Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2004

Numar înregistrari gasite: 832
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/02.02.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție socială acordate, ca urmare a restructurării Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" S.A., personalului aeronautic civil Lege 89/2004
05.04.2004
2. L2/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar Lege 164/2004
14.05.2004
3. L3/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 36/2004
11.03.2004
4. L4/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordată cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Lege 40/2004
11.03.2004
5. L5/02.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român Lege 91/2004
05.04.2004
6. L6/02.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R. Lege 88/2004
05.04.2004
7. L7/02.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil Lege 105/2004
07.04.2004
8. L8/02.02.2004 Propunere legislativă privind instituirea voluntariatului în armată respinsa
16.03.2004
9. L9/03.02.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare respinsa
de Senat
19.02.2004
10. L10/03.02.2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacșa, județul Covasna Lege 85/2004
05.04.2004
11. L11/03.02.2004 Propunere legislativă pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească respinsa
de Senat
24.02.2004
12. L12/04.02.2004 Propunere legislativă pentru alegerea autorităților administrației publice locale Lege 67/2004
25.03.2004
13. L13/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.59 alin.(1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 112/2004
07.04.2004
14. L14/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 168/2004
14.05.2004
15. L15/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 180/2004
17.05.2004
16. L16/04.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 107/2004
07.04.2004
17. L17/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 174/2004
14.05.2004
18. L18/04.02.2004 Propunere legislativă privind reforma activităților de consultanță, asistență și reprezentare juridică respinsa
de Senat
24.02.2004
19. L19/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar Lege 97/2004
07.04.2004
20. L20/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap. Lege 144/2004
04.05.2004
21. L21/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art.41 din Legea nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică Lege 170/2004
14.05.2004
22. L22/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură Lege 124/2004
19.04.2004
23. L23/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 129/2004
21.04.2004
24. L24/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar Lege 100/2004
07.04.2004
25. L25/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2004 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004 Lege 109/2004
07.04.2004
26. L26/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie să finanțeze unele cheltuieli materiale ale S.C."MELANA IV" S.A. Săvinești în perioada pregătirii pentru privatizare Lege 167/2004
14.05.2004
27. L27/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit al pachetului integral de acțiuni al Societății Comerciale "Aviația Utilitară" S.A. Iași din proprietatea statului și administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași Lege 187/2004
17.05.2004
28. L28/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alineatului (2) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 252/2004
16.06.2004
29. L29/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind cartea electronică de identitate Lege 126/2004
19.04.2004
30. L30/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți comerciale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.569/2003, cu modificările și completările ulterioare Lege 156/2004
14.05.2004
31. L31/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială Lege 113/2004
07.04.2004
32. L32/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare Lege 116/2004
19.04.2004
33. L33/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea , în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale Lege 121/2004
19.04.2004
34. L34/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" S.A. București și Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A. Târgu Mureș și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice Lege 169/2004
14.05.2004
35. L35/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.210/2003 Lege 125/2004
19.04.2004
36. L36/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală Lege 131/2004
21.04.2004
37. L37/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activității de transport țiței, gazolină și produse petroliere, precum și instituirea drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public cu capital majoritar de stat aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului Lege 166/2004
14.05.2004
38. L38/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Lege 191/2004
24.05.2004
39. L39/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern Lege 106/2004
07.04.2004
40. L40/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003 Lege 230/2004
01.06.2004
41. L41/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acțiuni și a terenurilor deținute de stat la Societatea Comercială "Serplo"S.A. cu sediul în com. Bărcănești, sat Tătărani, jud. Prahova, prin Agenția Domeniilor Statului, în proprietatea privată a județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova Lege 104/2004
07.04.2004
42. L42/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea și completarea Legii Spitalelor nr.270/2003 Lege 151/2004
14.05.2004
43. L43/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare Lege 117/2004
19.04.2004
44. L44/04.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului Lege 361/2004
08.09.2004
45. L45/04.02.2004 Propunere legislativă pentru modificarea art.74 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
de Senat
08.03.2004
46. L46/04.02.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici respinsa
de Senat
24.02.2004
47. L47/04.02.2004 Propunere legislativă privind acordarea unui procent minim de 10% din construcțiile realizate prin ANL angajaților din toate domeniile siguranței naționale respinsa
16.03.2004
48. L47/10.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1995 -Legea notarilor publici și a activităților notariale. respinsa
definitiv
23.09.2005
49. L48/04.02.2004 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Bălteni prin reorganizarea comunei Perieți, județul Olt Lege 46/2004
17.03.2004
50. L49/04.02.2004 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Ungheni, județul Mureș Lege 45/2004
17.03.2004
51. L50/04.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Lege 114/2004
07.04.2004
52. L51/04.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A prin reoganizarea Regiei Naționale Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România Lege 47/2004
17.03.2004
53. L52/04.02.2004 Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington, la 4 aprilie 1949 Lege 22/2004
01.03.2004
54. L53/11.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenții maternali profesioniști. Lege 111/2004
07.04.2004
55. L54/11.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 155/2004
14.05.2004
56. L55/11.02.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
16.03.2004
57. L56/11.02.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social respinsa
de Senat
04.03.2004
58. L57/11.02.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României Lege 181/2004
17.05.2004
59. L58/11.02.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar Lege 173/2004
14.05.2004
60. L59/11.02.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în unitățile militare cu profil de construcții în fostele G.A.S. (I.A.S.-uri) și alte formațiuni de muncă în perioada 1950-1961 respinsa
01.06.2004
61. L60/11.02.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 retrasa
de catre initiator
25.02.2004
62. L61/13.02.2004 Propunere legislativă pentru alegerea Președintelui României Lege 370/2004
20.09.2004
63. L62/17.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor Lege 23/2004
03.03.2004
64. L63/18.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 Lege 184/2004
17.05.2004
65. L64/18.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă Lege 130/2004
21.04.2004
66. L65/18.02.2004 Proiect de Lege privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 200/2004
25.05.2004
67. L66/18.02.2004 Proiect de Lege privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 201/2004
25.05.2004
68. L67/18.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România Lege 172/2004
14.05.2004
69. L68/18.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 Lege 237/2004
07.06.2004
70. L69/18.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările și completările ulterioare Lege 128/2004
19.04.2004
71. L70/18.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor Lege 118/2004
19.04.2004
72. L71/18.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității Lege 246/2004
09.06.2004
73. L72/18.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.2/2004 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 127/2004
19.04.2004
74. L73/18.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import - export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale. Lege 153/2004
14.05.2004
75. L74/18.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit Lege 122/2004
19.04.2004
76. L75/18.02.2004 Proiect de Lege privind siguranța alimentelor Lege 150/2004
14.05.2004
77. L76/18.02.2004 Proiect de Lege privind protecția animalelor Lege 205/2004
26.05.2004
78. L77/18.02.2004 Proiectul Legii Petrolului Lege 238/2004
07.06.2004
79. L78/18.02.2004 Proiect de Lege pentru abrogarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome Locato de către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat Lege 148/2004
11.05.2004
80. L79/18.02.2004 Propunere legislativă - Legea meseriilor respinsa
09.06.2004
81. L80/18.02.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național,republicată respinsa
de Senat
08.03.2004
82. L81/18.02.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 175/2004
17.05.2004
83. L82/18.02.2004 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre initiator
25.02.2004
84. L83/18.02.2004 Propunere legislativă pentru modificarea art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
de Senat
18.03.2004
85. L84/18.02.2004 Propunere legislativă privind instituirea Titlurilor Naționale respinsa
01.06.2004
86. L85/19.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri. Lege 149/2004
11.05.2004
87. L86/19.02.2004 Proiect de Lege privind pensiile ocupaționale Lege 249/2004
09.06.2004
88. L87/19.02.2004 Proiectul Legii asigurărilor private de sănătate Lege 212/2004
27.05.2004
89. L88/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 123/2004
19.04.2004
90. L89/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare de interes județean și local. Lege 99/2004
07.04.2004
91. L90/19.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României Lege 50/2004
23.03.2004
92. L91/19.02.2004 Proiect de Lege privind înființarea comunei Mitrofani prin reorganizarea comunei Sutești, județul Vâlcea Lege 82/2004
31.03.2004
93. L92/19.02.2004 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Burla, prin reorganizarea comunei Volovăț, județul Suceava Lege 78/2004
26.03.2004
94. L93/19.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru Mediu Lege 333/2004
08.07.2004
95. L94/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2004 privind acordarea de facilități fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicații și informatică ale NATO în România Lege 77/2004
26.03.2004
96. L95/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național 1998 RO 9803 - RO 9807, semnat la București la 30 septembrie 1998 Lege 71/2004
26.03.2004
97. L96/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2004 pentru modificarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2002 Lege 70/2004
26.03.2004
98. L97/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0002 dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 56/2004
24.03.2004
99. L98/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul comunității în domeniul siguranței nucleare în 2001 pentru România RO 01.10., semnat la București la 19 decembrie 2001 Lege 55/2004
24.03.2004
100. L99/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 54/2004
24.03.2004
101. L100/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2000 RO 0004 - RO 0007 semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 53/2004
24.03.2004
102. L101/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2001 RO 0104 - RO 0109 semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 52/2004
24.03.2004
103. L102/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România și Ungaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 51/2004
24.03.2004
104. L103/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003 Lege 60/2004
24.03.2004
105. L104/19.02.2004 Proiect de Lege privind declararea ca orașe a unor comune Lege 83/2004
05.04.2004
106. L105/19.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de catre cetățeni Lege 76/2004
26.03.2004
107. L106/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta, la 23 noiembrie 2001 Lege 64/2004
24.03.2004
108. L107/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003 Lege 58/2004
24.03.2004
109. L108/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Polonia, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb la 9 martie 2003 Lege 59/2004
24.03.2004
110. L109/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului, semnat la București, la 16 iulie 2003 și la Paris, la 25 august 2003 Lege 68/2004
26.03.2004
111. L110/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea "Acordului-cadru între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în nume propriu și ca împuternicit al Fondului Special de Carbon " (Umbrella Agreement), din domeniul schimburilor climatice, semnat la București, la 12 mai 2003 și la Washington, la 11 iunie 2003 Lege 57/2004
24.03.2004
112. L111/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Scrisorii de Acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de Agenție de implementare a Facilității globale de mediu (FGM), privind asistența financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 și la București la 15 octombrie 2003 Lege 44/2004
17.03.2004
113. L112/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003 Lege 61/2004
24.03.2004
114. L113/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind navigația pe căile navigabile, semnat la Bratislava, la 5 martie 2003 Lege 63/2004
24.03.2004
115. L114/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb, la 26 mai 2003 Lege 62/2004
24.03.2004
116. L115/19.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunității Europene la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, așa cum a fost amendată de mai multe ori și armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles, la 8 octombrie 2002 Lege 65/2004
24.03.2004
117. L116/19.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice Lege 75/2004
26.03.2004
118. L117/19.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2004 privind transferurile transfrontaliere Lege 119/2004
19.04.2004
119. L118/19.02.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea reorganizarea sau funcționarea unor structuri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice respins
de Senat
18.03.2004
120. L119/19.02.2004 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Potcoava, județul Olt respinsa
de Senat
11.03.2004
121. L120/24.02.2004 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Ștefănești, județul Botoșani Lege 79/2004
26.03.2004
122. L121/24.02.2004 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Flămânzi, județul Botoșani Lege 80/2004
26.03.2004
123. L122/24.02.2004 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Bucecea, județul Botoșani Lege 81/2004
26.03.2004
124. L123/25.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere Lege 152/2004
14.05.2004
125. L124/25.02.2004 Proiect de Lege privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea viitorilor manageri din sectorul public Lege 157/2004
14.05.2004
126. L125/25.02.2004 Proiect de Lege privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie Lege 216/2004
27.05.2004
127. L127/25.02.2004 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002 Lege 163/2004
14.05.2004
128. L128/25.02.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale. Lege 198/2004
25.05.2004
129. L129/25.02.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Municipiul București, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaționale în București, semnat la București la 1 octombrie 2003 și la Luxemburg la 7 octombrie 2003 Lege 69/2004
26.03.2004
130. L130/25.02.2004 Proiect de Lege privind înființarea unor comune Lege 84/2004
05.04.2004
131. L131/25.02.2004 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Voluntari, județul Ilfov. Lege 87/2004
05.04.2004
132. L132/25.02.2004 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Popești - Leordeni, județul Ilfov. Lege 86/2004
05.04.2004
133. L133/25.02.2004 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, județul Alba, în Limba. Lege 115/2004
15.04.2004
134. L134/25.02.2004 Propunere legislativă privind declararea satului Alma în comună prin reorganizarea comunei Ațel din județul Sibiu. respinsa
de Senat
18.03.2004
135. L135/26.02.2004 Propunere legislativă privind Statutul deputaților și senatorilor retrasa
de catre Senat
29.12.2004
136. L136/26.02.2004 Propunere legislativă privind statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
29.12.2004
137. L137/03.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare Lege 215/2004
27.05.2004
138. L138/03.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere Lege 161/2004
14.05.2004
139. L139/03.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România Lege 176/2004
17.05.2004
140. L140/03.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit Lege 278/2004
23.06.2004
141. L141/03.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară Lege 222/2004
27.05.2004
142. L142/03.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România Lege 185/2004
17.05.2004
143. L143/03.03.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranța națională Lege 146/2004
05.05.2004
144. L144/03.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan. Lege 162/2004
14.05.2004
145. L145/03.03.2004 Proiect de Lege privind Codul civil respins
09.09.2009
146. L146/03.03.2004 Proiect de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative Lege 158/2004
14.05.2004
147. L147/03.03.2004 Propunere legislativă privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii Lege 190/2004
24.05.2004
148. L148/03.03.2004 Propunere legislativă privind stimularea încasării redevenței în baza contractelor de concesionare a terenurilor cu destinație agricolă aflate în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului retrasa
de catre initiator
22.03.2004
149. L149/03.03.2004 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. respinsa
11.05.2004
150. L150/03.03.2004 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, aprobată prin Legea nr. 64/2002 respinsa
de Senat
15.03.2004
151. L151/03.03.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.400/2002 Lege 204/2004
26.05.2004
152. L152/03.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al aricolului 101 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 5 februarie 2003 respinsa
11.05.2004
153. L153/03.03.2004 Propunere legislativă pentru înființarea Camerei Inginerilor Constructori în România retrasa
de catre initiator
16.03.2004
154. L154/03.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 7 la Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind taxele și impozitele locale, republicată respinsa
de Senat
15.03.2004
155. L155/03.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 234/2003 respinsa
de Senat
18.03.2004
156. L156/03.03.2004 Propunere legislativă privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice respinsa
31.05.2005
157. L157/03.03.2004 Propunere legislativă privind salarizarea clerului retrasa
de catre initiator
17.03.2004
158. L158/03.03.2004 Propunere legislativă privind completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 respinsa
11.05.2004
159. L159/03.03.2004 Propunere legislativă privind tichetele de vacanță respinsa
22.03.2005
160. L160/03.03.2004 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate respinsa
01.06.2004
161. L161/03.03.2004 Propunere legislativă privind Semnul onorific Vulturul României Lege 221/2004
27.05.2004
162. L162/03.03.2004 Propunere legislativă privind regimul activităților de lobby retrasa
de catre initiator
24.05.2004
163. L163/03.03.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
11.05.2004
164. L164/03.03.2004 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
11.05.2004
165. L165/03.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, modificată și completată prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare respinsa
de Senat
01.04.2004
166. L166/10.03.2004 Proiect de Lege privind medierea în materie civilă și organizarea profesiei de mediator retras
de catre initiator
26.04.2004
167. L167/10.03.2004 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală. Lege 165/2004
14.05.2004
168. L168/10.03.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Lege 189/2004
20.05.2004
169. L169/10.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea anexei la Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan " Superschi în Carpați" Lege 422/2004
25.10.2004
170. L170/10.03.2004 Propunere legislativă privind Ordinul Meritul pentru Învățământ și Medalia Meritul pentru Învățământ Lege 220/2004
27.05.2004
171. L171/10.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
de Senat
25.03.2004
172. L172/10.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. respinsa
28.09.2004
173. L173/10.03.2004 Propunere legislativă privind instituirea Zilei naționale a tineretului. Lege 425/2004
25.10.2004
174. L174/10.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1996 din 24 aprilie 1996 - Codul silvic respinsa
01.06.2004
175. L175/10.03.2004 Propunere legislativă privind completarea art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
11.05.2004
176. L176/10.03.2004 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art. 15 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale respinsa
11.05.2004
177. L177/10.03.2004 Propunere legislativă privind completarea articolului 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale respinsa
11.05.2004
178. L178/17.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică Lege 177/2004
17.05.2004
179. L179/17.03.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
05.04.2005
180. L180/17.03.2004 Propunere legislativă privind protecția unor drepturi personale nepatrimoniale. retrasa
de catre initiator
25.05.2004
181. L181/17.03.2004 Propunere legislativă privind reglementarea decontului pentru naveta în mediul rural a cadrelor didactice de specialitate retrasa
de catre initiator
26.05.2004
182. L182/17.03.2004 Propunere legislativă privind acordarea primelor de odihnă și tratament respinsa
01.06.2004
183. L183/17.03.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
11.05.2004
184. L184/17.03.2004 Propunere legislativă privind trecerea unor imobile concesionate din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului și vânzarea acestora respinsa
01.06.2004
185. L185/17.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 401/2003 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
de Senat
29.03.2004
186. L186/17.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.586/2002 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța de Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive etnice respinsa
29.06.2004
187. L187/17.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 și art.9 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000 respinsa
29.06.2004
188. L188/17.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 28 august 1997 privind regimul pașapoartelor în România respinsa
de Senat
05.04.2004
189. L189/17.03.2004 Propunere legislativă privind completarea art.201 alin.1 lit.i din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
de Senat
01.04.2004
190. L190/17.03.2004 Propunere legislativă pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
11.05.2004
191. L191/17.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950- 1961 respinsa
01.06.2004
192. L192/19.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor articole ale Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
de Senat
22.04.2004
193. L193/19.03.2004 Propunere legislativă privind legea turismului. respinsa
de Senat
29.04.2004
194. L194/19.03.2004 Propunere legislativă privind înființarea comunei Bereni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgherani Lege 135/2004
26.04.2004
195. L195/22.03.2004 Propunere legislativă privind înființarea comunei Cipăeni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgherani respinsa
de Senat
08.04.2004
196. L196/22.03.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 19 noiembrie 2003 Lege 133/2004
26.04.2004
197. L197/22.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală -ARISN Lege 337/2004
08.07.2004
198. L198/22.03.2004 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Micfalău prin reorganizarea comunei Malnaș, județul Covasna. respins
de Senat
08.04.2004
199. L199/22.03.2004 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița Lege 134/2004
26.04.2004
200. L200/22.03.2004 Proiect de Lege privind înființarea satului Sînvăsii, prin reorganizarea comunei Gălești, județul Mureș Lege 136/2004
26.04.2004
201. L201/22.03.2004 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole Lege 137/2004
26.04.2004
202. L202/24.03.2004 Proiect de Lege privind modificarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. Lege 142/2004
04.05.2004
203. L203/24.03.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerțului cu anumite specii de pești și produse din pește, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 Lege 143/2004
04.05.2004
204. L204/24.03.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 141/2004
30.04.2004
205. L205/24.03.2004 Proiect de Lege privind trecerea satelor Dobricel și Dumbrăvița din componența comunei Căianu Mic în componența comunei Spermezeu, județul Bistrița Năsăud Lege 139/2004
27.04.2004
206. L206/24.03.2004 Propunere legislativă privind înființarea comunei Corunca, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Livezeni respinsa
de Senat
15.04.2004
207. L207/24.03.2004 Propunere legislativă privind înființarea comunei Mădăraș, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Band Lege 140/2004
27.04.2004
208. L208/24.03.2004 Propunere legislativă privind înființarea comunei Bixad prin reorganizarea comunei Malnaș, județul Covasna respinsa
de Senat
15.04.2004
209. L209/24.03.2004 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Tismana, județul Gorj respinsa
de Senat
15.04.2004
210. L210/24.03.2004 Propunere legislativă privind înființarea comunei Buești prin reorganizarea comunei Albești, județul Ialomița respinsa
de Senat
15.04.2004
211. L211/24.03.2004 Propunere legislativă privind înființarea comunei Roșiori prin reorganizarea comunei Movilița, județul Ialomița respinsa
de Senat
15.04.2004
212. L212/24.03.2004 Propunere legislativă privind completarea Legii Audiovizualului nr.504/2002 respinsa
de Senat
15.04.2004
213. L213/24.03.2004 Proiect de Lege privind regimul juridic al adopției Lege 273/2004
21.06.2004
214. L214/24.03.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție Lege 275/2004
21.06.2004
215. L215/24.03.2004 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții. Lege 274/2004
21.06.2004
216. L216/24.03.2004 Proiect de Lege privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Lege 272/2004
21.06.2004
217. L217/24.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi Lege 224/2004
27.05.2004
218. L218/24.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea art.26 alin.(2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă. Lege 218/2004
27.05.2004
219. L219/24.03.2004 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România Lege 306/2004
28.06.2004
220. L220/24.03.2004 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România Lege 308/2004
28.06.2004
221. L221/31.05.2004 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România Lege 307/2004
28.06.2004
222. L222/24.03.2004 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România Lege 305/2004
28.06.2004
223. L223/24.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal. Lege 243/2004
09.06.2004
224. L224/24.03.2004 Propunere legislativă privind regimul acordării burselor private. respinsa
de Senat
19.04.2004
225. L225/24.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate respinsa
01.06.2004
226. L226/24.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2003 din 24 octombrie 2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală respinsa
11.05.2004
227. L227/24.03.2004 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 32 din 30 ianuarie 1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală respinsa
de Senat
05.04.2004
228. L228/24.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 2, 6, 8 și 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 199/2004
25.05.2004
229. L229/24.03.2004 Propunere legislativă privind acordarea unui procent minim de 10% din construcțiile realizate prin ANL angajaților din toate domeniile siguranței naționale respinsa
de Senat
05.04.2004
230. L230/24.03.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 40 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respinsa
de Senat
15.04.2004
231. L231/24.03.2004 Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 decembrie -Ziua Iertării, Împăcării și a Ajutorării Aproapelui respinsa
01.06.2004
232. L232/31.03.2004 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice Lege 208/2004
27.05.2004
233. L233/31.03.2004 Proiect de Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor Lege 293/2004
28.06.2004
234. L234/31.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere. Lege 219/2004
27.05.2004
235. L235/31.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2004 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 210/2004
27.05.2004
236. L236/31.03.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor Lege 211/2004
27.05.2004
237. L237/31.03.2004 Proiect de Lege privind regimul armelor și al munițiilor Lege 295/2004
28.06.2004
238. L238/01.04.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.116/1998 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române respinsa
de Senat
29.04.2004
239. L239/01.04.2004 Propunere legislativă privind Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc respinsa
de Senat
29.06.2004
240. L240/01.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. Lege 182/2004
17.05.2004
241. L241/01.04.2004 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 265/2004
16.06.2004
242. L242/01.04.2004 Proiect de Lege pentru completarea articolului 94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 171/2004
14.05.2004
243. L243/01.04.2004 Proiect de Lege privind instituțiile publice de spectacole și concerte Lege 504/2004
17.11.2004
244. L244/01.04.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 335/2004
08.07.2004
245. L245/01.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2004 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului "Săli de Sport" semnat la București la 23 ianuarie 2004 și la Paris la 28 ianuarie 2004. Lege 145/2004
05.05.2004
246. L246/01.04.2004 Proiectul Legii - Codul penal Lege 301/2004
28.06.2004
247. L247/07.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adițional la contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr.1479/1997 și pentru soluționarea amiabilă a litigiului arbitral inițiat de Pol Am Pack - S.A. , Polonia, în fața Curții Permanente de Arbitraj de la Haga Lege 207/2004
27.05.2004
248. L248/07.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă Lege 226/2004
27.05.2004
249. L249/07.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 241/2004
07.06.2004
250. L250/07.04.2004 Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr.480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți. Lege 436/2004
25.10.2004
251. L251/07.04.2004 Proiect de Lege privind mandatarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Lege 336/2004
08.07.2004
252. L252/07.04.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală Lege 576/2004
14.12.2004
253. L253/07.04.2004 Proiect de Lege privind dezvoltarea regională în România Lege 315/2004
28.06.2004
254. L254/07.04.2004 Proiect de Lege privind bursele private Lege 376/2004
28.09.2004
255. L255/07.04.2004 Propunere legislativă privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea unor cămine studențești private. respinsa
29.06.2004
256. L256/07.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 5 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent, republicată respinsa
01.06.2004
257. L257/07.04.2004 Propunere legislativă de completare a art.22 al Legii nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar respinsa
01.06.2004
258. L258/07.04.2004 Propunere legislativă privind finanțarea de la bugetul de stat a acțiunilor sanitare veterinare publice de interes național respinsa
01.06.2004
259. L259/07.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
de Senat
17.05.2004
260. L260/07.04.2004 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Presei Române respinsa
11.05.2004
261. L261/07.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 345/2002 din 1 iunie 2002 privind taxa pe valoarea adăugată respinsa
11.05.2004
262. L262/07.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată, precum și pentru modificarea OUG nr.102/2001 respinsa
de Senat
10.05.2004
263. L263/07.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii privind asistența socială a persoanelor vârstnice și legii notarilor publici și a activității notariale respinsa
29.06.2004
264. L264/07.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.90 din Legea nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL respinsa
15.06.2004
265. L265/07.04.2004 Propunere legislativă privind obligativitatea statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari respinsa
09.11.2004
266. L266/07.04.2004 Propunere legislativă privind acordarea de drepturi persoanelor care, începând cu 28 iunie 1940, au fost persecutate din motive politice de autoritățile sovietice în Basarabia și ținutul Herța și care ulterior s-au repatriat în România redevenind cetățeni români respinsa
15.06.2004
267. L267/07.04.2004 Propunere legislativă privind Ordinul Meritul Agricol și Medalia Meritul Agricol Lege 267/2004
16.06.2004
268. L268/07.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
15.06.2004
269. L269/07.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2001, pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale nr. 347/2002 respinsa
11.05.2004
270. L270/07.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
15.06.2004
271. L271/07.04.2004 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr.241/2001 respinsa
05.10.2004
272. L272/14.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii Lege 214/2004
27.05.2004
273. L273/14.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. Lege 227/2004
28.05.2004
274. L274/14.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni CEC S.A. Lege 328/2004
08.07.2004
275. L275/14.04.2004 Proiect de Lege privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole Lege 277/2004
23.06.2004
276. L276/14.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2004 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii ( I.N.S.M.E.) Lege 229/2004
01.06.2004
277. L277/14.04.2004 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare Lege 269/2004
16.06.2004
278. L278/14.04.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere. Lege 244/2004
09.06.2004
279. L279/14.04.2004 Proiect de Lege privind securitatea generală a produselor Lege 245/2004
09.06.2004
280. L280/14.04.2004 Proiect de Lege privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase Lege 240/2004
07.06.2004
281. L281/14.04.2004 Propunere legislativă pentru facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole respinsa
03.02.2005
282. L282/14.04.2004 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 39 din Legea nr. 53/ 2003 - Codul Muncii respinsa
01.06.2004
283. L283/14.04.2004 Propunere legislativă privind încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap respinsa
15.06.2004
284. L284/14.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de catre persoane fizice respinsa
05.10.2004
285. L285/14.04.2004 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 355/2004
15.07.2004
286. L286/16.04.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 16 octombrie 2003 Lege 202/2004
25.05.2004
287. L287/16.04.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între România și Serbia și Muntenegru, semnat la 23 decembrie 2003 Lege 188/2004
19.05.2004
288. L288/16.04.2004 Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluții de către Organizația Maritimă Internațională la Londra la 24 mai 2002 și, respectiv, la 12 decembrie 2002 la anexa la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, amendată. Lege 209/2004
27.05.2004
289. L289/16.04.2004 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.124(75) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 24 mai 2002 Lege 223/2004
27.05.2004
290. L290/16.04.2004 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Pătârlagele, județul Buzău Lege 203/2004
25.05.2004
291. L291/16.04.2004 Propunere legislativă privind declararea satului Tălmăcel în comună prin reorganizarea orașului Tălmaciu din județul Sibiu respinsa
de Senat
03.05.2004
292. L292/16.04.2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Florica, prin reorganizarea comunei Mihăilești, județul Buzău Lege 217/2004
27.05.2004
293. L293/16.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni respinsa
de Senat
19.05.2004
294. L294/21.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2004 privind finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița Lege 387/2004
28.09.2004
295. L295/21.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență Lege 15/2005
28.02.2005
296. L296/21.04.2004 Proiect de Lege privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe timp parțial a unor bunuri imobiliare Lege 282/2004
23.06.2004
297. L297/21.04.2004 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior Lege 440/2004
25.10.2004
298. L298/21.04.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției Lege 281/2004
23.06.2004
299. L299/21.04.2004 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate Lege 239/2004
07.06.2004
300. L300/21.04.2004 Propunere legislativă privind măsuri reparatorii pentru proprietarii deposedați de inventarul agricol și de terenuri agricole și forestiere, în perioada 1945- 1989 respinsa
03.02.2005
301. L301/21.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
29.06.2004
302. L302/21.04.2004 Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 din Ordonanța Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare respinsa
01.06.2004
303. L303/21.04.2004 Propunere legislativă pentru abrogarea alin (8) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
de Senat
26.05.2004
304. L304/21.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic nr. 514/2003 respinsa
29.06.2004
305. L305/21.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare Lege 254/2004
16.06.2004
306. L306/26.04.2004 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Măgurele, județul Ilfov respins
de Senat
10.05.2004
307. L307/26.04.2004 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Pantelimon, Județul Ilfov respins
de Senat
10.05.2004
308. L308/26.04.2004 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Bragadiru, Județul Ilfov respins
de Senat
10.05.2004
309. L309/26.04.2004 Proiect de Lege privind înființarea comunei Copăceni, județul Ilfov, prin reorganizarea comunei 1 Decembrie respins
de Senat
10.05.2004
310. L310/26.04.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003 Lege 192/2004
25.05.2004
311. L311/26.04.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române Lege 196/2004
25.05.2004
312. L312/26.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 228/2004
01.06.2004
313. L313/26.04.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale Lege 232/2004
03.06.2004
314. L314/26.04.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului Lege 233/2004
07.06.2004
315. L315/28.04.2004 Proiect de Lege privind statutul Băncii Naționale a României Lege 312/2004
28.06.2004
316. L316/28.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului Lege 360/2004
08.09.2004
317. L317/28.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției Lege 601/2004
16.12.2004
318. L318/04.05.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru combaterea migrației politice clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29.12.2004
319. L319/28.04.2004 Proiect de Lege privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor Lege 289/2004
24.06.2004
320. L320/28.04.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști respinsa
29.06.2004
321. L321/28.04.2004 Propunere legislativă privind acordarea de compensații cetățenilor români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940 Lege 97/2005
14.04.2005
322. L322/28.04.2004 Propunere legislativă pentru instituirea zilelor "Sădirii pomilor și arborilor pentru refacerea spațiilor verzi grav afectate pe teritoriul întregii țări" retrasa
de catre initiator
19.05.2004
323. L323/28.04.2004 Propunere legislativă privind asociațiile pensionarilor retrasa
de catre initiator
03.05.2004
324. L324/03.05.2004 Proiect de Lege privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centre de permanență Lege 263/2004
16.06.2004
325. L325/03.05.2004 Proiect de Lege pentru instituirea "Ziua Nato" în România Lege 390/2004
28.09.2004
326. L326/03.05.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 323/2004
06.07.2004
327. L327/03.05.2004 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației. Lege 1/2005
21.02.2005
328. L328/03.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003 Lege 197/2004
25.05.2004
329. L329/03.05.2004 Proiect de Lege privind modificarea art.4 din Legea nr.157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională- Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud, semnat la Tokyo, la 27 februarie 1998 Lege 242/2004
09.06.2004
330. L330/03.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003 Lege 193/2004
25.05.2004
331. L331/29.04.2004 Proiect de Lege pentru înființarea satului Dămileni, prin reorganizarea comunei Cristinești, județul Botoșani Lege 234/2004
07.06.2004
332. L332/03.05.2004 Proiect de Lege pentru înființarea satului Slobozia, prin reorganizarea comunei Cordăreni, județul Botoșani Lege 235/2004
07.06.2004
333. L333/03.05.2004 Proiect de Lege pentru înființarea satelor Bașeu și Vatra, prin reorganizarea comunei Hudești, județul Botoșani Lege 236/2004
07.06.2004
334. L334/03.05.2004 Proiect de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical pe ordinea de zi
09.02.2006
335. L335/05.05.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență Lege 329/2004
08.07.2004
336. L336/05.05.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrația Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări Lege 442/2004
28.10.2004
337. L337/05.05.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alineatului (5) al articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unitaților sanitare publice de interes județean și local Lege 279/2004
23.06.2004
338. L338/05.05.2004 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea terorismului Lege 535/2004
25.11.2004
339. L339/05.05.2004 Propunere legislativă privind regimul juridic al Consiliului Tineretului din România. respinsa
29.06.2006
340. L340/05.05.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing Lege 533/2004
25.11.2004
341. L341/05.05.2004 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din zonei de amplasare a Complexului dacic din Munții Orăștiei, a Complexului roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa și a Complexului Micia ca obiectiv de interes național respinsa
05.10.2004
342. L342/05.05.2004 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare respinsa
05.10.2004
343. L343/05.05.2004 Propunere legislativă pentru completarea Legii 10/2001 respinsa
05.10.2004
344. L344/05.05.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.23 alin (3), art.24 alin(3), art.76, art.77, art.78 alin(1) și (4) din Legea 19/2000 precum și eliminarea punctului VI al art.5 și art.6 alin.(4) din Legea 19/2000 respinsa
29.06.2004
345. L345/07.05.2004 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 93 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
de Senat
26.05.2004
346. L346/07.05.2004 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Adunării A.910(22), la Londra la 29 noiembrie 2001 Lege 248/2004
09.06.2004
347. L347/07.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date între administrații (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest Program în anul 2004 Lege 247/2004
09.06.2004
348. L348/07.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 Lege 250/2004
09.06.2004
349. L349/07.05.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor imobile care au aparținut Comunităților evreiești din România, respectiv a anexei Ordonanței de urgență nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România Lege 330/2004
08.07.2004
350. L350/12.05.2004 Proiect de Lege privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare Lege 253/2004
16.06.2004
351. L351/12.05.2004 Proiect de Lege privind piața de capital Lege 297/2004
28.06.2004
352. L352/12.05.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 292/2004
28.06.2004
353. L353/12.05.2004 Proiectul Legii datoriei publice Lege 313/2004
28.06.2004
354. L354/12.05.2004 Proiect de Lege privind instituția prefectului Lege 340/2004
12.07.2004
355. L355/12.05.2004 Propunere legislativă - Legea tineretului Lege 350/2006
21.07.2006
356. L356/12.05.2004 Propunere legislativă pentru completarea articolului 169 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 276/2004
23.06.2004
357. L357/12.05.2004 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale respinsa
29.06.2004
358. L358/12.05.2004 Propunere legislativă privind regimul juridic al activității electronice notariale Lege 589/2004
15.12.2004
359. L359/12.05.2004 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.44/ 1 iulie 1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
09.11.2004
360. L360/12.05.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respinsa
05.10.2004
361. L361/13.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York, la 15 decembrie 1997 Lege 257/2004
16.06.2004
362. L362/13.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind poluanții organici persistenți adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 Lege 261/2004
16.06.2004
363. L363/19.05.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică Lege 316/2004
28.06.2004
364. L364/19.05.2004 Proiect de Lege pentru modificareași completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile Lege 311/2004
28.06.2004
365. L365/19.05.2004 Proiect de Lege privind Codul consumului Lege 296/2004
28.06.2004
366. L366/19.05.2004 Proiectul Legii muntelui Lege 347/2004
14.07.2004
367. L367/19.05.2004 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 352/2004
15.07.2004
368. L368/19.05.2004 Proiect de Lege privind executarea pedepselor Lege 294/2004
28.06.2004
369. L369/19.05.2004 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare pentru ordine publică la nivelul unităților administrativ-teritoriale Lege 371/2004
20.09.2004
370. L370/19.05.2004 Proiect de Lege privind cazierul judiciar Lege 290/2004
24.06.2004
371. L371/19.05.2004 Proiect de Lege privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 309/2004
28.06.2004
372. L372/19.05.2004 Proiect de Lege privind cooperarea judiciară internațională în materie penală Lege 302/2004
28.06.2004
373. L373/19.05.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, republicată Lege 298/2004
28.06.2004
374. L374/19.05.2004 Proiect de Lege privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de falsificare de monede sau de alte valori Lege 299/2004
28.06.2004
375. L375/19.05.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a Programului " Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră precum și reabilitarea sectorului piscicol din România" Lege 325/2004
08.07.2004
376. L376/19.05.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor reținute în proporție de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 Lege 326/2004
08.07.2004
377. L377/19.05.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 310/2004
28.06.2004
378. L378/19.05.2004 Proiect de Lege privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 495/2004
12.11.2004
379. L379/19.05.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane S.U.A.,semnat la București la 13 octombrie 1999 Lege 256/2004
16.06.2004
380. L380/19.05.2004 Proiectul Legii ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor activitați ilegale, semnat la București la 12 noiembrie 2003 Lege 258/2004
16.06.2004
381. L381/19.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalitații, semnat la București la 3 decembrie 2003 Lege 262/2004
06.06.2004
382. L382/19.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, adoptat la Strasbourg 15 mai 2003 Lege 260/2004
16.06.2004
383. L383/19.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România si Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003 Lege 259/2004
16.06.2004
384. L384/19.05.2004 Proiect de Lege privind organizarea studiilor universitare Lege 288/2004
24.06.2004
385. L385/26.05.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2004 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului Național de Transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localitați, în perioada mai 2004-noiembrie 2005 Lege 322/2004
06.07.2004
386. L386/26.05.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societați naționale, companii naționale și societați comerciale cu capital majoritar de stat Lege 318/2004
06.07.2004
387. L387/26.05.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2004 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 334/2004
08.07.2004
388. L388/26.05.2004 Proiect de Lege privind autorizarea și înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent și a asociațiilor familiale Lege 300/2004
28.06.2004
389. L389/26.05.2004 Proiect de Lege privind trecerea unor construcții și a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA și vânzarea acestora de către Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA Lege 388/2004
28.09.2004
390. L390/26.05.2004 Proiectul Legii gazelor Lege 351/2004
14.07.2004
391. L391/26.05.2004 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 291/2004
24.06.2004
392. L392/26.05.2004 Proiect de Lege privind denominarea monedei naționale Lege 348/2004
14.07.2004
393. L393/26.05.2004 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Lege 353/2004
15.07.2004
394. L394/26.05.2004 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 552/2004
30.11.2004
395. L395/26.05.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului- Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
29.06.2004
396. L396/26.05.2004 Propunere legislativă privind protecția persoanei private respinsa
07.02.2005
397. L397/26.05.2004 Propunere legislativă privind notarii publici și activitatea notarială respinsa
09.11.2004
398. L398/26.05.2004 Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor din privatizare respinsa
de Senat
22.06.2004
399. L399/26.05.2004 Propunere legislativă privind Semnul onorific "Răsplata Muncii în Serviciul Public" Lege 391/2004
28.09.2004
400. L400/26.05.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
05.10.2004
401. L401/26.05.2004 Propunere legislativă privind asigurările sociale de sănătate respinsa
29.06.2006
402. L402/26.05.2004 Propunere legislativă privind asociațiile pensionarilor Lege 502/2004
17.11.2004
403. L403/26.05.2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Negrești prin reorganizarea comunei Dobreni, județul Neamț respinsa
de Senat
14.06.2004
404. L404/26.05.2004 Propunere legislativă privind înființarea comunei Ciohorăni, județul Iași respinsa
de Senat
14.06.2004
405. L405/26.05.2004 Propunere legislativă privind înființarea comunei Surdiaș, județul Timiș respinsa
de Senat
14.06.2004
406. L406/26.05.2004 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Giroc-Chișoda, județul Timiș respinsa
de Senat
14.06.2004
407. L407/26.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetățenilor statelor lor și a străinilor aflați în situație ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la București la 19 ianuarie 2004 Lege 284/2004
23.06.2004
408. L408/26.05.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 19 februarie 2004 Lege 283/2004
23.06.2004
409. L409/26.05.2004 Proiect de Lege privind înființarea consorțiilor universitare Lege 287/2004
24.06.2004
410. L410/26.05.2004 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 lit.a) alin.2 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 286/2004
24.06.2004
411. L411/31.05.2004 Propunere legislativă pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 373/2004
24.09.2004
412. L412/01.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2004 privind desființarea Autorității Guvernamentale pentru Valea Jiului Lege 319/2004
06.07.2004
413. L413/01.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie Lege 358/2004
08.09.2004
414. L414/01.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului Lege 568/2004
09.12.2004
415. L415/01.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activitați Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 321/2004
06.07.2004
416. L416/01.06.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2001 privind producția de apa grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activitați Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat Lege 320/2004
06.07.2004
417. L417/01.06.2004 Proiect de Lege privind marca temporală Lege 451/2004
01.11.2004
418. L418/01.06.2004 Proiect de Lege privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Lege 342/2004
12.07.2004
419. L419/01.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe bancare neperformante asupra Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași Lege 439/2004
25.10.2004
420. L420/01.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 343/2004
12.07.2004
421. L421/03.06.2004 Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii Lege 317/2004
01.07.2004
422. L422/03.06.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 354/2004
15.07.2004
423. L423/03.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componența comunei Coșbuc, în componența comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud Lege 327/2004
08.07.2004
424. L424/03.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art.5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950 Lege 345/2004
12.07.2004
425. L425/03.06.2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Prăjești, județul Bacău, prin reînființarea comunei Traian respinsa
de Senat
22.06.2004
426. L426/03.06.2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Buciumi, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Ștefan cel Mare respinsa
de Senat
22.06.2004
427. L427/03.06.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 - Legea administrației publice locale respinsa
de Senat
28.06.2004
428. L428/03.06.2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Gioseni, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Tamași respinsa
de Senat
22.06.2004
429. L429/03.06.2004 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Odobești, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Secuieni respinsa
de Senat
22.06.2004
430. L430/03.06.2004 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Dragomirești, județul Maramureș Lege 332/2004
08.07.2004
431. L431/09.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România retrasa
de catre initiator
06.10.2004
432. L432/09.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
05.10.2004
433. L433/09.06.2004 Propunere legislativă pentru completarea art.4 al legii nr.752/2001 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 396/2004
11.10.2004
434. L434/09.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.656/2002 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor respinsa
05.10.2004
435. L435/09.06.2004 Propunere legislativă privind reabilitarea funcțională a clădirilor de locuințe respinsa
05.10.2004
436. L436/09.06.2004 Propunere legislativă privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, aparținând episcopiilor, unităților de cult oficial recunoscute în diaspora din țară retrasa
de catre initiator
24.06.2004
437. L437/09.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
05.10.2004
438. L438/09.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 Legea partidelor politice respinsa
09.11.2004
439. L439/09.06.2004 Propunere legislativă privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare Lege 562/2004
07.12.2004
440. L440/09.06.2004 Propunere legislativă privind Ordinul Meritul Industrial și Medalia Meritul Industrial și Comercial Lege 392/2004
28.09.2004
441. L441/09.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice Lege 405/2004
11.10.2004
442. L442/09.06.2004 Propunere legislativă pentru definirea corespondenței și asigurarea confidențialității respinsa
03.02.2005
443. L443/09.06.2004 Propunere legislativă privind comasarea terenurilor agricole respinsa
05.10.2004
444. L444/09.06.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 Lege 499/2004
12.11.2004
445. L445/09.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea polițiștilor din Ministerul Administrației și Internelor să îndeplinească funcții în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României Lege 324/2004
06.07.2004
446. L446/09.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin.(1) din Legea nr 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 338/2004
08.07.2004
447. L447/09.06.2004 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 Lege 350/2004
14.07.2004
448. L448/09.06.2004 Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 346/2004
14.07.2004
449. L449/09.06.2004 Proiect de Lege privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice Lege 359/2004
08.09.2004
450. L450/09.06.2004 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă Lege 551/2004
30.11.2004
451. L451/09.06.2004 Proiect de Lege pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 344/2004
12.07.2004
452. L452/09.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Lege 314/2004
28.06.2004
453. L453/09.06.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 349/2004
14.07.2004
454. L454/14.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2004 pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 385/2004
28.09.2004
455. L455/14.06.2004 Proiect de Lege privind fondurile de pensii administrate privat Lege 411/2004
18.10.2004
456. L456/14.06.2004 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Marinei Române și a Zilei Aviației Române Lege 382/2004
28.09.2004
457. L457/14.06.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian retras
de catre initiator
23.09.2004
458. L458/14.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap Lege 467/2004
04.11.2004
459. L459/14.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
05.10.2004
460. L460/14.06.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului respinsa
09.11.2004
461. L461/14.06.2004 Propunere legislativă privind legea asistenței medicale de urgență respinsa
19.09.2006
462. L462/16.06.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consulare între România și Federația Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003 Lege 383/2004
28.09.2004
463. L463/16.06.2004 Proiectul Legii cadru privind descentralizarea Lege 339/2004
12.07.2004
464. L464/23.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar Lege 400/2004
11.10.2004
465. L465/23.06.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public Lege 410/2004
18.10.2004
466. L466/23.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantitații de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 Lege 386/2004
28.09.2004
467. L467/23.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului silvic, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.93 din 08/05/1996 respinsa
05.10.2004
468. L468/28.06.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei privind protecția informațiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la București la 3 martie 2004 Lege 363/2004
15.09.2004
469. L469/28.06.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Comisia Pregătitoare a Organizației Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare privind desfășurarea activităților referitoare la instalațiile de monitorizare internațională în aplicarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare, inclusiv a activităților ulterioare certificării, semnat la Viena la 13 iunie 2003 Lege 372/2004
20.09.2004
470. L470/28.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2004 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003 Lege 357/2004
08.09.2004
471. L471/28.06.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București la 30 ianuarie 2002 Lege 3/2005
28.02.2005
472. L472/28.06.2004 Proiectul Legii - Legea Cooperației agricole Lege 566/2004
09.12.2004
473. L473/28.06.2004 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea poliției judiciare Lege 364/2004
15.09.2004
474. L474/28.06.2004 Proiect de Lege privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii Lege 418/2004
18.10.2004
475. L475/29.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societați comerciale cu capital majoritar de stat Lege 484/2004
10.11.2004
476. L476/29.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală de către comercianți precum și a autorizației de funcționare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale Lege 380/2004
28.09.2004
477. L477/29.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonața de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 398/2004
11.10.2004
478. L478/29.06.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică Lege 430/2004
25.10.2004
479. L479/01.07.2004 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952 Lege 362/2004
08.09.2004
480. L480/01.07.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Macedonia privind asistența juridică în materie civilă, semnată la București la 12 noiembrie 2003 Lege 356/2004
08.09.2004
481. L481/01.07.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 472/2004
04.11.2004
482. L482/25.08.2004 Propunere legislativă privind regimul activității de lobby respinsa
07.02.2005
483. L483/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale Lege 594/2004
15.12.2004
484. L484/25.08.2004 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 139/1995 a Societății naționale de Cruce Roșie din România Lege 524/2004
24.11.2004
485. L485/25.08.2004 Propunere legislativă privind controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobândite în mod licit respinsa
09.11.2004
486. L486/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 334/2002 Legea Bibliotecilor Lege 593/2004
15.12.2004
487. L487/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 526/2004
25.11.2004
488. L488/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
05.10.2004
489. L489/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105 din 7 februarie 2002 respinsa
05.04.2005
490. L490/25.08.2004 Propunere legislativă privind completarea articolului 21 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice respinsa
05.10.2004
491. L491/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, aprobată prin Legea nr.261/2002, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 77 din 29 ianuarie 2004 Lege 591/2004
15.12.2004
492. L492/25.08.2004 Propunere legislativă pentru restituirea sumei depuse prin unitățile CEC pentru achiziționarea de autoturisme Dacia respinsa
03.02.2005
493. L493/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea alin (1) al art. 285 din Legea nr. 571 privind Codul Fiscal la Secretarul
general
13.06.2005
494. L494/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respinsa
09.11.2004
495. L495/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
09.11.2004
496. L496/25.08.2004 Propunere legislativă privind protecția vieții private a persoanei, a numelui, imaginii, domiciliului și corespondenței acesteia respinsa
07.02.2005
497. L497/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național , republicată Lege 513/2004
23.11.2004
498. L498/25.08.2004 Propunere legislativă privind modificarea Legii 53-CODUL MUNCII- pentru stabilirea salariului minim net pe economie de 100 euro/ lună respinsa
09.11.2004
499. L499/25.08.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001 respinsa
05.10.2004
500. L500/25.08.2004 Propunere legislativă privind conferirea titlului de "JURNALIST DE ONOARE" respinsa
05.10.2004
501. L501/25.08.2004 Propunere legislativă privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile publice ale sectorului sanitar respinsa
03.03.2005
502. L502/25.08.2004 Propunere legislativă privind Ordinul Bărbăție și Credință Lege 413/2004
18.10.2004
503. L503/25.08.2004 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democrată Lege 179/2005
09.06.2005
504. L504/25.08.2004 Propunere legislativă privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap în România respinsa
03.03.2005
505. L505/25.08.2004 Propunere legislativă privind completarea alineatului 1. litera i) al articolului 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
05.10.2004
506. L506/25.08.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
05.10.2004
507. L507/25.08.2004 Propunere legislativă pentru completarea articolului 67 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale respinsa
07.02.2005
508. L508/25.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală Lege 548/2004
29.11.2004
509. L509/25.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activitaților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor Lege 520/2004
23.11.2004
510. L510/25.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/1997, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania Lege 426/2004
25.10.2004
511. L511/25.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public Lege 452/2004
01.11.2004
512. L512/25.08.2004 Proiect de Lege privind salarizarea personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 490/2004
10.11.2004
513. L513/25.08.2004 Proiect de Lege privind activitatea hidrografică maritimă Lege 395/2004
11.10.2004
514. L514/25.08.2004 Proiectul Legii aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate, și a contului general al datoriei publice aferente anului 2003 clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29.12.2004
515. L515/25.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003 clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29.12.2004
516. L516/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere Lege 397/2004
11.10.2004
517. L517/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 Lege 478/2004
08.11.2004
518. L518/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 Lege 445/2004
01.11.2004
519. L519/25.08.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri Lege 381/2004
28.09.2004
520. L520/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 403/2004
11.10.2004
521. L521/25.08.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Ministerului Apărării Naționale de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are in administrare respins
03.02.2005
522. L522/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate Lege 518/2004
23.11.2004
523. L523/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate Lege 416/2004
18.10.2004
524. L524/25.08.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care acesta le are in administrare Lege 579/2004
14.12.2004
525. L525/25.08.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Ministerului Administrației și Internelor de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are in administrare respins
07.02.2005
526. L526/25.08.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Serviciului Român de Informații de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are in administrare respins
03.02.2005
527. L527/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei Lege 496/2004
12.11.2004
528. L528/25.08.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Serviciului de Telecomunicații Speciale de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care le are în administrare respins
03.02.2005
529. L529/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România Lege 415/2004
18.10.2004
530. L530/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului Lege 483/2004
10.11.2004
531. L531/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România Lege 428/2004
25.10.2004
532. L532/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate Lege 401/2004
11.10.2004
533. L533/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței Lege 404/2004
11.10.2004
534. L534/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" Lege 431/2004
25.10.2004
535. L535/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală Lege 480/2004
08.11.2004
536. L536/25.08.2004 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție Lege 521/2004
24.11.2004
537. L537/25.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 394/2004
28.09.2004
538. L538/25.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară Lege 408/2004
11.10.2004
539. L539/25.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar Lege 597/2004
15.12.2004
540. L540/25.08.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Serviciului de Protecție și Pază de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare respins
03.02.2005
541. L541/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare Lege 470/2004
04.11.2004
542. L542/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1998 privind activitatea bancară Lege 443/2004
01.11.2004
543. L543/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 379/2004
28.09.2004
544. L544/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele admnistrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Lege 402/2004
11.10.2004
545. L545/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile naționale Lege 414/2004
18.10.2004
546. L546/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformitații produselor Lege 406/2004
11.10.2004
547. L547/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-Lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) Lege 182/2005
13.06.2005
548. L548/25.08.2004 Proiect de Lege privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități bugetare care semnalează încălcări ale legii Lege 571/2004
14.12.2004
549. L549/25.08.2004 Proiect de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Lege 477/2004
08.11.2004
550. L550/25.08.2004 Proiect de Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 248/2005
20.07.2005
551. L551/25.08.2004 Proiect de Lege privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun Lege 457/2004
01.11.2004
552. L552/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public privat, precum și a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor Lege 528/2004
25.11.2004
553. L553/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 522/2004
24.11.2004
554. L554/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor Lege 505/2004
17.11.2004
555. L555/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 482/2004
10.11.2004
556. L556/25.08.2004 Proiect de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Lege 506/2004
17.11.2004
557. L557/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural Lege 435/2004
25.10.2004
558. L558/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale Lege 434/2004
25.10.2004
559. L559/25.08.2004 Proiect de Lege privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare Lege 503/2004
17.11.2004
560. L560/25.08.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentelor Lege 412/2004
18.10.2004
561. L561/25.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ"- S.A. Mediaș Lege 421/2004
25.10.2004
562. L562/25.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2004 privind acordarea de facilități fiscale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea și desfășurarea în România a Reuniunii Informale a miniștrilor apărării din țările membre NATO Lege 377/2004
28.09.2004
563. L563/25.08.2004 Proiect de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea Lege 567/2004
09.12.2004
564. L564/31.08.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui Avans, în valoare de 2,0 milioane dolari SUA, pentru pregătirea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", care urmează să fie finanțat printr-un împrumut în valoare de 80,0 milioane dolari SUA, semnată la București la 30 iunie 2004 Lege 367/2004
15.09.2004
565. L565/31.08.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003 Lege 365/2004
15.09.2004
566. L566/31.08.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001 Lege 368/2004
15.09.2004
567. L567/31.08.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003 Lege 366/2004
15.09.2004
568. L568/31.08.2004 Proiect de Lege privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 Lege 369/2004
15.09.2004
569. L569/31.08.2004 Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 28 mai 1992 Lege 375/2004
28.09.2004
570. L570/31.08.2004 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele 19 și 25 și la anexa II și abrogarea anexelor XII și XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de Comerț Liber dintre România și Statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România - AELS nr. 3/2004, prin procedura scrisă, la 1 aprilie 2004 Lege 374/2004
28.09.2004
571. L571/31.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2004 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind proiectul de finalizare a Unitații 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5X700 Mwe", semnat la data de 18 iunie 2004 Lege 384/2004
28.09.2004
572. L572/31.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Lege 49/2006
08.03.2006
573. L573/01.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar Lege 475/2004
04.11.2004
574. L574/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 507/2004
17.11.2004
575. L575/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole Lege 465/2004
04.11.2004
576. L576/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 523/2004
24.11.2004
577. L577/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 464/2004
04.11.2004
578. L578/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 Lege 420/2004
25.10.2004
579. L579/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale Lege 433/2004
25.10.2004
580. L580/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat Lege 419/2004
25.10.2004
581. L581/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice Lege 492/2004
10.11.2004
582. L582/01.09.2004 Proiect de Lege privind darea unui teren în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București Lege 378/2004
28.09.2004
583. L583/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2004 privind modificarea art.39 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 519/2004
23.11.2004
584. L584/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art.11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România Lege 474/2004
04.11.2004
585. L585/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților Lege 454/2004
01.11.2004
586. L586/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora Lege 515/2004
23.11.2004
587. L587/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local Lege 471/2004
04.11.2004
588. L588/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant Lege 588/2004
15.12.2004
589. L589/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Gevernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 437/2004
25.10.2004
590. L590/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexelor de vânătoare Lege 486/2004
10.11.2004
591. L591/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere Lege 514/2004
23.11.2004
592. L592/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 494/2004
12.11.2004
593. L593/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare Lege 399/2004
11.10.2004
594. L594/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile de urs, pisică sălbatică și lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005 Lege 485/2004
10.11.2004
595. L595/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului Lege 462/2004
04.11.2004
596. L596/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Lege 501/2004
17.11.2004
597. L597/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic Lege 529/2004
25.11.2004
598. L598/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea Lege 432/2004
25.10.2004
599. L599/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 Lege 476/2004
04.11.2004
600. L600/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2004 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 Lege 444/2004
01.11.2004
601. L601/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate Lege 583/2004
15.12.2004
602. L602/01.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 534/2004
25.11.2004
603. L603/01.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.515/2003 Lege 488/2004
10.11.2004
604. L604/08.09.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei, nr.630/2002 Lege 577/2004
14.12.2004
605. L605/08.09.2004 Proiect de Lege privind statutul asistentului social Lege 466/2004
04.11.2004
606. L606/08.09.2004 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții Lege 47/2005
17.03.2005
607. L607/08.09.2004 Proiect de Lege privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne Lege 491/2004
10.11.2004
608. L608/08.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv Lege 479/2004
08.11.2004
609. L609/08.09.2004 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respins
09.11.2004
610. L610/08.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice Lege 536/2004
25.11.2004
611. L611/08.09.2004 Proiect de Lege privind calitatea și securitatea sângelui uman și a componentelor sanguine Lege 282/2005
05.10.2005
612. L612/08.09.2004 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului Lege 441/2004
26.10.2004
613. L613/08.09.2004 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
de Senat
15.11.2004
614. L614/08.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000 respinsa
09.11.2004
615. L615/14.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la S.C. VAGMAR S.A. Craiova Lege 497/2004
12.11.2004
616. L616/14.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă Lege 493/2004
10.11.2004
617. L617/14.09.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate respins
30.11.2004
618. L618/14.09.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar Lege 463/2004
04.11.2004
619. L619/14.09.2004 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 Lege 556/2004
07.12.2004
620. L620/14.09.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești respins
05.07.2006
621. L621/15.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 15 al Legii concurenței nr.21/1996 respinsa
de Senat
07.10.2004
622. L622/15.09.2004 Proiect de Lege privind reînființarea comunei Grădina, județul Constanța Lege 438/2004
25.10.2004
623. L623/15.09.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitaților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre Romania și Banca Internațională pentru Reconstrucție și dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitaților naturale și pregătitrea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004 Lege 389/2004
28.09.2004
624. L624/15.09.2004 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 Lege 538/2004
25.11.2004
625. L625/15.09.2004 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înființare a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluția nr.90 a Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 30 ianuarie 2004 Lege 427/2004
25.10.2004
626. L626/15.09.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Comunitatea Europeană și România privind participarea României la programul Comunității, Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE), semnat la București la 5 martie 2003 și la Bruxelles la 18 martie 2003 Lege 456/2004
01.11.2004
627. L627/15.09.2004 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR) încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975 Lege 455/2004
01.11.2004
628. L628/15.09.2004 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003 Lege 446/2004
01.11.2004
629. L629/15.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 6 mai 2004 și la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001 Lege 447/2004
01.11.2004
630. L630/15.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov Lege 498/2004
12.11.2004
631. L631/15.09.2004 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 469/2004
04.11.2004
632. L632/15.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art.2 din Legea nr.296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte Lege 459/2004
01.11.2004
633. L633/15.09.2004 Proiect de Lege privind aderarea României la Acordul între Părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informațiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997 Lege 423/2004
25.10.2004
634. L634/15.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea articolului II, alineatul 1 al Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004 Lege 460/2004
01.11.2004
635. L635/15.09.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării și tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004 Lege 458/2004
01.11.2004
636. L636/15.09.2004 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului între Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la București la 23 ianuarie 1991, activitaților și personalului Fondului Națiunilor Unite pentru populație din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 și la București la 13 noiembrie 2003 Lege 424/2004
25.10.2004
637. L637/15.09.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migrației și în probleme de azil, semnat la București la 24 iunie 2004 Lege 429/2004
25.10.2004
638. L638/15.09.2004 Proiect de Lege privind planificarea apărării Lege 473/2004
04.11.2004
639. L639/15.09.2004 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României Lege 461/2004
02.11.2004
640. L640/21.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 respinsa
de Senat
07.10.2004
641. L641/22.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." -S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române-TAROM-S.A." Lege 487/2004
10.11.2004
642. L642/22.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art.80 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 91/2005
13.04.2005
643. L643/22.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Lege 525/2004
25.11.2004
644. L644/22.09.2004 Proiectul Legii Arhivelor Naționale respins
16.04.2013
645. L645/22.09.2004 Proiect de Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare Lege 549/2004
29.11.2004
646. L646/22.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar Lege 489/2004
10.11.2004
647. L647/22.09.2004 Propunere legislativă privind transporturile rutiere retrasa
de catre Senat
29.12.2004
648. L648/29.09.2004 Propunere legislativă privind Statutul autonomiei personale a comunității maghiare din România respinsa
de Senat
05.05.2020
649. L649/29.09.2004 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Răcari, județul Dâmbovița Lege 543/2004
25.11.2004
650. L650/29.09.2004 Propunere legislativă privind Legea cadru a autonomiei personale a comunitățiilor naționale respinsa
de Senat
05.05.2020
651. L651/29.09.2004 Proiect de Lege privind protecția civilă Lege 481/2004
08.11.2004
652. L652/29.09.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. respins
de Senat
13.06.2007
653. L653/29.09.2004 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Lege 508/2004
17.11.2004
654. L654/29.09.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 octombrie 2003 Lege 449/2004
01.11.2004
655. L655/29.09.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 noiembrie 2003 Lege 448/2004
01.11.2004
656. L656/29.09.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004 Lege 450/2004
01.11.2004
657. L657/29.09.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit la București și la Washington, prin Scrisoarea Primului Ministru al României și a Băncii Naționale a României din 22 iunie 2004 și Decizia Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice și financiare pentru perioada 2004-2006, precum și a Memorandumului tehnic de înțelegere Lege 468/2004
04.11.2004
658. L658/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului Lege 6/2005
28.02.2005
659. L659/29.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura Lege 113/2005
05.05.2005
660. L660/29.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri post privatizare la Societatea Comercială Automobile Dacia S.A. Lege 516/2004
23.11.2004
661. L661/29.09.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății naționale a Petrolului PETROM S.A. București Lege 555/2004
02.12.2004
662. L662/29.09.2004 Proiect de Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației Lege 510/2004
17.11.2004
663. L663/29.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
15.02.2005
664. L664/29.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
15.02.2005
665. L665/29.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate respinsa
de Senat
27.10.2004
666. L666/29.09.2004 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.75/1994, privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
15.02.2005
667. L667/29.09.2004 Propunere legislativă privind înființarea "Muzeului Durerii" respinsa
03.02.2005
668. L668/29.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de frontieră Române retrasa
de catre initiator
09.11.2004
669. L669/29.09.2004 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor respinsa
03.02.2005
670. L670/06.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari Lege 565/2004
09.12.2004
671. L671/06.10.2004 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală Lege 530/2004
25.11.2004
672. L672/06.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală Lege 575/2004
14.12.2004
673. L673/2004 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale retrasa
de catre initiator
19.10.2004
674. L674/06.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 148/2005
17.05.2005
675. L675/06.10.2004 Propunere legislativă privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ai micilor comunități de enoriași în dispersare aparținând unităților de cult oficial recunoscute în țară respinsa
20.12.2006
676. L676/07.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 pentru administrația publică locală respinsa
de Senat
01.11.2004
677. L677/07.10.2004 Proiectul Legii contenciosului administrativ Lege 554/2004
02.12.2004
678. L678/07.10.2004 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (5) al art.3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare Lege 557/2004
07.12.2004
679. L679/13.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat Lege 527/2004
25.11.2004
680. L680/13.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 12/2005
28.02.2005
681. L681/13.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalitaților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice Lege 569/2004
09.12.2004
682. L682/13.10.2004 Proiect de Lege pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 553/2004
30.11.2004
683. L683/13.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României Lege 592/2004
15.12.2004
684. L684/13.10.2004 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Legea nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Lege 582/2004
14.12.2004
685. L685/13.10.2004 Propunere legislativă privind preluarea de catre stat a blocurilor de locuințe aflate în proprietatea agenților economici cu datorii la bugetul consolidat respinsa
07.02.2005
686. L686/13.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
22.03.2005
687. L687/13.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
03.02.2005
688. L688/13.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.150/2003 a creditului agricol pentru producție respinsa
09.11.2004
689. L689/13.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România respinsa
07.02.2005
690. L690/13.10.2004 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.487/2002, Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice Lege 600/2004
15.12.2004
691. L691/20.10.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București Lege 563/2004
09.12.2004
692. L692/20.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 590/2004
15.12.2004
693. L693/20.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar Lege 598/2004
15.12.2004
694. L694/20.10.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 580/2004
14.12.2004
695. L695/20.10.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și " Electrica Banat"- S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică Lege 570/2004
10.12.2004
696. L696/20.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.528/2002 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor portuare retrasa
de catre Senat
29.12.2004
697. L697/20.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
22.03.2005
698. L698/20.10.2004 Propunere legislativă privind asigurarea locuințelor pentru personalul pensionat din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și pentru urmașii celor decedați în timpul și din cauza serviciului respinsa
07.02.2005
699. L699/20.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României respinsa
07.02.2005
700. L700/20.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al României respinsa
03.03.2005
701. L701/21.10.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003 și a Acordului între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului din Regarul Danemarcei privind proiectul de tip Implementare în comun "Rumeguș 2000", semnat la București la 7 martie 2003 Lege 532/2004
25.11.2004
702. L702/21.10.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000 Lege 537/2004
25.11.2004
703. L703/21.10.2004 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare respins
de Senat
23.09.2005
704. L704/21.10.2004 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Voinești, județul Dâmbovița respins
de Senat
09.11.2004
705. L705/21.10.2004 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Pietrari prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița Lege 541/2004
25.11.2004
706. L706/21.10.2004 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Răscăeți prin reorganizarea comunei Vișina, județul Dâmbovița Lege 544/2004
25.11.2004
707. L707/21.10.2004 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Râu Alb prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița Lege 542/2004
25.11.2004
708. L708/21.10.2004 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Raciu prin reorganizarea comunei Lucieni, județul Dâmbovița Lege 546/2004
25.11.2004
709. L709/21.10.2004 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Miroslovești, județul Iași Lege 545/2004
25.11.2004
710. L710/22.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004 Lege 531/2004
25.11.2004
711. L711/22.10.2004 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române Lege 550/2004
29.11.2004
712. L712/22.10.2004 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ Lege 509/2004
17.11.2004
713. L713/26.10.2004 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 Lege 511/2004
22.11.2004
714. L714/26.10.2004 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 Lege 512/2004
22.11.2004
715. L715/26.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice Lege 9/2005
28.02.2005
716. L716/26.10.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 privind modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri. Lege 10/2005
28.02.2005
717. L717/26.10.2004 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor Lege 578/2004
14.12.2004
718. L718/26.10.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 356/2003 din 11.07.2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român respinsa
14.04.2005
719. L719/26.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de Duty-Free respinsa
03.02.2005
720. L720/26.10.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
03.02.2005
721. L721/26.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu completările ulterioare Lege 596/2004
15.12.2004
722. L722/26.10.2004 Propunere legislativă privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri Lege 573/2004
14.12.2004
723. L723/26.10.2004 Propunere legislativă privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștrii militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștrii militari și subofițeri Lege 574/2004
14.12.2004
724. L724/26.10.2004 Propunere legislativă privind constituirea, organizarea și salarizarea corpului funcționarilor publici care gestionează fonduri comunitare retrasa
de catre Senat
29.12.2004
725. L725/26.10.2004 Propunere legislativă pentru completarea art.81 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre Senat
29.12.2004
726. L726/26.10.2004 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 564/2004
09.12.2004
727. L727/28.10.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, și a Acordului privind statutul misiunilor și reprezentanților statelor terțe pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994 Lege 540/2004
25.11.2004
728. L728/28.10.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților Lege 559/2004
07.12.2004
729. L729/28.10.2004 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt Lege 547/2004
25.11.2004
730. L730/28.10.2004 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaților comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. Lege 558/2004
07.12.2004
731. L731/28.10.2004 Proiect de Lege privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița Lege 561/2004
07.12.2004
732. L732/02.11.2004 Proiect de Lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29.12.2004
733. L733/02.11.2004 Proiect de Lege privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar Lege 581/2004
14.12.2004
734. L734/02.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2004 pentru modificarea articolului 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2004 Lege 13/2005
28.02.2005
735. L735/08.11.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 170 din Legea învățământului nr. 84/1995 respins
de Senat
21.05.2012
736. L736/09.11.2004 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților retras
de catre initiator
17.11.2004
737. L737/09.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației Lege 11/2005
28.02.2005
738. L738/09.11.2004 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea nr.203/1999 privind permisele de muncă Lege 18/2005
28.02.2005
739. L739/09.11.2004 Propunere legislativă pentru prelungirea unui termen prevăzut de Legea nr.66/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România retrasa
de catre Senat
29.12.2004
740. L740/09.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice retrasa
de catre Senat
29.12.2004
741. L741/09.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre Senat
29.12.2004
742. L742/09.11.2004 Propunere legislativă pentru prorogarea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 respinsa
03.02.2005
743. L743/09.11.2004 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție retrasa
de catre Senat
29.12.2004
744. L744/09.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului retrasa
de catre Senat
29.12.2004
745. L745/09.11.2004 Propunere legislativă privind Ordinul Meritul Diplomatic și Medalia Meritul Diplomatic Lege 572/2004
14.12.2004
746. L746/10.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății Lege 53/2005
17.03.2005
747. L747/10.11.2004 Proiect de Lege pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 5 octombrie 2001 Lege 585/2004
15.12.2004
748. L748/10.11.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la București la 9 aprilie 2003 Lege 587/2004
15.12.2004
749. L749/10.11.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002 Lege 584/2004
15.12.2004
750. L750/10.11.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 14 mai 2004 Lege 586/2004
15.12.2004
751. L751/10.11.2004 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001, Legea administrației publice locale respins
de Senat
03.02.2005
752. L752/10.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Germania, semnat la București la 18 februarie 2004 și respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004 în scopul finanțării programului de creditare pentru întreprinderi mici și mijlocii - Proiectul "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii" - etapa a 3-a Lege 44/2005
17.03.2005
753. L753/10.11.2004 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Spulber, prin reorganizarea comunei Paltin, județul Vrancea Lege 4/2005
28.02.2005
754. L754/10.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 68/2005
23.03.2005
755. L755/10.11.2004 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Dorgoș, județul Arad Lege 5/2005
28.02.2005
756. L756/10.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi Lege 7/2005
28.02.2005
757. L757/10.11.2004 Proiect de Lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România respins
12.11.2013
758. L758/15.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 127/2005
17.05.2005
759. L759/15.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară Lege 111/2005
03.05.2005
760. L760/15.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăți comerciale producătoare de aparatură și instrumente medicale Lege 88/2005
08.04.2005
761. L761/15.11.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri financiare pentru lichidarea unor depozite constituite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29.12.2004
762. L762/15.11.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29.12.2004
763. L763/15.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 Lege 14/2005
28.02.2005
764. L764/15.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2004 pentru completarea alin.(1) al art.79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat Lege 51/2005
17.03.2005
765. L765/15.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2004 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora Lege 49/2005
17.03.2005
766. L766/15.11.2004 Proiect de Lege privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România Lege 109/2005
03.05.2005
767. L767/29.11.2004 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Mihai Eminescu" din Timișoara Lege 134/2005
17.05.2005
768. L768/29.11.2004 Proiect de Lege privind înființarea Universității Româno Germane din Sibiu Lege 115/2005
05.05.2005
769. L769/29.11.2004 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Bogdan Vodă" din Cluj Napoca Lege 132/2005
17.05.2005
770. L770/29.11.2004 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Mihail Kogălniceanu" din Iași Lege 137/2005
17.05.2005
771. L771/29.11.2004 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureș Lege 136/2005
17.05.2005
772. L772/29.11.2004 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Artifex" din București Lege 133/2005
17.05.2005
773. L773/29.11.2004 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Andrei Șaguna" din Constanța Lege 116/2005
05.05.2005
774. L774/29.11.2004 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Baptist din București Lege 139/2005
17.05.2005
775. L775/29.11.2004 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Athenaeum" din București Lege 135/2005
17.05.2005
776. L776/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligații de plată ale societăților comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" S.A. în urma procesului de restructurare Lege 145/2005
17.05.2005
777. L777/2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare Lege 70/2005
31.03.2005
778. L778/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2004 privind trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 33/2005
07.03.2005
779. L779/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexele Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 16/2005
28.02.2005
780. L780/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților Lege 37/2007
02.03.2007
781. L781/29.11.2004 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29.12.2004
782. L782/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe fiscale asupra Societăților Comerciale "Rafo"- S.A. și "Carom"- S.A. Onești Lege 94/2005
13.04.2005
783. L783/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 24/2005
03.03.2005
784. L784/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României la Asociația Înaltelor Jurisdicții de Casație ale țărilor care utilizează parțial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.) clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29.12.2004
785. L785/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2004 pentru modificarea alin.(8), al art.8 din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizițiilor de calculatoare Lege 22/2005
03.03.2005
786. L786/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005 Lege 76/2005
07.04.2005
787. L787/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere Lege 34/2005
07.03.2005
788. L788/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2004 privind stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali pentru anul 2005 Lege 144/2005
17.05.2005
789. L789/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2004 pentru modificarea titlului Capitolului II din anexa nr.Ib la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 38/2005
17.03.2005
790. L790/29.11.2004 Proiect de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29.12.2004
791. L791/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2004 privind instituirea Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Național Auto Lege 72/2005
07.04.2005
792. L792/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea Codului penal Lege 85/2005
07.04.2005
793. L793/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2004 privind susținerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Șes-Borșa", județele Satu Mare și Maramureș Lege 20/2005
28.02.2005
794. L794/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România Lege 58/2005
21.03.2005
795. L795/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov Lege 99/2005
03.05.2005
796. L796/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituții financiare internaționale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID) Lege 23/2005
03.03.2005
797. L797/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2004 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW" Lege 17/2005
28.02.2005
798. L798/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale "LAMINORUL" - S.A. Brăila Lege 142/2005
17.05.2005
799. L799/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 125/2005
12.05.2005
800. L800/07.12.2004 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Lege 102/2005
03.05.2005
801. L801/29.11.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29.12.2004
802. L802/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2004 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală Lege 26/2005
07.03.2005
803. L803/29.11.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut ( Primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1 ) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 27 septembrie 2004 Lege 2/2005
24.02.2005
804. L804/29.11.2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere ale cetățenilor români și spanioli, în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004 Lege 8/2005
28.02.2005
805. L805/29.11.2004 Propunere legislativă privind Statutul Meșterului Popular retrasa
de catre Senat
29.12.2004
806. L806/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 retrasa
de catre Senat
29.12.2004
807. L807/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor retrasa
de catre Senat
29.12.2004
808. L808/29.11.2004 Propunere legislativă privind instituirea testului antidrog retrasa
de catre Senat
29.12.2004
809. L809/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.98 alin.(4) din OUG nr.9/2003, pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre Senat
29.12.2004
810. L810/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog și chimist, înființarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România retrasa
de catre Senat
29.12.2004
811. L811/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române retrasa
de catre Senat
29.12.2004
812. L812/06.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administrației și Internelor Lege 28/2005
07.03.2005
813. L813/06.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 31/2005
07.03.2005
814. L814/06.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2004 privind unele măsuri pentru eficentizarea activității din domeniul sănătății Lege 126/2005
12.05.2005
815. L815/06.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 119/2005
05.05.2005
816. L816/06.12.2004 Propunere legislativă privind controlul plății impozitelor și taxelor pe averea dobândită retrasa
de catre Senat
29.12.2004
817. L817/06.12.2004 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă retrasa
de catre Senat
29.12.2004
818. L818/23.12.2004 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 602/2004
30.12.2004
819. L819/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 96/2005
14.04.2005
820. L820/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizateși/sau mono industriale Lege 60/2005
21.03.2005
821. L821/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2004 privind trecerea Teatrului Național din Târgu-Mureș în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 32/2005
07.03.2005
822. L822/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. Groupe Societe Generale Lege 75/2005
07.04.2005
823. L823/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2004 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării Lege 63/2005
21.03.2005
824. L824/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2004 pentru modificarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă și boli profesionale Lege 57/2005
21.03.2005
825. L825/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale/companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu, personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici Lege 189/2005
23.06.2005
826. L826/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială Lege 27/2005
07.03.2005
827. L827/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului Lege 25/2009
27.02.2009
828. L828/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2004 pentru modificarea art.11, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.(1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004 Lege 37/2005
17.03.2005
829. L829/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A. Galați Lege 196/2005
23.06.2005
830. L830/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar Lege 59/2005
21.03.2005
831. L831/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea Acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malarie privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003 Lege 61/2005
21.03.2005
832. L832/29.12.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale " Transgaz" S.A. pentru finanțarea unor obiective majore de investiții Lege 50/2005
17.03.2005

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 5:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro