Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2002

Numar înregistrari gasite: 608
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/2002 Proiect de Lege privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale Lege 421/2002
27.06.2002
2. L2/2002 Proiectul Legii audiovizualului Lege 504/2002
11.07.2002
3. L3/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare Lege 343/2002
31.05.2002
4. L4/09.01.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii Lege 196/2002
16.04.2002
5. L5/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanța de urgență nr. 134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 138/2002
01.04.2002
6. L6/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenților economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase și băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile speciale Lege 135/2002
21.03.2002
7. L7/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva Lege 119/2002
15.03.2002
8. L8/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului Lege 89/2002
26.02.2002
9. L9/09.01.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat, adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001 Lege 305/2002
17.05.2002
10. L10/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și plata cotizației anuale Lege 92/2002
26.02.2002
11. L11/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanțelor Publice și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 și la București la 23 iulie 2001 și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999 Lege 96/2002
26.02.2002
12. L12/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998 Lege 97/2002
05.03.2002
13. L13/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne Lege 87/2002
26.02.2002
14. L14/09.01.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg și la 10 septembrie 2001 la București și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000, și la București la 9 august 2000 Lege 90/2002
26.02.2002
15. L15/09.01.2002 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov Lege 257/2002
29.04.2002
16. L16/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu Lege 293/2002
15.05.2002
17. L17/09.01.2002 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării Lege 415/2002
27.06.2002
18. L18/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor Lege 99/2002
05.03.2002
19. L19/09.01.2002 Proiect de Lege privind grațierea unor pedepse Lege 543/2002
01.10.2002
20. L20/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - SA Lege 117/2002
15.03.2002
21. L21/09.01.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei Lege 120/2002
15.03.2002
22. L22/09.01.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători Lege 284/2002
15.05.2002
23. L23/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989 Lege 98/2002
05.03.2002
24. L24/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional și a Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între București și Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional Lege 102/2002
05.03.2002
25. L25/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar Lege 299/2002
17.05.2002
26. L26/09.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, și din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2000 Lege 95/2002
26.02.2002
27. L27/09.01.2002 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului Lege 254/2002
29.04.2002
28. L28/09.01.2002 Proiect de Lege privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante Lege 266/2002
15.05.2002
29. L29/09.01.2002 Proiect de Lege privind perdelele forestiere de protecție Lege 289/2002
15.05.2002
30. L30/09.01.2002 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 319/2002
27.05.2002
31. L31/21.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2002 privind finanțarea restanțelor aferente aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat Lege 107/2002
08.03.2002
32. L32/25.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul C.N.M. ROMLINE S.A., precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii Lege 304/2002
17.05.2002
33. L33/28.01.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou Lege 250/2002
29.04.2002
34. L34/01.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici Lege 378/2002
13.06.2002
35. L35/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe Lege 294/2002
15.05.2002
36. L36/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și altor legi complexe Lege 259/2002
29.04.2002
37. L37/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani,România",semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001 Lege 154/2002
08.04.2002
38. L38/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru politici Structurale de Pre-aderare pentru proiectul "Asistență în vederea organizării Comitetelor de Monitorizare ISPA în România", semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 și la București la 10 octombrie 2001 Lege 152/2002
08.04.2002
39. L39/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001 Lege 230/2002
23.04.2002
40. L40/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România Lege 264/2002
15.05.2002
41. L41/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 640/2002
07.12.2002
42. L42/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii Lege 288/2002
15.05.2002
43. L43/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României șI Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr.IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 șI la București la 10 octombrie 2001 Lege 155/2002
08.04.2002
44. L44/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2002 de ratificare a amendamentelor convenite între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimbul de scrisori efectuat la data de 17 octombrie 2001, la Bruxelles, cu privire la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României șI Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Extinderea stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2001 șI la București la 13 mai 2001, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.15/2001 aprobată prin Legea nr.585/2001 Lege 153/2002
08.04.2002
45. L45/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea tarifului intern de călători în transportul feroviar Lege 337/2002
31.05.2002
46. L46/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare Lege 634/2002
07.12.2002
47. L47/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale Lege 522/2002
17.07.2002
48. L48/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2002 pentru modificarea și completarea legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare șI a falimentului Lege 82/2003
13.03.2003
49. L49/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2002 privind trecerea Spitalului Elias și a Complexului Olănești din subordinea și administrarea Ministerului Apărării naționale în administrarea Academiei Române Lege 251/2002
29.04.2002
50. L50/05.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 549/2002
14.10.2002
51. L51/06.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii bancare nr.58/1998 retrasa
de catre initiator
09.05.2002
52. L52/06.02.2002 Proiect de Lege privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte Lege 296/2002
15.05.2002
53. L53/07.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 215/2002
23.04.2002
54. L54/07.02.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Comunitatea Europeană instituind anumite condiții pentru transportul rutier de mărfuri și promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg, la 28 iunie 2001 Lege 110/2002
13.03.2002
55. L55/08.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere respins
definitiv
24.05.2004
56. L56/08.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale Lege 332/2002
31.05.2002
57. L57/11.02.2002 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea pornografiei Lege 196/2003
13.05.2003
58. L58/11.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington DC, la 30 aprilie 2001, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a piețelor financiare rurale Lege 307/2002
17.05.2002
59. L59/11.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală Lege 371/2002
11.06.2002
60. L60/11.02.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional nr.10, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992 Lege 115/2002
14.03.2002
61. L61/11.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale Lege 161/2002
10.04.2002
62. L62/11.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale Lege 158/2002
10.04.2002
63. L63/11.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României Lege 159/2002
10.04.2002
64. L64/11.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României Lege 175/2002
10.04.2002
65. L65/11.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 171/2002
10.04.2002
66. L66/11.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 172/2002
10.04.2002
67. L67/11.02.2002 Proiect de Lege privind abrogarea art.7 indice 1 din Decretul nr.177/1948 privind regimul general al cultelor religioase Lege 178/2002
11.04.2002
68. L68/11.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României Lege 160/2002
10.04.2002
69. L69/13.02.2002 Propunere legislativă privind prevenirea transmiterii virusului și protecția persoanelor afectate de HIV/SIDA Lege 584/2002
29.10.2002
70. L70/13.02.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre initiator
13.03.2002
71. L71/13.02.2002 Propunere legislativă privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate sub semnătură privată în perioada 1991-2000, având ca obiect terenurile agricole asupra cărora s-a reconstituit dreptul de proprietate retrasa
de catre initiator
29.05.2002
72. L72/13.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea și completarea art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit Lege 207/2002
19.04.2002
73. L73/13.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit Lege 208/2002
19.04.2002
74. L74/13.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea articolului 6 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit Lege 209/2002
19.04.2002
75. L75/13.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare Lege 211/2002
19.04.2002
76. L76/13.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit Lege 210/2002
19.04.2002
77. L77/13.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" S.A. Lege 232/2002
23.04.2002
78. L78/13.02.2002 Proiect de Lege privind acceptarea unor amendamente la Convenția privind Organizația Maritimă Internațională, adoptată la Geneva, la 6 martie 1948 Lege 144/2002
01.04.2002
79. L79/13.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat Lege 236/2002
23.04.2002
80. L80/13.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2001 pentru ratificarea Protocolului adițional nr.11, semnat la București, la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992 Lege 143/2002
01.04.2002
81. L81/13.02.2002 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă "Rompres" Lege 19/2003
09.01.2003
82. L82/14.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2002 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 354/2002
06.06.2002
83. L83/14.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - SA București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 588/2002
29.10.2002
84. L84/15.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2002 privind valorificarea creanței deținută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societății Comerciale ARTROM SA Slatina Lege 333/2002
31.05.2002
85. L85/15.02.2002 Proiect de Lege privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 38/2003
20.01.2003
86. L86/19.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare Lege 190/2002
16.04.2002
87. L87/19.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului Lege 181/2002
12.04.2002
88. L88/19.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea lit.a). din alin.(1) al art.5 din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru Lege 163/2002
10.04.2002
89. L89/19.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii partidelor politice, nr. 27/1996 Lege 217/2002
23.04.2002
90. L90/19.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.103 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 Lege 216/2002
23.04.2002
91. L91/19.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială Lege 253/2002
29.04.2002
92. L92/19.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor Lege 199/2002
16.04.2002
93. L93/19.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligațiilor bugetare aferente minelor și carierelor închise, aflate în conservare Lege 219/2002
23.04.2002
94. L94/19.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice Lege 186/2002
16.04.2002
95. L95/19.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale "Compania Națională de transporturi aeriene TAROM" S.A., prin conversia în acțiuni a creanțelor unor unități de aviație civilă Lege 323/2002
27.05.2002
96. L96/19.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare și gestionare a rezervei de mobilizare Lege 168/2002
10.04.2002
97. L97/19.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700Mwe" Lege 157/2002
10.04.2002
98. L98/19.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea Audiovizualului, nr. 48/1992 Lege 194/2002
16.04.2002
99. L99/19.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii,în proprietatea privată a statului Lege 329/2002
27.05.2002
100. L100/19.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport Lege 195/2002
16.04.2002
101. L101/19.02.2002 Proiect de Lege privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanțate direct din fonduri nerambursabile NATO Lege 192/2002
16.04.2002
102. L102/19.02.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Șieu, județul Maramureș Lege 331/2002
27.05.2002
103. L103/20.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la unitatea specială de poliție a Națiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York, la 11 februarie 2002 Lege 350/2002
06.06.2002
104. L104/20.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
05.09.2002
105. L105/21.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare Lege 404/2002
20.06.2002
106. L106/26.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului "Controlul Poluării în Agricultură", semnat la București la 16 ianuarie 2002 Lege 285/2002
15.05.2002
107. L107/26.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească Lege 653/2002
07.12.2002
108. L108/26.02.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Statutului Curții Penale Internaționale adoptat la Roma la 17 iulie 1998 Lege 111/2002
13.03.2002
109. L109/27.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
29.04.2002
110. L110/28.02.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 decembrie 1990, adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția 50/155 la 21 decembrie 1995 Lege 183/2002
16.04.2002
111. L111/28.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002 Lege 221/2002
23.04.2002
112. L112/28.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 231/2002
23.04.2002
113. L113/28.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare șI a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 șI la București la 10 octombrie 2001 Lege 184/2002
16.04.2002
114. L114/28.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj- Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001 Lege 185/2002
16.04.2002
115. L115/28.02.2002 Proiect de Lege privind statutul polițistului Lege 360/2002
06.06.2002
116. L116/28.02.2002 Proiect de Lege privind protecția informațiilor clasificate Lege 182/2002
12.04.2002
117. L117/28.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor Lege 189/2002
16.04.2002
118. L118/28.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Națională "Tutunul Românesc" SA Lege 222/2002
23.04.2002
119. L119/28.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României Lege 226/2002
23.04.2002
120. L120/28.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declarații de livrare a tutunului brut Lege 326/2002
27.05.2002
121. L121/28.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar Lege 342/2002
31.05.2002
122. L122/01.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2002 privind acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate Lege 308/2002
22.05.2002
123. L123/01.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la București la 22 decembrie 2000 Lege 286/2002
15.05.2002
124. L124/05.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor categorii de infracțiuni, semnat la Varșovia la 11 iulie 2001 Lege 188/2002
16.04.2002
125. L125/05.03.2002 Proiect de Lege privind calitatea apei potabile Lege 458/2002
08.07.2002
126. L126/05.03.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul român și Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 12 iunie 2000 Lege 306/2002
17.05.2002
127. L127/06.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 retrasa
de catre initiator
23.05.2002
128. L128/06.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României retrasa
de catre initiator
24.04.2002
129. L129/08.03.2002 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice Lege 507/2002
12.07.2002
130. L130/12.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 455/2002
08.07.2002
131. L131/12.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor Lege 233/2002
23.04.2002
132. L132/12.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice Lege 324/2002
27.05.2002
133. L133/12.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale Lege 223/2002
23.04.2002
134. L134/12.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 197/2002
16.04.2002
135. L135/12.03.2002 Proiectul Legii creditului agricol pentru producție Lege 150/2003
14.04.2003
136. L136/12.03.2002 Proiect de Lege privind grațierea și procedura acordării grațierii Lege 546/2002
14.10.2002
137. L137/12.03.2002 Proiect de Lege pentru modificarea art.12 din Legea nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni Lege 229/2002
23.04.2002
138. L138/12.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 387/2002
13.06.2002
139. L139/12.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal. Lege 228/2002
23.04.2002
140. L140/12.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2001 privind înființarea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad Lege 268/2002
15.05.2002
141. L141/12.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2001 privind înființarea Universității "Nicolae Titulescu" din București Lege 269/2002
15.05.2002
142. L142/12.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2001 privind înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București Lege 270/2002
15.05.2002
143. L143/12.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2001 privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău Lege 271/2002
15.05.2002
144. L144/12.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2001 privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București Lege 272/2002
15.05.2002
145. L145/12.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2001 privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești Lege 273/2002
15.05.2002
146. L146/12.03.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Comănești, județul Suceava Lege 497/2002
11.07.2002
147. L147/2002 Propunere legislativă privind susținerea financiară a exploatațiilor agricole familiale prin acordarea de prime pe produs respinsa
definitiv
09.05.2002
148. L148/2002 Propunere legislativă privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură Lege 454/2003
12.11.2003
149. L149/14.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor Lege 604/2002
06.11.2002
150. L150/18.03.2002 Proiect de Lege privind unele măsuri de accelerare a privatizării Lege 137/2002
28.03.2002
151. L151/20.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001 Lege 367/2002
11.06.2002
152. L152/20.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr. 743/2001, precum și a unor alte acte normative Lege 315/2002
22.05.2002
153. L153/20.03.2002 Propunere legislativă privind transformarea creanțelor bugetare reprezentând majorări de întârziere și penalități în obligații investiționale productive retrasa
de catre initiator
08.05.2002
154. L154/20.03.2002 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind activitatea comercială (TITLUL I: Modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului TITLUL II: Modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale TITLUL III: Modificarea Regimului juridic al garanțiilor reale mobiliare - instituit prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice) respins
definitiv
27.10.2003
155. L155/22.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale Lege 291/2002
15.05.2002
156. L156/22.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington, la 30 octombrie 2001 Lege 260/2002
29.04.2002
157. L157/22.03.2002 Proiect de Lege pentru retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenții de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecția victimelor de război Lege 277/2002
15.05.2002
158. L158/22.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990 Lege 263/2002
15.05.2002
159. L159/22.03.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea Lege 283/2002
15.05.2002
160. L160/22.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 386/2002
13.06.2002
161. L161/22.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 385/2002
13.06.2002
162. L162/26.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 377/2002
11.06.2002
163. L163/26.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București, la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București, la 26 noiembrie 1992 Lege 369/2002
11.06.2002
164. L164/26.03.2002 Proiect de Lege privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor Lege 521/2002
17.07.2002
165. L165/27.03.2002 Propunere legislativă privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al capitalei și altor localități retrasa
de catre initiator
14.05.2002
166. L166/27.03.2002 Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere retrasa
de catre Senat
29.12.2004
167. L167/28.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist, sau xenofob și a promovării cultului unor persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii Lege 107/2006
27.04.2006
168. L168/28.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Lituania, semnat la Vilnius, la 26 noiembrie 2001 Lege 276/2002
15.05.2002
169. L169/28.03.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București, la 3 octombrie 2001 Lege 279/2002
15.05.2002
170. L170/28.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului, adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001 Lege 297/2002
15.05.2002
171. L171/28.03.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentelor la Convenția de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora Lege 265/2002
15.05.2002
172. L172/28.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexă, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001 Lege 278/2002
15.05.2002
173. L173/28.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării Lege 645/2002
07.12.2002
174. L174/28.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților Cultului Mozaic Lege 598/2002
04.11.2002
175. L175/28.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea întreprinderilor mici și mijlocii Lege 434/2002
27.06.2002
176. L176/01.04.2002 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine Lege 390/2002
13.06.2002
177. L177/01.04.2002 Proiect de Lege privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României Lege 422/2002
27.06.2002
178. L178/03.04.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
17.06.2002
179. L179/03.04.2002 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Beiuș, județul Bihor Lege 391/2003
30.09.2003
180. L180/03.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2002 pentru modificarea și completarea articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la București la 13 octombrie 1999 Lege 435/2002
27.06.2002
181. L181/04.04.2002 Proiect de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și ale Legii nr.169/1997 Lege 389/2002
13.06.2002
182. L182/05.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare Lege 491/2002
11.07.2002
183. L183/05.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România și Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999 Lege 368/2002
11.06.2002
184. L184/05.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de navigație maritimă "Romline" - SA Constanța Lege 373/2002
11.06.2002
185. L185/05.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2002 privind încetarea aplicabilității unor facilități Lege 406/2002
20.06.2002
186. L186/05.04.2002 Proiect de Lege privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare Lege 292/2002
15.05.2002
187. L187/05.04.2002 Proiect de Lege privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) Lege 317/2002
27.05.2002
188. L188/09.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică Lege 427/2002
27.06.2002
189. L189/10.04.2002 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România Lege 213/2004
27.05.2004
190. L190/12.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" SA Bacău Lege 450/2002
08.07.2002
191. L191/17.04.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării Lege 425/2002
27.06.2002
192. L192/17.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice Lege 468/2002
09.07.2002
193. L193/17.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale Lege 335/2002
31.05.2002
194. L194/17.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2002 privind recapitalizarea Băncii de export-import a României EXIMBANK - SA Lege 446/2002
08.07.2002
195. L195/17.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte Lege 442/2002
27.06.2002
196. L196/17.04.2002 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României Lege 352/2002
06.06.2002
197. L197/17.04.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 Lege 358/2002
06.06.2002
198. L198/17.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști Lege 488/2002
11.07.2002
199. L199/17.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit Lege 493/2002
11.07.2002
200. L200/17.04.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița Lege 431/2002
27.06.2002
201. L201/17.04.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății Lege 467/2002
09.07.2002
202. L202/17.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import Lege 393/2002
14.06.2002
203. L203/17.04.2002 Proiect de Lege privind dreptul la rectificare și dreptul la replică față de materialele publicate în presă în mediere
16.06.2005
204. L204/17.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 364/2002
07.06.2002
205. L205/17.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2001 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002 Lege 416/2002
27.06.2002
206. L206/19.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995 Lege 606/2003
22.12.2003
207. L207/17.04.2002 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice de cultură care desfășoară activități în domeniul educației permanente Lege 292/2003
27.06.2003
208. L208/22.04.2002 Proiect de Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor Lege 656/2002
07.12.2002
209. L209/22.04.2002 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale Lege 281/2003
24.06.2003
210. L210/23.04.2002 Proiect de Lege privind agenții comerciali permanenți Lege 509/2002
12.07.2002
211. L211/23.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat Lege 470/2002
09.07.2002
212. L212/23.04.2002 Proiectul Legii sindicatelor Lege 54/2003
24.01.2003
213. L213/23.04.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 339/2002
31.05.2002
214. L214/23.04.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2002 pentru modificarea anexei nr.IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001 Lege 392/2002
14.06.2002
215. L215/23.04.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi Lege 453/2002
08.07.2002
216. L216/23.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și servicii către instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 388/2002
13.06.2002
217. L217/23.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și servicii către instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 457/2002
08.07.2002
218. L218/23.04.2002 Proiect de Lege privind declararea orașului Cugir Oraș-Martir al Revoluției din decembrie 1989 Lege 351/2002
06.06.2002
219. L219/23.04.2002 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Bălcești, județul Vâlcea Lege 353/2002
06.06.2002
220. L220/23.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului, nr.84/1995 Lege 520/2002
17.07.2002
221. L221/23.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001 Lege 320/2002
27.05.2002
222. L222/23.04.2002 Proiect de Lege privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
17.12.2003
223. L223/24.04.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților Lege 135/2003
11.04.2003
224. L224/24.04.2002 Propunere legislativă privind organizarea pieței tutunului brut în România Lege 236/2003
02.06.2003
225. L225/26.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public Lege 449/2002
08.07.2002
226. L226/26.04.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2002 pentru ratificarea Addendumurilor la Memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară Phare 1997, Programul Național Phare 1998, Programul Phare privind Facilitarea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), Programul Național Phare 1999 - partea a II-a Lege 436/2002
27.06.2002
227. L227/30.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Riga, la 27 noiembrie 2001 Lege 433/2002
27.06.2002
228. L228/30.04.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 508/2002
12.07.2002
229. L229/07.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"-S.A., precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea proiectului de modernizare și reparație generală a 100 vagoane de călători, de către firma "ALSTOM-De Dietrich Feroviaire" din Franța, finanțat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca "Paribas"-Franța, contractat cu garanția statului Lege 441/2002
27.06.2002
230. L230/08.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură Lege 444/2002
08.07.2002
231. L231/08.05.2002 Propunere legislativă privind protecția, promovarea și asigurarea accesului liber la cultura scrisă Lege 186/2003
09.05.2003
232. L232/09.05.2002 Proiect de Lege privind impozitul pe profit Lege 414/2002
26.06.2002
233. L233/10.05.2002 Proiect de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 333/2003
08.07.2003
234. L234/10.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi Lege 60/2003
11.03.2003
235. L235/10.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere Lege 677/2002
19.12.2002
236. L236/15.05.2002 Propunere legislativă - "Legea muzeelor și colecțiilor publice" Lege 311/2003
08.07.2003
237. L237/17.05.2002 Proiect de Lege privind unele reglementări referitoare la încadrarea în muncă respins
definitiv
06.02.2003
238. L238/17.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea și tratarea apei uzate în orașul Târgu Mureș, România", semnat la Bruxelles, la 20 noiembrie 2001 și la București, la 22 februarie 2002 Lege 473/2002
09.07.2002
239. L239/17.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea Tehnologiei de epurare a apelor uzate și modernizarea rețelei de canalizare în orașul Timișoara, România", semnat la Bruxelles, la 4 decembrie 2001 și la București, la 22 februarie 2002 Lege 474/2002
09.07.2002
240. L240/21.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 398/2002
14.06.2002
241. L241/21.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale Lege 471/2002
09.07.2002
242. L242/21.05.2002 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării, funcționării și a activității legate de privatizare derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Lege 399/2002
14.06.2002
243. L243/21.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea Cap.I din Anexa nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și al indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 417/2002
27.06.2002
244. L244/21.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2002 pentru modificarea art.3 alin.(2) lit.b). din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea tarifului intern de călători în transportul feroviar Lege 402/2002
20.06.2002
245. L245/21.05.2002 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990 Lege 395/2002
14.06.2002
246. L246/21.05.2002 Proiectul Legii ratificarea Convenției europene asupra cetățeniei, adoptată la Strasbourg, la 6 noiembrie 1997 Lege 396/2002
14.06.2002
247. L247/21.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles, la 2 octombrie 2000 Lege 439/2002
27.06.2002
248. L248/21.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice Lege 472/2002
09.07.2002
249. L249/21.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor Lege 523/2002
16.07.2002
250. L250/21.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism Lege 466/2002
09.07.2002
251. L251/21.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitaților urbane și rurale Lege 515/2002
12.07.2002
252. L252/21.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmită la viena la 20 decembrie 1988 Lege 394/2002
14.06.2002
253. L253/21.05.2002 Proiectul Legii ratificarea Acordului între Statele Participante la Brigada Multinațională în Așteptare cu Capacitate de Luptă Ridicată pentru Operațiuni ONU privind Statutul Forțelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001 Lege 397/2002
14.06.2002
254. L254/22.05.2002 Propunere legislativă pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea și implementarea programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighișoara, aprobată prin Legea 740/2001 respinsa
definitiv
14.10.2002
255. L255/24.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenților economici din sectorul agricol Lege 510/2002
12.07.2002
256. L256/24.05.2002 Proiect de Lege pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții Lege 587/2002
29.10.2002
257. L257/24.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă Lege 639/2002
07.12.2002
258. L258/24.05.2002 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Băbeni, județul Vălcea Lege 429/2002
27.06.2002
259. L259/24.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2002 privind completarea articolului 7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar Lege 420/2002
27.06.2002
260. L260/24.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea, semnată la Cairo, la 28 iunie 2001 Lege 438/2002
27.06.2002
261. L261/24.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 16 ianuarie 2002 Lege 418/2002
27.06.2002
262. L262/24.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000 Lege 451/2002
08.07.2002
263. L263/27.05.2002 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 411/2002
26.06.2002
264. L264/28.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare Lege 514/2002
12.07.2002
265. L265/28.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare Lege 513/2002
12.07.2002
266. L266/28.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumentele financiare derivate Lege 512/2002
12.07.2002
267. L267/28.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate Lege 525/2002
17.07.2002
268. L268/28.05.2002 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 489/2002
11.07.2002
269. L269/29.05.2002 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea agențiilor cu capital privat pentru construcția de locuințe respinsa
definitiv
24.03.2003
270. L270/29.05.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată retrasa
de catre initiator
26.01.2004
271. L271/31.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2002 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților Lege 554/2002
14.10.2002
272. L272/31.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 la Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice - "Gheorghe Ionescu - Șișești" Lege 633/2002
07.12.2002
273. L273/31.05.2002 Proiect de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței Lege 637/2002
07.12.2002
274. L274/31.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar Lege 648/2002
07.12.2002
275. L275/03.06.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj Lege 492/2002
11.07.2002
276. L276/03.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier Lege 424/2002
27.06.2002
277. L277/03.06.2002 Proiect de Lege privind Ordinul "Virtutea Maritimă" și Medalia "Virtutea Maritimă" Lege 461/2002
09.07.2002
278. L278/03.06.2002 Proiect de Lege privind Ordinul "Virtutea Militară" și Medalia "Virtutea Militară" Lege 459/2002
09.07.2002
279. L279/03.06.2002 Proiect de Lege privind Ordinul "Virtutea Aeronautică" și Medalia "Virtutea Aeronautică" Lege 460/2002
09.07.2002
280. L280/03.06.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România Lege 498/2002
11.07.2002
281. L281/03.06.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România Lege 495/2002
11.07.2002
282. L282/03.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor Lege 524/2002
17.07.2002
283. L283/03.06.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000 Lege 452/2002
08.07.2002
284. L284/04.06.2002 Proiect de Lege privind protecția martorilor Lege 682/2002
19.12.2002
285. L285/05.06.2002 Propunere legislativă - Legea cărții retrasa
de catre Senat
29.12.2004
286. L286/05.06.2002 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
definitiv
26.09.2002
287. L287/11.06.2002 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale Lege 469/2002
09.07.2002
288. L288/11.06.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei pentru reglementarea și organizarea circulației forței de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002 Lege 464/2002
09.07.2002
289. L289/11.06.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001 Lege 465/2002
09.07.2002
290. L290/12.06.2002 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 respinsa
definitiv
11.04.2005
291. L291/12.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora Lege 527/2002
17.07.2002
292. L292/12.06.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la Acord, semnate la Singapore, la 21 februarie 2002 Lege 475/2002
09.07.2002
293. L293/14.06.2002 Proiect de Lege privind producerea și comercializarea hameiului Lege 627/2002
19.11.2002
294. L294/14.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ Lege 547/2002
14.10.2002
295. L295/14.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România Lege 590/2002
29.10.2002
296. L296/17.06.2002 Proiect de Lege privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 90/2003
18.03.2003
297. L297/17.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice Lege 50/2003
21.01.2003
298. L298/17.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale Lege 506/2002
12.07.2002
299. L299/17.06.2002 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 29 litera e) din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare Lege 478/2002
09.07.2002
300. L300/17.06.2002 Proiect de Lege privind finanțele publice Lege 500/2002
11.07.2002
301. L301/17.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție Lege 503/2002
11.07.2002
302. L302/17.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotitației care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale șI produse și tehnologii cu dublă utilizare - Elemente inițiale - adoptat la 11-12 iulie 1996 și amendat la 6-7 decembrie 2001 Lege 499/2002
11.07.2002
303. L303/17.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2002 pentru modificarea și completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective Lege 511/2002
12.07.2002
304. L304/17.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit pe anul 2001 Lege 463/2002
09.07.2002
305. L305/17.06.2002 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 479/2002
09.07.2002
306. L306/18.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 542/2002
01.10.2002
307. L307/18.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea Recensământului general agricol din România Lege 558/2002
15.10.2002
308. L308/19.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă Lege 654/2002
07.12.2002
309. L309/19.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații Lege 555/2002
15.10.2002
310. L310/19.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" Lege 552/2002
14.10.2002
311. L311/19.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a României, nr.45/1994 Lege 556/2002
15.10.2002
312. L312/19.06.2002 Proiectul Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice respins
17.06.2003
313. L313/19.06.2002 Proiect de Lege privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor Lege 540/2002
27.09.2002
314. L314/19.06.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul țărilor de Jos pentru exportul prestațiilor de securitate socială, semnat la București la 13 noiembrie 2001 Lege 477/2002
09.07.2002
315. L315/19.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției României la fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene Lege 476/2002
09.07.2002
316. L316/19.06.2002 Propunere legislativă de modificare a art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România respinsa
definitiv
08.06.2004
317. L317/19.06.2002 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Viișoara, județul Neamț Lege 544/2002
01.10.2002
318. L318/21.06.2002 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului Lege 286/2003
27.06.2003
319. L319/21.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 548/2002
14.10.2002
320. L320/21.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 643/2002
07.12.2002
321. L321/21.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor Lege 591/2002
29.10.2002
322. L322/24.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă UE Lege 593/2002
29.10.2002
323. L323/25.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerț exterior și promovarea economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și a aparatului de lucru al Guvernului Lege 564/2002
16.10.2002
324. L324/25.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice Lege 644/2002
07.12.2002
325. L325/25.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut în valoare de 40,0 milioane dolari SUA, semnat la București la 3 aprilie 2002, între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului pentru dezvoltare rurală Lege 563/2002
16.10.2002
326. L326/25.06.2002 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România Lege 496/2002
11.07.2002
327. L327/25.06.2002 Proiect de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Toplița, județul Harghita Lege 494/2002
11.07.2002
328. L328/26.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995, republicată Lege 294/2003
27.06.2003
329. L329/01.07.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2001 privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București Lege 538/2002
27.09.2002
330. L330/2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2001 privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea Lege 539/2002
27.09.2002
331. L331/01.07.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Negrilești, județul Bistrița-Năsăud Lege 530/2002
23.09.2002
332. L332/01.07.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud Lege 537/2002
24.09.2002
333. L333/01.07.2002 Proiect de Lege privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Lege 541/2002
27.09.2002
334. L334/01.07.2002 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c). din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 586/2002
29.10.2002
335. L335/01.07.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Cămin, județul Satu-Mare Lege 532/2002
23.09.2002
336. L336/01.07.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Șimișna, județul Sălaj Lege 531/2002
23.09.2002
337. L337/01.07.2002 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății Lege 533/2002
23.09.2002
338. L338/01.07.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 Lege 535/2002
23.09.2002
339. L339/01.07.2002 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Ghimbav, județul Brașov Lege 674/2002
19.12.2002
340. L340/2002 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 545/2002
01.10.2002
341. L341/01.07.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale Lege 585/2002
29.10.2002
342. L342/01.07.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii și formării asistenților medicali, încheiat la Strasbourg, la 25 octombrie 1967 Lege 529/2002
23.09.2002
343. L343/01.07.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității,precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală Lege 160/2005
30.05.2005
344. L344/01.07.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2002 pentru completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 534/2002
23.09.2002
345. L345/01.07.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2002 pentru modificarea art.2 din Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni Lege 589/2002
29.10.2002
346. L346/01.07.2002 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare respins
06.11.2002
347. L347/02.07.2002 Proiectul Legii partidelor politice Lege 14/2003
09.01.2003
348. L348/04.07.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea batalionului multinațional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 Lege 583/2002
24.10.2002
349. L349/05.07.2002 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid Lege 536/2002
23.09.2002
350. L350/09.07.2002 Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 Lege 290/2003
27.06.2003
351. L351/15.07.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la "Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara, la 2 mai 1966", semnat la Ankara la 19 februarie 2002 Lege 572/2002
23.10.2002
352. L352/17.07.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 182/2003
09.05.2003
353. L353/18.07.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2002 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Legea nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret Lege 562/2002
16.10.2002
354. L354/18.07.2002 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează Lege 601/2002
06.11.2002
355. L355/22.07.2002 Proiect de Lege privind participarea României la grupul de cooperare înființat prin acordul parțial deschis pentru prevenirea, protecția și organizarea ajutorului împotriva riscurilor naturale și tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri Majore), instituit prin Rezoluția (87)2 adoptată la 20 martie 1987 de Comitetul Miniștrilor la Consiliului Europei. Lege 575/2002
23.10.2002
356. L356/22.07.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatul Suediei privind protecția informațiilor secrete din domeniul apărării, semnat la București, la 9 aprilie 2002. Lege 582/2002
24.10.2002
357. L357/01.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, precum și a contului de execuție a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 2001 Lege 313/2003
08.07.2003
358. L358/01.08.2002 Proiect de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informației respins
definitiv
29.03.2007
359. L359/01.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2001 Lege 346/2003
10.07.2003
360. L360/08.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 Lege 97/2003
21.03.2003
361. L361/08.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate Lege 592/2002
29.10.2002
362. L362/12.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare Lege 595/2002
29.10.2002
363. L363/15.08.2002 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001 privind regimul strainilor în România Lege 683/2002
19.12.2002
364. L364/15.08.2002 Proiect de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural Lege 646/2002
07.12.2002
365. L365/15.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de Pregătire a Proiectelor Phare 2000/2001 - RO9915, semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 569/2002
23.10.2002
366. L366/21.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate Lege 636/2002
07.12.2002
367. L367/23.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistență în domeniul securității nucleare - RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001 Lege 571/2002
23.10.2002
368. L368/23.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO 0103, semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 561/2002
16.10.2002
369. L369/23.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 560/2002
16.10.2002
370. L370/26.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat Lege 16/2003
09.01.2003
371. L371/27.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Phare 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 608/2002
06.11.2002
372. L372/29.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unității administrativ-teritoriale Lege 96/2003
18.03.2003
373. L373/29.08.2002 Proiect de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104(73) din 5 decembrie 200 și pentru modificarea legii nr.85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A.741(18) din 4 noiembrie 1993 Lege 681/2002
19.12.2002
374. L374/29.08.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 Lege 622/2002
19.11.2002
375. L375/29.08.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente, adoptate le Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 și, respectiv, la 6 iunie 2001, la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Longra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului intrenațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.98(73) a Comitetului Securității Maritime, la Londra la 5 decembrie 2000 Lege 624/2002
19.11.2002
376. L376/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național Phare 2001(RO0104-RO0109), semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 581/2002
23.10.2002
377. L377/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 324/2003
08.07.2003
378. L378/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 Lege 629/2002
19.11.2002
379. L379/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare Lege 79/2003
12.03.2003
380. L380/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 48/2003
21.01.2003
381. L381/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 181/2003
09.05.2003
382. L382/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Lege 3/2003
09.01.2003
383. L383/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat Lege 119/2007
02.05.2007
384. L384/02.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2000 Lege 559/2002
16.10.2002
385. L385/04.09.2002 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate Lege 678/2002
19.12.2002
386. L386/28.06.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Paleu, județul Bihor Lege 28/2003
13.01.2003
387. L387/28.06.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor Lege 27/2003
13.01.2003
388. L388/13.08.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Traian, județul Ialomița Lege 144/2003
14.04.2003
389. L389/02.09.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.51/1995, republicată, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat respinsa
definitiv
04.03.2004
390. L390/05.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Turcia în domeniul securității sociale, semnat la Ankara, la 6 iulie 1999 Lege 551/2002
14.10.2002
391. L391/05.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind protecția Mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991 Lege 553/2002
14.10.2002
392. L392/05.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr.1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție șI Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1996 Lege 568/2002
16.10.2002
393. L393/05.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2002 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri și construcția variantei de ocolire a localității Pitești, semnat la București la 31 decembrie 2001 Lege 567/2002
16.10.2002
394. L394/05.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la București la 8 martie 2002 Lege 566/2002
16.10.2002
395. L395/06.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 32/2003
13.01.2003
396. L396/06.09.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 76/2003
12.03.2003
397. L397/09.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 78/2003
12.03.2003
398. L398/09.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază Lege 67/2003
11.03.2003
399. L399/11.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free Lege 132/2003
11.04.2003
400. L400/11.09.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 26/1996 - Codul Silvic și din Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respinsa
definitiv
10.04.2003
401. L401/11.09.2002 Propunere legislativă privind combaterea excluderii sociale respinsa
definitiv
20.03.2003
402. L402/13.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă între România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 și București la 27 mai 2002 pentr Proiectul de Dezvoltare Instituțională a Sectorului Privat și Public Lege 625/2002
19.11.2002
403. L403/16.09.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare Lege 193/2003
13.05.2003
404. L404/16.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga, la 23 mai 2000 Lege 626/2002
19.11.2002
405. L405/16.09.2002 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi cu privire la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 Lege 652/2002
07.12.2002
406. L406/16.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York, la 9 decembrie 1999 Lege 623/2002
19.11.2002
407. L407/17.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale Lege 642/2002
07.12.2002
408. L408/17.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale Lege 673/2002
19.12.2002
409. L409/17.09.2002 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state Lege 580/2002
23.10.2002
410. L410/17.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2002 pentru modificarea art.45 lit.a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 retras
de catre Senat
22.12.2008
411. L411/17.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" Lege 576/2002
23.10.2002
412. L412/17.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea și completarea Codului penal al României Lege 574/2002
23.10.2002
413. L413/17.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne Lege 570/2002
23.10.2002
414. L414/17.09.2002 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior Lege 82/2005
07.04.2005
415. L415/17.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2002 pentru modificarea art.3 din Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R. Lege 579/2002
23.10.2002
416. L416/17.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Societatea Comercială "COMPANIA NAțIONALă AEROPORTUL INTERNAțIONAL BUCUREȘTI-OTOPENI" pentru anul 2001 Lege 577/2002
23.10.2002
417. L417/17.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transfrontaliere organizate, precum și a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptate la New York, la 15 noiembrie 2000 Lege 565/2002
16.10.2002
418. L418/17.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România Lege 230/2003
23.05.2003
419. L419/17.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 Lege 578/2002
23.10.2002
420. L420/17.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române Lege 404/2003
07.10.2003
421. L421/17.09.2002 Propunere legislativă privind protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate retrasa
de catre initiator
24.10.2002
422. L422/19.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2002 pentru completarea alineatului (1) al articolului XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare Lege 649/2002
07.12.2002
423. L423/19.09.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.95(46) a Comitetului pentru Protecția Mediului Maritim la Londra la 27 aprilie 2001 Lege 573/2002
23.10.2002
424. L424/25.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Stockholm, la 29 mai 2002 Lege 651/2002
07.12.2002
425. L425/18.09.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind fondul pentru mediu respinsa
definitiv
12.12.2002
426. L426/19.09.2002 Propunere legislativă privind susținerea financiară gratuită a producătorilor agricoli, necesară efectuării însămânțărilor din toamna anului 2002 respinsa
definitiv
04.03.2004
427. L427/26.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2002 Lege 657/2002
07.12.2002
428. L428/30.09.2002 Proiectul Legii minelor Lege 85/2003
18.03.2003
429. L429/30.09.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov Lege 605/2002
06.11.2002
430. L430/30.09.2002 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.9 din Legea nr. 74/1995, privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, republicată. respins
definitiv
22.05.2003
431. L431/30.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României Lege 599/2002
06.11.2002
432. L432/30.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 25 martie 2002 Lege 606/2002
06.11.2002
433. L433/30.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere Lege 671/2002
19.12.2002
434. L434/30.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la București, la 7 iunie 2002 Lege 607/2002
06.11.2002
435. L435/30.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 7 iunie 2002 Lege 610/2002
06.11.2002
436. L436/30.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi Lege 600/2002
06.11.2002
437. L437/30.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic Lege 614/2002
13.11.2002
438. L438/30.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România șI Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru intreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru intreprinderi mici șI mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 șI la Bruxelles la 28 iunie 2002. Lege 609/2002
06.11.2002
439. L439/30.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor Lege 602/2002
06.11.2002
440. L440/30.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 616/2002
13.11.2002
441. L441/30.09.2002 Proiect de Lege privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 43/2003
21.01.2003
442. L442/30.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și băuturilor alcoolice Lege 617/2002
13.11.2002
443. L443/30.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 621/2002
13.11.2002
444. L444/30.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 620/2002
13.11.2002
445. L445/30.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 619/2002
13.11.2002
446. L446/30.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate Lege 77/2003
12.03.2003
447. L447/02.10.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Rîca, județul Argeș Lege 185/2003
09.05.2003
448. L448/02.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 75/2002 Lege 120/2004
19.04.2004
449. L449/02.10.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Agenția universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa centrală și orientală al Agenției universitare a Francofoniei, semnat la București, la 15 noiembrie 2001 Lege 613/2002
13.11.2002
450. L450/02.10.2002 Proiect de Lege privind aderarea României la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen, la 5 octombrie 1973, precum și la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 Lege 611/2002
13.11.2002
451. L451/02.10.2002 Proiect de Lege pentru formularea unei declarații privind recunoașterea de către România a competenței Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art.14 din Convenția Internațională pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare Rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la New York, la 21 decembrie 1965 Lege 612/2002
13.11.2002
452. L452/03.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2002 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România Lege 29/2003
13.01.2003
453. L453/03.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art.138 din Ordonanța de urgență nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate Lege 139/2003
14.04.2003
454. L454/03.10.2002 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate Lege 39/2003
21.01.2003
455. L455/08.10.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, semnat la Vilnius, la 3 mai 2002 Lege 7/2003
09.01.2003
456. L456/09.10.2002 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
13.03.2003
457. L457/09.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și ale Legii nr.169/1997, cu modificările și completările ulterioare adoptata
11.05.2004
458. L458/09.10.2002 Propunere legislativă pentru completarea art. 10 din Legea 189/1998 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
24.02.2003
459. L459/09.10.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 249/2003
10.06.2003
460. L460/09.10.2002 Propunere legislativă privind depunerea jurământului de credință față de țară de către diplomații trimiși în misiune permanentă în străinătate clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
27.02.2003
461. L461/09.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit respinsa
definitiv
07.04.2003
462. L462/10.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 36/2003
13.01.2003
463. L463/10.10.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la București la 28 mai 2002 Lege 20/2003
13.01.2003
464. L464/10.10.2002 Proiect de Lege privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat retras
de catre initiator
08.09.2003
465. L465/10.10.2002 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003 Lege 631/2002
27.11.2002
466. L466/10.10.2002 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 Lege 632/2002
27.11.2002
467. L467/11.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acțiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere Lege 6/2003
09.01.2003
468. L468/11.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite Lege 22/2003
13.01.2003
469. L469/14.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2002 privind revenirea în proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilului Corp A1-S-Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.4, județul Dolj, din patrimoniul Societății Comerciale "Editura Scrisul Românesc"- SA Lege 659/2002
16.12.2002
470. L470/14.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială '' LUKoil Black Sea România'' S.R.L. București și Societatea Comercială '' Petrotel LUKoil" S.A. Ploiești Lege 13/2003
09.01.2003
471. L471/14.10.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Europei privind înființarea și funcționarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la București, semnat la Stasbourg, la 23 aprilie 2002 Lege 635/2002
07.12.2002
472. L472/14.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere si măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri Lege 47/2003
21.01.2003
473. L473/14.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002 Lege 666/2002
16.12.2002
474. L474/16.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu retrasa
de catre Senat
29.12.2004
475. L475/16.10.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Roșiori, județul Bihor Lege 140/2003
14.04.2003
476. L476/16.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului Lege 151/2003
14.04.2003
477. L477/18.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor Lege 37/2003
13.01.2003
478. L478/18.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare Lege 44/2003
21.01.2003
479. L479/18.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestarii unei activitați în folosul comunitații si închisorii contravenționale Lege 641/2002
07.12.2002
480. L480/18.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Lege 664/2002
16.12.2002
481. L481/18.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal. Lege 49/2003
21.01.2003
482. L482/18.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitații de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România Lege 670/2002
16.12.2002
483. L483/18.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța. Lege 33/2003
13.01.2003
484. L484/18.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2002 privind achiziționarea dintr-o singură sursă a produselor și serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor și documentelor de legitimare ale polițiștilor Lege 655/2002
07.12.2002
485. L485/18.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" Lege 660/2002
16.12.2002
486. L486/18.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale Lege 647/2002
07.12.2002
487. L487/18.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr.373/2002 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant,debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă ''Romline" - S.A. Constanța Lege 669/2002
16.12.2002
488. L488/18.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare Lege 74/2003
12.03.2003
489. L489/18.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 156/2003
16.04.2003
490. L490/21.10.2002 Proiect de Lege privind energia electrică și termică Lege 318/2003
08.07.2003
491. L491/21.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public, semnat la București, la 13 septembrie 2002 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Lege 11/2003
09.01.2003
492. L492/21.10.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Coșna, județul Suceava Lege 378/2003
30.09.2003
493. L493/23.10.2002 Propunere legislativă privind protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate respinsa
definitiv
09.11.2004
494. L494/23.10.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967 Lege 23/2003
13.01.2003
495. L495/23.10.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 8 iulie 2002 Lege 55/2003
24.01.2003
496. L496/23.10.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga, la 5 iulie 2002 Lege 26/2003
13.01.2003
497. L497/24.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din municipiul București Lege 130/2003
11.04.2003
498. L498/01.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată Lege 5/2003
09.01.2003
499. L499/05.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 Lege 99/2003
21.03.2003
500. L500/05.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 Lege 98/2003
21.03.2003
501. L501/05.11.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București, la 8 martie 2002 retras
de catre initiator
26.11.2002
502. L502/06.11.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990,1996,1999 și 2000 referitoare la acesta Lege 68/2003
11.03.2003
503. L503/06.11.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.5(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990,1994,1996 și 2000 referitoare la acesta Lege 71/2003
11.03.2003
504. L504/06.11.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare din 1990, 1999 și 2000 referitoare la acesta Lege 72/2003
11.03.2003
505. L505/06.11.2002 Propunere legislativă privind accelerarea judecăților în materia restituirilor proprietăților funciare respinsa
definitiv
01.04.2004
506. L506/08.11.2002 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit Lege 662/2002
16.12.2002
507. L507/08.11.2002 Proiect de Lege privind transparența decizională în administrația publică Lege 52/2003
21.01.2003
508. L508/08.11.2002 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Titești, județul Vâlcea, prin reorganizarea comunei Perișani Lege 676/2002
19.12.2002
509. L509/08.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român Lege 665/2002
16.12.2002
510. L510/08.11.2002 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța, prin reorganizarea comunei Mereni Lege 675/2002
19.12.2002
511. L511/08.11.2002 Proiect de Lege privind auditul public intern Lege 672/2002
19.12.2002
512. L512/08.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege 12/2003
09.01.2003
513. L513/08.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe șantierele de construcții Lege 31/2003
13.01.2003
514. L514/08.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România Lege 25/2003
13.01.2003
515. L515/08.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut de ajustarea structurală a sectorului privat) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 13 septembrie 2002 Lege 667/2002
16.12.2002
516. L516/08.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2002 pentru ratificarea amendamentelor aduse de Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere, convenite prin Scrisoarea părții române din 12 august 2002 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 28 august 2002. Lege 668/2002
16.12.2002
517. L517/08.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovarea exportului cu finanțare de la bugetul de stat Lege 663/2002
16.12.2002
518. L518/08.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 661/2002
16.12.2002
519. L519/08.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002 Lege 658/2002
16.12.2002
520. L520/08.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților Lege 505/2003
26.11.2003
521. L521/08.11.2002 Proiectul Legii "Legea spitalelor" Lege 270/2003
18.06.2003
522. L522/11.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 17/2003
09.01.2003
523. L523/12.11.2002 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 680/2002
19.12.2002
524. L524/12.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcțiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 și neterminate până la data de 1 iulie 2002 Lege 254/2003
10.06.2003
525. L525/14.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat Lege 101/2003
24.03.2003
526. L526/14.11.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv Lege 84/2003
18.03.2003
527. L527/14.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - SA și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 137/2003
14.04.2003
528. L528/2002 Propunere legislativă privind modificarea art.61 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare respinsa
definitiv
05.04.2004
529. L529/18.11.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.238/1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război respinsa
definitiv
05.05.2005
530. L530/2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Cazasu, județul Brăila, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu Lege 376/2003
30.09.2003
531. L531/19.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate retras
de catre Senat
20.06.2006
532. L532/20.11.2002 Propunere legislativă privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și altor localități clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
07.01.2003
533. L533/20.11.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Malu, județul Giurgiu Lege 377/2003
30.09.2003
534. L534/20.11.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000 Lege 59/2003
11.03.2003
535. L535/20.11.2002 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki, la 17 martie 1992 Lege 92/2003
18.03.2003
536. L536/21.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților Lege 512/2003
28.11.2003
537. L537/21.11.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002 Lege 70/2003
11.03.2003
538. L538/21.11.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 17 iulie 2002 Lege 69/2003
11.03.2003
539. L539/21.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București, la 8 martie 2002 Lege 86/2003
18.03.2003
540. L540/25.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor dispoziții din Legea cetățeniei române nr.21/1991 Lege 165/2003
22.04.2003
541. L541/27.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002 încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung Lege 63/2003
11.03.2003
542. L542/28.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2002 pentru ratificarea Addendumurilor la Memorandumurile de finanțare referitoare la Programul Operațional de țară PHARE 1996, Programul național PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de Cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquis-ului în domeniul social - Consensus III Lege 88/2003
18.03.2003
543. L543/28.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2002 pentru modificarea art.138 și art.139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate Lege 266/2004
16.06.2004
544. L544/28.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret în mediere
10.02.2005
545. L545/30.11.2002 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind Procedura de Consimțământ Prealabil în Cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide, care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam, la 10 septembrie 1998. Lege 91/2003
18.03.2003
546. L546/02.12.2002 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind statutul personalului vamal Lege 65/2003
11.03.2003
547. L547/02.12.2002 Proiect de Lege privind Ordinul "Meritul Cultural" și Medalia "Meritul Cultural" Lege 8/2003
09.01.2003
548. L548/02.12.2002 Proiect de Lege privind Ordinul "Meritul Sportiv" și Medalia "Meritul Sportiv" Lege 9/2003
09.01.2003
549. L549/02.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 2/2003
09.01.2003
550. L550/02.12.2002 Proiect de Lege privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru copiii cu vârste între 0 - 12 luni Lege 141/2003
14.04.2003
551. L551/02.12.2002 Proiect de Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 15/2003
09.01.2003
552. L552/02.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura Lege 42/2003
21.01.2003
553. L553/02.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat Lege 18/2003
09.01.2003
554. L554/02.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 4/2003
09.01.2003
555. L555/02.12.2002 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 10/2003
09.01.2003
556. L556/02.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Ministerul Public Lege 1/2003
09.01.2003
557. L557/02.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor Lege 24/2003
13.01.2003
558. L558/02.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și admistrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea Agenției Naționale pentru Locuințe, respectiv în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului de Interne Lege 30/2003
13.01.2003
559. L559/02.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2002 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale Lege 45/2003
21.01.2003
560. L560/03.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului de Împrumut Suplimentar între România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002 Lege 64/2003
11.03.2003
561. L561/04.12.2002 Proiectul Legii - Codul Muncii Lege 53/2003
24.01.2003
562. L562/04.12.2002 Propunere legislativă pentru completarea literei c) a articolului 3 indice 1 din Ordonanța Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății retrasa
de catre initiator
22.05.2003
563. L563/04.12.2002 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale a României respinsa
definitiv
25.09.2003
564. L564/05.12.2002 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov, prin reorganizarea comunei Voila Lege 103/2003
27.03.2003
565. L565/05.12.2002 Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi bănești personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României Lege 35/2003
13.01.2003
566. L566/05.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative Lege 41/2003
21.01.2003
567. L567/05.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanțelor Publice Lege 40/2003
21.01.2003
568. L568/07.12.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Lege 31/2004
05.03.2004
569. L569/07.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003 Lege 94/2003
18.03.2003
570. L570/07.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea articolului 58 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 66/2003
11.03.2003
571. L571/07.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate. Lege 211/2003
16.05.2003
572. L572/2002 Propunere legislativă privind unele reglementări fiscale referitoare la persoanele care exercită profesii liberale retrasa
de catre Senat
29.12.2004
573. L573/2002 Propunere legislativă privind simplificarea procedurii împărțirii terenurilor agricole între coproprietari retrasa
de catre initiator
19.03.2003
574. L574/11.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin.(6) și (7) ale art.5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 188/2003
09.05.2003
575. L575/12.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socio-economică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului Lege 278/2003
23.06.2003
576. L576/12.12.2002 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societății Naționale de Telecomunicații Romtelecom S.A. Lege 21/2003
13.01.2003
577. L577/13.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naționale care a participat la activitățile desfășurate în cadrul procesului de aderare a României la N.A.T.O. Lege 93/2003
18.03.2003
578. L578/13.12.2002 Proiect de Lege privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare Lege 477/2003
12.11.2003
579. L579/13.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 89/2003
18.03.2003
580. L580/16.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002 Lege 148/2003
14.04.2003
581. L581/16.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002 Lege 142/2003
14.04.2003
582. L582/17.12.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Bosnia și Herțegovina privind comerțul și colaborarea economică, semnat la București, la 14 mai 2002 Lege 125/2003
11.04.2003
583. L583/18.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi a României salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 Lege 195/2003
13.05.2003
584. L584/18.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare între România, Banca Europeană de Investiții și Administrația Fluvială a Dunării de Jos pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002 Lege 120/2003
11.04.2003
585. L585/18.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2002 pentu ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanțarea "Proiectului de eficiență energetică", semnat la București la 18 octombrie 2002 Lege 121/2003
11.04.2003
586. L586/2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic retrasa
de catre Senat
29.12.2004
587. L587/18.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare Lege 131/2003
11.04.2003
588. L588/20.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 357/2003
11.07.2003
589. L589/20.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare Lege 315/2003
08.07.2003
590. L590/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală Lege 255/2003
10.06.2003
591. L591/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor Lege 87/2003
18.03.2003
592. L592/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2002 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România, precum și a personalului acestora Lege 184/2003
09.05.2003
593. L593/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere Lege 280/2003
24.06.2003
594. L594/23.12.2002 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa Lege 102/2003
27.03.2003
595. L595/23.12.2002 Proiect de Lege privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului Lege 104/2003
27.03.2003
596. L596/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 167/2003
22.04.2003
597. L597/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2002 pentru completarea art 45 din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale Lege 95/2003
18.03.2003
598. L598/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 149/2003
14.04.2003
599. L599/23.12.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 58/2003
28.02.2003
600. L600/23.12.2002 Proiect de Lege privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice Lege 304/2003
04.07.2003
601. L601/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței Lege 57/2003
28.02.2003
602. L602/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare Lege 143/2003
14.04.2003
603. L603/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha. Lege 133/2003
11.04.2003
604. L604/23.12.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale respins
24.06.2003
605. L605/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2002 pentru modificarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului Lege 62/2003
11.03.2003
606. L606/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2002 privind plata obligațiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002 Lege 75/2003
12.03.2003
607. L607/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între România și Comunitățile Europene privind asocierea României la Cel de-al Șaselea Program Cadru al Comunității Europene pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Activități Demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare și Inovare (2002 - 2006) și la Cel de-al Șaselea Program Cadru al Comunității Europene pentru Energia Atomică (Euratom) pentru activități de Cercetare și Instruire cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare (2002 - 2006), semnat la Bruxelles, la 29 octombrie 2002 Lege 122/2003
11.04.2003
608. L608/24.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați Lege 166/2003
22.04.2003

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 10:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro