Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2006

Numar înregistrari gasite: 1025
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/02.02.2006 Propunere legislativă privind îmbunătățirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto respinsa
29.06.2006
2. L2/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Lege 281/2006
06.07.2006
3. L3/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației fizice și Sportului nr.69/2000 respinsa
27.06.2006
4. L4/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 respinsa
19.09.2006
5. L5/02.02.2006 Propunere legislativă privind reforma unor profesii juridice respinsa
09.10.2007
6. L6/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
06.06.2006
7. L7/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
06.06.2006
8. L8/02.02.2006 Propunere legislativă privind garantarea accesului nediscriminatoriu la îngrijiri medicale de bază respinsa
19.09.2006
9. L9/02.02.2006 Propunere legislativă - Legea farmaciei Lege 266/2008
07.11.2008
10. L10/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002 respinsa
06.06.2006
11. L11/02.02.2006 Proiect de Lege privind statutul personalului de probațiune Lege 123/2006
04.05.2006
12. L12/02.02.2006 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic Lege 246/2006
22.06.2006
13. L13/02.02.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante Lege 119/2006
04.05.2006
14. L14/02.02.2006 Proiect de Lege privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 448/2006
06.12.2006
15. L15/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Național "George Enescu" București în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 206/2006
23.05.2006
16. L16/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 175/2006
16.05.2006
17. L17/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Lege 108/2006
27.04.2006
18. L18/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 prvind Codul Fiscal Lege 162/2006
15.05.2006
19. L19/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 124/2006
04.05.2006
20. L20/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 313/2006
12.07.2006
21. L21/02.02.2006 Proiect de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului de probațiune Lege 327/2006
14.07.2006
22. L22/02.02.2006 Proiect de Lege privind organizarea și efectuarea Anchetei Structurale în Agricultură în perioada 2005/2006 Lege 100/2006
25.04.2006
23. L23/02.02.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală Lege 224/2006
01.06.2006
24. L24/02.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic și construcțiilor existente Lege 128/2006
12.05.2006
25. L25/02.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006 Lege 141/2006
15.05.2006
26. L26/02.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susținerea finanțării documentațiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1."Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat Lege 157/2006
15.05.2006
27. L27/02.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței nr.11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport Lege 299/2006
11.07.2006
28. L28/02.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de catre fondurile de garantare Lege 326/2006
14.07.2006
29. L29/02.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Lege 133/2006
12.05.2006
30. L30/02.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din Ministerul Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din strainătate Lege 154/2006
15.05.2006
31. L31/02.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în domeniul asigurărilor sociale Lege 180/2006
16.05.2006
32. L32/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006 Lege 417/2006
16.11.2006
33. L33/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică Lege 323/2006
14.07.2006
34. L34/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 189/2006
16.05.2006
35. L35/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 191/2006
16.05.2006
36. L36/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.19 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației Lege 118/2006
04.05.2006
37. L37/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural" Lege 71/2007
26.03.2007
38. L38/02.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 353/2006
21.07.2006
39. L39/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 160/2006
15.05.2006
40. L40/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor Lege 190/2006
16.05.2006
41. L41/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor Lege 209/2006
23.05.2006
42. L42/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 444/2006
30.11.2006
43. L43/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană Lege 156/2006
15.05.2006
44. L44/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice Lege 454/2006
06.12.2006
45. L45/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor Lege 167/2006
15.05.2006
46. L46/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 312/2006
12.07.2006
47. L47/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise Lege 255/2006
23.06.2006
48. L48/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor Lege 364/2006
21.09.2006
49. L49/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 Lege 277/2006
04.07.2006
50. L50/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 266/2006
29.06.2006
51. L51/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrare în Uniunea Europeană Lege 47/2008
19.03.2008
52. L52/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale Lege 185/2006
16.05.2006
53. L53/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2005 pentru instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizeză gaze naturale pentru încălzirea locuinței, în vederea creșterii eficienței consumului, siguranței și calității vieții Lege 188/2006
16.05.2006
54. L54/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea literei b) a articolului 17 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor Lege 179/2006
16.05.2006
55. L55/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat prin bugetul Cancelariei Primului Ministru pe anul 2006 Lege 145/2006
15.05.2006
56. L56/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.211/2003 Lege 260/2006
23.06.2006
57. L57/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată Lege 127/2006
12.05.2006
58. L58/02.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate Lege 432/2006
27.11.2006
59. L59/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană Lege 332/2006
17.07.2006
60. L60/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență Lege 155/2006
15.05.2006
61. L61/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările și completările ulterioare Lege 135/2006
12.05.2006
62. L62/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea dispozițiilor art.36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, republicată Lege 130/2006
12.05.2006
63. L63/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile Lege 137/2006
12.05.2006
64. L64/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parteși pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale ce decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federației Internaționale a Consiliilor Artelor și a Agențiilor Culturale (IFACCA) și al Agenției Internaționale ISBN Lege 169/2006
15.05.2006
65. L65/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. Lege 237/2006
13.06.2006
66. L66/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 159/2006
15.05.2006
67. L67/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare Lege 113/2006
04.05.2006
68. L68/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. și a Companiei Naționale "Imprimeria Națională" S.A. Lege 252/2006
23.06.2006
69. L69/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 153/2006
15.05.2006
70. L70/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea alin.(3) al art. 85/1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului Lege 184/2006
16.05.2006
71. L71/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri Lege 144/2006
15.05.2006
72. L72/02.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărărării Naționale. Lege 178/2006
16.05.2006
73. L73/02.02.2006 Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea actelor de violență de pe stadioane și arene și săli de sport respinsa
29.06.2006
74. L74/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale respinsa
06.06.2006
75. L75/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
06.06.2006
76. L76/02.02.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale Lege 400/2006
30.10.2006
77. L77/02.02.2006 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina respinsa
06.06.2006
78. L78/02.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea articolului 286 din Codul penal respinsa
06.06.2006
79. L79/02.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
06.06.2006
80. L80/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale Lege 276/2006
04.07.2006
81. L81/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale Lege 309/2006
12.07.2006
82. L82/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/29 iunie 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" respinsa
29.06.2006
83. L83/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142 din 9 iulie 1998 pentru acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
19.10.2005
84. L84/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.43 din 21 ianuarie 2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
12.05.2009
85. L85/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.82/1998 care aprobă OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
06.06.2006
86. L86/02.02.2006 Propunere legislativă privind controlul medical asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcții publice respinsa
06.06.2006
87. L87/02.02.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.20/1999 pentru aprobarea OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 545/1998 respinsa
29.06.2006
88. L88/2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 respinsa
de Senat
05.04.2006
89. L89/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 345/2006
19.07.2006
90. L90/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației respinsa
13.02.2007
91. L91/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
27.06.2006
92. L92/02.02.2006 Propunere legislativă - Legea asigurărilor voluntare de sănătate respinsa
19.09.2006
93. L93/02.02.2006 Propunere legislativă privind autorizarea și activitatea traducătorilor jurați respinsa
09.10.2007
94. L94/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 188 din 08.12.1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 442/2006
27.11.2006
95. L95/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.14/2003 privind partidele politice respinsa
19.09.2006
96. L96/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea alin(1) al art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
27.06.2006
97. L97/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor financiar lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
29.06.2006
98. L98/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
09.10.2007
99. L99/02.02.2006 Propunere legislativă privind asigurarea temporară a cazării pentru sinistrați în spații aparținând Ministerului Apărării Naționale respinsa
29.06.2006
100. L100/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
06.06.2006
101. L101/02.02.2006 Propunere legislativă privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții începând cu anul 2006 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul valorificării cât mai eficiente a producțiilor obținute, a creșterii producției și a indiciilor de calitate a produselor agricole respinsa
29.06.2006
102. L102/02.02.2006 Propunere legislativă pentru îmbunătățirea condițiilor privind buna funcționare a intreprinderilor retrasa
de catre initiator
05.04.2006
103. L103/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea TVA la alimentele de bază respinsa
13.10.2015
104. L104/02.02.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr.237/26/08/1994 respinsa
29.06.2006
105. L105/02.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public respinsa
29.06.2006
106. L106/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
17.10.2006
107. L107/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 236 din 24 noiembrie 2000 a Guvernului României privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.462 din 18 iulie 2001 respinsa
29.06.2006
108. L108/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 129/2007
05.05.2007
109. L109/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarului public respinsa
29.06.2006
110. L110/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr. 92/2005 privind reglementarea drepturilor salariale ale funcționarilor publici pentru anul 2005 respinsa
06.06.2006
111. L111/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare respinsa
06.06.2006
112. L112/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
06.06.2006
113. L113/02.02.2006 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri respinsa
10.10.2006
114. L114/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 114/1996, Legea locuinței respinsa
27.06.2006
115. L115/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
06.06.2006
116. L116/02.02.2006 Propunere legislativă privind scutirea persoanelor fizice de la plata impozitului datorat bugetului de stat asupra bunurilor imobile afectate de fenomenele meteorologice deosebite produse în anul 2005 retrasa
de catre initiator
20.02.2006
117. L117/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991(cu modificările și completările ulterioare) retrasa
de catre initiator
12.04.2006
118. L118/02.02.2006 Propunere legislativă privind scutirea de impozit a terenurilor afectate de ploi și de inundații, pe durata neproductivității lor respinsa
06.06.2006
119. L119/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare respinsa
29.06.2006
120. L120/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991 a fondului funciar Lege 341/2006
17.07.2006
121. L121/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică retrasa
de catre initiator
16.03.2006
122. L122/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
19.09.2006
123. L123/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/2003 Legea partidelor politice respinsa
19.09.2006
124. L124/02.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii arendării nr.16/1994 retrasa
de catre initiator
19.10.2005
125. L125/02.02.2006 Propunere legislativă privind concesionarea terenurilor proprietate publică sau privată a statului pe care s-au realizat construcții definitive, în baza unor contracte de închiriere sau asociere, încheiate între consiliile locale și persoanele fizice sau juridice respinsa
29.06.2006
126. L126/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală respinsa
06.06.2006
127. L127/02.02.2006 Propunere legislativă privind completarea și modificarea dispozițiilor art. 18, alin. (7) din Legea nr.333/8.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2005 respinsa
15.12.2006
128. L128/02.02.2006 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență respinsa
06.06.2006
129. L129/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
06.06.2006
130. L130/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind venitul minim garantat nr. 416/2001 respinsa
29.06.2006
131. L131/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial nr. 132/11.02.2005 respinsa
20.06.2006
132. L132/02.02.2006 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
20.12.2006
133. L133/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 490/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare respinsa
27.06.2006
134. L134/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii respinsa
06.06.2006
135. L135/02.02.2006 Propunere legislativă privind vaccinarea antigripală a categoriilor de persoane cu risc respinsa
19.09.2006
136. L136/02.02.2006 Propunere legislativă privind proclamarea anului 2008 Anul Marii Uniri respinsa
29.06.2006
137. L137/02.02.2006 Propunere legislativă privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire respinsa
06.06.2006
138. L138/02.02.2006 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural pentru racordarea la rețeaua electrică respinsa
06.06.2006
139. L139/02.02.2006 Propunere legislativă privind stimularea construcției de locuințe respinsa
06.06.2006
140. L140/02.02.2006 Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor singure și a familiilor afectate de inundațiile din anul 2005 respinsa
17.10.2006
141. L141/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României retrasa
de catre initiator
12.04.2006
142. L142/02.02.2006 Propunere legislativă cu privire la prevenirea contaminării cu virusul gripei aviare respinsa
19.09.2006
143. L143/02.02.2006 Propunere legislativă pentru eradicarea sărăciei respinsa
06.06.2006
144. L144/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
09.11.2006
145. L145/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale respinsa
06.06.2006
146. L146/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
12.09.2006
147. L147/02.02.2006 Propunere legislativă - Legea Coș-B?be privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți Lege 482/2006
19.12.2006
148. L148/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.9 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
29.06.2006
149. L149/02.02.2006 Propunere legislativă modificarea și completarea Legii nr.4/1953 privind Codul familiei respinsa
19.09.2006
150. L150/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere respinsa
06.06.2006
151. L151/02.02.2006 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenți respinsa
06.06.2006
152. L152/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
29.06.2006
153. L153/02.02.2006 Propunere legislativă pentru prevenirea violenței asupra copilului minor respinsa
29.06.2006
154. L154/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (3) ale art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
29.06.2006
155. L155/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre initiator
13.03.2006
156. L156/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 380/2006
05.10.2006
157. L157/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 109/3 mai 2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
19.09.2006
158. L158/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, modificată prin OUG nr. 65/2005 respinsa
19.09.2006
159. L159/02.02.2006 Propunere legislativă pentru schimbarea tichetelor de călătorie neutilizate de către pensionari sau agricultori în bonuri valorice respinsa
29.06.2006
160. L160/02.02.2006 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea Transilvania, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere - Brașov retrasa
de catre initiator
05.04.2006
161. L161/02.02.2006 Propunere legislativă privind amnistierea unor fapte respinsa
29.06.2006
162. L162/02.02.2006 Propunere legislativă privind măsurile reparatorii pentru persoanele care au predat inventarul agricol, în perioada cooperativizării respinsa
19.09.2006
163. L163/02.02.2006 Propunere legislativă privind completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 342/2006
17.07.2006
164. L164/02.02.2006 Propunere legislativă de modificare a legii nr.374/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
12.05.2009
165. L165/02.02.2006 Propunere legislativă pentru clasificarea informațiilor care vizează măsurile de protecție a tinerilor respinsa
06.06.2006
166. L166/02.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
29.06.2006
167. L167/07.02.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Învățământului nr.84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606/10.12.1999, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
27.02.2006
168. L168/07.02.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Confederația Elvețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni transnaționale. Semnat la București la 19 septembrie 2005 Lege 60/2006
22.03.2006
169. L169/07.02.2006 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse din poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992 Lege 61/2006
22.03.2006
170. L170/07.02.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovina privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 10 octombrie 2005 Lege 59/2006
22.03.2006
171. L171/08.02.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.365/2002 privind comerțul electronic Lege 121/2006
04.05.2006
172. L172/09.02.2006 Proiect de Lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale Lege 226/2006
07.06.2006
173. L173/08.02.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 324/2006
14.07.2006
174. L174/08.02.2006 Proiect de Lege privind reforma în domeniul sănătății Lege 95/2006
14.04.2006
175. L175/08.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu Lege 105/2006
25.04.2006
176. L176/08.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății Lege 263/2006
27.06.2006
177. L177/08.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului Lege 265/2006
29.06.2006
178. L178/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 238/2004, Legea petrolului respinsa
29.06.2006
179. L179/08.02.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în baza Legii nr. 247/2005 respinsa
19.09.2006
180. L180/08.02.2006 Propunere legislativă privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale Lege 346/2007
03.12.2007
181. L181/08.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 430 din 25.10.2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.994 din 28.10.2004 Lege 228/2006
07.06.2006
182. L182/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (3) ale art.21? din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
27.06.2006
183. L183/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/2003 Legea partidelor politice respinsa
17.10.2006
184. L184/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole Lege 320/2006
14.07.2006
185. L185/08.02.2006 Propunere legislativă privind Statutul minorităților naționale respinsa
29.06.2006
186. L186/08.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
06.06.2006
187. L187/08.02.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transport intern respinsa
29.06.2006
188. L188/08.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.301/2004 - Codul Penal respinsa
19.09.2006
189. L189/08.02.2006 Propunere legislativă privind stabilirea destinației fondurilor obținute de statul român prin vânzarea pachetului majoritar de acțiuni de la Banca Comercială Română respinsa
29.06.2006
190. L190/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciilor Muncii în perioada 1950 - 1961 respinsa
29.06.2006
191. L191/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 respinsa
06.06.2006
192. L192/09.02.2006 Propunere legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilități respinsa
17.10.2006
193. L193/08.02.2006 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 21/1991, a cetățeniei române respinsa
19.09.2006
194. L194/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării nr. 679/2002 pe ordinea de zi
14.05.2007
195. L195/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat Lege 349/2006
21.07.2006
196. L196/08.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române respinsa
29.06.2006
197. L197/08.02.2006 Propunere legislativă privind prorogarea termenului de retrocedare a unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr. 94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare respinsa
17.10.2006
198. L198/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
19.04.2006
199. L199/08.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
06.06.2006
200. L200/08.02.2006 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului 2 al articolului 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare respinsa
29.06.2006
201. L201/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă respinsa
22.05.2007
202. L202/08.02.2006 Propunere legislativă privind promovarea utilizării în transporturi a biocarburanților sau a altor carburanți regenerabili respinsa
09.11.2006
203. L203/08.02.2006 Proiect de Lege pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respins
de Senat
29.06.2006
204. L204/15.02.2006 Proiect de Lege privind finanțele publice locale Lege 273/2006
29.06.2006
205. L205/15.02.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 251/2006
23.06.2006
206. L206/15.02.2006 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prin concedieri colective ca urmare a restituirii pădirilor către foștii proprietari Lege 174/2006
16.05.2006
207. L207/15.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 271/2006
29.06.2006
208. L208/15.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniile Statului Lege 199/2006
22.05.2006
209. L209/15.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată și completată prin Legea nr. 241/2003 și Legea nr. 528/2004 respinsa
19.09.2006
210. L210/15.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001 Lege 339/2006
17.07.2006
211. L211/15.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
29.06.2006
212. L212/15.02.2006 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale respinsa
29.06.2006
213. L213/15.02.2006 Propunere legislativă privind interzicerea recrutării, folosirii, finanțării și instruirii mercenarilor respinsa
20.12.2006
214. L214/15.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2005, pentru modificarea Legii nr. 290/2002, privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gh. Ionescu - Șișești Lege 336/2006
17.07.2006
215. L215/15.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea art.4 (d) din Legea nr. 488/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști respinsa
09.11.2006
216. L216/16.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, între România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005 Lege 92/2006
10.04.2006
217. L217/16.02.2006 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției europene revizuite pentru protecția animalelor pe durata transportului internațional, deschisă spre semnare și semnată de România la Chișinău, la 6 noiembrie 2003 Lege 71/2006
23.03.2006
218. L218/16.02.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României Lege 268/2006
29.06.2006
219. L219/16.02.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind inventarierea Înțelegerilor bilaterale incheiate între România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la București, la 8 noiembrie 2005 Lege 93/2006
10.04.2006
220. L220/16.02.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003 Lege 83/2006
05.04.2006
221. L221/16.02.2006 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la art. 25 și 26 din Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, semnată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părților la Convenție Lege 82/2006
05.04.2006
222. L222/22.02.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respins
de Senat
14.09.2006
223. L223/22.02.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respins
de Senat
07.09.2006
224. L224/22.02.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între România și Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2005 Lege 58/2006
22.03.2006
225. L225/22.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România Lege 196/2006
22.05.2006
226. L226/22.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători Lege 245/2006
22.06.2006
227. L227/22.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Lege 434/2006
27.11.2006
228. L228/22.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului pe anul 2005 Lege 504/2006
28.12.2006
229. L229/22.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
19.09.2006
230. L230/22.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea art. 129 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
29.06.2006
231. L231/22.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea literei d) a articolului 6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate respinsa
19.09.2006
232. L232/22.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Lege 398/2006
30.10.2006
233. L233/22.02.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Tineretului din România - CTR Lege 351/2006
21.07.2006
234. L234/22.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 respinsa
19.09.2006
235. L235/22.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea L.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii retrasa
de catre initiator
27.02.2006
236. L236/22.02.2006 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.90/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun respinsa
19.09.2006
237. L237/22.02.2006 Propunere legislativă - Legea Proprietății Comune Lege 230/2007
06.07.2007
238. L238/22.02.2006 Propunere legislativă pentru acordarea de compensații cetățenilor români sau urmașilor acestora pentru bunurile - inventar agricol proprietatea lor, trecute în patrimoniul fostelor gospodării cooperative agricole de producție, ca urmare a colectivizării impusă de regimul comunist instaurat la 6 martie 1945 respinsa
19.09.2006
239. L239/22.02.2006 Propunere legislativă privind Legea parteneriatului public - privat pentru cercetarea științifică din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
23.09.2008
240. L240/22.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului Lege 292/2006
07.07.2006
241. L241/22.02.2006 Propunere legislativă privind depunerea de coroane de flori și jerbe cu panglică Tricoloră la Monumentele istorice respinsa
29.06.2006
242. L242/22.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri respinsa
29.06.2006
243. L243/01.03.2006 Proiect de Lege privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale Lege 200/2006
22.05.2006
244. L244/01.03.2006 Proiect de Lege privind apărarea împotriva incendiilor Lege 307/2006
12.07.2006
245. L245/01.03.2006 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 227/2006
07.06.2006
246. L246/01.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare Lege 234/2006
09.06.2006
247. L247/01.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr.313/2004 Lege 136/2006
12.05.2006
248. L248/01.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României Lege 221/2006
31.05.2006
249. L249/01.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale Lege 225/2006
07.06.2006
250. L250/01.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD Lege 198/2006
22.05.2006
251. L251/01.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană Lege 222/2006
31.05.2006
252. L252/01.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii de la rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice '' Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activitați Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 140/2006
12.05.2006
253. L253/01.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferențelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învățământul de stat Lege 219/2006
31.05.2006
254. L254/01.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale Lege 187/2006
16.05.2006
255. L255/01.03.2006 Propunere legislativă privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie Constanța respinsa
26.02.2008
256. L256/01.03.2006 Propunere legislativă pentru acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice în vederea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic necesare îmbunătățirii calității actului didactic Lege 315/2006
12.07.2006
257. L257/01.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art. 9 din Titlul XI, Renta viageră agricolă, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
19.09.2006
258. L258/01.03.2006 Propunere legislativă privind stoparea discriminării, după criteriul de vârstă, în anunțurile de mică publicitate, ce se referă la angajări de personal respinsa
29.06.2006
259. L259/01.03.2006 Propunere legislativă privind reglementarea utilizării deșeurilor din industria metalurgiei neferoase respinsa
19.09.2006
260. L260/01.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
29.06.2006
261. L261/01.03.2006 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
19.09.2006
262. L262/02.03.2006 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Livada, jud.Satu-Mare Lege 322/2006
14.07.2006
263. L263/02.03.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 11 mai 1994, încheiat prin schimb de note verbale transmise de ministerul Afacerilor Externe din România la 26 mai 2005 și respectiv la Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania la 15 iulie 2005 Lege 94/2006
10.04.2006
264. L264/02.03.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă Lege 212/2006
24.05.2006
265. L265/02.03.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea și gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma, la 12 octombrie 2005 Lege 98/2006
25.04.2006
266. L266/07.03.2006 Proiect de Lege privind creșterile salariale ce se vor acorda în 2006 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi a României salariați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi Lege 233/2006
09.06.2006
267. L267/09.03.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Latină, privind înființarea unui Birou al Uniunii Latine la București și privilegiile și imunitațile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la București, la 14 octombrie 2005 Lege 177/2006
16.05.2006
268. L268/09.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 197/2006
22.05.2006
269. L269/09.03.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptat la Roma, la 4 noiembrie 2000 Lege 103/2006
25.04.2006
270. L270/09.03.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la București, la 1 noiembrie 2005 Lege 99/2006
25.04.2006
271. L271/09.03.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea "Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind funcționarea Institutului Cultural Român la Budapesta și a Centrului Cultural al Republicii Ungare la București", semnat la București, la 20 octombrie 2005 Lege 176/2006
16.05.2006
272. L272/09.03.2006 Proiectul Legii - cadru a descentralizării Lege 195/2006
22.05.2006
273. L273/15.03.2006 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași Lege 239/2006
13.06.2006
274. L274/15.03.2006 Propunere legislativă privind înființarea comunei Trei Sate, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari respinsa
de Senat
01.11.2006
275. L275/15.03.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 289/2006
07.07.2006
276. L276/15.03.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 459/2006
06.12.2006
277. L277/15.03.2006 Proiect de Lege privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 374/2006
05.10.2006
278. L278/15.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă Lege 274/2006
04.07.2006
279. L279/15.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 Lege 264/2006
27.06.2006
280. L280/15.03.2006 Propunere legislativă privind Legea Camerelor de Comerț și Industrie Lege 335/2007
03.12.2007
281. L281/15.03.2006 Propunere legislativă privind înființarea Centrului Medical de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru Copii - București Lege 377/2006
05.10.2006
282. L282/15.03.2006 Propunere legislativă privind prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic Lege 402/2006
31.10.2006
283. L283/15.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.31 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociaților familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice Lege 360/2006
21.09.2006
284. L284/15.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată Lege 376/2006
05.10.2006
285. L285/15.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport național și european respinsa
29.06.2006
286. L286/15.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea Lege 394/2006
30.10.2006
287. L287/15.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2001 privind Legea voluntariatului respinsa
19.09.2006
288. L288/15.03.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 371/2006
05.10.2006
289. L289/15.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 194/2006
22.05.2006
290. L290/15.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii respinsa
19.09.2006
291. L291/15.03.2006 Propunere legislativă privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar Lege 435/2006
27.11.2006
292. L292/15.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea, funcționarea Poliției Comunitare respinsa
29.06.2006
293. L293/15.03.2006 Propunere legislativă privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și a unor terenuri agricole și forestiere respinsa
09.11.2006
294. L294/15.03.2006 Propunere legislativă având ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 156 din 08/04/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară respinsa
15.04.2009
295. L295/15.03.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară Lege 178/2009
13.05.2009
296. L296/15.03.2006 Propunere legislativă privind creșterea siguranței unităților de învățământ Lege 35/2007
02.03.2007
297. L297/21.03.2006 Proiectul Legii - Legea securității și sănătații în muncă Lege 319/2006
14.07.2006
298. L298/28.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 314/2006
12.07.2006
299. L299/28.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală Lege 338/2006
17.07.2006
300. L300/28.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Lege 280/2006
06.07.2006
301. L301/28.03.2006 Propunere legislativă privind Fondul Național pentru Tineri respinsa
09.11.2006
302. L302/28.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației respinsa
13.02.2007
303. L303/28.03.2006 Propunere legislativă - Legea facturii cambiate respinsa
de Senat
08.05.2006
304. L304/28.03.2006 Propunere legislativă privind abrogarea alineatului (2) indice 4 al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
09.10.2007
305. L305/28.03.2006 Propunere legislativă privind modificarea unor dispoziții legale care reglementează exercitarea comerțului cu produse agricole în piețe, târguri, oboare și alte zone publice Lege 365/2006
02.10.2006
306. L306/28.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
29.06.2006
307. L307/28.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, muzical, folcloric și al artelor plastice respinsa
19.09.2006
308. L308/28.03.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
01.06.2006
309. L309/28.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal respinsa
29.06.2006
310. L310/28.03.2006 Propunere legislativă privind promovarea surselor regenerabile și neconvenționale de energie termică respinsa
17.10.2006
311. L311/28.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
19.09.2006
312. L312/29.03.2006 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Lege 346/2006
21.07.2006
313. L313/29.03.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 286/2006
06.07.2006
314. L314/03.04.2006 Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de Finanțare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, semnat la București, la data de 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la data de 27 decembrie 2005, pentru finanțarea Proiectului privind construcția autostrăzii Cernavodă-Constanța Lege 151/2006
15.05.2006
315. L315/03.04.2006 Proiect de Lege privind pregătirea populației pentru apărare Lege 446/2006
30.11.2006
316. L316/04.04.2006 Proiect de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București Lege 85/2007
02.04.2007
317. L317/04.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor articolului 167(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 335/2006
17.07.2006
318. L318/04.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltareadurabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol precum și alte Programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare" Lege 253/2006
23.06.2006
319. L319/04.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Lege 261/2006
27.06.2006
320. L320/04.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
29.06.2006
321. L321/04.04.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
11.04.2007
322. L322/04.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale retrasa
de catre initiator
11.05.2006
323. L323/04.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
22.06.2006
324. L324/04.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2003 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free Lege 330/2006
17.07.2006
325. L325/04.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Codului Vamal al României retrasa
de catre initiator
22.06.2006
326. L326/04.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului respinsa
29.06.2006
327. L327/04.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat respinsa
17.10.2006
328. L328/04.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
15.12.2006
329. L329/04.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre initiator
08.05.2006
330. L330/04.04.2006 Propunere legislativă privind completarea Legii nr 571/2003, privind Codul Fiscal respinsa
29.06.2006
331. L331/04.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor respinsa
19.09.2006
332. L332/04.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii apiculturii nr. 89/1998 Lege 390/2006
30.10.2006
333. L333/07.04.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno - Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005 Lege 38/2008
19.03.2008
334. L334/11.04.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune respinsa
de Senat
28.06.2007
335. L335/11.04.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.17 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 respins
de Senat
29.06.2006
336. L336/11.04.2006 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Integritate respinsa
de Senat
14.09.2006
337. L337/11.04.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la București la 19 decembrie 2005 Lege 207/2006
23.05.2006
338. L338/11.04.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre S.C. Compania de Apă Someș S.A. și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localități urbane din Bazinul hidrografic Someș - Tisa" Lege 213/2006
24.05.2006
339. L339/11.04.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la București la 19 decembrie 2005 Lege 208/2006
23.05.2006
340. L340/11.04.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind constituirea și administrarea Fondului fiduciar susținut de mai mulți finanțatori pentru sprijinirea Decadei de incluziune a romilor, semnat la București la 17 noiembrie 2005 Lege 216/2006
31.05.2006
341. L341/11.04.2006 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respins
de Senat
05.05.2008
342. L342/11.04.2006 Proiectul Legii ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la data de 7 decembrie 2005, pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța Lege 210/2006
24.05.2006
343. L343/11.04.2006 Proiect de Lege privind înființarea satului Seuca prin reorganizarea comunei Gănești, județul Mureș Lege 361/2006
21.09.2006
344. L344/11.04.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea și asistența reciprocă, semnat la București la 20 octombrie 2003 Lege 235/2006
09.06.2006
345. L345/11.04.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea OCEMN (Organizația Cooperării Economice a Mării Negre), semnat de Guvernul României la Istanbul, la data de 8 noiembrie 2005 Lege 220/2006
31.05.2006
346. L346/11.04.2006 Proiect de Lege pentru înființarea satelor Ciba, Foi și Nicolești prin reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș Lege 362/2006
21.09.2006
347. L347/11.04.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase din România Lege 458/2006
06.12.2006
348. L348/11.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției Lege 45/2007
07.03.2007
349. L349/11.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat și garantate de stat, precum și fondurilor structurale și ale finanțării naționale aferente, pentru lucrările de infrastructură Lege 262/2006
27.06.2006
350. L350/11.04.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistență medicală balneară și de recuperare Lege 415/2006
16.11.2006
351. L351/11.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
20.12.2006
352. L352/11.04.2006 Propunere legislativă privind facilitarea finanțării societăților comerciale prin intermediul pieței de capital respinsa
20.12.2006
353. L353/11.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Codului de Procedură Fiscală al României retrasa
de catre initiator
22.06.2006
354. L354/11.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.132/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare retrasa
de catre initiator
28.06.2006
355. L355/11.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 978 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune retrasa
de catre initiator
19.04.2006
356. L356/11.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive respinsa
17.10.2006
357. L357/11.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive respinsa
17.10.2006
358. L358/11.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public respinsa
29.06.2006
359. L359/11.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată prin Legea nr.247/2002, cu modificările și completările ulterioare Lege 372/2006
05.10.2006
360. L360/11.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
17.10.2006
361. L361/11.04.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 29/11/1999 respinsa
08.05.2007
362. L362/11.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
17.10.2006
363. L363/11.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.97/2005, pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 Lege 348/2006
21.07.2006
364. L364/11.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
17.10.2006
365. L365/12.04.2006 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005 Lege 211/2006
24.05.2006
366. L366/13.04.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asistență judiciară în materie civilă între România și Republica Turcia, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005 Lege 214/2006
24.05.2006
367. L367/14.04.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică Lege 295/2008
14.11.2008
368. L368/14.04.2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 și 6 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 215/2006
26.05.2006
369. L369/14.04.2006 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a-IV-a - Rețeaua de localitați Lege 308/2006
12.07.2006
370. L370/14.04.2006 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor respins
de Senat
07.09.2006
371. L371/17.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
de Senat
07.09.2006
372. L372/17.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare Lege 250/2006
22.06.2006
373. L373/18.04.2006 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, nr 341/2004 Lege 347/2006
21.07.2006
374. L374/18.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state Lege 355/2006
21.07.2006
375. L375/18.04.2006 Proiect de Lege privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice Lege 279/2006
06.07.2006
376. L376/18.04.2006 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr. I la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitațile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.125/2005 Lege 282/2006
06.07.2006
377. L377/25.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică Lege 228/2007
04.07.2007
378. L378/25.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art.XVII alin.(3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 354/2006
21.07.2006
379. L379/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal respinsa
17.10.2006
380. L380/25.04.2006 Propunere legislativă cu privire la acordarea unui ajutor bănesc populației cu venituri reduse în vederea susținerii unei părți din cheltuielile necesare pentru achiziționarea de centrale termice sau arzătoare automatizate cu consum de gaze naturale în regim economic respinsa
17.10.2006
381. L381/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
17.10.2006
382. L382/25.04.2006 Propunere legislativă privind compensațiile cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea Uniunii Statale Serbia-Muntenegru în urma aplicării Protocolului cu privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor și Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin Protocolul din 4 iunie 1927 Lege 393/2006
30.10.2006
383. L383/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat respinsa
17.10.2006
384. L384/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive Lege 406/2006
09.11.2006
385. L385/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69/31 ian.2002 respinsa
17.10.2006
386. L386/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Decretului - Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
17.10.2006
387. L387/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.408 din 29 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2005 pentru modificarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României Lege 395/2006
30.10.2006
388. L388/25.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale respinsa
17.10.2006
389. L389/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice respinsa
17.10.2006
390. L390/25.04.2006 Propunere legislativă privind acordarea în anul 2006 a unui sprijin direct al statului de 300 lei (RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv respinsa
10.10.2006
391. L391/25.04.2006 Propunere legislativă pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2006, cu finanțare de la bugetul de stat respinsa
17.10.2006
392. L392/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
17.10.2006
393. L393/25.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
04.09.2006
394. L394/25.04.2006 Propunere legislativă pentru prorogarea termenului prevăzut la art.67 alin.(2) pentru sezonul de irigații al anului 2006 și modificarea art.84 alin.(1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, cu modificările și completările ulterioare Lege 290/2006
07.07.2006
395. L395/25.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 8 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice retrasa
de catre initiator
04.09.2006
396. L396/25.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
15.12.2006
397. L397/25.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
17.10.2006
398. L398/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului respinsa
17.10.2006
399. L399/25.04.2006 Propunere legislativă pentru trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului a S.C.ROMGAZ - S.A. și a Casei de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. respinsa
20.12.2006
400. L400/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
09.11.2006
401. L401/26.04.2006 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat, adoptate la cea de-a XX-a Sesiune Diplomatică a Conferinței de Drept Internațional Privat, la Haga, la data de 30 iunie 2006 Lege 240/2006
22.06.2006
402. L402/26.04.2006 Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la București, la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005 Lege 217/2006
31.05.2006
403. L403/26.04.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București, la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005 Lege 218/2006
31.05.2006
404. L404/26.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
07.09.2006
405. L405/27.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraților respinsa
de Senat
18.05.2015
406. L406/27.04.2006 Proiect de Lege privind zonele metropolitane respins
de Senat
14.09.2006
407. L407/27.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
07.09.2006
408. L408/27.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
29.06.2006
409. L409/27.04.2006 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
de Senat
07.09.2006
410. L410/28.04.2006 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București, la 27 ianuarie 2006 Lege 205/2006
23.05.2006
411. L411/28.04.2006 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Bărbulești, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Armășești Lege 257/2006
23.06.2006
412. L412/28.04.2006 Proiect de Lege privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă Lege 17/2007
09.01.2007
413. L413/02.05.2006 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.318/2003 Lege 13/2007
09.01.2007
414. L414/02.05.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război Lege 429/2006
22.11.2006
415. L415/02.05.2006 Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei Lege 396/2006
30.10.2006
416. L416/02.05.2006 Proiect de Lege privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 334/2006
17.07.2006
417. L417/02.05.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială Lege 331/2006
17.07.2006
418. L418/02.05.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 317/2006
14.07.2006
419. L419/02.05.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 337/2006
17.07.2006
420. L420/02.05.2006 Propunere legislativă privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane Lege 24/2007
15.01.2007
421. L421/02.05.2006 Propunere legislativă privind modificarea legii nr. 31/1990 modificată și republicată respinsa
08.03.2007
422. L422/02.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 Lege 403/2006
09.11.2006
423. L423/02.05.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.26/1996 - Codul silvic respinsa
09.11.2006
424. L424/02.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
17.10.2006
425. L425/02.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
20.02.2007
426. L426/02.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal retrasa
de catre initiator
28.06.2006
427. L427/02.05.2006 Propunere legislativă privind organizarea activității comisiilor care se ocupă de privatizarea activelor statului respinsa
17.10.2006
428. L428/02.05.2006 Propunere legislativă privind înființarea Centrului Cultural al Minorităților Naționale din România respinsa
09.11.2006
429. L429/02.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
26.05.2009
430. L430/03.05.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Lege 254/2006
23.06.2006
431. L431/04.05.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 291/2006
07.07.2006
432. L432/04.05.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995, Legea învățământului, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
07.09.2006
433. L433/04.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
de Senat
07.09.2006
434. L434/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare Lege 357/2006
25.07.2006
435. L435/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării respinsa
09.11.2006
436. L436/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
17.10.2006
437. L437/09.05.2006 Propunere legislativă privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei și verificării documentațiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol respinsa
09.11.2006
438. L438/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, republicată Lege 476/2006
12.12.2006
439. L439/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Legea apiculturii nr.89/1998 retrasa
de catre initiator
20.06.2006
440. L440/09.05.2006 Propunere legislativă privind suspendarea emiterii Ordonanțelor de Urgență de către Guvern respinsa
09.11.2006
441. L441/09.05.2006 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale la comisii
09.05.2006
442. L442/09.05.2006 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.176 din Legea învățământului nr.84/1995 Lege 428/2006
22.11.2006
443. L443/09.05.2006 Propunere legislativă privind stimularea și protecția elevilor și studenților salariați respinsa
09.11.2006
444. L444/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
17.10.2006
445. L445/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004 privind legea gazelor respinsa
09.11.2006
446. L446/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
06.09.2006
447. L447/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii respinsa
de Senat
24.09.2007
448. L448/09.05.2006 Propunere legislativă privind acordarea de miere de albine pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de patru ore, precum și pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat Lege 509/2006
29.12.2006
449. L449/09.05.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.258 și modificarea art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
17.10.2006
450. L450/09.05.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
09.11.2006
451. L451/10.05.2006 Propunere legislativă privind înființarea comunei Poieni-Solca, județul Suceava, prin reorganizarea orașului Solca Lege 63/2007
22.03.2007
452. L452/10.05.2006 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Stoina din județul Gorj respinsa
de Senat
28.06.2007
453. L453/10.05.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
03.05.2007
454. L454/16.05.2006 Proiect de Lege privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice Lege 109/2007
25.04.2007
455. L455/16.05.2006 Proiect de Lege privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevazută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate Lege 321/2006
14.07.2006
456. L456/16.05.2006 Proiect de Lege privind expertizarea utilajelor și/sau instalațiilor utilizate în prelucrarea lemnului rotund în cherestele respins
09.11.2006
457. L457/16.05.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea preluării de către S.N.Nuclearelectrica S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315,0 tone apă grea necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă Lege 297/2006
07.07.2006
458. L458/16.05.2006 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 288/2006
07.07.2006
459. L459/16.05.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 401/2006
31.10.2006
460. L460/16.05.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 381/2006
05.10.2006
461. L461/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară respinsa
19.10.2010
462. L462/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005 Lege 490/2006
28.12.2006
463. L463/16.05.2006 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsa
09.11.2006
464. L464/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
08.03.2007
465. L465/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
17.10.2006
466. L466/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
09.11.2006
467. L467/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și a altor drepturi de asigurări sociale respinsa
09.11.2006
468. L468/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. respinsa
09.11.2006
469. L469/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alineatul (6) al articolului 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
09.11.2006
470. L470/19.05.2006 Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică universitară respinsa
de Senat
01.11.2006
471. L471/19.05.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York, la 14 septembrie 2005 Lege 369/2006
02.10.2006
472. L472/19.05.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Țărilor de Jos privind acordarea de privilegii și imunitați ofițerilor de legătură români la Oficiul European de Poliție, încheiat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006 Lege 267/2006
29.06.2006
473. L473/19.05.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la București, la 7 decembrie 2005, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1997 Lege 270/2006
29.06.2006
474. L474/19.05.2006 Proiect de Lege privind Statutul soldaților și gradaților voluntari Lege 384/2006
10.10.2006
475. L475/23.05.2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar Lege 397/2006
30.10.2006
476. L476/23.05.2006 Proiectul Legii prvind modificarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați" Lege 418/2006
16.11.2006
477. L477/23.05.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH potrivit obligației de compensare asumată de EUROCOPTER Deutschland GmbH în cadrul contractului de achiziție încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor prin S.C.COMICEX S.A. Lege 378/2006
05.10.2006
478. L478/25.05.2006 Propunere legislativă privind asumarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege respinsa
de Senat
14.09.2006
479. L479/29.05.2006 Proiect de Lege pentru aderarea la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinței părților la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997 Lege 269/2006
29.06.2006
480. L480/29.05.2006 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005 Lege 248/2006
22.06.2006
481. L481/29.05.2006 Proiect de Lege privind completarea art.5 din Legea învățământului nr.84/1995 și a art.1 din Ordonanța nr.13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România Lege 316/2006
12.07.2006
482. L482/30.05.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2004 Lege 244/2006
22.06.2006
483. L483/30.05.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2004 Lege 242/2006
22.06.2006
484. L484/30.05.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001 respins
17.03.2009
485. L485/30.05.2006 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism Lege 405/2006
09.11.2006
486. L486/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân Lege 391/2006
30.10.2006
487. L487/30.05.2006 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru cadrele militare active îndepărtate abuziv din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, în perioada 23 august 1944 - 22 decembrie 1989 respinsa
20.12.2006
488. L488/30.05.2006 Propunere legislativă privind intervențiile active în atmosferă Lege 173/2008
10.10.2008
489. L489/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului respinsa
09.11.2006
490. L490/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
20.12.2006
491. L491/30.05.2006 Propunere legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României respinsa
26.06.2007
492. L492/30.05.2006 Propunere legislativă privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi respinsa
28.06.2007
493. L493/30.05.2006 Propunere legislativă privind consacrea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România Lege 453/2006
06.12.2006
494. L494/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului respinsa
28.06.2007
495. L495/30.05.2006 Propunere legislativă privind transportul în regim de taxi respinsa
28.06.2007
496. L496/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
09.11.2006
497. L497/30.05.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.60/1991 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.888/2004 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
20.12.2006
498. L498/30.05.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
09.11.2006
499. L499/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar retrasa
de catre initiator
13.09.2006
500. L500/30.05.2006 Propunere legislativă pentru completarea lit.b) a art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
17.10.2006
501. L501/30.05.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat în Monitorul Oficial nr.863 din 26.09.2005 respinsa
09.11.2006
502. L502/30.05.2006 Propunere legislativă privind internii din administrația publică respinsa
09.11.2006
503. L503/30.05.2006 Propunere legislativă privind angajarea pensionarilor în sectorul public de stat respinsa
17.10.2006
504. L504/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare respinsa
20.02.2007
505. L505/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
28.06.2007
506. L506/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950- 1961 respinsa
28.06.2007
507. L507/30.05.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului Lege 425/2006
22.11.2006
508. L508/30.05.2006 Propunere legislativă pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari respinsa
09.11.2006
509. L509/31.05.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de constituire a Comunitații Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005 Lege 231/2006
07.06.2006
510. L510/05.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), '' Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006 Lege 247/2006
22.06.2006
511. L511/06.06.2006 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Băncii Comerciale Române - S.A.. retras
de catre initiator
14.08.2006
512. L512/06.06.2006 Proiect de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de cooperare al Inițiativei Central Europene Lege 387/2006
19.10.2006
513. L513/06.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea în anul 2006 a programului de stimulare a înnoirii parcului auto Lege 373/2006
05.10.2006
514. L514/06.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 Lege 474/2006
12.12.2006
515. L515/06.06.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 343/2006
17.07.2006
516. L516/06.06.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.85/2005, privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea Codului Penal respinsa
20.12.2006
517. L517/06.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
09.11.2006
518. L518/07.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
03.05.2007
519. L519/08.06.2006 Proiect de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari, județul Ilfov respins
de Senat
06.03.2007
520. L520/08.06.2006 Proiect de Lege privind reînființarea Comunei Livezile, județul Timiș Lege 461/2006
06.12.2006
521. L521/08.06.2006 Proiect de Lege privind înființarea satului Sâlța, în comuna Rozavlea, județul Maramureș Lege 423/2006
22.11.2006
522. L522/08.06.2006 Proiect de Lege privind aderarea la Convenția privind limitarea răspunderii pantru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra, la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996 Lege 284/2006
06.07.2006
523. L523/08.06.2006 Proiect de Lege privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999 Lege 285/2006
06.07.2006
524. L524/08.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Între România și Spania privind cooperarea în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți în Spania, repatrierea lor și lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005 Lege 294/2006
07.07.2006
525. L525/08.06.2006 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo la 25 februarie 1991) adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a Părților, la Sofia, la 27 februarie 2001 Lege 293/2006
07.07.2006
526. L526/08.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 între Guvernul României și Comisia Comunitaților Europene, în numele Comunitații Europene, semnat la București, la 29 decembrie 2005 și respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006 Lege 283/2006
06.07.2006
527. L527/08.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 Lege 301/2006
11.07.2006
528. L528/13.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea plății unor contribuții voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului Lege 385/2006
19.10.2006
529. L529/13.06.2006 Proiect de Lege privind prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" S.A., filialele sale, Complexurile Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activitați Nucleare-Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 318/2006
14.07.2006
530. L530/13.06.2006 Proiect de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale Lege 344/2006
19.07.2006
531. L531/13.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activitați economice în mod independent Lege 358/2006
18.09.2006
532. L532/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetățenia română respinsa
17.12.2007
533. L533/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.376/2004 privind bursele private Lege 15/2007
09.01.2007
534. L534/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 79 ali.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată prin: ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 2 octombrie 2002; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002; LEGEA nr.4 din 09 ianuarie 2003; LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003; LEGEA nr.519 din 03 decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004; LEGEA nr. 512 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr. 580 din 14 decembrie 2004; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005 respinsa
20.12.2006
535. L535/13.06.2006 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare respinsa
17.10.2006
536. L536/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
20.02.2007
537. L537/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România retrasa
de catre initiator
10.10.2006
538. L538/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale Lege 516/2006
29.12.2006
539. L539/2006 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia Lege 146/2007
23.05.2007
540. L540/13.06.2006 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale respinsa
17.10.2006
541. L541/13.06.2006 Proiect de Lege privind modificarea art.9 alin.(1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 424/2006
22.11.2006
542. L542/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006, care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
20.12.2006
543. L543/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
20.12.2006
544. L544/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (4) al articolului 91 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. respinsa
13.02.2007
545. L545/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 al Decretului-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri Lege 19/2007
11.01.2007
546. L546/14.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava, la 8 noiembrie 2005, la acordul între România și Republica Slovacă pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994 Lege 306/2006
12.07.2006
547. L547/14.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică și tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006 Lege 303/2006
12.07.2006
548. L548/14.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001 Lege 304/2006
12.07.2006
549. L549/14.06.2006 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 și a Protocolului de Amendare a Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1989, semnate de România la 15 februarie 2006 Lege 305/2006
12.07.2006
550. L550/14.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia la 12 septembrie 2002 Lege 302/2006
11.07.2006
551. L551/14.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria în domeniul securitații sociale, semnat la București, la 28 octombrie 2005 Lege 295/2006
07.07.2006
552. L552/14.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Ungară în domeniul securitații sociale, semnat la București, la 20 octombrie 2005 Lege 296/2006
07.07.2006
553. L553/14.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005 Lege 300/2006
11.07.2006
554. L554/15.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative. Lege 382/2006
05.10.2006
555. L555/15.06.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea I -Rețele de Transport Lege 363/2006
21.09.2006
556. L556/15.06.2006 Proiect de Lege privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid respins
de Senat
12.12.2007
557. L557/20.06.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și barbați respins
05.07.2006
558. L558/20.06.2006 Proiectul Legii de modificare a Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat Lege 23/2007
11.01.2007
559. L559/20.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2006 privind modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 451/2006
06.12.2006
560. L560/20.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2004 privind reproducerea, comercializarea și utilizare materialelor forestiere de reproducere Lege 368/2006
02.10.2006
561. L561/20.06.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Apiculturii nr.89/1998 respinsa
20.12.2006
562. L562/20.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 47/2007
13.03.2007
563. L563/20.06.2006 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societățile din industria berii respinsa
22.11.2006
564. L564/20.06.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
14.09.2006
565. L565/20.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie retrasa
de catre initiator
04.09.2006
566. L566/20.06.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 respinsa
16.04.2013
567. L567/20.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
08.03.2007
568. L568/20.06.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe din România Lege 31/2007
15.01.2007
569. L569/20.06.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea OG 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
08.03.2007
570. L570/20.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80 din 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice respinsa
09.11.2006
571. L571/20.06.2006 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii Lege 88/2010
21.05.2010
572. L572/20.06.2006 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
20.12.2006
573. L573/20.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
20.12.2006
574. L574/20.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.80 alineatul (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare respinsa
20.12.2006
575. L575/22.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
16.09.2008
576. L576/27.06.2006 Proiect de Lege pentru completarea art.X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activitaților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor Lege 430/2006
22.11.2006
577. L577/27.06.2006 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru finanțarea unor cheltuieli de asistență socială respins
04.12.2007
578. L578/27.06.2006 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania Lege 359/2006
18.09.2006
579. L579/27.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 508/2006
28.12.2006
580. L580/27.06.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului Lege 441/2006
27.11.2006
581. L581/27.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
08.05.2007
582. L582/27.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Lege 49/2007
13.03.2007
583. L583/27.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
20.12.2006
584. L584/27.06.2006 Propunere legislativă pentru acordarea unui nou termen în vederea obținerii de despăgubiri sau compensații în temeiul Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 respinsa
20.12.2006
585. L585/27.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
20.12.2006
586. L586/27.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
20.12.2006
587. L587/27.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Titlului VII - capitolele I, art.5 din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente cu modificările și completările ulterioare respinsa
20.02.2007
588. L588/27.06.2006 Propunere legislativă privind acordarea de sprijin pentru sinistrați respinsa
20.12.2006
589. L589/27.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.85, alineatul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2005, pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări prin Legea nr.68/2006 respinsa
20.12.2006
590. L590/27.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2003 și Legea nr. 533/2003 respinsa
08.03.2007
591. L591/27.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.161 alin (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
22.05.2007
592. L592/27.06.2006 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii 424/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România retrasa
de catre initiator
21.09.2006
593. L593/30.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de Împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului " Inițiativa Copiii Străzii", semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005 Lege 388/2006
19.10.2006
594. L594/30.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku, la 14 mai 2006 Lege 412/2006
09.11.2006
595. L595/30.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la 8 septembrie 1998 Lege 366/2006
02.10.2006
596. L596/30.06.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multilateral de acțiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003 - 2006), semnat la București la 5 decembrie 2005 și la Bruxelles la 12 decembrie 2005 Lege 379/2006
05.10.2006
597. L597/30.06.2006 Proiect de Lege pentru completarea art.10, alin 1, lit.b) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
de Senat
14.09.2006
598. L598/07.07.2006 Proiect de Lege pentru acceptarea de către România a Convenției Internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005 Lege 367/2006
02.10.2006
599. L599/07.07.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare aflate pe teritoriul Federației Ruse și al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la București, la 8 noiembrie 2005 Lege 413/2006
09.11.2006
600. L600/07.07.2006 Proiect de Lege pentru completarea art.129 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 481/2006
19.12.2006
601. L601/22.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A. Lege 383/2006
10.10.2006
602. L602/29.08.2006 Proiect de Lege privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a salariaților Lege 467/2006
12.12.2006
603. L603/29.08.2006 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 439/2006
27.11.2006
604. L604/29.08.2006 Proiect de Lege pentru abrogarea unor acte normative Lege 392/2006
27.10.2006
605. L605/29.08.2006 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile și cererile în justiție formulate de cultele religioase recunoscute din România Lege 455/2006
06.12.2006
606. L606/29.08.2006 Proiect de Lege privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile Lege 443/2006
27.11.2006
607. L607/29.08.2006 Proiect de Lege privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, de materiale lemnoase confiscate în condițiile legii Lege 25/2007
15.01.2007
608. L608/29.08.2006 Proiect de Lege privind modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale Lege 416/2006
16.11.2006
609. L609/29.08.2006 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri Lege 422/2006
22.11.2006
610. L610/29.08.2006 Proiect de Lege privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" S.A. București de la Regia Autonomă " Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Lege 88/2007
03.04.2007
611. L611/29.08.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie Lege 426/2006
22.11.2006
612. L612/29.08.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție Lege 28/2007
15.01.2007
613. L613/29.08.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat Lege 445/2006
30.11.2006
614. L614/29.08.2006 Proiect de Lege privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare Lege 404/2006
09.11.2006
615. L615/29.08.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă Lege 450/2006
06.12.2006
616. L616/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 500/2006
28.12.2006
617. L617/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă Lege 26/2007
15.01.2007
618. L618/29.08.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre Lege 493/2006
28.12.2006
619. L619/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri Lege 452/2006
06.12.2006
620. L620/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate Lege 483/2006
19.12.2006
621. L621/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanțarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006 Lege 475/2006
12.12.2006
622. L622/29.08.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 10/2007
09.01.2007
623. L623/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale OLTCHIM S.A. Râmnicu- Vâlcea Lege 30/2007
15.01.2007
624. L624/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art.80 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 449/2006
06.12.2006
625. L625/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor Lege 55/2007
13.03.2007
626. L626/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free și duty-paid Lege 141/2007
21.05.2007
627. L627/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și inregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea Lege 514/2006
29.12.2006
628. L628/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind "Sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală" Lege 12/2007
09.01.2007
629. L629/29.08.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul concesiunilor de bunuri proprietate publică Lege 22/2007
11.01.2007
630. L630/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 61/2007
22.03.2007
631. L631/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România Lege 431/2006
22.11.2006
632. L632/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului European de Întreprindere Lege 468/2006
12.12.2006
633. L633/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă Lege 463/2006
12.12.2006
634. L634/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 21/2007
11.01.2007
635. L635/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 464/2006
12.12.2006
636. L636/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare Lege 462/2006
12.12.2006
637. L637/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 505/2006
28.12.2006
638. L638/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr.350/2006 Lege 3/2007
09.01.2007
639. L639/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) litera (d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 496/2006
28.12.2006
640. L640/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006 precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului "Dezvoltarea durabilă a secgtorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol precum și alte Programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare" Lege 11/2007
09.01.2007
641. L641/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană Lege 14/2007
09.01.2007
642. L642/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 427/2006
22.11.2006
643. L643/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură Lege 506/2006
28.12.2006
644. L644/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile de urs, lup, râs și pisică sălbatică care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007 Lege 510/2006
29.12.2006
645. L645/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva Lege 18/2007
09.01.2007
646. L646/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.14/ 2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "Melana IV" S.A. Săvinești Lege 52/2007
13.03.2007
647. L647/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 477/2006
12.12.2006
648. L648/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 491/2006
28.12.2006
649. L649/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 499/2006
28.12.2006
650. L650/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor alimentare de către sportivi Lege 511/2006
29.12.2006
651. L651/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 517/2006
29.12.2006
652. L652/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora Lege 43/2007
07.03.2007
653. L653/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 106/2007
19.04.2007
654. L654/05.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministrului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 2/2007
09.01.2007
655. L655/05.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Lege 466/2006
12.12.2006
656. L656/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
08.11.2006
657. L657/05.09.2006 Propunere legislativă privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 299/2007
13.11.2007
658. L658/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
08.03.2007
659. L659/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România Lege 101/2007
19.04.2007
660. L660/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii Lege 48/2007
13.03.2007
661. L661/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.30 din 28 februarie 2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană Lege 5/2007
09.01.2007
662. L662/05.09.2006 Propunere legislativă privind profesiile liberale respinsa
28.06.2007
663. L663/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
08.03.2007
664. L664/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului -Lege nr. 118/1990 republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
08.03.2007
665. L665/05.09.2006 Propunere legislativă privind instituirea indemnizației pe viață a cascadorilor români de film istoric și național din patrimoniul național care au activat în perioada 1960 - 1989 respinsa
20.02.2007
666. L666/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii respinsa
08.03.2007
667. L667/05.09.2006 Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin financiar așezămintelor monahale de la Muntele Athos, Ierusalim și Ierihon respinsa
20.12.2006
668. L668/05.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România respinsa
28.06.2007
669. L669/05.09.2006 Propunere legislativă privind evaluarea și managementul inundațiilor respinsa
20.02.2007
670. L670/05.09.2006 Propunere legislativă privind sprijinirea populației afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie - mai 2006 respinsa
20.12.2006
671. L671/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47 din 17/03/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" respinsa
08.03.2007
672. L672/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 82 din 15/04/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
20.12.2006
673. L673/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 80/2007
30.03.2007
674. L674/05.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.45 din 5 iunie 2003 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.431 din 19 iunie 2003 respinsa
20.12.2006
675. L675/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) art.II din OG 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României. Lege 485/2006
19.12.2006
676. L676/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate Lege 268/2007
01.10.2007
677. L677/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români Lege 53/2007
13.03.2007
678. L678/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor de tutun respinsa
08.03.2007
679. L679/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr 566/2004 Lege 32/2007
16.01.2007
680. L680/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial nr.777 din 25 aug. 2004 respinsa
11.09.2007
681. L681/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
28.06.2007
682. L682/05.09.2006 Propunere legislativă pentru stabilirea unor normative privind obligativitatea întreținerii și reparației fațadelor imobilelor respinsa
20.02.2007
683. L683/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respinsa
20.12.2006
684. L684/05.09.2006 Propunere legislativă privind Programul Național "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ȘI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA" respinsa
09.02.2010
685. L685/05.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.161/19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
08.03.2007
686. L686/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.57 alin.(4) a Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr.571/2003 (actualizat la 24.03.2006) respinsa
20.12.2006
687. L687/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
08.03.2007
688. L688/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
08.03.2007
689. L689/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție nr.78/2000 Lege 69/2007
26.03.2007
690. L690/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit respinsa
20.12.2006
691. L691/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2004, privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.415/2004 respinsa
27.03.2007
692. L692/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
20.12.2006
693. L693/05.09.2006 Propunere legislativă privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau - la data de 1 martie 1990 - economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism respinsa
28.06.2007
694. L694/05.09.2006 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei respinsa
08.03.2007
695. L695/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte respinsa
08.03.2007
696. L696/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
20.02.2007
697. L697/05.09.2006 Propunere legislativă privind unele servicii de asistență financiară procedurală respinsa
20.02.2007
698. L698/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 respinsa
08.03.2007
699. L699/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
08.03.2007
700. L700/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Codului de procedură penală respinsa
13.11.2007
701. L701/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42 din 29.01.2004 privind organizarea activității veterinare aprobată prin Legea nr.215 din 27/05/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.531 din 14 iunie 2004 respinsa
13.02.2007
702. L702/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
20.12.2006
703. L703/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară Lege 93/2007
10.04.2007
704. L704/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
08.05.2007
705. L705/05.09.2006 Propunere legislativă pentru consacrarea zilei de "5 Iunie - Ziua împotriva violenței asupra copilului în România" Lege 497/2006
28.12.2006
706. L706/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
08.03.2007
707. L707/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.272 alin. (2) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
20.12.2006
708. L708/05.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1), (4) și (5) ale art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale respinsa
08.03.2007
709. L709/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență asupra domeniului fiscal și a sistemului pensiilor militare de stat respinsa
20.12.2006
710. L710/05.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
08.05.2007
711. L711/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
08.03.2007
712. L712/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 și art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului respinsa
06.11.2007
713. L713/05.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.351/2004, legea gazelor respinsa
20.12.2006
714. L714/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.86, alin.(1) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
20.12.2006
715. L715/06.09.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional la Acordul dintre Guvernele statelor participante la Cooperarea Economocă a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenței și răspunsului de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005 Lege 64/2007
22.03.2007
716. L716/06.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006 - 2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER) privind fondul de cooperare și creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992 Lege 386/2006
19.10.2006
717. L717/06.09.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005 Lege 411/2006
09.11.2006
718. L718/06.09.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Conventiei Cadru pentru protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003 Lege 389/2006
19.10.2006
719. L719/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Lege 457/2006
06.12.2006
720. L720/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Lege 447/2006
04.12.2006
721. L721/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 Lege 456/2006
06.12.2006
722. L722/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general al datoriei publice aferente anului 2005 Lege 280/2008
07.11.2008
723. L723/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2005 Lege 281/2008
07.11.2008
724. L724/12.09.2006 Proiect de Lege pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European retras
de catre Senat
22.11.2006
725. L725/12.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 469/2006
12.12.2006
726. L726/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 433/2006
27.11.2006
727. L727/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Lege 507/2006
28.12.2006
728. L728/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD Lege 473/2006
12.12.2006
729. L729/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și modificarea altor legi adoptat
de Senat
09.03.2009
730. L730/12.09.2006 Propunere legislativă privind concordatul preventiv la comisii
12.09.2006
731. L731/12.09.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă Lege 321/2007
22.11.2007
732. L732/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin (1) lit. g) din Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici respinsa
08.03.2007
733. L733/12.09.2006 Propunere legislativă privind stoparea discriminării de gen în spoturile publicitare respinsa
08.03.2007
734. L734/12.09.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism respinsa
08.03.2007
735. L735/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
08.03.2007
736. L736/12.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
08.03.2007
737. L737/12.09.2006 Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor obținute din privatizarea Băncii Comerciale Române și Casei de Economii și Consemnațiuni respinsa
22.05.2007
738. L738/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 591/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România Lege 82/2007
02.04.2007
739. L739/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Pomiculturii nr.348/2003 Lege 60/2007
22.03.2007
740. L740/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.465/2001 care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile respinsa
08.03.2007
741. L741/12.09.2006 Propunere legislativă pentru declararea zonei "Mehedințiul de sub munte - zonă strategică de turism" respinsa
08.03.2007
742. L742/12.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
13.03.2007
743. L743/12.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României respinsa
08.03.2007
744. L744/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989 respinsa
28.06.2007
745. L745/12.09.2006 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru vânzarea acțiunilor societăților comerciale către salariați în cadrul procesului de privatizare respinsa
08.03.2007
746. L746/12.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
08.03.2007
747. L747/12.09.2006 Propunere legislativă privind funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții respinsa
08.03.2007
748. L748/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.385, alin (1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
08.05.2007
749. L749/12.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
20.12.2006
750. L750/12.09.2006 Propunere legislativă privind completarea OG nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic, aprobată prin Legea nr.529/2004 respinsa
08.03.2007
751. L751/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
08.05.2007
752. L752/12.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998 respinsa
08.03.2007
753. L753/12.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
13.02.2007
754. L754/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale respinsa
08.03.2007
755. L755/13.09.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania în domeniul securitații sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006 Lege 408/2006
09.11.2006
756. L756/13.09.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005 Lege 409/2006
09.11.2006
757. L757/13.09.2006 Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenția privind Organizația Hidrografică Internațională, adoptat la Monaco, la 3 mai 1967 și intrată în vigoare la 22 septembrie 1970 Lege 414/2006
09.11.2006
758. L758/14.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
16.09.2008
759. L759/14.09.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005 Lege 420/2006
22.11.2006
760. L760/14.09.2006 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respins
de Senat
09.11.2006
761. L761/19.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2007 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 471/2006
12.12.2006
762. L762/19.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici Lege 50/2007
13.03.2007
763. L763/19.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Ordonanța Guvernului nr.51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 51/2007
13.03.2007
764. L764/19.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport Lege 209/2007
02.07.2007
765. L765/19.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 94/2007
16.04.2007
766. L766/19.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor Lege 27/2007
15.01.2007
767. L767/19.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2006 penru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 513/2006
29.12.2006
768. L768/19.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor de toamna anului 2006 Lege 478/2006
12.12.2006
769. L769/19.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.85 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului Lege 29/2007
15.01.2007
770. L770/19.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de co-finanțare și pre-finanțare alocate de la bugetul de stat Lege 492/2006
28.12.2006
771. L771/19.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național Lege 515/2006
29.12.2006
772. L772/19.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 512/2006
29.12.2006
773. L773/19.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
08.03.2007
774. L774/21.09.2006 Propunere legislativă privind Legea practicii Lege 258/2007
19.07.2007
775. L775/21.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2006 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la București la 29 mai 2006 Lege 440/2006
27.11.2006
776. L776/21.09.2006 Proiect de Lege privind aprobarea ieșirii din vigoare a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice Lege 421/2006
22.11.2006
777. L777/21.09.2006 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului sub formă de Schimb de Scrisori între România și Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferențiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006 Lege 410/2006
09.11.2006
778. L778/21.09.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Părțile Tratatului Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington, la 14 februarie 2006 Lege 494/2003
28.12.2003
779. L779/21.09.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalității, semnată la Madrid la 30 martie 2006 Lege 495/2006
28.12.2006
780. L780/21.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 81/2007
30.03.2007
781. L781/21.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (3) al articolului 104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
de Senat
01.11.2006
782. L782/21.09.2006 Proiect de Lege pentru înființarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, județul Giurgiu Lege 460/2006
06.12.2006
783. L783/21.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi retras
de catre Senat
08.11.2006
784. L784/21.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
de Senat
09.11.2006
785. L785/21.09.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005, prin Actul Final al Conferinței pentru analiză și adoptarea amendamentelor propuse pentr Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005 Lege 419/2006
22.11.2006
786. L786/03.10.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM '' S.A. Lege 59/2007
22.03.2007
787. L787/03.10.2006 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activitați în folosul comunității Lege 42/2007
02.03.2007
788. L788/03.10.2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin(1) și (2) din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică Lege 4/2007
09.01.2007
789. L789/03.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 6/2007
09.01.2007
790. L790/03.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acțiuni deținut de Societatea Daewoo Motor Company Ltd. La Societatea Comercială Daewoo Automobile România S.A. Lege 20/2007
11.01.2007
791. L791/03.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și ale serviciilor poștale Lege 133/2007
11.05.2007
792. L792/03.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Lege 479/2006
12.12.2006
793. L793/03.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănatății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative din domeniul sanitar Lege 34/2007
16.01.2007
794. L794/03.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a art.70 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 8/2007
09.01.2007
795. L795/03.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval Lege 290/2007
02.11.2007
796. L796/03.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 498/2006
28.12.2006
797. L797/03.10.2006 Propunere legislativă privind îmbunătățirea accesului societăților comerciale din România la informații privind achizițiile publice și creșterea transparenței acestora retrasa
de catre initiator
22.11.2006
798. L798/03.10.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice respinsa
22.05.2007
799. L799/03.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.318/2003 privind energia electrică respinsa
23.03.2007
800. L800/09.10.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 respinsa
de Senat
03.05.2007
801. L801/09.10.2006 Propunere legislativă privind reînființarea satului Damian prin reorganizarea comunei Sadova, județul Dolj respinsa
de Senat
06.03.2007
802. L802/09.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene Lege 77/2009
01.04.2009
803. L803/10.10.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal Lege 91/2007
10.04.2007
804. L804/10.10.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 123/2007
05.05.2007
805. L805/10.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligațiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanțate din fonduri PHARE Componenta Coeziune Economică și Socială și PHARE Cooperare Transfrontalieră Lege 226/2007
04.07.2007
806. L806/10.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 114/1996, Legea locuinței respinsa
08.05.2007
807. L807/10.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr.125/2002 respinsa
08.03.2007
808. L808/10.10.2006 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane Lege 181/2007
12.06.2007
809. L809/12.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală respinsa
de Senat
03.05.2007
810. L810/12.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 respinsa
de Senat
01.11.2006
811. L811/12.10.2006 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului respinsa
de Senat
01.11.2006
812. L812/12.10.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 480/2006
19.12.2006
813. L813/12.10.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la programul comunitar pentru asigurarea interoperabilității serviciilor pan-europene de Guvernare pentru administrațiile publice, mediul de afaceri și cetățeni (IDABC), semnat la București la 20 martie 2006 și la Bruxelles la 20 aprilie 2006 și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009 Lege 436/2006
27.11.2006
814. L814/12.10.2006 Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 și intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internațional și a Organizației de Telecomunicații Spațiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972 Lege 437/2006
27.11.2006
815. L815/12.10.2006 Proiect de Lege pentru înființarea satului Tangâru prin reorganizarea comunei Stoenești, județul Giurgiu respins
de Senat
06.03.2007
816. L816/12.10.2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.50 alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
de Senat
01.11.2006
817. L817/17.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată Lege 74/2007
26.03.2007
818. L818/17.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.246 din 20.03.2006 respinsa
28.06.2007
819. L819/17.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1996, legea fondului cinegetic și protecția vânatului respinsa
13.03.2007
820. L820/17.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 76/2007
26.03.2007
821. L821/17.10.2006 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal retrasa
de catre initiator
06.12.2006
822. L822/17.10.2006 Propunere legislativă privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română respinsa
03.03.2009
823. L823/19.10.2006 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007 Lege 486/2006
27.12.2006
824. L824/19.10.2006 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 Lege 487/2006
27.12.2006
825. L825/23.10.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la imunitățile de jurisdicție ale statelor și ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005 Lege 438/2006
27.11.2006
826. L826/23.10.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iulie 2006 Lege 65/2007
22.03.2007
827. L827/23.10.2006 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ respins
de Senat
03.05.2007
828. L828/23.10.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate transnaționale, a terorismului și a altor tipuri de infracțiuni, semnat la București la 10 iulie 2006 Lege 68/2007
22.03.2007
829. L829/24.10.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 56/2007
13.03.2007
830. L830/24.10.2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.29 alin.(3) din Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor Lege 62/2007
22.03.2007
831. L831/24.10.2006 Proiect de Lege pentru abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr.388/1976 privind regimul de lucru, nivelul retribuției și unele drepturi pentru personalul care lucrează pe platforme de foraj marin și pe navele maritime cu care se execută lucrări de prospecțiuni geologice, geofizice și geotehnice, precum si alte lucrări sau activitați speciale necesare forajului marin Lege 38/2007
02.03.2007
832. L832/24.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională "Îmbunatațiri Funciare - S.A.'' Lege 285/2007
24.10.2007
833. L833/24.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural Lege 70/2007
26.03.2007
834. L834/24.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore respinsa
08.03.2007
835. L835/24.10.2006 Propunere legislativă privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților Lege 72/2007
26.03.2007
836. L836/24.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respinsa
27.03.2007
837. L837/24.10.2006 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aparținând Memorialului Ipotești Centrului Național de studii "Mihai Eminescu", județul Botoșani, instituție publică de interes național, din domeniul public al județului Botoșani și din administrarea Consiliului Județean Botoșani, în domeniul public al statului și atribuirea acestuia în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, pe o perioadă de 49 de ani respinsa
08.03.2007
838. L838/24.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală Lege 79/2007
26.03.2007
839. L839/24.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8, alin (1) și art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
08.03.2007
840. L840/26.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Municipiul București pentru Proiectul privind stația pentru tratarea apelor uzate București Glina, faza A, semnat la București la 29 mai 2006 Lege 470/2006
12.12.2006
841. L841/26.10.2006 Proiect de Lege privind înființarea comunei Suhurlui, județul Galați respins
de Senat
29.03.2007
842. L842/26.10.2006 Propunere legislativă privind codul de conduită și integritate politică a aleșilor locali respinsa
de Senat
03.05.2007
843. L843/31.10.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială Lege 44/2007
07.03.2007
844. L844/31.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României Lege 73/2008
08.04.2008
845. L845/31.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a altor impozite și taxe indirecte pentru o mașină de intervenție pentru accidente colective, calamități și operațiuni de salvare grea Lege 77/2007
26.03.2007
846. L846/31.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a Unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă Lege 78/2007
26.03.2007
847. L847/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
27.03.2007
848. L848/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004, legea gazelor respinsa
23.03.2007
849. L849/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.529/2004 pentru aprobarea aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic respinsa
23.03.2007
850. L850/31.10.2006 Propunere legislativă privind instituirea Premiului național "Sofia Nădejde" respinsa
08.05.2007
851. L851/31.10.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.232/9 iunie/2006, care a modificat Decretul -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat retrasa
de catre initiator
19.12.2006
852. L852/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsa
03.03.2009
853. L853/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003 respinsa
08.03.2007
854. L854/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
11.04.2007
855. L855/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat Lege 90/2007
03.04.2007
856. L856/31.10.2006 Propunere legislativă privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național respinsa
08.05.2007
857. L857/31.10.2006 Propunere legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole respinsa
11.04.2007
858. L858/31.10.2006 Propunere legislativă privind sprijinirea localităților aflate pe traseul drumurilor naționale pentru iluminat public respinsa
23.03.2007
859. L859/31.10.2006 Propunere legislativă privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale respinsa
23.03.2007
860. L860/31.10.2006 Propunere legislativă privind regimul juridic al locuințelor de serviciu respinsa
08.03.2007
861. L861/31.10.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.05.2007
862. L862/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
11.04.2007
863. L863/31.10.2006 Propunere legislativă privind înființarea adăposturilor și a centrelor de urgență respinsa
08.03.2007
864. L864/31.10.2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată respinsa
13.03.2007
865. L865/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
06.11.2007
866. L866/31.10.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români, pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 respinsa
29.05.2007
867. L867/31.10.2006 Propunere legislativă privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni respinsa
08.05.2007
868. L868/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350 din 20 iulie 2006 tinerilor respinsa
08.03.2007
869. L869/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
09.02.2010
870. L870/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
08.03.2007
871. L871/31.10.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
11.04.2007
872. L872/02.11.2006 Proiect de Lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate Lege 144/2007
21.05.2007
873. L873/02.11.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind finanțarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între Guvernele Părților la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005 Lege 472/2006
12.12.2006
874. L874/02.11.2006 Proiect de Lege privind modificarea Legii 504/11 iulie 2002, Legea audiovizualului respins
de Senat
20.12.2006
875. L875/02.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea articolelor 8 (alin.1 și 2) și 119 (alin.1) ale Legii învățământului nr.84/1995 respinsa
de Senat
03.05.2007
876. L876/07.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români Lege 54/2007
13.03.2007
877. L877/07.11.2006 Propunere legislativă privind voucherele de vacanță respinsa
12.05.2009
878. L878/07.11.2006 Propunere legislativă pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European Lege 33/2007
16.01.2007
879. L879/10.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste respinsa
de Senat
03.05.2007
880. L880/10.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică respinsa
de Senat
29.10.2008
881. L881/10.11.2006 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
de Senat
03.05.2007
882. L882/10.11.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001 respins
de Senat
03.05.2007
883. L883/14.11.2006 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 502/2006
28.12.2006
884. L884/14.11.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Lege 41/2007
02.03.2007
885. L885/14.11.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalității de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora Lege 84/2007
02.04.2007
886. L886/14.11.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență Lege 254/2007
19.07.2007
887. L887/14.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 73/2007
26.03.2007
888. L888/14.11.2006 Proiect de Lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale Ministerului Apărării Lege 157/2007
06.06.2007
889. L889/14.11.2006 Propunere legislativă privind arhivarea documentelor în formă electronică Lege 135/2007
15.05.2007
890. L890/14.11.2006 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.556/2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 retrasa
de catre initiator
08.02.2007
891. L891/14.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
28.06.2007
892. L892/14.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Decretul -Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) respinsa
11.04.2007
893. L893/14.11.2006 Propunere legislativă privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar respinsa
28.06.2007
894. L894/14.11.2006 Propunere legislativă privind Legea pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, precum și a Legii nr. 359/2004 privind formalității de înregistrare în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice respinsa
11.04.2007
895. L895/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare respinsa
13.03.2007
896. L896/14.11.2006 Propunere legislativă privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari respinsa
09.10.2007
897. L897/14.11.2006 Propunere legislativă privind controlul provenienței averilor care nu pot fi justificate din veniturile legale retrasa
de catre initiator
02.04.2007
898. L898/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.161 (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat respinsa
11.04.2007
899. L899/14.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală retrasa
de catre Senat
15.11.2006
900. L900/14.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
27.03.2007
901. L901/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție respinsa
22.05.2007
902. L902/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice respinsa
11.04.2007
903. L903/14.11.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară respinsa
24.06.2009
904. L904/14.11.2006 Propunere legislativă - Legea meșteșugurilor respinsa
16.03.2021
905. L905/14.11.2006 Propunere legislativă "Codul Silvic" respinsa
26.02.2008
906. L906/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore respinsa
28.06.2007
907. L907/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respinsa
08.05.2007
908. L908/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
28.06.2007
909. L909/14.11.2006 Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța"- S.A. către județul Constanța și reglementarea situației juridice a unor bunuri, proprietate publică a statului din județul Constanța Lege 322/2007
22.11.2007
910. L910/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor Lege 117/2007
02.05.2007
911. L911/14.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 respinsa
08.05.2013
912. L912/14.11.2006 Propunere legislativă pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari respinsa
28.06.2007
913. L913/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificare și completare a Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
13.03.2007
914. L914/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsa
27.03.2007
915. L915/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei Lege 288/2007
29.10.2007
916. L916/14.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Lege 173/2007
12.06.2007
917. L917/14.11.2006 Propunere legislativă de reglementare a Camerelor de Comerț și Industrie din România respinsa
11.04.2007
918. L918/14.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.288/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 cu privire la executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii Lege 110/2007
25.04.2007
919. L919/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism respinsa
08.05.2007
920. L920/14.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
11.04.2007
921. L921/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției retrasa
de catre initiator
06.03.2007
922. L922/17.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
03.05.2007
923. L923/17.11.2006 Propunere legislativă privind înființarea comunei Sâmpetru German, județul Arad respinsa
de Senat
13.06.2007
924. L924/17.11.2006 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.187 /1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste respins
de Senat
29.10.2008
925. L925/17.11.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare Lege 111/2007
25.04.2007
926. L926/17.11.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006 Lege 484/2006
19.12.2006
927. L927/17.11.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 13 aprilie 2006 Lege 67/2007
22.03.2007
928. L928/21.11.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole Lege 83/2007
02.04.2007
929. L929/21.11.2006 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.581/2004 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar Lege 107/2007
19.04.2007
930. L930/21.11.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București - Otopeni Lege 58/2007
22.03.2007
931. L931/21.11.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal Lege 120/2007
04.05.2007
932. L932/21.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respinsa
08.05.2007
933. L933/21.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
22.05.2007
934. L934/20.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor Lege 501/2006
28.12.2006
935. L935/24.11.2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.176 din Legea învățământului nr. 84/1995 respins
de Senat
03.05.2007
936. L936/27.11.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Lege 178/2007
12.06.2007
937. L937/27.11.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 Lege 179/2007
12.06.2007
938. L938/28.11.2006 Proiect de Lege pentru supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar retras
de catre initiator
15.12.2006
939. L939/28.11.2006 Proiect de Lege privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului retras
de catre initiator
15.12.2006
940. L940/28.11.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate Lege 97/2007
16.04.2007
941. L941/28.11.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 46/2007
13.03.2007
942. L942/28.11.2006 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița respinsa
28.06.2007
943. L943/28.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 indice 1 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
08.05.2007
944. L944/28.11.2006 Propunere legislativă privind republicarea Codului de procedură penală respinsa
11.04.2007
945. L945/28.11.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea unei societăți de profil pentru distribuția apei potabile și canalizare în regiunile rurale respinsa
23.03.2007
946. L946/28.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
27.03.2007
947. L947/28.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată) respinsa
11.12.2007
948. L948/28.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal respinsa
11.04.2007
949. L949/28.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările următoare respinsa
08.05.2007
950. L950/28.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 193/2007
19.06.2007
951. L951/28.11.2006 Propunere legislativă pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a terenurilor agricole deținute în baza titlurilor de proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică și pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol Lege 217/2007
02.07.2007
952. L952/28.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.328/2006 privind cinematografia Lege 174/2007
12.06.2007
953. L953/28.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
28.06.2007
954. L954/28.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 244/2007
12.07.2007
955. L955/04.12.2006 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședință în municipiul Pitești, în Argeș Muscel respinsa
de Senat
20.02.2008
956. L956/05.12.2006 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Otelec, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Uivar respins
de Senat
28.06.2007
957. L957/05.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 108/2007
19.04.2007
958. L958/05.12.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră, semnat la București la data de 28 august 2006 Lege 39/2007
02.03.2007
959. L959/05.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respins
28.06.2007
960. L960/05.12.2006 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice Lege 159/2007
06.06.2007
961. L961/05.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 195/2007
28.06.2007
962. L962/05.12.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autoritaților administrației publice locale Lege 75/2007
26.03.2007
963. L963/05.12.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea actului adițional la contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia Lege 122/2007
05.05.2007
964. L964/05.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflată în proprietatea privată a statului sau unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 298/2007
07.11.2007
965. L965/08.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 84 din 24 iulie 1995 - Legea învățământului respinsa
de Senat
03.05.2007
966. L966/08.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 148/2007
01.06.2007
967. L967/08.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 150/2007
01.06.2007
968. L968/08.12.2006 Proiect de Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri Lege 241/2007
12.07.2007
969. L969/12.12.2006 Proiect de Lege privind controlul și conduita personalului cu atribuții de control respins
03.03.2009
970. L970/12.12.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 132/2007
08.05.2007
971. L971/12.12.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2006 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 145/2007
21.05.2007
972. L972/12.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.598/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.802 din 05/11/2002 respinsa
03.03.2009
973. L973/12.12.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000 respinsa
28.06.2007
974. L974/12.12.2006 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 aprobată prin Legea nr.247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare respinsa
11.04.2007
975. L975/12.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respinsa
11.04.2007
976. L976/12.12.2006 Propunere legislativă privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia respinsa
28.06.2007
977. L977/12.12.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
28.06.2007
978. L978/12.12.2006 Propunere legislativă privind pensia minimă garantată respinsa
28.06.2007
979. L979/12.12.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005 respinsa
28.06.2007
980. L980/12.12.2006 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății respinsa
06.11.2007
981. L981/12.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura respinsa
22.05.2007
982. L982/12.12.2006 Propunere legislativă privind modalitatea de semnare a documentelor oficiale respinsa
22.05.2007
983. L983/12.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006 respinsa
17.12.2007
984. L984/12.12.2006 Propunere legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităților reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004 respinsa
11.04.2007
985. L985/15.12.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului semnat la București la, 25 septembrie 2006 privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.) adoptat la Cracovia, la 21 decembrie 1992 Lege 503/2006
28.12.2006
986. L986/15.12.2006 Proiect de Lege pentru completarea art.44 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 149/2007
01.06.2007
987. L987/15.12.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare Stat European Cooperant între Guvernul României și Agenția Spațială (ESA), semnat la București, la 17 februarie 2006 Lege 1/2007
09.01.2007
988. L988/18.12.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006 Lege 40/2007
02.03.2007
989. L989/15.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală respinsa
de Senat
03.05.2007
990. L990/18.12.2006 Proiect de Lege pentru abrogarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respins
de Senat
19.05.2008
991. L991/19.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp Lege 112/2007
27.04.2007
992. L992/19.12.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar Lege 152/2007
01.06.2007
993. L993/19.12.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 227/2007
04.07.2007
994. L994/19.12.2006 Proiect de Lege privind modificarea art.4 indice 1 din Legea nr.703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare Lege 115/2007
27.04.2007
995. L995/19.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate, de către Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. Lege 127/2007
05.05.2007
996. L996/19.12.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea privind reforma în domeniul sănătății Lege 284/2007
24.10.2007
997. L997/19.12.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
06.11.2007
998. L998/19.12.2006 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă respinsa
22.05.2007
999. L999/19.12.2006 Propunere legislativă privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din Aviația Civilă din România Lege 223/2007
04.07.2007
1000. L1000/19.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.331/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaților comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local respinsa
de Senat
23.04.2007
1001. L1001/19.12.2006 Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie respinsa
28.06.2007
1002. L1002/19.12.2006 Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist respinsa
22.05.2007
1003. L1003/19.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
28.06.2007
1004. L1004/19.12.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
26.02.2008
1005. L1005/19.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ respinsa
22.05.2007
1006. L1006/19.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
22.05.2007
1007. L1007/19.12.2006 Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijinire a producătorilor din acvacultură retrasa
de catre initiator
12.04.2007
1008. L1008/19.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
28.06.2007
1009. L1009/19.12.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
22.05.2007
1010. L1010/19.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
28.06.2007
1011. L1011/19.12.2006 Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse respinsa
17.03.2009
1012. L1012/19.12.2006 Propunere legislativă - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial respinsa
28.06.2007
1013. L1013/19.12.2006 Propunere legislativă pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru respinsa
22.05.2007
1014. L1014/19.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor Lege 130/2007
08.05.2007
1015. L1015/19.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
12.06.2007
1016. L1016/19.12.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 adoptată prin Legea nr.337/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 128/2007
05.05.2007
1017. L1017/19.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (publicată în M.Of. nr. 650/27 iul. 2006) respinsa
23.10.2007
1018. L1018/19.12.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.34 indice 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsa
27.03.2007
1019. L1019/19.12.2006 Propunere legislativă pentru susținerea financiară de către Statul Român a Schitului românesc "Prodromu" - de la Muntele Athos Lege 114/2007
27.04.2007
1020. L1020/22.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.158 din Legea învățământului nr.84/1995 respins
de Senat
03.05.2007
1021. L1021/22.12.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.23 din Legea nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază Lege 272/2007
03.10.2007
1022. L1022/22.12.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2006 între Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 Lege 66/2007
22.03.2007
1023. L1023/22.12.2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare, semnat la București, la 5 octombrie 2006 Lege 57/2007
13.03.2007
1024. L1024/22.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 94 din 08 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsa
de Senat
03.05.2007
1025. L1025/22.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.131 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
de Senat
26.11.2019

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 6:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro