Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/1998

Numar înregistrari gasite: 419
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/05.01.1998 Proiect de Lege privind regimul concesiunilor. Lege 219/1998
25.11.1998
2. L2/05.01.1998 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la București la 22 iulie 1997. Lege 102/1998
26.05.1998
3. L3/05.01.1998 Proiect de Lege privind concediul paternal. Lege 210/1999
31.12.1999
4. L4/05.01.1998 Proiect de Lege privind dreptul de proprietate publică și regimul juridic al acesteia. Lege 213/1998
17.11.1998
5. L5/05.01.1998 Proiect de Lege privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Lege 119/1998
05.06.1998
6. L6/20.01.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la București, la 31 mai 1995. Lege 117/1998
05.06.1998
7. L7/20.01.1998 Proiect de Lege privind conferirea ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război. Lege 238/1998
14.12.1998
8. L8/20.01.1998 Proiect de Lege pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Lege 78/2000
08.05.2000
9. L9/22.01.1998 Proiect de Lege pentru modificarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome Lege 103/1998
26.05.1998
10. L10/22.01.1998 Proiect de Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Asistenților Medicali din România. Lege 461/2001
18.07.2001
11. L11/23.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 1/1998 pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Lege 218/1998
25.11.1998
12. L12/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/1998 pentru acceptarea Protocolului Patru la Acordul General pentru Comerțul cu Servicii adoptat la Geneva, la 15 aprilie 1997. Lege 169/1998
02.10.1998
13. L13/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare. Lege 776/2001
29.12.2001
14. L14/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/1998 privind participarea României la Cooperarea europeană în domeniul cercetării Științifice și Tehnice. Lege 232/1998
09.12.1998
15. L15/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la inițiativa europeană EUREKA, în condițiile declarației de la Hanovra și ale Memorandumului de Înțelegere între membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985. Lege 174/1998
02.10.1998
16. L16/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărărării Naționale. Lege 37/2001
07.03.2001
17. L17/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal. Lege 74/2002
16.01.2002
18. L18/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională de Telecomunicații-ROMTELECOM S.A., semnat la Luxembourg și București la 12 și, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent tranșei a-II-a, privind finanțarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicațiilor. Lege 188/1998
14.10.1998
19. L19/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului. Lege 231/1998
09.12.1998
20. L20/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc. Lege 407/2004
11.10.2004
21. L21/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la Washington la data de 23 ianuarie 1998. Lege 132/1998
29.06.1998
22. L22/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) București, privind finanțarea Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul București, semnat la Luxembourg și București la data de 12 și respectiv la 14 noiembrie 1997. Lege 131/1998
29.06.1998
23. L23/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție. Lege 495/2001
04.10.2001
24. L24/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România. Lege 11/2002
10.01.2002
25. L25/1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei , tehnologiei și inovării Lege 277/2003
23.06.2003
26. L26/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1998 privind plata contribuției de 8% din valoarea asistenței tehnice primite de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) Lege 183/1998
09.10.1998
27. L27/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România , precum și unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare și a laboratoarelor Lege 693/2001
28.11.2001
28. L28/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală Lege 760/2001
29.12.2001
29. L29/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1998 pentru aderarea României la Statutul Organizației Intraeuropene a Administrațiilor Fiscale , adoptat la Casta Papiernicka , Slovacia , la 29 septembrie 1997 Lege 186/1998
14.10.1998
30. L30/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea și completarea Legii 32/1994 privind sponsorizarea Lege 204/2001
20.04.2001
31. L31/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității Lege 245/2002
29.04.2002
32. L32/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată Lege 195/1998
27.10.1998
33. L33/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1998 pentru modificarea și completarea legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii Lege 557/2001
17.10.2001
34. L34/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului Lege 23/2000
27.03.2000
35. L35/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998 Lege 175/1998
02.10.1998
36. L36/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/1998 pentru modificarea art. 8 din OG 35/95 privind timbrul judiciar Lege 120/1998
17.06.1998
37. L37/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea și completarea legii 146/97 privind taxele judiciare de timbru Lege 112/1998
05.06.1998
38. L38/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială Lege 122/1998
19.06.1998
39. L39/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 787/2001
29.12.2001
40. L40/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare Lege 27/1999
26.01.1999
41. L41/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea ,organizarea și funcționarea Institutului European din România Lege 207/1998
11.11.1998
42. L42/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale Lege 240/1998
14.12.1998
43. L43/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat Lege 239/1998
14.12.1998
44. L44/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare externă a României pentru anul 1998 Lege 110/1999
16.06.1999
45. L45/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1998 privind activitatea de confecționare a plăcilor de înmatriculare pentru vehiculele rutiere în atelierele Inspectoratului General al Poliției Lege 252/1998
30.12.1998
46. L46/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea M.Ap.N.,S.R.I.,S.I.E. și industriei de apărare Lege 192/1998
21.10.1998
47. L47/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unitățile sanitare Lege 137/1998
29.06.1998
48. L48/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/1998 pentru modificarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului 82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte Lege 185/1998
09.10.1998
49. L49/30.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate în România , de persoanele fizice și juridice nerezidente Lege 364/2001
10.07.2001
50. L50/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România Lege 355/2002
06.06.2002
51. L51/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit Lege 249/1998
28.12.1998
52. L52/30.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora Lege 383/2002
13.06.2002
53. L53/02.02.1998 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc respins
definitiv
05.12.2002
54. L54/02.02.1998 Proiect de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 31/2000
03.04.2000
55. L55/04.02.1998 Proiect de Lege pentru modificarea art.28 din Legea 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații Lege 181/1998
09.10.1998
56. L56/06.02.1998 Proiect de Lege privind retragerea rezervei formulate de România la art. 22 al Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială Lege 144/1998
09.07.1998
57. L57/06.02.1998 Proiect de Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori Lege 193/2000
06.11.2000
58. L59/10.02.1998 Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Asistenților Medicali. retrasa
de catre Senat
13.02.1998
59. L60/17.02.1998 Proiect de Lege privind protecția noilor soiuri de plante Lege 255/1998
30.12.1998
60. L61/17.02.1998 Proiect de Lege privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni Lege 150/1998
15.07.1998
61. L62/17.02.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Organizației Internaționale a Muncii , adoptat de Conferința Generală a O.I.M. la Geneva la 19 iunie 1997 Lege 60/1999
15.04.1999
62. L64/18.02.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor , semnat la București la 11 decembrie 1997 Lege 113/1998
05.06.1998
63. L65/19.02.1998 Proiect de Lege pentru completarea Anexei 1 la Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 212/1998
13.11.1998
64. L66/18.02.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India pentru promovarea și protejarea reciprocâ a investțiilor , semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997 Lege 158/1998
28.07.1998
65. L67/20.02.1998 Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului adițional nr. 6 la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) semnat la 19 decembrie 1997 la Varșovia Lege 173/1998
02.10.1998
66. L68/25.02.1998 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale retrasa
de catre Senat
16.03.2001
67. L69/26.02.1998 Propunere legislativă pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice retrasa
de catre Senat
16.03.2001
68. L70/25.02.1998 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială Lege 129/1998
25.06.1998
69. L71/27.02.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor Lege 144/1999
27.07.1999
70. L72/26.02.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 2/1998 privind finanțarea unor obiective de investiții din programul "Rețea de transmisiuni permanentă din sistemul de transmisiuni al armatei" Lege 256/1998
30.12.1998
71. L74/04.03.1998 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Târgu Secuiesc Lege 191/2000
02.11.2000
72. L75/04.03.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere Lege 184/1998
09.10.1998
73. L76/05.03.1998 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.92/1992 republicată,pentru înființarea unei judecătorii în orașul Urlați retrasa
de catre Senat
05.03.1998
74. L77/05.03.1998 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei,semnat la Bangkok,la 29 aprilie 1997 Lege 170/1998
02.10.1998
75. L78/05.03.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind recunoașterea reciprocă a diplomelor,certificatelor de studii și a titlurilor științifice acordate de instituții de învățământ acreditate în România și Republica Ungară,semnată la București , la 6 iunie 1997 Lege 253/1998
30.12.1998
76. L79/05.03.1998 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în satele din regiunea Europei , adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997 Lege 172/1998
02.10.1998
77. L80/10.03.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 4/1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998 Lege 182/1998
09.10.1998
78. L81/10.03.1998 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular Lege 329/2003
08.07.2003
79. L82/10.03.1998 Proiect de Lege privind Statutul funcționarilor publici la comisii
27.08.1999
80. L83/11.03.1998 Proiect de Lege privind proclamarea "Zilei Drapelului Național" Lege 96/1998
20.05.1998
81. L84/17.03.1998 Proiect de Lege privind constituirea și funcționarea Consiliului Național pentru Mediu și dezvoltare durabilă Lege 158/1999
20.10.1999
82. L85/18.03.1998 Proiect de Lege privind responsabilitatea ministerială Lege 115/1999
28.06.1999
83. L86/19.03.1998 Proiect de Lege privind Codul dezvoltării și tehnologiilor informației respins
26.06.2001
84. L87/23.03.1998 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998 Lege 109/1998
03.06.1998
85. L88/23.03.1998 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 Lege 110/1998
03.06.1998
86. L89/23.03.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reformă Lege 143/1998
09.07.1998
87. L90/24.03.1998 Propunere legislativă referitoare la completarea Legii 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului Lege 125/1998
22.06.1998
88. L91/24.03.1998 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale respinsa
definitiv
28.06.2001
89. L92/24.03.1998 Propunere legislativă privind funcționarea Societăților de Investiții Financiare rezultate din Fondurile Proprietății Private conform Legii nr.133/1996 respinsa
definitiv
26.06.2001
90. L93/27.03.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituții publice Lege 92/1998
28.04.1998
91. L94/30.03.1998 Propunere legislativă privind declararea orașului Gherla, județul Cluj, municipiu Lege 172/2000
16.10.2000
92. L95/01.04.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor executate sau prestate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau supuse prin lege unui regim special care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 88/1999
25.05.1999
93. L96/06.04.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 8/1998 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare a Programului Operațional de țară PHARE 1997 semnat la București la 19 decembrie 1997 Lege 198/1998
04.11.1998
94. L97/08.04.1998 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea centrelor academice de excelență retrasa
de catre Senat
20.12.2000
95. L98/09.04.1998 Proiect de Lege privind valorificarea și decontarea la intern a importului de cărbune cocsificabil din Republica Populară Chineză în contul rambursării creditelor acordate de statul român prin livrări de echipamente și utilaje energetice aferente centralei termoelectrice de 3x12 MW de la CAO CUN , finanțate la intern din fonduri alocate de la bugetul statului Lege 168/1998
02.10.1998
96. L99/09.04.1998 Proiect de Lege privind înființarea comisiilor de expertiză medicală a persoanei cu handicap clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
29.07.1999
97. L100/17.04.1998 Propunere legislativă privind adaptarea sistemului asigurărilor, sociale de sănătate la rețelele aparținând domeniilor apărării ,ordinii publice ,siguranței naționale , autorității judecătorești și transporturi retrasa
de catre Senat
16.03.2001
98. L101/30.03.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare Lege 116/2000
07.07.2000
99. L102/29.04.1998 Proiect de Lege pentru proclamarea "Zilei Imnului Național al României" Lege 99/1998
26.05.1998
100. L103/29.04.1998 Proiect de Lege privind declararea orașului Câmpia Turzii , județul Cluj , municipiu Lege 204/1998
11.11.1998
101. L104/30.04.1998 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 3/2000
22.02.2000
102. L105/05.05.1998 Proiect de Lege privind finanțarea unor lucrări la stadionul "Cotroceni" din București , în vederea disputării meciurilor din cadrul Turneului finaql al Campionatului european de fotbal pentru tineri sub 21 ani , organizat la București în perioada 23-31 mai 1998 Lege 98/1998
23.05.1998
103. L106/07.05.1998 Proiect de Lege pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/1997 respins
definitiv
06.04.2000
104. L107/07.05.1998 Propunere legislativă privind scutirea de taxe pentru expedierea unor imprimate (cărți , reviste,ziare) , destinate diasporei românești Lege 5/2001
02.02.2001
105. L108/07.05.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească ,republicată în Monitorul Oficial nr.259/30 septembrie 1997 retrasa
de catre Senat
08.05.1998
106. L109/07.05.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului , publicată în Monitorul Oficial nr.164 din 16 iulie 1992 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
107. L110/07.05.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și Codul de procedură penală Lege 197/2000
13.11.2000
108. L111/07.05.1998 Propunere legislativă privind administrarea societăților comerciale deschise tranzacționate pe piețele de valori mobiliare organizate și raporturile dintre acționarii acestora retrasa
de catre initiator
11.10.2001
109. L112/11.05.1998 Proiect de Lege privind jurământul de credință față de țară și popor al senatorilor și deputaților din Parlamentul României Lege 8/2002
10.01.2002
110. L113/11.05.1998 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază Lege 191/1998
19.10.1998
111. L114/11.05.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor Lege 194/1998
21.10.1998
112. L116/14.05.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea dispozițiilor articolului 29 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 211/1998
13.11.1998
113. L117/14.05.1998 Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului de amendare a Convenției de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare , adoptat la Viena la 12 septembrie 1997 Lege 203/1998
11.11.1998
114. L118/15.05.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria S.C. PETROTEL S.A. Ploiești , prevăzută în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.72/1997 și la protecția mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiești ca urmare a declanșării procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul petrolier Lege 638/2002
07.12.2002
115. L119/18.05.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală respins
30.06.1998
116. L120/18.05.1998 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 231/2000
04.12.2000
117. L121/18.05.1998 Proiect de Lege privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și celor pentru creșterea animalelor , în perioada 1998-2000 Lege 165/1998
03.08.1998
118. L122/20.05.1998 Proiect de Lege pentru declararea ca abrogat a Decretului - Lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetățenilor români și a foștilor cetățeni români Lege 146/1998
13.07.1998
119. L123/21.05.1998 Proiect de Lege privind dezvoltarea regională în România Lege 151/1998
15.07.1998
120. L124/21.05.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial nr. 164 , din 16 iulie 1992 respinsa
definitiv
11.04.2002
121. L125/22.05.1998 Proiect de Lege privind restituirea sumelor reținute cu titlu de garanție de 10% din valoarea utilajelor , echipamentelor , aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog și compensarea cu aceste sume a obligațiilor de plată către bugetul de stat ale societăților comerciale furnizoare Lege 193/1998
21.10.1998
122. L126/26.05.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere - Program de cooperare economică între Guvernul României și Guvernul Olandei , semnat la Haga , la 5 martie 1998 Lege 163/1998
30.07.1998
123. L127/26.05.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială semnată la București, la 17 noiembrie 1997 Lege 3/1999
07.01.1999
124. L128/26.05.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania complementară la Convenția privind procedura civilă adoptată la Haga la 1 martie 1954,semnată la București , la 17 noiembrie 1997 Lege 235/1998
09.12.1998
125. L129/26.05.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și a Protocolului adițional la Convența europeană de asistență judiciară în materie penală , adoptat la Strasbourg , la 17 martie 1978 Lege 236/1998
09.12.1998
126. L130/28.05.1998 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii pentru organizarea judecătorească nr.92/1992 retras
de catre initiator
11.11.1999
127. L131/28.05.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Curții Supreme de Justiție nr. 56/1993 Lege 153/1998
15.07.1998
128. L132/28.05.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare Lege 43/1999
26.03.1999
129. L133/29.05.1998 Proiect de Lege privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară retras
de catre initiator
08.02.2000
130. L134/29.05.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii nr. 90/1996 Lege 177/2000
18.10.2000
131. L135/29.05.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale Lege 164/1998
30.07.1998
132. L136/29.05.1998 Proiect de Lege privind autorizarea regularizării diferențelor de dobândă aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sănătății , cu garanția statului , pe relația Germania Lege 214/1998
17.11.1998
133. L137/29.05.1998 Proiect de Lege privind înființarea ,organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților Lege 132/1999
20.07.1999
134. L138/29.05.1998 Proiect de Lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 152/1998
15.07.1998
135. L139/02.06.1998 Proiect de Lege privind înființarea Societății Naționale - Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol S.A. respins
21.06.1999
136. L140/02.06.1998 Proiect de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal , profesional și postliceal , de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat Lege 199/1998
04.11.1998
137. L141/02.06.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați , la 30 septembrie 1997 Lege 16/1999
11.01.1999
138. L142/02.06.1998 Proiect de Lege pentru acceptarea de către România a proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internațional aprobat prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997 respins
definitiv
27.09.1999
139. L143/08.06.1998 Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun retrasa
de catre Senat
20.12.2000
140. L144/08.06.1998 Propunere legislativă privind libertatea deținerii de către populație a monedelor din metale prețioase și restituirea monedelor și valutei confiscate abuziv sau cedate obligatoriu ,fără plată , în timpul regimului comunist retrasa
de catre Senat
20.12.2000
141. L145/09.06.1998 Propunere legislativă privind înființarea ,organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Terenurilor Agricole aparținând domeniului privat al statului retrasa
de catre Senat
20.12.2000
142. L146/09.06.1998 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respins
20.10.1998
143. L147/09.06.1998 Proiect de Lege privind egalitatea de șanse între femei și bărbați clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.02.2001
144. L148/10.06.1998 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 alin. 2 din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor,bunurilor și valorilor Lege 190/1998
14.10.1998
145. L149/15.06.1998 Proiect de Lege privind înființarea Companiei Naționale de Electricitate S.A. , a Societății Naționale Nuclearelectrica S.A și a Regiei Autonome pentru Activități nucleare -prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" retras
de catre initiator
29.06.1998
146. L150/15.06.1998 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 148/1998
14.07.1998
147. L151/15.06.1998 Proiect de Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 154/1998
15.07.1998
148. L152/25.06.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind proiectul de dezvoltare a portului Constanța - Sud , semnat la Tokyo , la data de 27 februarie 1998 Lege 157/1998
28.07.1998
149. L153/17.06.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintr România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind proiectul de reabilitare a drumurilor,semnat la Tokyo, la data de 27 februarie 1998 Lege 156/1998
28.07.1998
150. L154/19.06.1998 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Râu Alb , județul Hunedoara retrasa
de catre Senat
20.12.2000
151. L155/19.06.1998 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Roșcani, județul Hunedoara respinsa
definitiv
13.06.2002
152. L156/19.06.1998 Propunere legislativă privind trecerea satului Mânerău de la comuna Pestișu Mic ca sat aparținând municipiului Hunedoara respinsa
definitiv
13.03.2002
153. L157/21.06.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii și Protecției Sociale la Asociația Internațională a Inspecției Muncii , cu sediul la Geneva Lege 161/1999
03.11.1999
154. L158/21.06.1998 Proiect de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate Lege 60/2000
24.04.2000
155. L159/25.06.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului "Steaua României" Lege 77/1999
07.05.1999
156. L160/25.06.1998 Proiect de Lege privind acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli mici și mijlocii respins
12.06.2001
157. L161/29.06.1998 Proiect de Lege privind regimul Zonelor Defavorizate retras
de catre initiator
26.08.1998
158. L162/29.06.1998 Proiect de Lege privind soluționarea conflictelor de muncă Lege 168/1999
12.11.1999
159. L163/29.06.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Economică , științifică și Tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene , semnat la București , la 20 ianuarie 1998 Lege 201/1998
04.11.1998
160. L164/29.06.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 24 noiembrie 1997 Lege 257/1998
30.12.1998
161. L165/30.06.1998 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit retrasa
de catre Senat
20.12.2000
162. L166/30.06.1998 Propunere legislativă privind declararea calității de agent sau colaborator al Securității retrasa
de catre Senat
20.12.2000
163. L167/30.06.1998 Propunere legislativă pentru modificarea art. 5 alin. 2 lit. a) din legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 195/1999
20.12.1999
164. L168/01.07.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale legii 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților , precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României Lege 161/1998
30.07.1998
165. L169/02.07.1998 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii partidelor politice, nr. 27/1996 respinsa
definitiv
26.06.2001
166. L170/02.07.1998 Propunere legislativă privind declararea orașului Orșova, județul Mehedinți, municipiu Lege 181/2000
18.10.2000
167. L171/02.07.1998 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 2 al articolului 8 din Legea nr. 52 din 7 iulie 1994 , privind valorile mobiliare și bursele de valori retrasa
de catre Senat
20.12.2000
168. L172/02.07.1998 Propunere legislativă pentru sprijinirea exporturilor Lege 30/1999
26.01.1999
169. L173/07.07.1998 Proiect de Lege privind organizarea sesiunii extraordinare a examenului de bacalaureat în 1998 Lege 155/1998
15.07.1998
170. L174/07.07.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind Transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 89/1999
25.05.1999
171. L175/08.07.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România Lege 458/2003
12.11.2003
172. L176/10.07.1998 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Mocirla , azi satul Lunca Teuzului și atribuirea numelui noii comune , reînființate de Vasile Goldiș , localitate ce se află în prezent în componența comunei Beliu (plus atașarea satului Avram Iancu de la comuna Cermei) județul Arad Lege 105/2002
08.03.2002
173. L177/15.07.1998 Proiect de Lege pentru completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995 Lege 159/1999
20.10.1999
174. L178/15.07.1998 Proiect de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu retras
de catre Senat
15.02.2000
175. L179/15.07.1998 Proiect de Lege privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 19/2000
17.03.2000
176. L180/15.07.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
29.08.2001
177. L181/15.07.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene,semnat la București,la 20 ianuarie 1998 Lege 200/1998
04.11.1998
178. L182/15.07.1998 Proiect de Lege privind executorii judecătorești Lege 188/2000
01.11.2000
179. L183/27.07.1998 Proiect de Lege privind taxele extrajudiciare de timbru Lege 117/1999
30.06.1999
180. L184/27.07.1998 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă Lege 130/1999
20.07.1999
181. L185/27.07.1998 Proiect de Lege privind permisele de muncă Lege 203/1999
28.12.1999
182. L186/30.07.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare , adoptată la Viena , la 12 septembrie 1997 Lege 5/1999
08.01.1999
183. L187/30.07.1998 Proiect de Lege pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii Lege 108/1999
16.06.1999
184. L188/06.08.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 261/1998
31.12.1998
185. L189/06.08.1998 Proiect de Lege privind înlocuirea sancțiunii închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității Lege 82/1999
18.05.1999
186. L190/06.08.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996 Lege 145/1999
27.07.1999
187. L191/06.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1998 , privind majorarea soldelor personalului militar și a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare , ordine publică și siguranță națională Lege 101/2001
26.03.2001
188. L192/06.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1998, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului Lege 61/2003
11.03.2003
189. L193/06.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1998, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România Lege 557/2002
15.10.2002
190. L194/06.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 , pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană Lege 52/1999
08.04.1999
191. L195/06.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1998 , privind constituirea și utilizarea Fondului Special al Aviației Civile Lege 212/2001
20.04.2001
192. L196/06.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Naționale a României de a pune în circulație emisiuni monetare cu caracter numismatic, din metale prețioase Lege 244/1998
17.12.1998
193. L197/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/1998, privind înființarea , organizarea și funcționarea Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești Lege 458/2001
18.07.2001
194. L198/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar Lege 515/2001
09.10.2001
195. L199/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea , depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998 Lege 210/1998
13.11.1998
196. L200/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 , pentru panificație , destinat consumului intern,societăților comerciale de morărit și/sau de panificație Lege 28/1999
26.01.1999
197. L201/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale Lege 245/2001
16.05.2001
198. L202/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/1998 privind finanțarea acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor Lege 222/1998
26.11.1998
199. L203/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei pentru eliberarea autorizației de înființare și funcționare a magazinelor "duty-free" și "duty-free diplomatic" Lege 224/1998
26.11.1998
200. L204/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1998 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Ministerului Educației Naționale Lege 346/2001
06.07.2001
201. L205/28.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul Poporului la Institutul Internațional al Ombudsman-ului și la Institutul European al Ombudsman-ului Lege 206/1998
11.11.1998
202. L206/28.08.1998 Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice Lege 59/2000
24.04.2000
203. L207/28.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/1998 , pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului Lege 36/2001
07.03.2001
204. L208/28.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1993 privind achizițiile publice Lege 782/2001
29.12.2001
205. L209/28.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea apărării naționale a României Lege 63/2000
24.04.2000
206. L210/28.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învățământul superior de stat peste locurile finanțate de la bugetul de stat Lege 7/2002
10.01.2002
207. L211/28.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială Lege 200/2001
20.04.2001
208. L212/28.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/1998 privind înființarea de extensiuni universitare ale României în străinătate Lege 62/2002
16.01.2002
209. L213/29.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/1998 , pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și dezvoltare , destinat finanțării Proiectului privind Reforma în domeniul Protecției Copilului , semnat la Washington,la 15 iulie 1998 Lege 220/1998
26.11.1998
210. L214/29.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1998 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei , semnat la Paris , la 4 iunie 1998 Lege 223/1998
26.11.1998
211. L215/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de taxe și impozite Lege 29/1999
26.01.1999
212. L216/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național Lege 247/2001
16.05.2001
213. L217/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenței NMT și stabilirea taxei aferente Lege 689/2001
28.11.2001
214. L218/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate Lege 107/1999
16.06.1999
215. L219/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a învățământului preuniversitar Lege 196/1999
20.12.1999
216. L220/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanție între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și dezvoltare (Proiect suport pentru privatizarea și reforma telecomunicațiilor) , încheiat la Washington la 29 mai 1998 Lege 42/1999
26.03.1999
217. L221/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe Lege 228/1998
04.12.1998
218. L222/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați Lege 186/1999
02.12.1999
219. L223/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1998 , privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională - "Die Donau" Lege 111/2000
27.06.2000
220. L224/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998, privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 755/2001
27.12.2001
221. L225/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1998 , privind salarizarea diplomaților Lege 81/2001
20.03.2001
222. L226/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1998 , pentru ratificarea Acordului european privind marile căi navigabile de importanță internațională (AGN) adoptat la Geneva , la 19 ianuarie 1996 Lege 12/1999
08.01.1999
223. L227/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/1998 , privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 188/2001
17.04.2001
224. L228/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1998 , pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome Lege 66/2001
16.03.2001
225. L229/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/1998, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
07.12.1999
226. L230/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1998 , pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi Lege 44/2001
07.03.2001
227. L231/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/1998 , pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 și la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului autostrăzii Trans-Europene Nord-Sud (TEM) , semnat la Geneva, la data de 18 decembrie 1991 Lege 9/1999
08.01.1999
228. L232/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/1998 , pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind construirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice Lege 786/2001
29.12.2001
229. L233/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/1998 , pentru ratificarea Protocolului la Acordul European din 1991 privind marile linii de transport combinat internațional și instalațiile conexe (AGTC) ,privind transportul combinat pe căi navigabile interioare,încheiat la Geneva,la 17 ianuarie 1997 Lege 13/1999
08.01.1999
230. L234/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/1998 , pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții , încheiat la Viena , la 13 noiembrie 1997 Lege 7/1999
08.01.1999
231. L235/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/1998 , pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1a) , 14(1) și 14(3)b) ale Acordului European din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR) , încheiat la Geneva , la 28 octombrie 1993 Lege 4/1999
08.01.1999
232. L236/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/1998 , privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior potrivit legislației în vigoare până la data de 31.12.1989 Lege 634/2001
16.11.2001
233. L237/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/1998 , privind înlocuirea și împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei Lege 24/1999
26.01.1999
234. L238/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 , privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor Lege 3/2002
10.01.2002
235. L239/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/1998 , pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind proiectul de dezvoltare a portului Constanța - Sud , semnat la Tokyo , la data de 27 februarie 1998 Lege 10/1999
08.01.1999
236. L240/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/1998 , pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo, la data de 27 februarie 1998 Lege 11/1999
08.01.1999
237. L241/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la "Convenția internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare" adoptată la Conferința Internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare , organizată de Organizația Maritimă Internațională la Hamburg , în perioada 09-27 aprilie 1979 Lege 31/1999
26.01.1999
238. L242/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1998 , privind afilierea Ministerului Apărării Naționale al României , ca membru asociat , la Consiliul Internațional al Sportului Militar și plata cotizației anuale Lege 7/2001
02.02.2001
239. L243/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori modificând Acordul sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri , efectuat la Bruxelles , la 7 aprilie 1998 Lege 8/1999
08.01.1999
240. L244/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor Lege 25/1999
26.01.1999
241. L245/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea , scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale Lege 50/1999
07.04.1999
242. L246/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoanele fizice și juridice nerezidente Lege 73/2004
26.03.2004
243. L247/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/1998, privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ Lege 205/2001
20.04.2001
244. L248/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/1998 , privind plata colaboratorilor externi folosiți de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri și altor acte normative Lege 218/2001
30.04.2001
245. L249/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete,produse din tutun și băuturi alcoolice Lege 74/2004
26.03.2004
246. L250/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/1998 , privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Lege 209/1998
13.11.1998
247. L251/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/1998 , pentru acceptare de către România a proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internațional , aprobat prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997 Lege 119/1999
12.07.1999
248. L252/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1998 , pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Legea Telecomunicațiilor nr. 74/1996 Lege 560/2001
17.10.2001
249. L253/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 , privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 141/1999
23.07.1999
250. L254/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 97/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Lege 501/2001
04.10.2001
251. L255/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/1998 , privind desemnarea semnatarilor Acordurilor de exploatare ale Organizațiilor internaționale de telecomunicații prin sateliți: INTELSAT, EUTELSAT și INMARSAT Lege 229/1998
04.12.1998
252. L256/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/1998 , pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar Lege 688/2001
28.11.2001
253. L257/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 100/1998 , pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare socială al Consiliului Europei ,încheiat la Paris , la 4 iunie 1998 Lege 233/1998
09.12.1998
254. L258/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 101/1998 , privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru , Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru ,geodezie și cartografie Lege 150/1999
28.07.1999
255. L259/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/1998 , privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional Lege 133/2000
21.07.2000
256. L260/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 103/1998 , privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar Lege 109/1999
16.06.1999
257. L261/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1998 , pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 Lege 254/1998
30.12.1998
258. L262/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 106/1998 , pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998 Lege 215/1998
17.11.1998
259. L263/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1998 , privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar Lege 221/1998
26.11.1998
260. L264/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 110/1998 , pentru ratificarea Convenției privind înființarea Biroului European de Telecomunicații (ETO), adoptată la Copenhaga, la 1 septembrie 1996 Lege 251/1998
30.12.1998
261. L265/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 114/1998 , pentru ratificarea Acordului de Cooperare Financiară dintre Guvernul României și Banca Nordică de Investiții , semnat la București , la 26 august 1998 Lege 234/1998
09.12.1998
262. L266/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 117/1998 , pentru modificarea Anexei la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural , al celor supuse prin lege unui regim special sau ale regiilor autonome , care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 127/1999
16.07.1999
263. L267/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenției - cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale , adoptată la Madrid , la 21 mai 1980 Lege 78/1999
11.05.1999
264. L268/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor Lege 41/1999
22.03.1999
265. L269/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenții din învățământul de stat Lege 193/1999
10.12.1999
266. L270/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România Lege 179/2002
11.04.2002
267. L271/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România Lege 176/2002
11.04.2002
268. L272/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul 1991 în cadrul Programului Guvernamental de Importuri Critice și a diferențelor de preț și de curs aferente importului de ulei brut realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 274/1992 Lege 65/2001
16.03.2001
269. L273/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite Lege 243/1998
17.12.1998
270. L274/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate,potrivit legii,în proprietatea privată a statului Lege 98/1999
26.05.1999
271. L275/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al Municipiului București , incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă Lege 539/2004
25.11.2004
272. L276/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP) , adoptat la Geneva , la 1 septembrie 1970 Lege 2/1999
07.01.1999
273. L277/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional Lege 231/2004
01.06.2004
274. L278/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 123/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale ,Serviciului de Telecomunicații Speciale,Serviciului Român de Informații,Serviciul de Informații Externe și industriei de apărare Lege 181/1999
02.12.1999
275. L279/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale Lege 629/2001
13.11.2001
276. L280/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea , organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului Lege 594/2002
29.10.2002
277. L281/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării , prin rectificarea bilanțului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerț Exterior "Bancorex" S.A. Lege 407/2001
10.07.2001
278. L282/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investițiilor străine în România , realizate prin cumpărarea de titluri de stat Lege 761/2001
29.12.2001
279. L283/03.09.1998 Propunere legislativă privind înființarea unor noi județe retrasa
de catre Senat
16.03.2001
280. L284/17.09.1998 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Mâneciu, județul Prahova retrasa
de catre Senat
20.12.2000
281. L285/17.09.1998 Propunere legislativă privind schimbarea sediului și denumirii Societății Naționale a Petrolului "Petrom" S.A. București, înființate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/1997 modificată și adoptată prin Legea nr.70/1998 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
282. L286/10.09.1998 Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială Lege 226/1998
04.12.1998
283. L287/10.09.1998 Proiect de Lege privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 202/1998
09.11.1998
284. L288/10.09.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului , adoptat la Strasbourg , la 5 martie 1996 Lege 33/1999
25.02.1999
285. L289/10.09.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al 6-lea Protocol adițional la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei,adoptat la Strasbourg , la 5 martie 1996 Lege 6/1999
08.01.1999
286. L290/10.09.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al 5-lea Protocol anexă la Acordul general privind comerțul cu servicii , adoptat la Geneva , la 27 februarie 1998 Lege 18/1999
13.01.1999
287. L291/10.09.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene ,semnat la București, la 6 iunie 1996 Lege 15/1999
11.01.1999
288. L292/14.09.1998 Proiect de Lege privind aprobarea contului anual general de execuție al bugetului de stat, ale conturilor anuale de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și al contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1997 Lege 42/2000
12.04.2000
289. L293/15.09.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi ale legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat Lege 171/2001
09.04.2001
290. L294/16.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997 retras
de catre initiator
20.05.1999
291. L295/16.09.1998 Proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală Lege 326/2001
28.06.2001
292. L296/16.09.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor Lege 453/2001
18.07.2001
293. L297/16.09.1998 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice. Lege 16/2000
06.03.2000
294. L298/18.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 Lege 53/1999
15.04.1999
295. L299/18.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare Lege 138/2003
14.04.2003
296. L300/18.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale Lege 237/1998
09.12.1998
297. L301/18.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență Lege 51/1999
08.04.1999
298. L302/24.09.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din Codul de procedură civilă retrasa
de catre Senat
20.12.2000
299. L303/25.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 19/1998 privind rectificarea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 1998 Lege 54/1999
15.04.1999
300. L304/28.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/1998 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A. Lege 125/1999
14.07.1999
301. L305/28.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație. Lege 44/1999
26.03.1999
302. L306/29.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și taxa pe valoarea adăugată Lege 147/1999
27.07.1999
303. L307/30.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea , cu caracter temporar a unei suprataxe vamale la importul de bunuri Lege 247/1998
22.12.1998
304. L308/30.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor Lege 260/1998
31.12.1998
305. L309/01.10.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București, la 24 iulie 1997. Lege 46/1999
31.03.1999
306. L310/01.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul Zonelor Defavorizate. Lege 20/1999
15.01.1999
307. L311/01.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.7/1998 privind preturile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței. Lege 504/2001
04.10.2001
308. L312/08.10.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol retrasa
de catre Senat
08.10.1998
309. L313/08.10.1998 Propunere legislativă privind Corpul Agronomic din România retrasa
de catre Senat
20.12.2000
310. L314/08.10.1998 Proiect de Lege privind asistența socială a persoanelor vârstnice Lege 17/2000
06.03.2000
311. L315/08.10.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Sociale Europene Revizuite , adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 Lege 74/1999
03.05.1999
312. L316/09.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare Lege 1/1999
07.01.1999
313. L317/12.10.1998 Proiect de Lege privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare Lege 190/1999
09.12.1999
314. L318/12.10.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Iugoslavia privind exploatarea și întreținerea Sistemelor hidroelectrice și de navigație Porțile de Fier I și Porțile de Fier II, semnată la Drobeta Turnu Severin la 16 mai 1998. Lege 14/1999
11.01.1999
315. L319/12.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiție, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) S.A. pentru expropierea imobilului situat în municipiul București , str. Batiștei nr. 25, sector 2 Lege 67/1999
22.04.1999
316. L320/14.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 Lege 163/1999
03.11.1999
317. L321/14.10.1998 Proiect de Lege pentru completarea art. 17 lit. B din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată respins
10.05.2001
318. L322/15.10.1998 Proiect de Lege privind organizarea administrației publice locale și regimul general al autonomiei locale Lege 215/2001
23.04.2001
319. L323/16.10.1998 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru cadrele militare active îndepărtate abuziv după 23 august 1944 din considerente politice, și urmașii acestora retrasa
de catre Senat
20.12.2000
320. L324/16.10.1998 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților retrasa
de catre Senat
20.12.2000
321. L325/16.10.1998 Proiect de Lege privind restituirea în natură sau prin echivalent a unor imobile preluate în mod abuziv de către stat retras
de catre initiator
16.06.1999
322. L326/16.10.1998 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor , semnat la Ierusalim la 3 august 1998 Lege 59/1999
15.04.1999
323. L327/21.10.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrasa
de catre Senat
20.12.2000
324. L328/21.10.1998 Proiect de Lege privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe retras
de catre initiator
09.04.1999
325. L329/21.10.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 12 decembrie 1997 Lege 45/1999
26.03.1999
326. L331/21.10.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea prevederilor art.25 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, modificată și aprobată prin Legea nr. 90/1998 adoptata
de Senat
18.03.1999
327. L332/21.10.1998 Propunere legislativă privind modificarea și completarea legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit retrasa
de catre Senat
20.12.2000
328. L333/21.10.1998 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(3) teza I din Legea 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României respins
12.06.2001
329. L334/22.10.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la București, la 16 septembrie 1997 Lege 63/1999
15.04.1999
330. L335/23.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei-ANRE Lege 99/2000
06.06.2000
331. L336/28.10.1998 Proiect de Lege privind organizațiile interprofesionale din domeniul agricol și agroalimentar clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
19.07.1999
332. L337/28.10.1998 Proiect de Lege privind înființarea Societății Naționale a Îmbunătățirilor Funciare S.A. respins
10.05.2001
333. L338/28.10.1998 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui respinsa
definitiv
20.12.2001
334. L339/30.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 Lege 107/2005
03.05.2005
335. L340/03.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București, la 30 iunie 1998 Lege 35/1999
25.02.1999
336. L341/02.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului mixt de menținere a păcii, semnat la Budapesta, la 20 martie 1998 Lege 47/1999
31.03.1999
337. L342/02.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind recunoașterea reciprocă a perioadelor de studii și a actelor de studii eliberate în România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava, la 28 iunie 1998 Lege 40/1999
12.03.1999
338. L343/02.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 20 iunie 1998 Lege 39/1999
12.03.1999
339. L344/03.11.1998 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Constantin Rădulescu Motru" retras
de catre initiator
10.04.2000
340. L345/03.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg, la 21 iulie 1998 și la Bucuresti, la 24 iulie 1998; Lege 34/1999
25.02.1999
341. L346/04.11.1998 Proiect de Lege privind dreptul senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenții învățământului superior particular Lege 171/1999
25.11.1999
342. L347/06.11.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale Lege 128/1999
19.07.1999
343. L348/09.11.1998 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor Lege 90/2001
26.03.2001
344. L349/09.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998. respins
03.03.1999
345. L350/10.11.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism Lege 155/2001
06.04.2001
346. L352/10.11.1998 Proiect de Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate Lege 156/2000
26.07.2000
347. L353/11.11.1998 Proiect de Lege pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 26/1999
26.01.1999
348. L354/11.11.1998 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Codlea- jud. Brașov Lege 179/2000
18.10.2000
349. L355/13.11.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/1998 cu privire la modificarea și completarea art. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată Lege 76/1999
03.05.1999
350. L356/13.11.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecția Copilului Lege 177/1999
26.11.1999
351. L357/13.11.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat Lege 90/1999
25.05.1999
352. L358/13.11.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca armare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" , Regiei Autonome a Gazelor "Romgaz" Mediaș și Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București Lege 187/2001
17.04.2001
353. L359/17.11.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/1998 privind desfășurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999 Lege 71/1999
03.05.1999
354. L360/17.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul Central de Comerț Liber, semnat la Sofia, la 17 iulie 1998 Lege 225/1998
28.11.1998
355. L361/17.11.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38/1998 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 94/1999
25.05.1999
356. L362/17.11.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 39/1998 privind regimul premiilor anuale sau altor sume de această natură , suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998 Lege 242/1998
17.12.1998
357. L363/18.11.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor Lege 43/2001
07.03.2001
358. L364/18.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea, la 20 decembrie 1997 Lege 48/1999
31.03.1999
359. L365/25.11.1998 Proiect de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale retras
de catre initiator
30.03.1999
360. L366/26.11.1998 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor texte din Codul penal retrasa
de catre Senat
20.12.2000
361. L367/26.11.1998 Propunere legislativă privind încurajarea și stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii retrasa
de catre Senat
16.03.2001
362. L368/26.11.1998 Proiect de Lege privind pensiile I.O.V.R. Lege 49/1999
31.03.1999
363. L369/26.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între România și Canada , semnat la Ottawa la 25 mai 1998 Lege 106/1999
16.06.1999
364. L370/26.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Georgia , semnată la Tbilisi la 1 iulie 1998 Lege 56/1999
15.04.1999
365. L371/27.11.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr.40/1998 privind stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998 Lege 209/1999
31.12.1999
366. L372/27.11.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 Lege 603/2002
06.11.2002
367. L373/27.11.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor Lege 773/2001
29.12.2001
368. L374/27.11.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării și inovării Lege 191/1999
10.12.1999
369. L375/27.11.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/1998 privind acordarea unor facilități la plata creanțelor fiscale către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni ale Societății Comerciale "Tractorul" S.A. Brașov Lege 120/1999
12.07.1999
370. L376/27.11.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Haga, la 5 martie 1998 Lege 85/1999
25.05.1999
371. L377/03.12.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea procedurilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat respinsa
definitiv
10.10.2000
372. L378/03.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale,Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații,Serviciului de Informații Externe și Industriei de apărare Lege 180/1999
02.12.1999
373. L379/03.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/1998 privind modificarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998 Lege 38/1999
12.03.1999
374. L380/04.12.1998 Proiect de Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr. 68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial , 1941-1945" Lege 194/1999
20.12.1999
375. L381/04.12.1998 Proiectul Legii voluntariatului Lege 195/2001
20.04.2001
376. L382/08.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996 și anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova Lege 112/1999
23.06.1999
377. L383/08.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 Lege 55/1999
15.04.1999
378. L384/08.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art. 2 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar Lege 114/2001
29.03.2001
379. L385/09.12.1998 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 259/1998
31.12.1998
380. L386/10.12.1998 Propunere legislativă privind drepturile bolnavului Lege 46/2003
21.01.2003
381. L387/11.12.1998 Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare , semnat la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 1980 Lege 75/1999
03.05.1999
382. L388/11.12.1998 Proiect de Lege privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
383. L389/15.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte Lege 148/1999
27.07.1999
384. L390/16.12.1998 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor aduse la articolele 24 și 25 din Constituția Organizației Mondiale a Sănătății, prin Rezoluția 51.23 adoptată la Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătății, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia Lege 79/1999
11.05.1999
385. L391/16.12.1998 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 2/2000
17.01.2000
386. L392/17.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor Lege 409/2001
17.07.2001
387. L393/23.12.1998 Propunere legislativă privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare retrasa
de catre Senat
16.03.2001
388. L394/23.12.1998 Propunere legislativă privind valorile mobiliare și piețele reglementate retrasa
de catre Senat
16.03.2001
389. L395/23.12.1998 Propunere legislativă privind valorile mobiliare și piețele reglementate retrasa
de catre initiator
11.10.2001
390. L396/23.12.1998 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru diminuarea blocajului financiar retrasa
de catre Senat
16.03.2001
391. L397/23.12.1998 Propunere legislativă privind constituirea băncilor de tip popular retrasa
de catre initiator
24.02.2000
392. L398/23.12.1998 Proiect de Lege privind declararea lui Ioan Monoran ca erou-martir Lege 66/1999
16.04.1999
393. L399/24.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele masuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată cu modificări prin Legea nr.108/1997 Lege 103/1999
11.06.1999
394. L400/24.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare Lege 121/1999
12.07.1999
395. L401/24.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit. Lege 164/1999
09.11.1999
396. L402/24.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/1998 pentru ratificarea "Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului European între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană, și de rezultatul negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătățirile regimului preferențial existent, semnat la Bruxelles, la 13 octombrie 1998" - 7 art. în Acord + 6 anexe Lege 62/1999
15.04.1999
397. L403/28.12.1998 Proiect de Lege privind organizarea activitatii și funcționarea instituțiilor de medicină legală în România clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
08.02.2000
398. L404/28.12.1998 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Windhoek, la 25 februarie 1998 Lege 61/1999
15.04.1999
399. L405/29.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, de garanții pentru emisiuni de obligațiuni pe piețele financiare externe. Lege 91/1999
25.05.1999
400. L406/29.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare Lege 207/1999
31.12.1999
401. L407/29.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.59/1998 pentru modificarea art.4 alin. (1) al Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 Lege 118/1999
30.06.1999
402. L408/29.12.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/1998 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952. Lege 204/2002
19.04.2002
403. L409/29.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale. Lege 86/1999
25.05.1999
404. L410/29.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale Lege 149/1999
27.07.1999
405. L411/30.12.1998 Proiect de Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999. Lege 37/1999
08.03.1999
406. L412/30.12.1998 Proiect de Lege privind bugetul de stat pe anul 1999 . Lege 36/1999
08.03.1999
407. L413/30.12.1998 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
23.05.2002
408. L414/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1998 privind energia electrică și termică Lege 380/2003
30.09.2003
409. L415/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare în scopul privatizării Societății Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanța Lege 502/2002
11.07.2002
410. L416/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/1998 privind modificarea art.47 din Legea nr.103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului Lege 592/2001
31.10.2001
411. L417/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr.20/1996 și a dobânzilor aferente acestor credite. Lege 590/2001
31.10.2001
412. L418/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX S.A. în vederea privatizării Lege 723/2001
04.12.2001
413. L419/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice. Lege 52/2001
14.03.2001
414. L420/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc. Lege 166/1999
09.11.1999
415. L421/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/1998 pentru ratificarea Protocolului adițional nr.7 la Acordul Central European de Comerț Liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum și pentru ratificarea versiunii în limba română la paragraful 6 al articolului 15 din același protocol. Lege 65/1999
15.04.1999
416. L422/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/1998 privind aprobarea amendării protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din același Protocol. Lege 58/1999
15.04.1999
417. L423/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. Lege 419/2001
18.07.2001
418. L424/30.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului Lege 157/1999
12.10.1999
419. L658/11.03.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe. Lege 241/1998
14.12.1998

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 4 decembrie 2022, 20:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro