Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2008

Numar înregistrari gasite: 726
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona, la 13 decembrie 2007 Lege 13/2008
07.02.2008
2. L2/05.02.2008 Proiect de Lege privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă Lege 158/2008
18.07.2008
3. L3/05.02.2008 Proiect de Lege privind efectuarea Recensământului General Agricol din România Lege 153/2008
11.07.2008
4. L4/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale Lege 199/2008
21.10.2008
5. L5/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România Lege 123/2009
29.04.2009
6. L6/05.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate respins
26.05.2009
7. L7/05.02.2008 Proiect de Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora la obiectivul de investiții "Palatul Parlamentului" Lege 267/2008
07.11.2008
8. L8/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 Lege 47/2009
20.03.2009
9. L9/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" Lege 271/2009
07.07.2009
10. L10/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2008 pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Lege 203/2008
21.10.2008
11. L11/05.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tututn Lege 225/2008
28.10.2008
12. L12/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 219/2008
27.10.2008
13. L13/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare Lege 49/2012
19.03.2012
14. L14/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007, privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.232/2007 și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008 Lege 238/2008
31.10.2008
15. L15/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de deminitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale Lege 177/2008
10.10.2008
16. L16/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 197/2008
21.10.2008
17. L17/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 179/2008
13.10.2008
18. L18/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii din sistemul justiției pentru anul 2008 Lege 209/2008
24.10.2008
19. L19/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi a României salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi Lege 237/2008
31.10.2008
20. L20/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ Lege 221/2008
27.10.2008
21. L21/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază și a altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar - veterinar Lege 272/2008
07.11.2008
22. L22/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 304/2008
03.12.2008
23. L23/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2005 unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" S.A. și "Electica Oltenia" S.A. aprobată cu completări prin Legea nr.277/2005 Lege 147/2008
10.07.2008
24. L24/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea art.37 alin.(1) din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătorești Lege 151/2011
05.07.2011
25. L25/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2007 privind modificarea art.8 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv Lege 121/2008
27.05.2008
26. L26/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006 Lege 172/2008
10.10.2008
27. L27/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii Lege 122/2008
27.05.2008
28. L28/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură Lege 126/2008
27.05.2008
29. L29/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice Lege 150/2008
11.07.2008
30. L30/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale Lege 151/2008
11.07.2008
31. L31/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București Lege 7/2009
17.02.2009
32. L32/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică Lege 120/2008
27.05.2008
33. L33/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere Lege 68/2008
26.03.2008
34. L34/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alineatelor 4 și 5 ale articolului 263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 188/2010
14.10.2010
35. L35/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia Lege 232/2008
31.10.2008
36. L36/05.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România Lege 61/2009
01.04.2009
37. L37/05.02.2008 Propunere legislativă privind construirea de parkinguri supraterane respinsa
15.10.2008
38. L38/05.02.2008 Propunere legislativă privind transparența câștigurilor obținute de angajații plătiți din bani publici respinsa
15.10.2008
39. L39/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață Lege 211/2008
24.10.2008
40. L40/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și munițiilor respinsa
15.10.2008
41. L41/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
15.10.2008
42. L42/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin (1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
17.03.2009
43. L43/05.02.2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România respinsa
15.10.2008
44. L44/05.02.2008 Propunere legislativă privind terminologia folosită pentru etnia țiganilor respinsa
15.10.2008
45. L45/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.22, art.62, art.63 și abrogarea art.23 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat retrasa
de catre initiator
18.03.2008
46. L46/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
03.03.2009
47. L47/05.02.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, care doresc să părăsească definitiv România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și statul național unitar român respinsa
15.10.2008
48. L48/05.02.2008 Propunere legislativă privind gestionarea populației canine respinsa
03.03.2009
49. L49/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 respinsa
de Senat
12.05.2008
50. L50/05.02.2008 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
15.10.2008
51. L51/05.02.2008 Propunere legislativă privind instituirea unei zile libere pentru părinți respinsa
15.10.2008
52. L52/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a Ordonanței Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sistemul bugetar al personalului salariat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
03.03.2009
53. L53/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.80, alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
03.03.2009
54. L54/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 respinsa
12.03.2013
55. L55/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământul, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
03.03.2009
56. L56/05.02.2008 Propunere legislativă de modificarea și completare a Legii nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
04.11.2008
57. L57/05.02.2008 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Studii Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie, județul Sibiu Lege 366/2009
20.11.2009
58. L58/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân respinsa
03.03.2009
59. L59/05.02.2008 Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole respinsa
03.03.2009
60. L60/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
03.03.2009
61. L61/05.02.2008 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței nr.43/30.01.2000, versiune consolidată în 15/07/2006 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național respinsa
28.12.2016
62. L62/05.02.2008 Propunere legislativă privind constituirea Rezervației arheologice și naturale Roșia Montană respinsa
15.10.2008
63. L63/05.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
26.05.2009
64. L64/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
03.03.2009
65. L65/05.02.2008 Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România respinsa
17.03.2009
66. L66/05.02.2008 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de carte de specialitate și a participării la congrese, necesare îmbunătățirii calității activității didactice și a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-medici și a medicilor înscriși în programe de formare continuă, în beneficiul sănătății populației respinsa
12.05.2009
67. L67/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
19.06.2012
68. L68/05.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.365/2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice respinsa
17.03.2009
69. L69/05.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată și completată prin Ordonanța nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 264/2008
07.11.2008
70. L70/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
17.03.2009
71. L71/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.100/2005, devenită Legea nr.280/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială Lege 214/2008
24.10.2008
72. L72/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 110/2005 privind vînzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
03.03.2009
73. L73/05.02.2008 Propunere legislativă privind pensiile de supraviețuire respinsa
15.10.2008
74. L74/05.02.2008 Propunere legislativă privind acordarea unei indemnizații pentru pensionarii care dețin titlul de doctor în știință respinsa
15.10.2008
75. L75/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 Lege 167/2008
02.10.2008
76. L76/05.02.2008 Propunere legislativă privind declararea localității Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, localitate-martir Lege 240/2008
31.10.2008
77. L77/05.02.2008 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Albe; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara respinsa
03.03.2009
78. L78/05.02.2008 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale UE respinsa
16.09.2009
79. L79/05.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES Lege 155/2008
11.07.2008
80. L80/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
03.03.2009
81. L81/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
22.03.2011
82. L82/05.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii 19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare respinsa
23.09.2008
83. L83/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală respinsa
03.03.2009
84. L84/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri respinsa
15.10.2008
85. L85/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 și completarea art.13 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
03.03.2009
86. L86/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1993 referitoare la alocația de stat pentru copii respinsa
15.10.2008
87. L87/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor Lege 156/2009
08.05.2009
88. L88/05.02.2008 Propunere legislativă privind asigurarea transparenței sondajelor de opinie cu relevanță politică respinsa
15.10.2008
89. L89/05.02.2008 Propunere legislativă privind interzicerea cesiunii drepturilor izvorâte din aplicarea legilor de restituire a proprietăților respinsa
15.10.2008
90. L90/05.02.2008 Propunere legislativă pentru recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la căderea regimului comunist respinsa
15.10.2008
91. L91/05.02.2008 Propunere legislativă privind atribuirea unei locuințe d-nei Valeria Oancea respinsa
03.03.2009
92. L92/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
12.03.2013
93. L93/05.02.2008 Propunere legislativă privind completarea Codului civil respinsa
09.09.2009
94. L94/05.02.2008 Propunere legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului respinsa
19.06.2012
95. L95/05.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea Decretului-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
12.05.2009
96. L96/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respinsa
17.03.2009
97. L97/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
17.03.2009
98. L98/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanței de Urgență nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România respinsa
03.03.2009
99. L99/05.02.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a unor facilitați populației pentru plata energiei termice respinsa
15.10.2008
100. L100/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare Lege 209/2009
02.06.2009
101. L101/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 176/2008
10.10.2008
102. L102/05.02.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a alineatului 1 al articolului 11 din Legea nr.10 din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, versiune consolidată în 01/04/2007 respinsa
15.10.2008
103. L103/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
03.03.2009
104. L104/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România respinsa
10.03.2009
105. L105/05.02.2008 Propunere legislativă privind condamnările cu caracter politic din perioada 1956-1962 respinsa
15.10.2008
106. L106/05.02.2008 Propunere legislativă privind completarea și modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea 280/2003 adoptata
de Senat
07.09.2009
107. L107/05.02.2008 Propunere legislativă privind sondajele de opinie respinsa
15.10.2008
108. L108/05.02.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare versiune consolidată la data de 01.02.2003 Lege 208/2008
24.10.2008
109. L109/05.02.2008 Propunere legislativă privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local respinsa
03.03.2009
110. L110/05.02.2008 Propunere legislativă privind sprijinul financiar ce se acordă mamelor, de la data pensionării respinsa
15.10.2008
111. L111/05.02.2008 Propunere legislativă privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii științifici din sistemul Academiei Române respinsa
17.03.2009
112. L112/05.02.2008 Propunere legislativă de completare a Legii nr.24(r)/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
15.10.2008
113. L113/05.02.2008 Propunere legislativă pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
03.03.2009
114. L114/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea nr.54/2003 sindicatelor respinsa
03.03.2009
115. L115/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României respinsa
03.03.2009
116. L116/05.02.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor cu destinație de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
03.03.2009
117. L117/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din 06/06/2002 respinsa
15.10.2008
118. L118/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
26.05.2009
119. L119/05.02.2008 Propunere legislativă privind organizarea sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României respinsa
15.10.2008
120. L120/07.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate Lege 105/2008
09.05.2008
121. L121/07.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldaților și gradaților voluntari Lege 51/2010
19.03.2010
122. L122/07.02.2008 Proiect de Lege privind statutul Specialistului de înaltă calificare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție respins
de Senat
21.05.2012
123. L123/07.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.4, lit.a) pct.1 din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării Lege 141/2008
10.07.2008
124. L124/07.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
de Senat
26.11.2019
125. L125/12.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război Lege 205/2008
24.10.2008
126. L126/12.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 156/2008
11.07.2008
127. L127/12.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov în scopul construirii unui campus universitar Lege 119/2008
27.05.2008
128. L128/12.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor Lege 170/2009
08.05.2009
129. L129/12.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22/02/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007 respinsa
03.03.2009
130. L130/12.02.2008 Propunere legislativă privind salvarea memoriei radioului respinsa
03.03.2009
131. L131/12.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare respinsa
03.03.2009
132. L132/12.02.2008 Propunere legislativă privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș - comună martir Lege 241/2008
31.10.2008
133. L133/12.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii 343/17 iulie 2006, pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
15.04.2009
134. L134/12.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
15.10.2008
135. L135/12.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local respinsa
15.10.2008
136. L136/12.02.2008 Propunere legislativă privind finanțarea de la bugetul de stat a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respinsa
17.03.2009
137. L137/12.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea privind modificarea Legii nr.571/2003, Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsa
15.04.2009
138. L138/12.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art.9 alin.3 din Legea 1 pe 2000, actualizată pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului Funciar nr.18 din 1991 și ale Legii nr.169 din 1997 respinsa
03.03.2009
139. L139/12.02.2008 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare respinsa
03.03.2009
140. L140/12.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
12.05.2009
141. L141/14.02.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de participare a României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oțelului din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) Lege 82/2008
08.04.2008
142. L142/14.02.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.504 din 11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidată în 28/05/2006 respinsa
de Senat
15.04.2008
143. L143/19.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2008 privind cadrul finaciar general pentru fondul de participare JEREMIE Lege 154/2008
11.07.2008
144. L144/19.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii Recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004 Lege 184/2009
26.05.2009
145. L145/19.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia Lege 303/2008
03.12.2008
146. L146/19.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art.5 alin.(l ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 188/2008
21.10.2008
147. L147/19.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului de bază lunar al chiriei care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului administrare de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat". Lege 183/2008
20.10.2008
148. L148/19.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 175/2009
12.05.2009
149. L149/19.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
03.03.2009
150. L150/19.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205 din 2004 privind protecția animalelor respinsa
15.10.2008
151. L151/19.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți respinsa
03.03.2009
152. L152/19.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
24.02.2009
153. L153/19.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
15.10.2008
154. L154/21.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Titlul XVI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 127/2008
27.05.2008
155. L155/21.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (3) al articolului 104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
de Senat
05.05.2008
156. L156/21.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
de Senat
15.04.2008
157. L157/21.02.2008 Propunere legislativă pentru protecția educațională specială a minorilor a căror părinți se află la muncă în străinătate respinsa
de Senat
19.05.2008
158. L158/22.02.2008 Propunere legislativă privind informarea Parlamentului României de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate respinsa
de Senat
21.04.2008
159. L159/26.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 190/2008
21.10.2008
160. L160/26.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori și creditori ai fondului de risc Lege 185/2008
21.10.2008
161. L161/26.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare din domeniul sanitar Lege 148/2008
11.07.2008
162. L162/26.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 Lege 204/2012
09.11.2012
163. L163/26.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art. 43 alin. (2) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată respinsa
03.03.2009
164. L164/28.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și pentru completarea art.6 din Legea contenciosului administrativ nr.554 din 07 decembrie 2004 respinsa
de Senat
19.05.2008
165. L165/28.02.2008 Propunere legislativă pentru liniștea românilor și a României respinsa
de Senat
03.06.2008
166. L166/04.03.2008 Proiect de Lege privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizori de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații Lege 298/2008
18.11.2008
167. L167/04.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri retras
de catre initiator
20.05.2008
168. L168/04.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței Lege 131/2009
29.04.2009
169. L169/04.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic Lege 171/2008
10.10.2008
170. L170/04.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 175/2008
10.10.2008
171. L171/04.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea dreptului de administrare a unor imobile și pentru luarea unor măsuri de reglementare a situației juridice a acestora Lege 24/2014
19.03.2014
172. L172/04.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală Lege 194/2009
27.05.2009
173. L173/06.03.2008 Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 16 mai 1994 Lege 230/2009
10.06.2009
174. L174/06.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază Lege 137/2008
04.07.2008
175. L175/06.03.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
de Senat
25.06.2008
176. L176/11.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio in banda de frecvențe 3600-3800 MHz Lege 259/2008
04.11.2008
177. L177/11.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2008 pentru modificarea și completarea Legii muntelui nr.347/2004 Lege 161/2008
01.10.2008
178. L178/11.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale Lege 5/2009
17.02.2009
179. L179/11.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condițiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internațional Lege 210/2008
24.10.2008
180. L180/11.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 317/2009
13.10.2009
181. L181/13.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.304 (r1) din 28/06/2004 privind organizarea judiciară respinsa
de Senat
04.03.2009
182. L182/13.03.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitățile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007 Lege 166/2008
01.10.2008
183. L183/13.03.2008 Proiect de Lege pentru completarea art.116 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 Lege 131/2008
24.06.2008
184. L184/13.03.2008 Proiect de Lege pentru aderarea României la Memorandumului de Înțelegere de la Paris privind controlul portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare Lege 113/2008
16.05.2008
185. L185/13.03.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la București la 10 septembrie 2007 la Tratatul dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999 Lege 112/2008
15.05.2008
186. L186/13.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității Lege 294/2008
14.11.2008
187. L187/13.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală respins
de Senat
04.05.2009
188. L188/17.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 277/2008
07.11.2008
189. L189/17.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2006 Lege 283/2008
07.11.2008
190. L190/18.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 268/2008
07.11.2008
191. L191/18.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană, din Fondul European pentru pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat Lege 168/2008
10.10.2008
192. L192/18.03.2008 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsa
12.05.2009
193. L193/18.03.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) respinsa
03.03.2009
194. L194/18.03.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
03.03.2009
195. L195/18.03.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice respinsa
03.03.2009
196. L196/18.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice respinsa
25.09.2012
197. L197/18.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 Legea privind organizarea și funcționarea Academiei Române respinsa
23.04.2013
198. L198/18.03.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
03.03.2009
199. L199/18.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată respinsa
03.03.2009
200. L200/21.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție respinsa
de Senat
30.03.2009
201. L201/21.03.2008 Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005 Lege 146/2008
10.07.2008
202. L202/21.03.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România si Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007 Lege 111/2008
15.05.2008
203. L203/08.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 206/2008
24.10.2008
204. L204/08.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale Lege 86/2009
08.04.2009
205. L205/08.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare Lege 130/2009
29.04.2009
206. L206/08.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea Codului de procedură penală Lege 8/2009
17.02.2009
207. L207/08.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a legii nr.334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 4/2009
17.02.2009
208. L208/08.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 Lege 3/2009
17.02.2009
209. L209/08.04.2008 Propunere legislativă privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari respinsa
16.09.2009
210. L210/08.04.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respinsa
26.05.2009
211. L211/08.04.2008 Propunere legislativă privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Grădiștea Muncelului - Cioclovina - Căpâlna" respinsa
15.10.2008
212. L212/08.04.2008 Propunere legislativă privind alocația de școlarizare respinsa
12.05.2009
213. L213/08.04.2008 Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura respinsa
22.09.2009
214. L214/08.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea unor dispoziții din Codul penal respinsa
15.10.2008
215. L215/15.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 160/2008
26.09.2008
216. L216/15.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice Lege 213/2008
24.10.2008
217. L217/15.04.2008 Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviației civile Lege 94/2009
08.04.2009
218. L218/15.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 231/2008
31.10.2008
219. L219/15.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură Lege 279/2008
07.11.2008
220. L220/15.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului Lege 127/2009
29.04.2009
221. L221/15.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin Lege 163/2009
08.05.2009
222. L222/15.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2008 pentru modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez Lege 159/2012
28.09.2012
223. L223/15.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură Lege 169/2008
10.10.2008
224. L224/15.04.2008 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naționale ale României în concordanță cu interesul național respinsa
17.03.2009
225. L225/15.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale Lege 258/2008
04.11.2008
226. L226/15.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
15.04.2009
227. L227/15.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.15 din Legea cooperației agricole nr.566/2004 respinsa
15.10.2008
228. L228/15.04.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
03.03.2009
229. L229/15.04.2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
03.03.2009
230. L230/15.04.2008 Propunere legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de Crăciun în ghiveci respinsa
15.10.2008
231. L231/15.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
15.04.2009
232. L232/15.04.2008 Propunere legislativă privind completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1954, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
17.03.2009
233. L233/15.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea pomiculturii nr.348/2003 respinsa
15.10.2008
234. L234/15.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312 din 28.06.2004 privind statutul Băncii Naționale a României respinsa
03.03.2009
235. L235/15.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Legea de modificare a Ordonanței de Urgență nr.110/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
15.04.2009
236. L236/15.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
12.05.2009
237. L237/15.04.2008 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară Lege 53/2009
01.04.2009
238. L238/15.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
17.03.2009
239. L239/15.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani respinsa
17.03.2009
240. L240/15.04.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
03.03.2009
241. L241/16.04.2008 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 respinsa
de Senat
09.03.2009
242. L242/16.04.2008 Proiect de Lege privind înființarea satului Păcălești, prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor Lege 181/2008
13.10.2008
243. L243/16.04.2008 Proiect de Lege pentru completarea art. 174 din Legea învățământului nr.84/1995 Lege 143/2008
10.07.2008
244. L244/16.04.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm la 20 noiembrie 2007. Lege 164/2008
01.10.2008
245. L245/16.04.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007 Lege 163/2008
01.10.2008
246. L246/17.04.2008 Proiect de Lege privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid respins
de Senat
08.03.2010
247. L247/17.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
07.10.2008
248. L248/17.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 144/2008
10.07.2008
249. L249/22.04.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
03.03.2009
250. L250/22.04.2008 Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu construite din fondurile statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și de medicină veterinară foștilor sau actualilor chiriași respinsa
17.03.2009
251. L251/22.04.2008 Propunere legislativă privind stimularea investițiilor respinsa
17.03.2009
252. L252/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
24.06.2009
253. L253/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
15.04.2009
254. L254/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
17.03.2009
255. L255/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
03.03.2009
256. L256/22.04.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
03.03.2009
257. L257/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
17.03.2009
258. L258/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respinsa
17.03.2009
259. L259/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată Lege 270/2008
07.11.2008
260. L260/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor respinsa
17.03.2009
261. L261/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 180/2008
13.10.2008
262. L262/22.04.2008 Propunere legislativă privind completarea anexei 1 la Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
03.03.2009
263. L263/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
17.03.2009
264. L264/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
17.03.2009
265. L265/22.04.2008 Propunere legislativă pentru abrogarea Capitolului II indice 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
15.04.2009
266. L266/22.04.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.188(r1)/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
03.03.2009
267. L267/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României Lege 226/2008
28.10.2008
268. L268/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comerț din România respinsa
03.03.2009
269. L269/22.04.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
04.11.2008
270. L270/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 284/2008
14.11.2008
271. L271/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Lege 269/2008
07.11.2008
272. L272/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfașurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale Lege 182/2016
17.10.2016
273. L273/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de membru al Uniunii Europene Lege 192/2008
21.10.2008
274. L274/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului de bază lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închrierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului admnistrate de Regia Autonomă " Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 182/2008
20.10.2008
275. L275/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă Lege 191/2008
21.10.2008
276. L276/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome Lege 87/2009
08.04.2009
277. L277/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule Lege 140/2011
05.07.2011
278. L278/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă Lege 193/2008
21.10.2008
279. L279/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism Lege 238/2011
05.12.2011
280. L280/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2008privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare Lege 242/2008
31.10.2008
281. L281/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național Lege 162/2008
01.10.2008
282. L282/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești Lege 189/2008
21.10.2008
283. L283/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural respinsa
17.03.2009
284. L284/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.03.2009
285. L285/05.05.2008 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - CEC, depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri respinsa
03.03.2009
286. L286/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 7 din O.U.G.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat Lege 262/2008
07.11.2008
287. L287/05.05.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale respinsa
03.03.2009
288. L288/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale respinsa
17.03.2009
289. L289/05.05.2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului respinsa
24.02.2009
290. L290/05.05.2008 Propunere legislativă privind emiterea, acordarea și utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informației respinsa
17.03.2009
291. L291/05.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
03.03.2009
292. L292/05.05.2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România respinsa
03.03.2009
293. L293/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
15.04.2009
294. L294/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
03.03.2009
295. L295/05.05.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
03.03.2009
296. L296/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respinsa
17.03.2009
297. L297/05.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.03.2009
298. L298/05.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 276 și 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare Lege 331/2009
11.11.2009
299. L299/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
12.05.2009
300. L300/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului respinsa
03.03.2009
301. L301/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
12.05.2009
302. L302/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completăril ulterioare respinsa
03.03.2009
303. L303/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free respinsa
04.11.2008
304. L304/05.05.2008 Propunere legislativă privind înființarea Reprezentanțelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României respinsa
03.03.2009
305. L305/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice respinsa
16.04.2013
306. L306/05.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe respinsa
17.03.2009
307. L307/05.05.2008 Propunere legislativă privind instituirea "Programului de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România" respinsa
17.03.2009
308. L308/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.14 alin(1) din Ordonanța de Urgență privind Circulația pe drumuri publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.49 din 8 martie 2006 respinsa
22.03.2011
309. L309/05.05.2008 Propunere legislativă privind înființarea Companiei Naționale "Herghelii de Stat" respinsa
11.06.2013
310. L310/08.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică respins
de Senat
29.10.2008
311. L311/08.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securitații Lege 293/2008
14.11.2008
312. L312/08.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea amendamentului nr. 1 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg, la 27 iunie 2007 și la București la 12 iulie 2007, la Contractul de Finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (în prezent Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București, la 8 martie 2002 Lege 129/2008
24.06.2008
313. L313/08.05.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 19 septembrie 2007 Lege 139/2008
04.07.2008
314. L314/08.05.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.150/1978 privind administrația muncii: rol, funcții și organizare, adoptată la Genevala la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64 sesiuni a Conferinței generale a acesteia Lege 140/2008
04.07.2008
315. L315/08.05.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 septembrie 1994 Lege 128/2008
24.06.2008
316. L316/13.05.2008 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 142/2008
10.07.2008
317. L317/13.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996, și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari Lege 233/2008
31.10.2008
318. L318/13.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art.3" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabiie destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinantare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat Lege 51/2009
01.04.2009
319. L319/13.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 271/2008
07.11.2008
320. L320/13.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.340/2004 privind instituția prefectului respinsa
03.03.2009
321. L321/13.05.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și grădinițe respinsa
17.03.2009
322. L322/13.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
15.04.2009
323. L323/13.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273 din 21/06/2004 privind regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.03.2009
324. L324/13.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
17.03.2009
325. L325/13.05.2008 Propunere legislativă privind creșterea producției de cereale prin subvenționarea seminței certificate de grâu și porumb respinsa
17.03.2009
326. L326/13.05.2008 Propunere legislativă privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsa
12.05.2009
327. L327/13.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsa
12.05.2009
328. L328/13.05.2008 Propunere legislativă privind protecția consumatorilor care achiziționează produse prin intermediul internetului respinsa
17.03.2009
329. L329/13.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 240/2009
10.06.2009
330. L330/13.05.2008 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor de Familie din România respinsa
17.03.2009
331. L331/13.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
24.06.2009
332. L332/13.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
03.03.2009
333. L333/13.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
15.04.2009
334. L334/13.05.2008 Propunere legislativă privind unitățile zootehnice construite înainte de 1 ianuarie 2007 Lege 204/2008
24.10.2008
335. L335/15.05.2008 Propunere legislativă de completare a Legii nr.47(r1) din 18/05/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
de Senat
16.03.2009
336. L336/15.05.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetățeni și a strainilor, semnat la Bruxelles, la 4 octombrie 2007 Lege 145/2008
10.07.2008
337. L337/20.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 201/2009
02.06.2009
338. L338/20.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor Lege 38/2009
13.03.2009
339. L339/20.05.2008 Propunere legislativă privind reglementarea juridică a persoanelor aflate pe așa numitele liste de chiaburi respinsa
03.03.2009
340. L340/20.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
26.05.2009
341. L341/20.05.2008 Propunere legislativă privind parcările pe domeniul public respinsa
03.03.2009
342. L342/20.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respinsa
19.10.2010
343. L343/20.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
17.03.2009
344. L344/20.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată respinsa
03.03.2009
345. L345/20.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
17.03.2009
346. L346/20.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
03.03.2009
347. L347/20.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică adoptata
de Senat
15.10.2018
348. L348/20.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/1993 privind Codul de procedură fiscală respinsa
17.03.2009
349. L349/20.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.851 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
03.03.2009
350. L350/20.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română respinsa
03.03.2009
351. L351/20.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
03.03.2009
352. L352/20.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.6 din OUG nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 239/2009
10.06.2009
353. L353/04.06.2008 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România Lege 226/2009
05.06.2009
354. L354/04.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii Lege 62/2009
01.04.2009
355. L355/04.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 152/2009
05.05.2009
356. L356/04.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2008 pentru aprobarea plății contribuției anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Juridice (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național de Magistratură la Rețeaua Europeană de Formare Juridică (EJTN), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 227/2008
28.10.2008
357. L357/04.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat Lege 92/2009
08.04.2009
358. L358/04.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare Lege 24/2009
27.02.2009
359. L359/04.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.60(r1)/23.09.1991, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
03.03.2009
360. L360/04.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 75/16.07.1994, privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
de Senat
17.09.2008
361. L361/04.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului respinsa
17.03.2009
362. L362/04.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.4/2007 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică retrasa
de catre initiator
24.06.2008
363. L363/04.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății respinsa
26.05.2009
364. L364/04.06.2008 Propunere legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor respinsa
03.03.2009
365. L365/04.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice respinsa
03.03.2009
366. L366/04.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
03.03.2009
367. L367/04.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
03.03.2009
368. L368/04.06.2008 Propunere legislativă pentru construirea de creșe și grădinițe respinsa
03.03.2009
369. L369/04.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 60/2009
01.04.2009
370. L370/17.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2009 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 30/2009
13.03.2009
371. L371/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției Sapard, precum și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Lege 46/2009
20.03.2009
372. L372/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical Lege 192/2011
07.11.2011
373. L373/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținută de S.C. "Fondul Proprietatea" S.A. la S.N. "Nuclearelectrica" S.A. Lege 148/2009
05.05.2009
374. L374/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval Lege 42/2009
13.03.2009
375. L375/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare Lege 41/2009
13.03.2009
376. L376/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvolării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, piscicultură, precum și în activități nonagricole Lege 43/2009
13.03.2009
377. L377/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr.301/2004 - Codul penal și a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 10/2009
17.02.2009
378. L378/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere Lege 218/2009
02.06.2009
379. L379/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112 din 25/11/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
03.03.2009
380. L380/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.03.2009
381. L381/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
17.03.2009
382. L382/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
12.05.2009
383. L383/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
20.10.2009
384. L384/17.06.2008 Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
17.03.2009
385. L385/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
24.06.2009
386. L386/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei IV (2A/2008) la III salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci respinsa
17.03.2009
387. L387/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994 respinsa
17.03.2009
388. L388/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
03.03.2009
389. L389/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respinsa
19.10.2010
390. L390/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.05.2009
391. L391/17.06.2008 Propunere legislativă privind creșterea capacității administrative și a performanțelor autorităților și instituțiilor publice respinsa
17.03.2009
392. L392/17.06.2008 Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada - Kaleh respinsa
03.03.2009
393. L393/17.06.2008 Propunere legislativă privind protecția spațiilor verzi respinsa
15.04.2009
394. L394/17.06.2008 Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
26.05.2009
395. L395/17.06.2008 Propunere legislativă privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008 respinsa
26.05.2009
396. L396/17.06.2008 Propunere legislativă privind modernizarea drumurilor județene și comunale din credite externe respinsa
03.03.2009
397. L397/17.06.2008 Propunere legislativă privind Programul național vizând construirea unor dispensare medicale și locuințe pentru medici în mediul rural respinsa
17.03.2009
398. L398/20.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități respinsa
de Senat
07.10.2008
399. L399/20.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
de Senat
04.03.2009
400. L400/23.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2008pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 276/2008
07.11.2008
401. L401/23.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 275/2008
07.11.2008
402. L402/23.06.2008 Propunere legislativă privind completarea articolului 44 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
04.11.2008
403. L403/24.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției Lege 76/2009
01.04.2009
404. L404/24.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2008 pentru desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Lege 36/2009
13.03.2009
405. L405/24.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar Lege 71/2009
01.04.2009
406. L406/24.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art.103 alin.3 lit.c) din Codul penal Lege 75/2009
01.04.2009
407. L407/24.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 203/2009
02.06.2009
408. L408/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
23.11.2010
409. L409/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului retrasa
de catre initiator
23.09.2008
410. L410/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completare art.5 din Legea nr.24(r1)/2000 respinsa
03.03.2009
411. L411/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliului, reședințe și actele de identitate ale cetățenilor români retrasa
de catre initiator
23.09.2008
412. L412/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.23 din legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă retrasa
de catre initiator
23.09.2008
413. L413/24.06.2008 Propunere legislativă privind raportul anual de activitate al Președintelui României respinsa
03.03.2009
414. L414/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
415. L415/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
26.05.2009
416. L416/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 respinsa
12.05.2009
417. L417/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 273/2009
07.07.2009
418. L418/24.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsa
17.03.2009
419. L419/24.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 296/2009
28.09.2009
420. L420/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. respinsa
12.05.2009
421. L421/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura respinsa
17.03.2009
422. L422/24.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
26.05.2009
423. L423/24.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice respinsa
12.05.2009
424. L424/24.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.190/1999 privind Creditul ipotecar respinsa
12.05.2009
425. L425/24.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii respinsa
03.03.2009
426. L426/24.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
17.03.2009
427. L427/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
26.05.2009
428. L428/24.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar retrasa
de catre Senat
22.12.2008
429. L429/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România respinsa
03.03.2009
430. L430/24.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
17.03.2009
431. L431/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
24.06.2009
432. L432/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10 (r2) din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005 respinsa
03.03.2009
433. L433/26.06.2008 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respins
de Senat
17.09.2008
434. L434/26.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 respins
de Senat
06.10.2008
435. L435/26.06.2008 Proiectul Legii modificarea Leg nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
de Senat
30.09.2008
436. L436/26.06.2008 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000 Lege 159/2008
26.09.2008
437. L437/26.06.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internațional de mărfuri, semnat la București la 22 noiembrie 2007 Lege 165/2008
01.10.2008
438. L438/30.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi specialeși a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene Lege 199/2009
02.06.2009
439. L439/30.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 39/2009
13.03.2009
440. L440/30.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice anuale pentru activități nonprofit în interes general Lege 68/2009
01.04.2009
441. L441/30.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor Lege 78/2009
01.04.2009
442. L442/30.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 207/2009
02.06.2009
443. L443/30.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat Lege 15/2010
02.03.2010
444. L444/30.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor fiananciare anuale și al situațiilor anuale consolidate Lege 278/2008
07.11.2008
445. L445/30.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 90/2009
08.04.2009
446. L446/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional Lege 220/2009
02.06.2009
447. L447/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului Lege 242/2009
23.06.2009
448. L448/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice retras
de catre Senat
22.12.2008
449. L449/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România retras
de catre Senat
22.12.2008
450. L450/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, ăn bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectiuvul convergență Lege 48/2009
20.03.2009
451. L451/03.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător Lege 40/2009
13.03.2009
452. L452/03.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor Lege 99/2009
08.04.2009
453. L453/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 224/2009
05.06.2009
454. L454/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie Lege 36/2015
11.03.2015
455. L455/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind fondul de mediu Lege 179/2010
14.10.2010
456. L456/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol Lege 98/2009
08.04.2009
457. L457/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public Lege 135/2009
29.04.2009
458. L458/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 74/2011
06.06.2011
459. L459/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie Lege 249/2009
30.06.2009
460. L460/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore Lege 32/2009
13.03.2009
461. L461/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 pentru completarea literei b) a alineatului (1) al articolului III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisești" Lege 85/2013
05.04.2013
462. L462/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2008 pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 323/2009
20.10.2009
463. L463/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 91/2009
08.04.2009
464. L464/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice Lege 44/2009
13.03.2009
465. L465/03.09.2008 Proiect de Lege privind instituțiile financiare nebancare Lege 93/2009
08.04.2009
466. L466/03.09.2008 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România Lege 128/2009
29.04.2009
467. L467/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.373 din 10.07.2001, cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.03.2009
468. L468/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
15.04.2009
469. L469/03.09.2008 Propunere legislativă privind responsabilitatea prezidențială retrasa
de catre Senat
22.12.2008
470. L470/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
471. L471/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
15.04.2009
472. L472/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
17.03.2009
473. L473/03.09.2008 Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferențiale pentru studenți respinsa
12.05.2009
474. L474/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33 din 27/05/1994, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
475. L475/03.09.2008 Propunere legislativă privind obligativitatea Consiliului General al Municipiului București cât și a consiliilor locale de a înființa piețe agroalimentare sociale la un număr de cel mult 20 000 de locuitori respinsa
17.03.2009
476. L476/03.09.2008 Propunere legislativă privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind de utilitate publică, precum și transformarea acestuia în piață, numită "PIAȚA PENSIONARILOR", piața agroalimentară socială și în parc numit "PARCUL PENSIONARILOR" respinsa
03.03.2009
477. L477/03.09.2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a Pieței Obor și a Parcului PĂSĂRARI situate în București sectorul 2 (conform anexei) respinsa
03.03.2009
478. L478/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului fiscal din 22/12/2003 respinsa
17.03.2009
479. L479/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
17.03.2009
480. L480/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.03.2009
481. L481/03.09.2008 Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport energie electrică și gaze retrasa
de catre Senat
22.12.2008
482. L482/03.09.2008 Propunere legislativă privind completarea Codului civil retrasa
de catre Senat
22.12.2008
483. L483/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.03.2009
484. L484/03.09.2008 Propunere legislativă privind reglementarea activităților de lobby retrasa
de catre Senat
22.12.2008
485. L485/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
15.04.2009
486. L486/03.09.2008 Propunere legislativă privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" respinsa
17.03.2009
487. L487/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.03.2009
488. L488/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar respinsa
03.03.2009
489. L489/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
17.03.2009
490. L490/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
491. L491/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap respinsa
22.09.2009
492. L492/03.09.2008 Propunere legislativă privind completarea articolului 214 indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.573/2003 privind Codul fiscal respinsa
03.03.2009
493. L493/03.09.2008 Propunere legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii respinsa
15.04.2009
494. L494/03.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein" Lege 97/2009
08.04.2009
495. L495/2008 Propunere legislativă privind cimitirele și serviciile funerare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
496. L496/03.09.2008 Propunere legislativă privind asigurarea locuințelor pentru persoanele evacuate din casele restituite foștilor proprietari retrasa
de catre Senat
22.12.2008
497. L497/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare Lege 174/2009
13.05.2009
498. L498/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art 9 și 11 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, nr.341/2004 respinsa
24.06.2009
499. L499/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții respinsa
05.05.2010
500. L500/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/2006, republicată în Monitorul Oficial nr.742 din 16 August 2005 Partea I, nr.798 din 2 sptembrie 2005 cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
501. L501/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale respinsa
12.05.2009
502. L502/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore respinsa
12.05.2009
503. L503/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în anexa la Ordonanța Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări și modificări prin legea nr.673 din 19.12.2002 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
504. L504/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție retrasa
de catre Senat
22.12.2008
505. L505/03.09.2008 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcțiilor din România retrasa
de catre Senat
22.12.2008
506. L506/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare Lege 59/2009
01.04.2009
507. L507/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.303/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război retrasa
de catre Senat
22.12.2008
508. L508/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.50 (r2) din 29/07/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții retrasa
de catre Senat
22.12.2008
509. L509/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale respinsa
26.05.2009
510. L510/03.09.2008 Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor respinsa
12.05.2009
511. L511/03.09.2008 Propunere legislativă privind introducerea șahului în școli respinsa
17.03.2009
512. L512/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.114/2007, modificată prin Legea nr.69/2008 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia respinsa
17.03.2009
513. L513/03.09.2008 Propunere legislativă privind înălțarea de biserici pentru comunitățile românești din străinătate respinsa
17.03.2009
514. L514/03.09.2008 Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru mânăstiri respinsa
17.03.2009
515. L515/03.09.2008 Propunere legislativă privind asigurarea învățământului de stat gratuit pentru copii cetățenilor români aflați în străinătate retrasa
de catre Senat
22.12.2008
516. L516/03.09.2008 Proiect de Lege privind gratuități la asistența medicală, medicamente și proteze respins
03.03.2009
517. L517/03.09.2008 Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari respinsa
15.04.2009
518. L518/03.09.2008 Propunere legislativă privind construirea unor case parohiale respinsa
15.04.2009
519. L519/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat retrasa
de catre Senat
22.12.2008
520. L520/03.09.2008 Propunere legislativă privind abrogarea Art.32 din Legea nr.350 din 6 iulie 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările aduse de Legea nr.289 din 7 iulie 2006;precum și modificarea legii prin adăugarea Art.32 indice (1) respinsa
03.03.2009
521. L521/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.230 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari retrasa
de catre Senat
22.12.2008
522. L522/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Guvern nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2006 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
523. L523/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului pe ordinea de zi
16.12.2009
524. L524/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2€ la Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale respinsa
17.03.2009
525. L525/03.09.2008 Propunere legislativă pentru recuperarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje retrasa
de catre Senat
22.12.2008
526. L526/03.09.2008 Propunere legislativă privind BIBLIA în versuri pentru elevi respinsa
17.03.2009
527. L527/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.238 din 07.06.2004 Legea petrolului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
528. L528/03.09.2008 Propunere legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii Naționale a României pentru dezvoltarea și modernizarea turismului respinsa
17.03.2009
529. L529/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare retrasa
de catre initiator
23.09.2008
530. L530/03.09.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor fonduri pentru înălțarea de biserici respinsa
17.03.2009
531. L531/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
15.04.2009
532. L532/03.09.2008 Propunere legislativă privind grațierea unor pedepse și neexecutarea unor măsuri educative retrasa
de catre Senat
22.12.2008
533. L533/03.09.2008 Propunere legislativă pentru înființarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanți respinsa
19.06.2012
534. L534/03.09.2008 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație retrasa
de catre Senat
22.12.2008
535. L535/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate respinsa
03.03.2009
536. L536/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
26.05.2009
537. L537/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
22.09.2009
538. L538/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar respinsa
15.04.2009
539. L539/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde respinsa
15.04.2009
540. L540/09.09.2008 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale " Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al comunei Crasna, județul Sălaj retras
de catre initiator
09.10.2008
541. L541/09.09.2008 Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza programului CCC - Legea Publică nr.480/1992, a dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote părți, pe anul 2008 retras
de catre Senat
22.12.2008
542. L542/09.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 154/2009
08.05.2009
543. L543/09.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței în România Lege 31/2009
13.03.2009
544. L544/09.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției Lege 49/2009
20.03.2009
545. L545/09.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare Lege 29/2009
05.03.2009
546. L546/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 113/2009
24.04.2009
547. L547/11.09.2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 58/2009
01.04.2009
548. L548/11.09.2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respins
de Senat
16.02.2009
549. L549/11.09.2008 Proiect de Lege privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respins
de Senat
16.02.2009
550. L550/11.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor pe ordinea de zi
19.02.2020
551. L551/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art.23 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007 Lege 285/2008
14.11.2008
552. L552/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2007 respins
20.04.2010
553. L553/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007. Lege 125/2010
30.06.2010
554. L554/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 299/2008
18.11.2008
555. L555/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 Lege 297/2008
18.11.2008
556. L556/16.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.387 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 respinsa
04.11.2008
557. L557/16.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
04.11.2008
558. L558/16.09.2008 Propunere legislativă privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic respinsa
12.05.2009
559. L559/23.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 respinsa
23.06.2009
560. L560/23.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
561. L561/23.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD Lege 27/2009
05.03.2009
562. L562/23.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații Lege 232/2009
10.06.2009
563. L563/23.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 70/2009
01.04.2009
564. L564/13.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social Lege 267/2009
07.07.2009
565. L565/23.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 191/2009
27.05.2009
566. L566/30.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007 Lege 228/2008
31.10.2008
567. L567/30.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 6 iunie 1996 Lege 290/2008
14.11.2008
568. L568/30.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 12 iunie 2000 Lege 289/2008
14.11.2008
569. L569/30.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
de Senat
04.03.2009
570. L570/30.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 50/2009
20.03.2009
571. L571/30.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale " Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al comunei Crasna, județul Sălaj Lege 26/2009
27.02.2009
572. L572/30.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România retras
de catre Senat
22.12.2008
573. L573/30.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea "Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare" retras
de catre Senat
22.12.2008
574. L574/30.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională Lege 56/2009
01.04.2009
575. L575/30.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 147/2009
05.05.2009
576. L576/30.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății Publice a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, impementate de fundația Romanian Angel Appeal Lege 129/2009
29.04.2009
577. L577/06.10.2008 Proiect de Lege pentru completarea art.126 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
de Senat
08.03.2010
578. L578/06.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere, între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica, la 15 octombrie 2007 Lege 274/2008
07.11.2008
579. L579/06.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurilor tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale Lege 288/2008
14.11.2008
580. L580/06.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 33/2009
13.03.2009
581. L581/06.10.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 296/2008
14.11.2008
582. L582/06.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 250/2009
30.06.2009
583. L583/06.10.2008 Proiect de Lege pentru denunțarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998 Lege 273/2008
07.11.2008
584. L584/06.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrațiune privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008 și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia Lege 291/2008
14.11.2008
585. L585/06.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului maritim între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la București la 3 martie 2008 Lege 287/2008
14.11.2008
586. L586/06.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007 Lege 292/2008
14.11.2008
587. L587/07.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminărilor legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată Lege 161/2009
08.05.2009
588. L588/07.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, județul Bihor Lege 64/2009
01.04.2009
589. L589/07.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova S.A." - si "Electrica Oltenia S.A." Lege 166/2009
08.05.2009
590. L590/07.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române Lege 83/2009
01.04.2009
591. L591/07.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor Lege 219/2009
02.06.2009
592. L592/07.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "Țară parteneră" la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart" în perioada 17-25 ianuarie 2009 Lege 65/2009
01.04.2009
593. L593/07.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil penttru unele centrale electrice și termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.136/2007, privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" București - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - SA, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - SA, Societatea Energetic Turceni - SA, Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - SA și pentru centralele termice și electricede termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 54/2009
01.04.2009
594. L594/07.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 254/2009
30.06.2009
595. L595/07.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2008 pentru modificatrea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 139/2009
05.05.2009
596. L596/13.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 181/2009
13.05.2009
597. L597/14.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.45 din Legea nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare respinsa
de Senat
16.02.2009
598. L598/14.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 3 martie 2008 Lege 12/2009
17.02.2009
599. L599/14.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea polițienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008 Lege 23/2009
27.02.2009
600. L600/14.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecției și securității civile privind asistența și cooperarea în situații de urgență, semnat la Paris la 22 aprilie 2008 Lege 20/2009
27.02.2009
601. L601/14.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București, la 6 martie 2008 Lege 300/2008
18.11.2008
602. L602/14.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008 Lege 301/2008
18.11.2008
603. L603/14.10.2008 Proiect de Lege privind asocierea Guvernului României la Centru European pentru Politici Sociale și Cercetare (CEPSC) Lege 307/2008
30.12.2008
604. L604/14.10.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Legea nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a semnat la București la 15 martie 2004 și Luxemburg la 19 martie 2004 Lege 22/2009
27.02.2009
605. L605/14.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea celei de-al doilea amendament, semnat la București la data de 2 iulie 2007, la Acordul de Garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București-Pitești, semnat la București la 5 august 1996 Lege 15/2009
17.02.2009
606. L606/14.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republici Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 25 octombrie 2007 Lege 21/2009
27.02.2009
607. L607/14.10.2008 Proiect de Lege privind înființarea comunei Tărgșoru Nou, județul Prahova, prin reorganizarea comunei Ariceștii Rahtivani respins
de Senat
30.03.2009
608. L608/14.10.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.47(r1) din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
de Senat
04.03.2009
609. L609/14.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
de Senat
16.02.2009
610. L610/14.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215(r1)/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
16.02.2009
611. L611/14.10.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
de Senat
04.03.2009
612. L612/14.10.2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respins
de Senat
16.02.2009
613. L613/14.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 noiembrie 1993 Lege 17/2009
17.02.2009
614. L614/14.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994 Lege 11/2009
17.02.2009
615. L615/14.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la Dușambe la 6 decembrie 2007 Lege 16/2009
17.02.2009
616. L616/15.10.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor retras
de catre Senat
22.12.2008
617. L617/15.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și a corelării cu regulamentele comunitare Lege 55/2009
01.04.2009
618. L618/15.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare Lege 202/2009
02.06.2009
619. L619/15.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea și completarea art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 81/2009
01.04.2009
620. L620/15.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 Lege 255/2008
31.10.2008
621. L621/15.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croația la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 Lege 256/2008
31.10.2008
622. L622/21.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 decembrie 2007 Lege 14/2009
17.02.2009
623. L623/21.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 Lege 13/2009
17.02.2009
624. L624/21.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 41 din 17 iulie 1994, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea formațiilor muzicale ale Societății Române de Radiodifuziune Lege 302/2008
19.11.2008
625. L625/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 164/2009
08.05.2009
626. L626/21.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 privind completarea ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Lege 146/2009
05.05.2009
627. L627/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare Lege 138/2009
05.05.2009
628. L628/29.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. a unor pachete de acțiuni Lege 150/2009
05.05.2009
629. L629/29.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni Lege 206/2009
02.06.2009
630. L630/29.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Șișești" - Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educației și Tineretului pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor Lege 159/2009
08.05.2009
631. L631/29.10.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 205/2009
02.06.2009
632. L632/29.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România Lege 241/2009
23.06.2009
633. L633/29.10.2008 Proiect de Lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr.2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene Lege 286/2008
14.11.2008
634. L634/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008 Lege 57/2009
01.04.2009
635. L635/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
636. L636/04.11.2008 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport retrasa
de catre Senat
22.12.2008
637. L637/04.11.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul retrasa
de catre Senat
22.12.2008
638. L638/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind liberul acces la informațiile de interes public nr.544/2001 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
639. L639/04.11.2008 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Român pentru Studii Indo-Europene retrasa
de catre Senat
22.12.2008
640. L640/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar retrasa
de catre Senat
22.12.2008
641. L641/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
642. L642/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
643. L643/04.11.2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a plajelor de pe litoralul Mării Negre retrasa
de catre Senat
22.12.2008
644. L644/04.11.2008 Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și pentru încurajarea economisirii resurselor energetice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
645. L645/04.11.2008 Propunere legislativă privind retrocedarea patrimoniului sindical retrasa
de catre Senat
22.12.2008
646. L646/04.11.2008 Propunere legislativă privind parteneriatul civil retrasa
de catre Senat
22.12.2008
647. L647/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
648. L648/04.11.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
649. L649/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 06/12/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1 din 03/01/2008, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
650. L650/04.11.2008 Propunere legislativă pentru înființarea Companiei Naționale Complexul Hipic Național "Felix Țopescu" S.A. retrasa
de catre Senat
22.12.2008
651. L651/04.11.2008 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 retras
de catre Senat
22.12.2008
652. L652/04.11.2008 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 retras
de catre Senat
22.12.2008
653. L653/10.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195 din 22/12/2005 privind protecția mediului, actualizat la data de 22.10.2007, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
654. L654/10.11.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.115 din 28/06/1999, republicată, privind responsabilitatea ministerială retrasa
de catre Senat
22.12.2008
655. L655/10.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
656. L656/10.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrasa
de catre Senat
22.12.2008
657. L657/10.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptat
de Senat
16.02.2009
658. L658/10.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale Lege 158/2009
08.05.2009
659. L659/10.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea alineatului 1 al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitate de stat membru al "Uniunii Europene" Lege 153/2009
05.05.2009
660. L660/10.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 213/2009
02.06.2009
661. L661/03.12.2008 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 306/2008
24.12.2008
662. L662/22.12.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane Lege 313/2009
12.10.2009
663. L663/22.12.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane Lege 230/2010
30.11.2010
664. L664/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2008 privind achiziționarea unui teren de către Universitatea "Politehnică" din Timișoara Lege 160/2009
08.05.2009
665. L665/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2008pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 172/2009
08.05.2009
666. L666/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național Lege 136/2009
05.05.2009
667. L667/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 219/2008 pentru prorogarea termenilor de aplicare a dispozițiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 149/2009
05.05.2009
668. L668/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) lit.i din Ordonanța Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, aprefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național, în gugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumetelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență Lege 126/2009
29.04.2009
669. L669/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Lege 53/2014
17.04.2014
670. L670/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 122/2009
29.04.2009
671. L671/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea și completarea Titlului XI "Rentă viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domenile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 192/2009
27.05.2009
672. L672/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Lege 226/2013
15.07.2013
673. L673/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2008 pentru înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la la "Grupul 4" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva Lege 143/2009
05.05.2009
674. L674/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiuni de servicii Lege 347/2013
18.12.2013
675. L675/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 171/2009
08.05.2009
676. L676/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru oniectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 169/2009
08.05.2009
677. L677/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ Lege 25/2013
04.03.2013
678. L678/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorilor și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 34/2016
22.03.2016
679. L679/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 117/2009
24.04.2009
680. L680/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării articolului 14 al ordonanței de urgență nr.64/2007 privind datoria publică Lege 89/2009
08.04.2009
681. L681/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 81/2010
06.05.2010
682. L682/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2008 privind modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului Lege 80/2009
01.04.2009
683. L683/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE Lege 132/2009
29.04.2009
684. L684/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale Lege 174/2011
14.10.2011
685. L685/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 167/2009
08.05.2009
686. L686/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de Urgență nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății comerciale OLTCHIM S.A Râmnicu Vâlcea Lege 386/2009
17.12.2009
687. L687/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile - Administrația Națională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrilești și în administrarea Consiliului local al comunei Negrilești, județul Galați Lege 66/2009
01.04.2009
688. L688/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea notarilor publici și a activitățiii notariale nr.36/1995 Lege 298/2009
28.09.2009
689. L689/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop în care se se desfășoară învățământul liceal și profesional de stat Lege 16/2010
02.03.2010
690. L690/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare" Lege 141/2009
05.05.2009
691. L691/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 137/2009
05.05.2009
692. L692/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 Lege 175/2012
18.10.2012
693. L693/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței Lege 277/2009
07.07.2009
694. L694/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorului adoptat
de Senat
11.02.2009
695. L695/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK S.A Lege 121/2010
30.06.2010
696. L696/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România Lege 133/2009
29.04.2009
697. L697/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate Lege 229/2009
10.06.2009
698. L698/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008, de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani Lege 63/2009
01.04.2009
699. L699/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate Lege 69/2009
01.04.2009
700. L700/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 85/2009
08.04.2009
701. L701/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursate alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 134/2009
29.04.2009
702. L702/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale de drept public Lege 269/2009
07.07.2009
703. L703/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plății "Contribiției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel" Lege 140/2009
05.05.2009
704. L704/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă Lege 121/2009
29.04.2009
705. L705/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea și completarea art.37 și 39 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic Lege 193/2009
27.05.2009
706. L706/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor Lege 237/2009
10.06.2009
707. L707/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Lege 168/2009
08.05.2009
708. L708/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății Lege 228/2009
10.06.2009
709. L709/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal Lege 93/2010
21.05.2010
710. L710/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale Lege 200/2009
02.06.2009
711. L711/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 343/2009
11.11.2009
712. L712/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România Lege 165/2009
08.05.2009
713. L713/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale Lege 217/2009
02.06.2009
714. L714/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art.13/1 din Legea nr.341/2004, a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Lege 235/2009
10.06.2009
715. L715/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale Lege 79/2009
01.04.2009
716. L716/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naționale de participare la Proiectele din cadrul Programului de Cooperare Tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) Lege 142/2009
05.05.2009
717. L717/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de AVAS agenților economici din portofoliu, în vederea depășirii crizei economice financiare mondiale Lege 173/2009
11.05.2009
718. L718/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 264/2009
07.07.2009
719. L719/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/2008 pentru modificarea și completarea Odonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule Lege 141/2011
05.07.2011
720. L720/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule Lege 335/2009
11.11.2009
721. L721/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 155/2009
08.05.2009
722. L722/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii Locuinței nr.114/1996 Lege 310/2009
06.10.2009
723. L723/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații Lege 233/2009
10.06.2009
724. L724/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea și completartea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 276/2009
07.07.2009
725. L725/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții Lege 261/2009
07.07.2009
726. L726/22.12.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național Lege 67/2009
01.04.2009

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 februarie 2023, 8:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro