64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
19.10.2010
81. L81/02.02.2010 Propunere legislativă - Legea responsabilității fiscal-bugetare respinsa
13.04.2010
82. L82/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing respinsa
24.06.2010
83. L83/02.02.2010 Propunere legislativă privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli respinsa
23.06.2010
84. L84/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.12 din 6 august 1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite retrasa
de catre initiator
22.02.2010
85. L85/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respinsa
24.06.2010
86. L86/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 109/2010
03.06.2010
87. L87/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale retrasa
de catre initiator
22.02.2010
88. L88/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante Lege 212/2010
11.11.2010
89. L89/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.06.2012
90. L90/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 13 indice 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
28.06.2010
91. L91/02.02.2010 Propunere legislativă - Legea holdingului respinsa
de Senat
26.04.2010
92. L92/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităților respinsa
12.03.2013
93. L93/02.02.2010 Propunere legislativă privind "Programul național pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbușire în cazul unor inundații" respinsa
19.10.2010
94. L94/02.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul respinsa
24.06.2010
95. L95/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului, republicată respinsa
19.10.2010
96. L96/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
de Senat
26.04.2010
97. L97/02.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
19.10.2010
98. L98/02.02.2010 Propunere legislativă privind reglementarea unor aspecte financiare ale Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava" retrasa
de catre initiator
22.02.2010
99. L99/09.02.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici Lege 140/2010
07.07.2010
100. L100/09.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
27.03.2012
101. L101/09.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.252/2003 privind registrul unic de control respinsa
21.10.2010
102. L102/09.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001 respinsa
14.09.2011
103. L103/09.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite Lege 157/2010
12.07.2010
104. L104/09.02.2010 Propunere legislativă privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținând întreprinzătorilor tineri, debutanți în afaceri respinsa
14.09.2011
105. L105/09.02.2010 Propunere legislativă privind holdingurile adoptata
de Senat
03.05.2010
106. L106/09.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 247/2010
14.12.2010
107. L107/09.02.2010 Propunere legislativă privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 respinsa
24.06.2010
108. L108/09.02.2010 Propunere legislativă pentru asigurarea bugetului minim necesar realizării politicii externe a statului român respinsa
24.06.2010
109. L109/09.02.2010 Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Direcția Apelor Dobrogea - Litoral Lege 191/2010
14.10.2010
110. L110/09.02.2010 Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în vederea realizării obiectivului de investiții "Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman - județul Neamț" Lege 216/2010
11.11.2010
111. L111/09.02.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap. IV (art.17 - 26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
17.05.2011
112. L112/09.02.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap. IV (art.17 - 26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
17.05.2011
113. L113/09.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.14 din Legea nr.69 din 2000 a educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
23.11.2010
114. L114/09.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului -cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional retrasa
de catre initiator
19.04.2010
115. L115/09.02.2010 Propunere legislativă - Legea responsabilității fiscal-bugetare respinsa
13.04.2010
116. L116/09.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție adoptata
de Senat
03.05.2010
117. L117/09.02.2010 Propunere legislativă privind siguranța digurilor Lege 259/2010
14.12.2010
118. L118/09.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților respinsa
01.03.2011
119. L119/09.02.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2010 privind modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 146/2010
12.07.2010
120. L120/10.02.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pentru anul 2010 Lege 107/2010
03.06.2010
121. L121/10.02.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie Lege 112/2010
16.06.2010
122. L122/11.02.2010 Propunere legislativă privind "Constituirea, organizarea și funcționarea Zonei Metropolitane București" respinsa
de Senat
13.02.2017
123. L123/15.02.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante psihotrope Lege 92/2010
21.05.2010
124. L124/16.02.2010 Proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice Lege 263/2010
16.12.2010
125. L125/18.02.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" S.A. către Ministerul Apărării Naționale, în anul 2010 Lege 111/2010
16.06.2010
126. L126/19.02.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România și Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara, la 13 iulie 2009 Lege 57/2010
22.03.2010
127. L127/19.02.2010 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Racșa, județul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orașu Nou Lege 86/2010
13.05.2010
128. L128/23.02.2010 Propunere legislativă pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistare în registrul comerțului retrasa
de catre initiator
22.03.2010
129. L129/23.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
14.05.2013
130. L130/23.02.2010 Propunere legislativă privind completarea articolului 8 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
24.06.2010
131. L131/23.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatului (6) al articolului 48 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, completarea articolului 33 din Ordonanța nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării, modificarea și completarea articolului 36 din Legea nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică respinsa
19.10.2010
132. L132/23.02.2010 Propunere legislativă privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 254/2011
05.12.2011
133. L133/23.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, a articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., precum și modificarea articolului 30 din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
24.06.2010
134. L134/23.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă retrasa
de catre initiator
07.04.2010
135. L135/23.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii respinsa
01.03.2011
136. L136/23.02.2010 Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" retrasa
de catre initiator
08.03.2010
137. L137/23.02.2010 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
27.03.2012
138. L138/23.02.2010 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
19.10.2010
139. L139/23.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autoritați și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
16.11.2010
140. L140/23.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
19.10.2010
141. L141/23.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă respinsa
01.03.2011
142. L142/23.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
16.04.2013
143. L143/23.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.11.2013
144. L144/23.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.329/2003, republicată, privind exercitarea profesiei de detectiv particular respinsa
24.06.2010
145. L145/23.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatului (3) a articolului 13 din Ordonanța de Urgență nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, completarea articolului 73 din Ordonanța nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, precum și modificarea și completarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor respinsa
24.06.2010
146. L146/23.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, Titlul VI respinsa
19.10.2010
147. L147/01.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr.354/2003 Lege 20/2013
04.03.2013
148. L148/01.03.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României Lege 120/2010
30.06.2010
149. L149/01.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 115/2010
24.06.2010
150. L150/01.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuarea șomajului în anul 2010 Lege 185/2010
14.10.2010
151. L151/02.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Lege 242/2010
07.12.2010
152. L152/03.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea pentru Locuințe Lege 123/2010
30.06.2010
153. L153/05.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activitații de întreținere a culoarului de frontieră, fâșiei de protecție a semnelor de frontieră Lege 116/2010
24.06.2010
154. L154/05.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea dispozițiilor Titlului XI " Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 100/2011
15.06.2011
155. L155/08.03.2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.590/2003 privind tratatele respins
de Senat
21.06.2012
156. L156/08.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 34/2013
08.03.2013
157. L157/08.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative Lege 38/2013
08.03.2013
158. L158/12.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Lege 228/2011
05.12.2011
159. L159/15.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Fondul European pentru Garantare Agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare Lege 149/2010
12.07.2010
160. L160/19.03.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Garanție dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proporție de 80% a obligațiilor aferente Contractului de finanțare dintre Banca Europeană de Investiții și S.C. Ford Romania S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova. Lege 58/2010
25.03.2010
161. L161/19.03.2010 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat partticipant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 70/2010
16.04.2010
162. L162/19.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat Lege 223/2010
18.11.2010
163. L163/19.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București, la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010 și pentru modificarea O.U.G. nr.99 / 2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București, la 24 aprilie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 21 septembrie 2009 Lege 72/2010
16.04.2010
164. L164/19.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (primul addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 18 februarie 2010, și la Bruxelles, la 22 februarie la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și pentru completarea O.U.G. nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și a Acordului de împrumut, în sumă depănă la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al împrumutului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Imprumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009 Lege 73/2010
16.04.2010
165. L165/23.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011 Lege 144/2010
12.07.2010
166. L166/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2008 Lege 193/2010
21.10.2010
167. L167/30.03.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 pentru desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 200/2010
20.10.2010
168. L168/30.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 167/2010
14.07.2010
169. L169/30.03.2010 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen Lege 141/2010
12.07.2010
170. L170/30.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 249/2010
14.12.2010
171. L171/30.03.2010 Proiectul Legii penru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali respins
de Senat
07.12.2011
172. L172/30.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea legii administrației publice Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
07.12.2011
173. L173/30.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată și a Legii nr.383/2007 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată Lege 258/2010
14.12.2010
174. L174/30.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea și funcționarea serviciului de telecomunicații speciale, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
21.05.2012
175. L175/30.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea serviciului de protecție și pază respins
de Senat
21.05.2012
176. L176/30.03.2010 Proiect de Lege privind înființarea satului Culmea, județul Constanța prin reorganizarea orașului Ovidiu, județul Constanța Lege 48/2011
04.04.2011
177. L177/07.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2006 privind siguranța feroviară Lege 65/2011
10.05.2011
178. L178/07.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și realizarea ortofotoplanurilor pe teritoriul României, în folosul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale Lege 136/2010
01.07.2010
179. L179/07.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 147/2010
12.07.2010
180. L180/07.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor Lege 191/2012
30.10.2012
181. L181/07.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli Lege 195/2010
22.10.2010
182. L182/07.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 282/2013
31.10.2013
183. L183/07.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative Lege 231/2010
07.12.2010
184. L184/07.04.2010 Propunere legislativă privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat Lege 178/2010
01.10.2010
185. L185/07.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență nr.19 din 17/03/2005, privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului respinsa
19.10.2010
186. L186/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
22.03.2011
187. L187/07.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
12.11.2013
188. L188/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/1997 republicată, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" respinsa
23.11.2010
189. L189/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) indice 1 și (3) indice 2 ale art.29 din Legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
23.11.2010
190. L190/07.04.2010 Propunere legislativă privind interoperabilitatea sistemelor informatice respinsa
01.03.2011
191. L191/07.04.2010 Propunere legislativă privind măsurile de securitate ale sistemelor informatice respinsa
01.03.2011
192. L192/07.04.2010 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România respinsa
de Senat
15.09.2010
193. L193/07.04.2010 Propunere legislativă privind asigurarea desfășurării procesului de creștere a performanțelor energetice pentru o anumită categorie de blocuri de locuințe, în conexiune cu operațiunea de construire a locuințelor în regim A.N.L. deasupra planșeelor terasă aparținând acestor blocuri retrasa
de catre initiator
17.05.2010
194. L194/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21 din 21 august 1992 privind protecția consumatorilor, publicată în M.Of. nr. 212 din 28 august 1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.11.2013
195. L195/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii administrației publice locale nr.215/2001" respinsa
de Senat
07.12.2011
196. L196/13.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea articolului II din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 148/2010
12.07.2010
197. L197/13.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2010 pentru finanțarea, în anul 2010, a programului "Renașterea satului românesc - 10 case pentru specialiști" Lege 268/2010
22.12.2010
198. L198/13.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto Lege 145/2010
12.07.2010
199. L199/13.04.2010 Propunere legislativă privind declararea zilei de 24 Ianuarie zi de sărbătoare națională legală respinsa
12.10.2011
200. L200/13.04.2010 Propunere legislativă pentru prelungirea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 respinsa
19.10.2010
201. L201/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.129/2000 privind formarea profesională continuă a adulților respinsa
01.03.2011
202. L202/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare Lege 221/2011
29.11.2011
203. L203/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în M.Of. nr.372 din 28 aprilie 2006 (rectificare - în M.Of.nr.391 din 05 mai 2006), cu modificările și completările ulterioare respinsa
23.11.2010
204. L204/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
01.03.2011
205. L205/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind codul consumului, legea nr.296/2004, republicat 2008 respinsa
12.11.2013
206. L206/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art. 33 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 241/2010
07.12.2010
207. L207/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul din preventiv, cu modificările și completările ulterioare Lege 234/2010
07.12.2010
208. L208/13.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008 respinsa
05.03.2013
209. L209/13.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008 respinsa
19.10.2010
210. L210/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Președintelui României respinsa
22.03.2011
211. L211/13.04.2010 Propunere legislativă privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obținute exclusiv prin mijloace proprii respinsa
12.11.2013
212. L212/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății respinsa
22.03.2011
213. L213/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2008, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
01.03.2011
214. L214/13.04.2010 Propunere legislativă privind serviciul de asistent familial respinsa
01.03.2011
215. L215/13.04.2010 Propunere legislativă privind acordarea unei recompense financiare cu caracter stimulatoriu elevilor premianți ai olimpiadelor internaționale școlare Lege 235/2010
07.12.2010
216. L216/13.04.2010 Propunere legislativă privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținând întreprinzătorilor tineri, debutanți în afaceri respinsa
14.09.2011
217. L217/13.04.2010 Propunere legislativă pentru îngrijirea copilului preșcolar respinsa
22.03.2011
218. L218/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.102 din 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsa
12.03.2013
219. L219/13.04.2010 Propunere legislativă privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor Lege 232/2010
07.12.2010
220. L220/13.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali publicată în monitorul oficial 196 din anul 2008 respinsa
05.03.2013
221. L221/13.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.226/2009 pentru organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România Lege 211/2010
11.11.2010
222. L222/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
16.11.2010
223. L223/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 Codul Muncii respinsa
12.10.2011
224. L224/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
23.11.2010
225. L225/13.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respinsa
22.03.2011
226. L226/19.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 respinsa
31.05.2011
227. L227/20.04.2010 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil, clădire și teren, din proprietatea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și administrarea Curții de Conturi a României Lege 240/2010
07.12.2010
228. L228/20.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare Lege 196/2010
20.10.2010
229. L229/20.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România adoptat
de Senat
02.09.2010
230. L230/20.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă'' Lege 187/2010
14.10.2010
231. L231/20.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 166/2010
14.07.2010
232. L232/20.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 143/2010
12.07.2010
233. L233/20.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și persoane Lege 168/2010
14.07.2010
234. L234/20.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă Lege 186/2010
14.10.2010
235. L235/20.04.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București, la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea șu protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București, la 14 august 1992 Lege 104/2010
03.06.2010
236. L236/20.04.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Beirut, la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și a protocolului-anexă, semnate la București, la 18 octombrie 1994 Lege 105/2010
03.06.2010
237. L237/20.04.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 11 iunie 2009 Lege 103/2010
03.06.2010
238. L238/20.04.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul "Operațiunii Black Sea Harmony" semnat la Istanbul, la 31 martie 2009 Lege 114/2010
16.06.2010
239. L239/20.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților voluntari respins
de Senat
21.12.2011
240. L240/20.04.2010 Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar respinsa
01.03.2011
241. L241/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
05.03.2013
242. L242/20.04.2010 Propunere legislativă privind trecerea unor drumuri și căi ferate forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrative-teritoriale Lege 192/2010
14.10.2010
243. L243/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 indice 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice respinsa
19.06.2012
244. L244/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 236/2010
07.12.2010
245. L245/20.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
01.03.2011
246. L246/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe respinsa
19.06.2012
247. L247/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
05.04.2011
248. L248/20.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
01.03.2011
249. L249/20.04.2010 Propunere legislativă privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale Lege 238/2010
07.12.2010
250. L250/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 237/2010
07.12.2010
251. L251/20.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.03.2011
252. L252/20.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(1) lit. c) și d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
de Senat
06.12.2011
253. L253/20.04.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
23.11.2010
254. L254/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura însolvenței respinsa
05.03.2013
255. L255/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
12.03.2013
256. L256/20.04.2010 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității respinsa
01.03.2011
257. L257/22.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată respinsa
17.04.2013
258. L258/27.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor Lege 248/2010
14.12.2010
259. L259/27.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Lege 183/2015
02.07.2015
260. L260/27.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
22.03.2011
261. L261/27.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală respinsa
05.03.2013
262. L262/27.04.2010 Propunere legislativă privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței respinsa
22.04.2015
263. L263/27.04.2010 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice respinsa
23.11.2010
264. L264/27.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea organizațiilor de proprietari respinsa
01.03.2011
265. L265/27.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991 - Legea contabilității respinsa
23.11.2010
266. L266/27.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolul 34 din Codul Fiscal respinsa
23.11.2010
267. L267/27.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
12.03.2013
268. L268/27.04.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA), adoptat la Bonn, la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn, la 26 ianuarie 2009 Lege 102/2010
03.06.2010
269. L269/27.04.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernului Republicii Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de cooperare polițienească și vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 Lege 101/2010
03.06.2010
270. L270/03.05.2010 Proiect de Lege privind consolidarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice Lege 176/2010
01.09.2010
271. L271/04.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar Lege 213/2010
11.11.2010
272. L272/04.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 Lege 138/2013
30.04.2013
273. L273/04.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 172/2010
16.07.2010
274. L274/04.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificările profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 9/2011
01.03.2011
275. L275/04.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 243/2010
07.12.2010
276. L276/04.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale Lege 201/2010
20.10.2010
277. L277/04.05.2010 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție respins
18.10.2011
278. L278/04.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar Lege 47/2011
04.04.2011
279. L279/04.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit Lege 207/2011
15.11.2011
280. L280/04.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri Lege 184/2010
14.10.2010
281. L281/04.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 46/2011
04.04.2011
282. L282/04.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării Lege 205/2010
11.11.2010
283. L283/04.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții Lege 3/2011
01.03.2011
284. L284/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
07.12.2011
285. L285/04.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
22.06.2011
286. L286/04.05.2010 Propunere legislativă privind Programul Național de Autostrăzi și Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 2011 - 2020 și măsuri de reglementare a contractelor de antrepriză și subantrepriză respinsa
14.09.2011
287. L287/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în M. Of. nr.279/21 aprilie 2003 Lege 134/2011
05.07.2011
288. L288/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.54/2003 - a sindicatelor, publicată în M.Of. nr.73/05 feb.2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.06.2012
289. L289/04.05.2010 Propunere legislativă privind obligativitatea instituțiilor administrației locale de stat, instituțiilor publice locale, instituțiilor de învățământ și sanitare de a folosi ca personal de pază cadre ale Poliției Comunitare Locale respinsa
01.03.2011
290. L290/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
01.03.2011
291. L291/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
22.03.2011
292. L292/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
20.12.2010
293. L293/04.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice respinsa
23.11.2010
294. L294/04.05.2010 Propunere legislativă privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 171/2010
16.07.2010
295. L295/04.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
22.03.2011
296. L296/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 29/2011
11.03.2011
297. L297/04.05.2010 Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din România Lege 28/2011
11.03.2011
298. L298/04.05.2010 Propunere legislativă cu privire la introducerea șahului ca disciplină de studiu opțională în învățământul primar respinsa
14.09.2011
299. L299/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România respinsa
22.11.2011
300. L300/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală respinsa
22.03.2011
301. L301/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
302. L302/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică respinsa
22.03.2011
303. L303/04.05.2010 Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada - Kaleh respinsa
01.03.2011
304. L305/11.05.2010 Proiect de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respins
01.03.2011
305. L306/11.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 265/2010
22.12.2010
306. L307/11.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.86 al Legii energiei electrice nr.13/2007 respins
25.09.2012
307. L308/11.05.2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii gazelor nr.351/2004 respins
25.09.2012
308. L309/11.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar - bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2010 Lege 266/2010
22.12.2010
309. L310/11.05.2010 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 138/2010
01.07.2010
310. L311/11.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la 12 noiembrie 2009 Lege 133/2010
30.06.2010
311. L312/11.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
07.12.2011
312. L313/11.05.2010 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, județul Bihor precum și a reședinței de comună Lege 214/2012
13.11.2012
313. L314/11.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
18.02.2013
314. L315/11.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 cu toate modificările și completările ulterioare respins
de Senat
21.05.2012
315. L316/11.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 - Legea învățământului respins
de Senat
12.02.2013
316. L317/11.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.51 al Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice respinsa
05.04.2011
317. L318/11.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
22.03.2011
318. L319/11.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
05.03.2013
319. L320/11.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136/1995 - privind asigurările și reasigurările în România, publicată în M.Of.303/30 Decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
320. L321/11.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
01.03.2011
321. L322/18.05.2010 Proiect de Lege pentru abrogarea unor acte normative din domeniul ajutorului de stat în agricultură Lege 281/2010
24.12.2010
322. L323/18.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie Lege 30/2011
11.03.2011
323. L324/18.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă" Lege 10/2011
01.03.2011
324. L325/18.05.2010 Proiect de Lege privind criza financiară și insolvența unităților administrativ teritoriale respins
29.10.2013
325. L326/18.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de Simplificare aferent Memorandumului de Înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 Lege 99/2011
15.05.2011
326. L327/18.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului Lege 204/2010
11.11.2010
327. L328/18.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
de Senat
06.12.2011
328. L329/18.05.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 137/2010
01.07.2010
329. L330/18.05.2010 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986 Lege 164/2010
12.07.2010
330. L331/18.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea art.41 al Legii nr.144/2007 privind înființarea organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsa
de Senat
25.09.2012
331. L332/18.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz respinsa
22.11.2011
332. L333/18.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Lege 91/2011
06.06.2011
333. L334/18.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
22.03.2011
334. L335/18.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14/04/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
22.03.2011
335. L336/18.05.2010 Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" respinsa
23.04.2013
336. L337/18.05.2010 Propunere legislativă privind reglementarea contractelor de întreținere a infrastructurii rutiere din România respinsa
14.09.2011
337. L338/26.05.2010 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Satu Nou, din componența comunei Racu, județul Harghita, în Gârciu Lege 164/2011
11.07.2011
338. L339/26.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Lege 229/2011
05.12.2011
339. L340/26.05.2010 Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar respinsa
de Senat
19.12.2018
340. L341/26.05.2010 Propunere legislativă privind statutul personalului didactic respinsa
de Senat
19.12.2018
341. L342/26.05.2010 Propunere legislativă - Legea învățământului superior respinsa
de Senat
19.12.2018
342. L343/26.05.2010 Propunere legislativă - Legea educației naționale respinsa
de Senat
18.02.2019
343. L344/26.05.2010 Legea educației naționale și învățarea pe tot parcursul vieții respins
de Senat
25.02.2019
344. L345/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004 Lege 19/2012
11.01.2012
345. L346/26.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare respinsa
05.03.2013
346. L347/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
16.04.2013
347. L348/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valuta, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană respinsa
23.04.2013
348. L349/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2004 - legea gazelor, publicată în M.Of. nr.679 din 28 Iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
25.09.2012
349. L350/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, publicată în M.Of. nr.200 din 9 Mai 2000, cu modificările și completările ulterioare respinsa
14.09.2011
350. L351/26.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 60 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
17.05.2011
351. L352/26.05.2010 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby respinsa
23.03.2021
352. L353/26.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
16.04.2013
353. L354/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.06.2014
354. L355/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
355. L356/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 respinsa
22.11.2011
356. L357/26.05.2010 Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori al societăților comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare respinsa
01.03.2011
357. L358/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art 5 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989 nr.341/2004 respinsa
16.04.2013
358. L359/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
359. L360/26.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.05.2011
360. L361/26.05.2010 Propunere legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii respinsa
05.03.2013
361. L362/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
19.06.2012
362. L363/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare respinsa
01.03.2011
363. L364/26.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 respinsa
14.09.2011
364. L365/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România respinsa
17.05.2011
365. L366/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respinsa
01.03.2011
366. L367/26.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură respinsa
01.03.2011
367. L368/26.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
22.03.2011
368. L369/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
369. L370/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 25/2012
08.03.2012
370. L371/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale Lege 245/2011
05.12.2011
371. L372/26.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
05.03.2013
372. L373/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
01.03.2011
373. L374/26.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român respinsa
01.03.2011
374. L375/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) indice 1 al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
22.03.2011
375. L376/26.05.2010 Propunere legislativă privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal respinsa
05.06.2013
376. L377/26.05.2010 Propunere legislativă privind acordarea unor înlesniri fiscale respinsa
01.03.2011
377. L378/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
06.10.2010
378. L379/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.451 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
01.03.2011
379. L380/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.206^65 din Legea nr.571 din 22 decembrie 203 privind Codul fiscal (republicată) respinsa
01.03.2011
380. L381/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
17.05.2011
381. L382/26.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Comercial din 16 aprilie 1887 Lege 135/2011
05.07.2011
382. L383/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
22.03.2011
383. L384/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice respinsa
22.11.2011
384. L385/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor Lege 248/2011
05.12.2011
385. L386/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă respinsa
17.05.2011
386. L387/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației Lege 69/2011
25.05.2011
387. L388/01.06.2010 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 270/2010
22.12.2010
388. L389/01.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății Lege 253/2010
14.12.2010
389. L390/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 42/2013
08.03.2013
390. L391/01.06.2010 Propunere legislativă pentru completarea articolului 53 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.06.2014
391. L392/01.06.2010 Propunere legislativă privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării respinsa
08.11.2011
392. L393/01.06.2010 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor și utilităților dezafectate ale Ministerului Apărării în elemente de infrastructură educațională respinsa
01.03.2011
393. L394/01.06.2010 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
394. L395/01.06.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.15 și art.16 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de inchiriere adoptata
de Senat
19.10.2010
395. L396/01.06.2010 Propunere legislativă privind procedura colectării debitelor respinsa
25.09.2012
396. L397/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
397. L398/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
de Senat
19.10.2010
398. L399/01.06.2010 Propunere legislativă - Legea arhivelor respinsa
16.04.2013
399. L400/01.06.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
05.04.2011
400. L401/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov. 2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
22.11.2011
401. L402/01.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării respins
12.03.2013
402. L403/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 20/2012
11.01.2012
403. L404/01.06.2010 Propunere legislativă privind reglementarea accesului autovehiculelor pe aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de plecări respinsa
12.03.2013
404. L405/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
05.03.2013
405. L406/01.06.2010 Propunere legislativă pentru înființarea și organizarea Consiliului Național pentru Siguranță Rutieră respinsa
05.04.2011
406. L407/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor Lege 243/2013
17.07.2013
407. L408/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
12.03.2013
408. L409/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Codului de Procedură Civilă cu toate modificările și completările ulterioare respinsa
22.11.2011
409. L410/02.06.2010 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar Lege 118/2010
30.06.2010
410. L411/02.06.2010 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Lege 119/2010
30.06.2010
411. L412/08.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică si siguranță națională Lege 11/2011
01.03.2011
412. L413/08.06.2010 Proiect de Lege privind trecerea unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea în folosință gratuită S.C.Enel Distribuție Muntenia S.A.în vederea instalării unui post TRAFO retras
de catre initiator
06.09.2010
413. L414/08.06.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind recunoașterea reciprocă a calificărilor obținute în învățământul superior pentru continuarea studiilor în instituții de învățământ superior din cele doua țări, semnat la București la 22 mai 2009 Lege 180/2010
14.10.2010
414. L415/08.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătorești Lege 154/2011
05.07.2011
415. L416/08.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare respinsa
25.09.2012
416. L417/08.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 pe ordinea de zi
03.10.2011
417. L418/08.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 1996 - Legea Arhivelor Naționale respinsa
16.04.2013
418. L419/08.06.2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., în vederea achiziționării de autoturisme respinsa
09.12.2014
419. L420/08.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
19.06.2012
420. L421/08.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.04.2013
421. L422/15.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 206/2010
11.11.2010
422. L423/15.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării Lege 135/2015
08.06.2015
423. L424/15.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor și stabilirea regimului taxei pe valoare adăugată și al accizelor pentru aceste cantități Lege 198/2010
20.10.2010
424. L425/15.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Lege 288/2010
28.12.2010
425. L426/15.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.73/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ respins
de Senat
24.09.2012
426. L427/15.06.2010 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul privind înființarea și Statutul Organizației de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004 Lege 181/2010
14.10.2010
427. L428/15.06.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 august 2009 și la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România și Banca Europeană de Investiții, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice "Radet" București, privind finanțarea Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din municipiul București, semnat la Luxembourg și București la data de 12 și, respectiv, 14 noiembrie 1997 și a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 august 2009 și la Paris la 10 septembrie 2009 între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei încheiat la Paris la 4 iunie 1998 Lege 162/2010
12.07.2010
428. L429/15.06.2010 Proiect de Lege pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007, la Bruxelles, la Convenția pentru înființarea unui Consiliu de Cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950, la Bruxelles Lege 163/2010
12.07.2010
429. L430/15.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații respins
de Senat
07.12.2011
430. L431/15.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respins
de Senat
21.05.2012
431. L432/15.06.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respinsa
19.06.2012
432. L433/15.06.2010 Propunere legislativă privind protecția persoanelor înșelate prin ghicit sau alte mijloace și practici oculte respinsa
01.03.2011
433. L434/15.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
05.04.2011
434. L435/15.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială respinsa
22.03.2011
435. L436/15.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
05.04.2011
436. L437/15.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în M.Of. 958/28 Decembrie 2002, republicată în M.Of. 670/03 August 2006, cu modificările și completările ulterioare respinsa
05.04.2011
437. L438/15.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în M.Of. 958/28 Decembrie 2002, republicată în M.Of. 670/03 August 2006, cu modificările și completările ulterioare respinsa
05.04.2011
438. L439/22.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
08.02.2011
439. L440/22.06.2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Capitolului II al Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 302/2011
29.12.2011
440. L441/22.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare Lege 37/2011
21.03.2011
441. L442/22.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
22.11.2011
442. L443/22.06.2010 Propunere legislativă pentru completarea articolului 3 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre, precum și completarea articolului 25 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase respinsa
17.05.2011
443. L444/22.06.2010 Propunere legislativă privind instituirea Zilei porților deschise la muzee, case memoriale și colecții publice respinsa
22.11.2011
444. L445/22.06.2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
05.04.2011
445. L446/22.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
12.03.2013
446. L447/22.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea părții introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic respinsa
01.03.2011
447. L448/22.06.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării "Zilei Naționale de Rugăciune" ca sărbătoare legală nelucrătoare respinsa
12.10.2011
448. L449/22.06.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
01.03.2011
449. L450/22.06.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială respinsa
05.04.2011
450. L451/29.06.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Lege 5/2011
01.03.2011
451. L452/29.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2010 privind eșalonarea plății indemnizațiilor prevăzute de Legea nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care si-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 adoptat
de Senat
18.10.2010
452. L453/29.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale Lege 271/2018
19.11.2018
453. L454/29.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice Lege 33/2011
21.03.2011
454. L455/29.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale Lege 25/2011
11.03.2011
455. L456/29.06.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar fiscale Lege 279/2010
24.12.2010
456. L457/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare respinsa
de Senat
21.06.2012
457. L458/29.06.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 28 septembrie 2009 Lege 182/2010
14.10.2010
458. L459/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului respinsa
01.03.2011
459. L460/29.06.2010 Propunere legislativă privind liberul acces al cetățenilor în spațiile deținute de autorități și instituții publice respinsa
01.03.2011
460. L461/29.06.2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcțiilor din România respinsa
22.11.2011
461. L462/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 61/2013
21.03.2013
462. L463/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
01.03.2011
463. L464/29.06.2010 Propunere legislativă pentru interzicerea clonării și a aplicațiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului și demnitatea umană adoptata
de Senat
16.11.2010
464. L465/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil respinsa
de Senat
16.11.2010
465. L466/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 194/2013
26.06.2013
466. L467/29.06.2010 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare Lege 287/2011
14.12.2011
467. L468/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal respinsa
22.03.2011
468. L469/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
17.05.2011
469. L470/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Codului Penal cu toate modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
470. L471/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A.și a Ordonanței de Urgență nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A respinsa
01.03.2011
471. L472/29.06.2010 Propunere legislativă pentru alegerea Președintelui României respinsa
22.03.2011
472. L473/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților Lege 57/2012
22.03.2012
473. L474/29.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată respinsa
05.03.2013
474. L475/10.08.2010 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor Lege 202/2010
25.10.2010
475. L476/10.08.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare Lege 13/2011
07.03.2011
476. L477/02.09.2010 Proiect de Lege privind abrogarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică Lege 254/2010
14.12.2010
477. L478/02.09.2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării Lege 19/2011
11.03.2011
478. L479/02.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 117/2011
15.06.2011
479. L480/02.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 280/2010
24.12.2010
480. L481/02.09.2010 Proiect de Lege pentru abrogarea art.8 din Legea nr.178/2000 privind produsele cosmetice, republicată Lege 260/2010
14.12.2010
481. L482/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 88/2011
06.06.2011
482. L483/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană Lege 269/2010
22.12.2010
483. L484/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 7/2011
01.03.2011
484. L485/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală Lege 76/2011
06.06.2011
485. L486/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiuni de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 278/2010
24.12.2010
486. L487/02.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora Lege 218/2013
02.07.2013
487. L488/02.09.2010 Proiect de Lege privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în județul Iași Lege 261/2010
14.12.2010
488. L489/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport Lege 268/2011
07.12.2011
489. L490/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție Lege 183/2011
14.10.2011
490. L491/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 279/2013
31.10.2013
491. L492/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor Lege 50/2015
19.03.2015
492. L493/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere Lege 46/2012
19.03.2012
493. L494/02.09.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 93/2011
06.06.2011
494. L495/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2010 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 44/2012
19.03.2012
495. L496/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă Lege 277/2011
07.12.2011
496. L497/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporară privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură Lege 206/2011
07.11.2011
497. L498/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune Lege 224/2011
29.11.2011
498. L499/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice Lege 22/2011
11.03.2011
499. L500/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată Lege 16/2011
11.03.2011
500. L501/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 precum și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente adoptat
de Senat
21.10.2010
501. L502/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 133/2012
18.07.2012
502. L503/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive Lege 267/2010
22.12.2010
503. L504/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa Lege 173/2011
14.10.2011
504. L505/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia Lege 26/2012
08.03.2012
505. L506/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediu marin Lege 6/2011
01.03.2011
506. L507/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății Lege 193/2011
07.11.2011
507. L508/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 163/2017
07.07.2017
508. L509/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării Lege 11/2021
05.03.2021
509. L510/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, republicată Lege 149/2011
05.07.2011
510. L511/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului și sportului Lege 145/2013
30.04.2013
511. L512/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar Lege 103/2011
15.06.2011
512. L513/02.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 276/2010
24.12.2010
513. L514/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 156/2017
29.06.2017
514. L515/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 258/2011
07.12.2011
515. L516/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 109/2015
14.05.2015
516. L517/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.328/2006, cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.11.2011
517. L518/07.09.2010 Propunere legislativă privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse respinsa
05.03.2013
518. L519/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
07.12.2011
519. L520/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților respinsa
12.03.2013
520. L521/07.09.2010 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor, precum și a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă respinsa
17.05.2011
521. L522/07.09.2010 Propunere legislativă privind recuperarea și reciclarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje de băuturi respinsa
14.09.2011
522. L523/07.09.2010 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de a Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomuniști) respinsa
01.03.2011
523. L524/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
01.03.2011
524. L525/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codul de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.05.2011
525. L526/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia respinsa
08.11.2011
526. L527/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
22.03.2011
527. L528/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii nr.1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.05.2011
528. L529/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
22.03.2011
529. L530/07.09.2010 Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist respinsa
05.03.2013
530. L531/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 respinsa
de Senat
24.11.2010
531. L532/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile respinsa
12.03.2013
532. L533/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
05.03.2013
533. L534/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală respinsa
01.03.2011
534. L535/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
535. L536/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
05.03.2013
536. L537/07.09.2010 Propunere legislativă privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României Lege 122/2011
15.06.2011
537. L538/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.23 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
05.04.2011
538. L539/07.09.2010 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală respinsa
12.10.2011
539. L540/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
16.04.2013
540. L541/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162 din 12/11/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, publicată în M.Of., Partea I nr.808 din 03/12/2008, republicată în 01/02/2010 respinsa
01.03.2011
541. L542/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal respinsa
22.03.2011
542. L543/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale respinsa
19.06.2012
543. L544/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.351/2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
25.09.2012
544. L545/07.09.2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România respinsa
12.11.2013
545. L546/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie - Codul Muncii respinsa
17.05.2011
546. L547/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
22.11.2011
547. L548/07.09.2010 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naționale în memoria românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albă și alte zone, ale deportărilor și ale Foametei organizate de regimul totalitar sovietic în nordul Bucovinei și întreaga Basarabie Lege 68/2011
10.05.2011
548. L549/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
17.05.2011
549. L550/07.09.2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Experților Criminaliști din România respinsa
17.05.2011
550. L551/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
19.06.2012
551. L552/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
20.09.2016
552. L553/07.09.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XVIII "Accelerarea Judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
19.06.2012
553. L554/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național Lege 282/2011
12.12.2011
554. L555/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
01.03.2011
555. L556/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul VI, Efectuarea prelevării și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I și II respinsa
14.09.2011
556. L557/07.09.2010 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină și medicină dentară respinsa
13.05.2015
557. L558/07.09.2010 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru cultură și sport respinsa
05.04.2011
558. L559/07.09.2010 Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial respinsa
12.11.2013
559. L560/07.09.2010 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru carte respinsa
05.04.2011
560. L561/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.296 indice 1 al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și a art.220 și art.223 ale OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
17.05.2011
561. L562/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.119/1996, cu privire la actele de stare civilă Lege 272/2011
07.12.2011
562. L563/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Lege 275/2013
24.10.2013
563. L564/07.09.2010 Propunere legislativă privind statutul Școlilor populare de artă și meserii respinsa
14.09.2011
564. L565/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
01.03.2011
565. L566/07.09.2010 Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu Lege 52/2013
14.03.2013
566. L567/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 246/2011
05.12.2011
567. L568/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
01.03.2011
568. L569/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
24.11.2010
569. L570/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
17.05.2011
570. L571/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
22.11.2011
571. L572/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. respinsa
01.03.2011
572. L573/07.09.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.416 din 2001, privind venitul minim garantat respinsa
20.12.2010
573. L574/07.09.2010 Propunere legislativă privind schimbarea destinației Palatului Parlamentului respinsa
01.03.2011
574. L575/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local Lege 163/2011
11.07.2011
575. L576/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
16.04.2013
576. L577/07.09.2010 Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă nouă respinsa
01.03.2011
577. L578/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
12.03.2013
578. L579/07.09.2010 Propunere legislativă privind activitatea de cămătărie Lege 216/2011
16.11.2011
579. L580/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
22.11.2011
580. L581/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
01.03.2011
581. L582/07.09.2010 Propunere legislativă privind reglementarea raporturilor de muncă a zilierilor Lege 52/2011
15.04.2011
582. L583/07.09.2010 Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii respinsa
21.03.2017
583. L584/07.09.2010 Propunere legislativă pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respinsa
19.06.2012
584. L585/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) și pct.(13) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
05.03.2013
585. L586/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2), pct.e) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
05.03.2013
586. L587/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
22.03.2011
587. L588/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Art.121), alin.1) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
05.03.2013
588. L589/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.252) al Legii nr.31/1990, republicată privind societățile comerciale retrasa
de catre initiator
27.09.2010
589. L590/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.252), alin.(1), al Legii nr.31/1990, republicată privind societățile comerciale retrasa
de catre initiator
27.09.2010
590. L591/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G.nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal respinsa
22.03.2011
591. L592/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
05.03.2013
592. L593/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
05.03.2013
593. L594/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.31), alin.(3) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
05.03.2013
594. L595/07.09.2010 Propunere legislativă privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare respinsa
de Senat
22.11.2010
595. L596/07.09.2010 Propunere legislativă pentru constituirea unei surse de venit la bugetul de stat respinsa
17.05.2011
596. L597/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Poziției 11 din Anexa nr 1 - Lista instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării, la Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
05.04.2011
597. L598/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respinsa
01.03.2011
598. L599/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică respinsa
05.03.2013
599. L600/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A.și a Ordonanței de Urgență nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A respinsa
01.03.2011
600. L601/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
12.03.2013
601. L602/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsa
01.03.2011
602. L603/07.09.2010 Propunere legislativă privind interzicerea evacuărilor forțate începând cu data de 1 noiembrie a fiecărui an până la data de 15 martie a anului următor respinsa
01.03.2011
603. L604/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor respinsa
22.11.2011
604. L605/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice Lege 255/2011
05.12.2011
605. L606/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
19.06.2012
606. L607/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
14.09.2011
607. L608/07.09.2010 Propunere legislativă privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
608. L609/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
22.03.2011
609. L610/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului respinsa
18.10.2011
610. L611/07.09.2010 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Neamț" Lege 282/2010
28.12.2010
611. L612/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 279/2011
07.12.2011
612. L613/07.09.2010 Propunere legislativă privind aderarea autorității electorale permanente la asociația oficialilor electorali europeni (ACEEEO) Lege 202/2011
07.11.2011
613. L614/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 124/2011
20.06.2011
614. L615/07.09.2010 Propunere legislativă pentru despăgubirea cetățenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român respinsa
22.03.2011
615. L616/07.09.2010 Propunere legislativă de completare a OUG nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.44/1998 respinsa
01.03.2011
616. L617/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe respinsa
09.03.2016
617. L618/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
01.03.2011
618. L619/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, publicată în M.Of. nr.611 din 14 Decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
619. L620/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 22 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.03.2011
620. L621/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 22 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
621. L622/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social retrasa
de catre initiator
22.09.2010
622. L623/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
19.06.2012
623. L624/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
05.03.2013
624. L625/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 213/2011
15.11.2011
625. L626/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
16.04.2013
626. L627/07.09.2010 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare de stat pentru Programul Național de Resurse Genetice Vegetale respinsa
01.03.2011
627. L628/07.09.2010 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Chiscani și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, Județul Brăila Lege 257/2011
05.12.2011
628. L629/07.09.2010 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin gluten respinsa
25.09.2012
629. L630/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
630. L631/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Minelor nr.85/2003 respinsa
01.03.2011
631. L632/07.09.2010 Propunere legislativă pentru instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a României pe termen lung respinsa
01.03.2011
632. L633/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
14.09.2011
633. L634/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole respinsa
12.11.2013
634. L635/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.43 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
01.03.2011
635. L636/07.09.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între România și Canada, semnat la Ottawa, la 19 noiembrie 2009 Lege 183/2010
14.10.2010
636. L637/14.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2009 Lege 119/2011
15.06.2011
637. L638/14.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2009 Lege 120/2011
15.06.2011
638. L639/14.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 Lege 148/2013
30.04.2013
639. L640/14.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2010 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Lege 155/2013
30.04.2013
640. L641/14.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 283/2011
14.12.2011
641. L642/14.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.04.2013
642. L643/14.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96 din 21/04/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor respinsa
17.04.2013
643. L644/14.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 respinsa
31.05.2011
644. L645/14.09.2010 Proiect de Lege privind alocația pentru susținerea familiei Lege 277/2010
24.12.2010
645. L646/14.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 250/2011
05.12.2011
646. L647/14.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării Lege 215/2013
02.07.2013
647. L648/14.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1), pct.2, sbpct 2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal și pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale Lege 94/2011
06.06.2011
648. L649/21.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin(3) lit.h) din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local Lege 77/2011
06.06.2011
649. L650/28.09.2010 Proiect de Lege privind unele măsuri de expropriere în vederea realizării unor obiective de interes național, local și județean Lege 255/2010
14.12.2010
650. L651/28.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2010 pentu modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 136/2012
18.07.2012
651. L652/28.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2010 pentru modificarea articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului Lege 2/2011
01.03.2011
652. L653/05.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar Lege 275/2010
24.12.2010
653. L654/05.10.2010 Propunere legislativă privind taxa de solidaritate respinsa
22.05.2012
654. L655/05.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Lege 42/2012
19.03.2012
655. L656/05.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 14/2011
11.03.2011
656. L657/05.10.2010 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007 Lege 221/2010
11.11.2010
657. L658/05.10.2010 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
11.05.2021
658. L659/05.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 126/2011
20.06.2011
659. L660/12.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89//2010 privind anunțarea creșterii contribuției României la bugetul ITU pentru perioada 2011-2015 cu o jumatate unitate contributiva, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) ce se vor desfășura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010 Lege 4/2011
01.03.2011
660. L661/12.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale Lege 34/2011
21.03.2011
661. L662/12.10.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, semnat la București, la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Zagreb, la 8 iunie 1994 Lege 218/2010
11.11.2010
662. L663/12.10.2010 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 și la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999 Lege 215/2010
11.11.2010
663. L664/12.10.2010 Proiect de Lege privind reorganizarea comunei Lenauheim, județul Timiș și reînființarea comunelor Lenauheim, Grabați și Bulgăruș respins
de Senat
21.05.2012
664. L665/12.10.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010 Lege 203/2010
27.10.2010
665. L666/12.10.2010 Proiect de Lege pentru denunțarea Acordului dintre România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli, în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004 Lege 226/2010
25.11.2010
666. L667/12.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 pe ordinea de zi
15.11.2010
667. L668/12.10.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010 Lege 220/2010
11.11.2010
668. L669/12.10.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat la București la 28 septembrie 2009 Lege 251/2010
14.12.2010
669. L670/12.10.2010 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la București la 9 decembrie 2009 și semnată de România la București, la aceeași dată Lege 250/2010
14.12.2010
670. L671/12.10.2010 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 și semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007 Lege 252/2010
14.12.2010
671. L672/12.10.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B și C ale Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 și SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinței Părților la Geneva la 4-8 mai 2009 Lege 227/2010
25.11.2010
672. L673/12.10.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București, între Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010 Lege 228/2010
25.11.2010
673. L674/12.10.2010 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naționale care sunt reținute atunci când resursele proprii tradiționale sunt puse la dispoziția bugetului U.E., semnată la Bruxelles la 10 martie 2009 Lege 217/2010
11.11.2010
674. L675/12.10.2010 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut și finanțare între KfW, Frankfurt pe Main ("KfW") și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României ("Împrumutat") și Municipiul Timișoara ("Agenția de implementare a programului") pentru un împrumut de 3.000.000 de euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 Lege 229/2010
25.11.2010
675. L676/12.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007 Lege 225/2010
25.11.2010
676. L677/19.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii sănătății mintale și protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 Lege 129/2012
12.07.2012
677. L678/19.10.2010 Proiect de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Lege 107/2011
15.06.2011
678. L679/19.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la Bruxelles, la 20 iulie 2010 și la București, la 2 august 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 Lege 224/2010
25.11.2010
679. L680/19.10.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
22.06.2011
680. L681/18.10.2010 Proiectul Legii - Legea educației naționale Lege 1/2011
05.01.2011
681. L682/25.10.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2010 privind destinația sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României Lege 26/2011
11.03.2011
682. L683/25.10.2010 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României Lege 139/2011
05.07.2011
683. L684/25.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respins
de Senat
14.06.2011
684. L685/25.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului respinsa
de Senat
21.05.2012
685. L686/25.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
14.05.2013
686. L687/25.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice cu modificările și completările ulterioare respinsa
01.03.2011
687. L688/01.11.2010 Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil Lege 71/2011
03.06.2011
688. L689/01.11.2010 Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale Lege 187/2012
24.10.2012
689. L690/01.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța nr.3/2010 Lege 23/2011
11.03.2011
690. L691/01.11.2010 Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 16 iunie 2010, actualizată prin scrisoarea suplimentară de intenție, semnată la București, la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 2 iulie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009 Lege 257/2010
14.12.2010
691. L692/01.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.41 din 17 iunie 1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
21.06.2012
692. L693/01.11.2010 Proiect de Lege privind promovarea practicii unitare și de modificare și completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecătorească, Codul de procedură Civilă și Codul de Procedură Penală respins
de Senat
31.10.2011
693. L694/01.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
22.11.2011
694. L695/01.11.2010 Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 martie (Ziua Pomenirii Sfinților Mucenici) - Ziua Deținuților Politici Anticomuniști Lege 247/2011
05.12.2011
695. L696/01.11.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.142 din 27 iulie 1999, privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului retrasa
de catre initiator
10.11.2010
696. L697/01.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010, a Poliției Locale respinsa
22.03.2011
697. L698/09.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern Lege 191/2011
27.10.2011
698. L699/09.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă Lege 106/2011
15.06.2011
699. L700/09.11.2010 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private Lege 187/2011
24.10.2011
700. L701/09.11.2010 Proiect de Lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal Lege 101/2011
15.06.2011
701. L702/09.11.2010 Proiect de Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol) respins
01.03.2011
702. L703/09.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și realizarea ortofotoplanurilor pe teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale Lege 59/2011
10.05.2011
703. L704/09.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii Lege 24/2011
11.03.2011
704. L705/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360 din 6 iunie 2002, privind Statutul polițistului respinsa
22.03.2011
705. L706/09.11.2010 Propunere legislativă privind protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui respinsa
17.05.2011
706. L707/09.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic respinsa
04.03.2015
707. L708/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
05.03.2013
708. L709/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/1992 respinsa
17.05.2011
709. L710/09.11.2010 Propunere legislativă privind participarea forțelor armate la operații în afara teritoriului statului român Lege 121/2011
15.06.2011
710. L711/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.03.2011
711. L712/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
05.04.2011
712. L713/09.11.2010 Propunere legislativă pentru instituirea obligativității difuzării imnului național și arborarea drapelului în școlile din România respinsa
01.03.2011
713. L714/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
05.04.2011
714. L715/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
19.06.2012
715. L716/09.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților Lege 47/2012
19.03.2012
716. L717/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respinsa
17.05.2011
717. L718/09.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
12.03.2013
718. L719/09.11.2010 Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire și educare a copiilor pe timpul zilei retrasa
de catre initiator
28.02.2011
719. L720/09.11.2010 Propunere legislativă privind punerea în valoare a infrastructurii și mentenanței pentru întreținere și reparații, deținute de Societatea de "Îmbunătățiri Funciare"- S.A. respinsa
17.05.2011
720. L721/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
12.03.2013
721. L722/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
22.03.2011
722. L723/09.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.97/2005, pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 respinsa
17.05.2011
723. L724/15.11.2010 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 274/2010
24.12.2010
724. L725/15.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii respins
05.06.2013
725. L726/15.11.2010 Proiect de Lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de alta parte Lege 276/2011
07.12.2011
726. L727/15.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N Lege 20/2011
11.03.2011
727. L728/15.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate Lege 263/2013
07.10.2013
728. L729/15.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal respinsa
22.03.2011
729. L730/15.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concurenței respins
de Senat
21.12.2011
730. L731/15.11.2010 Propunere legislativă privind terminologia oficială utilizată pentru etnia țiganilor respinsa
05.04.2011
731. L732/15.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii minelor nr.85/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
14.09.2011
732. L733/15.11.2010 Propunere legislativă pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor Lege 214/2011
15.11.2011
733. L734/15.11.2010 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului respinsa
28.12.2016
734. L735/15.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.33, din 27 mai 1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică adoptata
de Senat
28.02.2011
735. L736/15.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
22.03.2011
736. L737/15.11.2010 Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare respinsa
12.03.2013
737. L738/15.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Titlului X "Circulația juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
21.06.2011
738. L739/15.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar respinsa
12.10.2011
739. L740/23.11.2010 Proiect de Lege privind calitatea aerului înconjurător Lege 104/2011
15.06.2011
740. L741/23.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar Lege 31/2011
21.03.2011
741. L742/23.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice Lege 18/2011
11.03.2011
742. L743/23.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură Lege 67/2011
10.05.2011
743. L744/23.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. Lege 21/2011
11.03.2011
744. L745/23.11.2010 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii comunei Brazi, județul Ialomița, în Rădulești Lege 150/2011
05.07.2011
745. L746/23.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea funcțiilor și demnitarilor publici, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea și funcționarea ANI precum și completarea altor acte normative respins
de Senat
26.04.2011
746. L747/23.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.115 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 și pentru modificarea art.19 din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului respins
de Senat
09.03.2011
747. L748/23.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respins
de Senat
21.05.2012
748. L749/23.11.2010 Proiect de Lege privind finalizarea studiilor pentru absolvenții programelor de studii/specializări, neautorizate sau neacreditate respins
de Senat
06.12.2011
749. L750/23.11.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Suplimentar la Memorandumul Multilateral de Înțelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, și a Acordului Suplimentar la Memorandumul de Înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la București, la 28 ianuarie 2010 Lege 262/2010
16.12.2010
750. L751/23.11.2010 Propunere legislativă privind exercitarea activităților cu caracter sexual autorizate respinsa
21.06.2011
751. L752/23.11.2010 Propunere legislativă privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată respinsa
17.05.2011
752. L753/23.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respinsa
05.04.2011
753. L754/23.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind sistemul sanitar respinsa
05.03.2013
754. L755/23.11.2010 Propunere legislativă privind scutirea de la plata ratelor împrumutului la bancă pentru persoanele sinistrate de pe urma inundațiilor din anul 2010 respinsa
05.04.2011
755. L756/23.11.2010 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.03.2011
756. L757/23.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
05.04.2011
757. L758/23.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
05.04.2011
758. L759/23.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
01.03.2011
759. L760/23.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
05.03.2013
760. L761/23.11.2010 Propunere legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare respinsa
05.04.2011
761. L762/29.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților Lege 167/2013
28.05.2013
762. L763/29.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 respins
22.11.2011
763. L764/29.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii Lege 15/2011
11.03.2011
764. L765/29.11.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea art.36 din Legea concurenței nr.21/1996 respinsa
19.06.2012
765. L766/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50, republicată, din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
17.05.2011
766. L767/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 și art.71 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată Lege 13/2012
06.01.2012
767. L768/29.11.2010 Propunere legislativă pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul privat al unităților administrativ teritoriale - Pardina, Maliuc și Crișan, județul Tulcea, a unor suprafețe de teren Lege 212/2011
15.11.2011
768. L769/29.11.2010 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor județene și a consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social respinsa
01.03.2011
769. L770/29.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
19.06.2012
770. L771/29.11.2010 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea societăților și depozitelor de colectare a fierului vechi respinsa
17.05.2011
771. L772/29.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale respinsa
22.11.2011
772. L773/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
17.05.2011
773. L774/29.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respinsa
14.02.2017
774. L775/29.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava Lege 203/2011
07.11.2011
775. L776/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) indice 1 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
12.11.2013
776. L777/29.11.2010 Proiect de Lege privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar respins
de Senat
24.09.2012
777. L778/29.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă respinsa
14.09.2011
778. L779/29.11.2010 Proiect de Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice Lege 285/2010
28.12.2010
779. L780/29.11.2010 Proiectul Legii - Lege-Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 284/2010
28.12.2010
780. L781/07.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea majorării capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre Lege 97/2011
06.06.2011
781. L782/07.12.2010 Proiect de Lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 105/2011
15.06.2011
782. L783/07.12.2010 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval Lege 83/2011
06.06.2011
783. L784/07.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic 407/2006 Lege 66/2011
10.05.2011
784. L785/2010 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Național de Informații privind Vizele și participarea României la Sistemul de Informații privind Vizele Lege 271/2010
22.12.2010
785. L786/07.12.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 31 martie 2010 Lege 272/2010
22.12.2010
786. L787/07.12.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între România și Regatul Spaniei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010 Lege 273/2010
22.12.2010
787. L788/07.12.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar respinsa
22.11.2011
788. L789/07.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
04.03.2015
789. L790/07.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social respinsa
22.11.2011
790. L791/07.12.2010 Propunere legislativă de completare a Legii nr.137/2002 privind privatizarea unele măsuri în domeniul privatizării retrasa
de catre initiator
23.02.2011
791. L792/07.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
17.05.2011
792. L793/07.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195 privind circulația pe drumurile publice respinsa
12.03.2013
793. L794/13.12.2010 Proiectul Legii - Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011 Lege 286/2010
28.12.2010
794. L795/13.12.2010 Proiectul Legii - Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 Lege 287/2010
28.12.2010
795. L796/13.12.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles, la 23 iunie 2010 Lege 112/2011
15.06.2011
796. L797/13.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 Lege 110/2011
15.06.2011
797. L798/13.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Lege 109/2011
15.06.2011
798. L799/13.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 217/2013
02.07.2013
799. L800/13.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 102/2011
15.06.2011
800. L801/13.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor Lege 132/2011
27.06.2011
801. L802/13.12.2010 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă Lege 61/2011
10.05.2011
802. L803/13.12.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 220/2011
28.11.2011
803. L804/13.12.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România Lege 278/2011
07.12.2011
804. L805/13.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Navale ''Apele Române" Lege 45/2011
04.04.2011
805. L806/13.12.2010 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010, și a Protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău, la 23 septembrie 2010 Lege 12/2011
07.03.2011
806. L807/13.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 respinsa
21.06.2011
807. L808/21.12.2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 232/2011
05.12.2011
808. L809/21.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare Lege 70/2011
03.06.2011
809. L810/21.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale Lege 180/2011
14.10.2011
810. L811/21.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 159/2011
11.07.2011
811. L812/21.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2010 pentru modificarea art.II alin.(1) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Lege 196/2011
07.11.2011
812. L813/21.12.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Fondul European pentru Garantare Agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare Lege 95/2011
06.06.2011
813. L814/21.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" respinsa
12.11.2013
814. L815/21.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
03.06.2014
815. L816/21.12.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău, la 26 august 2010, de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998 Lege 291/2010
28.12.2010
816. L817/21.12.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală ("CEEPUS III"), semnat la Budva, Muntenegru la 25 martie 2010 Lege 292/2010
28.12.2010
817. L818/21.12.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995 Lege 290/2010
28.12.2010

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 6:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro