Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/1997

Numar înregistrari gasite: 413
  Numar Titlu Stadiu
1. L5/13.01.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, cu modificările ulterioare Lege 86/1997
28.05.1997
2. L6/13.01.1997 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 330, ind.(1) din Codul de procedură civilă Lege 17/1997
17.02.1997
3. L9/14.01.1997 Propunere legislativă privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Creditului agricol respinsa
definitiv
20.05.2002
4. L35/17.01.1997 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine. Lege 68/1997
25.04.1997
5. L50/23.01.1997 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
6. L51/23.01.1997 Propunere legislativă pentru finanțarea investițiilor imobiliare prin securitizarea creditelor ipotecare respinsa
definitiv
23.02.1999
7. L52/23.01.1997 Proiect de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particulatr liceal, postliceal și superior promoțiile 1996 și 1997, de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământu de stat. Lege 64/1997
21.04.1997
8. L54/24.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.53/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/1997. Lege 45/1998
23.02.1998
9. L61/03.02.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena, la 23 februarie 1996. Lege 63/1997
21.04.1997
10. L62/03.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
11. L63/03.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1991 republicată, privind impozitul pe salarii. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
12. L64/03.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
13. L65/03.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/1994 republicată, pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
14. L66/03.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice, aprobată și modificată prin Legea nr. 125/1995. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
15. L70/04.02.1997 Proiect de Lege privind Statutul personalului didactic. Lege 128/1997
12.07.1997
16. L71/04.02.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării și inovării. Lege 95/1998
13.05.1998
17. L72/04.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării și cercetării științifice universitare, în valoare de 50 de milioane dolari SUA, semnat la Washington la 2 octombrie 1996. Lege 52/1997
09.04.1997
18. L73/04.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administrație a Drumurilor și reabilitarea drumurilor) dintre România și Banca Europeană pentru reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1996, și a Acordului de împrumut (Proiectul de reabilitare a drumurilor II) dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor, semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996 și la București la 25 octombrie 1996. Lege 74/1997
09.05.1997
19. L74/04.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/1997 privind majorarea de către România a capitalului său autorizat la banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Rezoluției nr. 59/15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat și a subscripției la capitalul autorizat. Lege 53/1997
09.04.1997
20. L75/04.02.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare vărsată în monedă națională și existentă în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent. Lege 91/1997
03.06.1997
21. L76/04.02.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1996 referitoare la prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute la art. 25 alin.(1) și la art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996. Lege 82/1997
15.05.1997
22. L77/06.03.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/1997 privind stabilirea plafonului de îndatorare externă a României pe anul 1997. Lege 61/1997
16.04.1997
23. L79/04.02.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1997, privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile pentru încasarea creanțelor bugetare. Lege 98/1997
20.06.1997
24. L80/04.02.1997 Propunere legislativă privind constituirea Fondului Special la dispoziția Guvernului pentru acoperirea deficitului bugetar, pentru protecție socială și pentru sprijinirea exportului. retrasa
de catre initiator
02.04.1997
25. L90/06.02.1997 Proiect de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat. Lege 130/1997
15.07.1997
26. L91/06.02.1997 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Român pentru promovarea și afirmarea culturii române în lume. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
27. L92/06.02.1997 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
28. L93/06.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
29. L108/12.02.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială. Lege 49/1997
04.04.1997
30. L110/13.02.1997 Proiect de Lege pentru modificarea art. 126 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991. Lege 50/1997
09.04.1997
31. L117/19.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 2/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996. Lege 44/1997
01.04.1997
32. L121/19.02.1997 Propunere legislativă privind accesul la dosarele întocmite până la 24 februarie 1992- de către fostele organe de securitate. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
33. L133/25.02.1997 Proiect de Lege privind declararea "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței-Sighet" situat în municipiul Sighetul Marmației, județul Maramureș, ca bun de utilitate publică, de interes național. Lege 95/1997
10.06.1997
34. L139/26.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 1/1997 pentru ratificarea Protocolului privind definirea noțiunii de "produse originale" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și statele membre ale acestora pe de altă parte. Lege 51/1997
09.04.1997
35. L140/26.02.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/1997 pentru amânarea plății ultimei tranșe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporația Financiară Internațională -C.F.I.- prevăzută la Legea nr. 11/1992. Lege 37/1997
31.03.1997
36. L150/27.02.1997 Propunere legislativă pentru completarea și Legii nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
37. L151/27.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 3/1997 privind produsele și serviciile regiilor autonome, ale activităților cu caracter de monopol natural, precum și ale activităților economice supuse unui regim special pentru care prețurile și tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurenței. Lege 69/1997
29.04.1997
38. L155/27.02.1997 Propunere legislativă privind stabilirea tarifului vamal pentru importul de autoturisme. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
39. L156/28.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/1991, republicată privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. respinsa
definitiv
23.04.2001
40. L157/26.02.1997 Propunere legislativă privind stimularea producției pentru export în domeniul agriculturii și industriei alimentare. respinsa
definitiv
28.06.2001
41. L158/28.02.1997 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protecția minorității cultural-lingvistice a aromânilor(vlahoromânilor). retrasa
de catre initiator
08.04.1997
42. L163/03.03.1997 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. retrasa
de catre Senat
17.11.1997
43. L164/24.03.1997 Propunere legislativă privind achizițiile publice de bunuri și activitățile cu caracter comercial de vânzare-cumpărare la intern și de export-import efectuate în contul statului. procedura legislativa încetata
19.12.2001
44. L166/04.03.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta și garanta prin Ministerul Finanțelor, în numele și contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligațiuni în valută de pe piețele externe de capital. Lege 84/1997
21.05.1997
45. L167/04.03.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 5/1997 privind unele măsuri pentru evidența acționarilor, organizarea și desfășurarea primei adunări generale a acționarilor la societățile comerciale care au făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995. Lege 87/1997
28.05.1997
46. L168/04.03.1997 Proiect de Lege privind acordarea unei compensații bănești pentru acoperirea creșterii prețului pâinii, în perioada martie-august 1997. Lege 73/1997
09.05.1997
47. L169/04.03.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
48. L177/04.03.1997 Proiect de Lege privind acceptarea de către România a Codului internțional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței- Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția A 741(18) din 4 noiembrie 1993. Lege 85/1997
28.05.1997
49. L178/04.03.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului României și Republica Federală Germania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor de capital și a Protocolului anexă, semnat la Bonn, la 25 iunie 1996. Lege 125/1997
09.07.1997
50. L179/05.03.1997 Propunere legislativă pentru susținerea Programului de restructurare și modernizare a industriei metalurgice. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
51. L187/05.03.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 6/1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole. Lege 62/1997
21.04.1997
52. L207/07.03.1997 Proiect de Lege privind declararea ca "erou martir" a lui Liviu Cornel Babeș Lege 93/1997
03.06.1997
53. L214/11.03.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Codului de procedură civilă. respinsa
definitiv
24.06.1997
54. L223/12.03.1997 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă. Lege 143/1997
24.07.1997
55. L224/12.03.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, la Strasbourg. Lege 199/1997
17.11.1997
56. L225/12.03.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de al Cincilea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1994. Lege 113/1997
03.07.1997
57. L239/13.03.1997 Propunere legislativă privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică. Lege 187/1999
07.12.1999
58. L242/13.03.1997 Propunere legislativă privind măsuri prioritare de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
59. L246/17.03.1997 Propunere legislativă privind modul în care statele și organizațiile internaționale reprezentate în România pot dobândi în proprietate clădiri și terenuri de construcții necesare desfășurării activității lor diplomatice. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
60. L248/17.03.1997 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Lege 71/1997
29.04.1997
61. L249/17.03.1997 Legea bugetului de stat pe anul 1997. Lege 72/1997
29.04.1997
62. L251/18.03.1997 Proiect de Lege pentru reorganizarea comunelor Băița de sub Codru și Băsești, județul Maramureș. Lege 167/1997
22.10.1997
63. L252/18.03.1997 Propunere legislativă privind constituirea Comisiilor la nivel local pentru combaterea corupției. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
64. L254/19.03.1997 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. retrasa
de catre Senat
31.03.1997
65. L260/01.04.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 7/1997privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997. Lege 92/1997
03.06.1997
66. L261/02.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene pentru reprimarea infracțiunilor rutiere, adoptată la Strasbourg, la 30 noiembrie 1964. Lege 183/1997
12.11.1997
67. L262/02.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la efectele internaționale ale interzicerii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles, la 3 iunie 1976. Lege 126/1997
09.07.1997
68. L263/02.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg, la 28 iunie 1978. Lege 116/1997
03.07.1997
69. L264/02.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la București, la 18 septembrie 1996. Lege 124/1997
09.07.1997
70. L265/02.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificare Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la București la data de 18 septembrie 1996. Lege 99/1997
20.06.1997
71. L271/03.04.1997 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 lit.A, i) pct.6 din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 110/1997
03.07.1997
72. L272/03.04.1997 Proiect de Lege pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 77/1994 privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților care se privatizează. respins
definitiv
20.05.1997
73. L273/03.04.1997 Proiect de Lege privind Codul Vamal al României. Lege 141/1997
24.07.1997
74. L279/07.04.1997 Proiect de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar. Lege 83/1997
21.05.1997
75. L280/08.04.1997 Proiect de Lege pentru adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 8/1997 de completare a Ordonanței de Urgență nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole. Lege 159/1997
22.10.1997
76. L283/14.04.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. retrasa
de catre Senat
17.04.1997
77. L285/14.04.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole. Lege 131/1997
15.07.1997
78. L286/14.04.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare. Lege 108/1997
24.06.1997
79. L287/14.04.1997 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli precum și pentru abrogarea unor Hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestei legi Lege 193/1997
17.11.1997
80. L288/14.04.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
81. L289/14.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea "Acordului cu privire la măsurile de întărire a încrederii și securității suplimentare față de Documentul O.S.C.E. de la Viena 1994 și la dezvoltarea relațiilor militare între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare", semnat la Arad, la 6 septembrie 1996. Lege 107/1997
24.06.1997
82. L290/14.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la București la 11 iunie 1996. Lege 101/1997
20.06.1997
83. L291/14.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, comercială și tehnică între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar, semnat la București, la 6 iunie 1996. Lege 100/1997
20.06.1997
84. L292/14.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnat la Chișinău la 6 iulie 1996. Lege 177/1997
04.11.1997
85. L293/16.04.1997 Proiect de Lege pentru modificarea Legii gospodăriei comunale nr. 4/1981. Lege 198/1997
17.11.1997
86. L294/16.04.1997 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 23 din legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Aparatul parlamentului României. Lege 104/1997
23.06.1997
87. L295/21.04.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie. Lege 151/1997
24.07.1997
88. L296/21.04.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. retrasa
de catre Senat
25.04.1997
89. L297/22.04.1997 Proiect de Lege privind mărcile și indicațiile geografice. Lege 84/1998
15.04.1998
90. L298/22.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului în domeniul transporturilor internaționale rutiere de persoane și mărfuri, semnat la București, la data de 16 noiembrie 1994. Lege 112/1997
03.07.1997
91. L299/22.04.1997 Proiect de Lege pentru rectificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind transporturile rutiere internaționale de persoane și mărfuri, semnat la Bonn, la 25 iunie 1996. Lege 106/1997
24.06.1997
92. L300/22.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind transportul aerian civil între și dincolo de teritoriile lor respective, semnat la seul, Republica Coreea, la data de 10 martie 1994. Lege 114/1997
03.07.1997
93. L301/22.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei în domeniul transporturilor rutiere internaționale și a a Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind serviciile aeriene, semnat la Ismail, la data de 29 martie 1996. Lege 118/1997
03.07.1997
94. L302/22.04.1997 Proiectul Legii Le ge pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și și Guvernul Republicii Ungaria privind serviciile aeriene, semnat la București, la data de 12 septembrie 1995. Lege 115/1997
03.07.1997
95. L306/22.04.1997 Propunere legislativă - Legea transporturilor rutiere. retrasa
de catre initiator
23.09.1997
96. L307/22.04.1997 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 85/1996 pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar aprobată prin Legea nr. 134/1994. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
97. L308/22.04.1997 Propunere legislativă privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 32/2000
03.04.2000
98. L309/23.04.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
99. L310/24.04.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118 din 25 octombrie 1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. retras
de catre initiator
09.05.1997
100. L311/24.04.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanțeide Urgență a Guvernului nr. 12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanțurilor contabile ale agenților economici pe anul 1996. Lege 94/1997
03.06.1997
101. L312/24.04.1997 Propunere legislativă privind utilizarea unor lăcașuri de cult de către Biserica Română unită cu Roma Greco-Catolică. respinsa
definitiv
10.12.2001
102. L314/29.04.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului de Urgență nr. 13/1997 privind transferul cu titlu gratuit al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania. Lege 139/1997
24.07.1997
103. L315/05.05.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. retrasa
de catre Senat
12.05.1997
104. L316/05.05.1997 Proiect de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani. Lege 120/1997
09.07.1997
105. L317/05.05.1997 Proiect de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii. Lege 119/1997
09.07.1997
106. L318/05.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind protecția reciprocă a schimbului de informații militare secrete de stat, semnat la Debrecen, la 17 februarie 1997. Lege 117/1997
03.07.1997
107. L319/05.05.1997 Proiect de Lege privind circulația juridică a terenurilor. Lege 54/1998
02.03.1998
108. L320/05.05.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii arendării nr. 16/1994. Lege 65/1998
25.03.1998
109. L321/05.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București la 21 februarie 1997. Lege 147/1997
24.07.1997
110. L322/05.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 14/1997 pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române. Lege 111/1997
03.07.1997
111. L323/07.05.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 32/1995 privind timbrul judiciar Lege 123/1997
09.07.1997
112. L324/07.05.1997 Proiect de Lege privind taxele judiciare de timbru Lege 146/1997
24.07.1997
113. L325/07.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 15/1997 pentru modificarea și completarea Legii privatizării societăților comerciale 58/1991. Lege 359/2001
10.07.2001
114. L328/12.05.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească. Lege 142/1997
24.07.1997
115. L329/12.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la "Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.F.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992", semnat la București la 12 aprilie 1997. Lege 90/1997
29.05.1997
116. L331/13.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole-R.A. din activitatea anilor 1994-1996. Lege 33/1998
20.01.1998
117. L332/13.05.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 17/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1995, privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice. Lege 133/1997
15.07.1997
118. L333/15.05.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale 69/1991. retras
de catre initiator
15.05.1997
119. L337/14.05.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
120. L338/14.05.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul Comerțului. Lege 12/1998
08.01.1998
121. L339/14.05.1997 Proiect de Lege pentru autorizarea interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici și de Ministerul Justiției. Lege 178/1997
04.11.1997
122. L340/15.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 18/1997 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar. Lege 154/1997
16.09.1997
123. L341/16.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995. Lege 149/1997
24.07.1997
124. L342/19.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 19/1997 privind aprobarea Anexei A-Document convenit între Statele Părții la Trtatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 noiembrie 1990-din Documentul final adoptat cu ocazia primei conferințe de evaluare a aplcării "Tratatului privind forțele armate convenționale în Europa", Viena 15-31 mai 1996. Lege 152/1997
24.07.1997
125. L343/19.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind instituirea Fondului special al drumurilor publice. Lege 164/1997
22.10.1997
126. L345/20.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România. Lege 140/1997
24.07.1997
127. L346/20.05.1997 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr. V/1, pct. II a Ordonanței Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar. Lege 17/1998
08.01.1998
128. L347/21.05.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. retrasa
de catre Senat
09.11.1999
129. L348/21.05.1997 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985. Lege 157/1997
07.10.1997
130. L349/21.05.1997 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită) adoptată adoptată la La Valetta, la 16 ianuarie 1992. Lege 150/1997
24.07.1997
131. L350/21.05.1997 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Belgrad la 16 mai 1996. Lege 122/1997
09.07.1997
132. L351/21.05.1997 Proiect de Lege privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat. Lege 203/1997
04.12.1997
133. L352/21.05.1997 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri și a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Erevan, la 25 martie 1996. Lege 121/1997
09.07.1997
134. L355/27.05.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 cu privire la cetățenia română retrasa
de catre Senat
20.12.2000
135. L356/27.05.1997 Proiect de Lege privind plata cu prioritate a obligațiilor bugetare. respins
definitiv
12.11.1998
136. L357/27.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 22/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/1991 privind administrația publică locală. Lege 510/2001
04.10.2001
137. L360/03.06.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import și din țară, precum și impozitul la țițeiul din producția internă și gazele naturale, republicată în Monitorul Oficial nr. 286/11.12.1995 retrasa
de catre Senat
20.12.2000
138. L361/03.06.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 23/ 1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Lege 135/1997
24.07.1997
139. L362/04.06.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. retrasa
de catre initiator
22.01.2004
140. L363/05.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 24/1997 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxelor de licență. Lege 163/1997
22.10.1997
141. L364/06.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României pentru perioada 1998-2000 la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite(CEE-ONU) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană(TER)" privind fondul de cooperare și creditare, semnat la geneva la 17 decembrie 1992. Lege 10/1998
08.01.1998
142. L365/06.06.1997 Proiect de Lege privind abrogarea unor dispoziții ale Legii nr. 140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal. Lege 168/1997
23.10.1997
143. L366/06.06.1997 Proiect de Lege privind grațierea unor pedepse. Lege 137/1997
24.07.1997
144. L367/06.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Rpublicii Federale Germania privind mormintele române de război din Republica Federală Germania și mormintelegermane din România, semnat la Bonn, la 25 iunie 1996. Lege 170/1997
04.11.1997
145. L368/06.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989. Lege 5/1998
08.01.1998
146. L369/06.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, referitor la confiscarea bunurilor provenite și a instrumentelor folosite la comiterea infracțiunilor, semnat la București la 14 noiembrie 1995. Lege 136/1997
24.07.1997
147. L370/06.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu privire la colaborarea în luptă împotriva crimei organizate și traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, semnat la București la 14 noiembrie 1995. Lege 148/1997
24.07.1997
148. L371/06.06.1997 Proiect de Lege privind cooperarea autorităților române cu Tribunalul Internațional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi responsabile de grave violări ale dreotului internațional umanitar, comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu 1991. Lege 159/1998
28.07.1998
149. L372/06.06.1997 Proiect de Lege pentru denunțarea Convenției privind soluționarea pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborarea economică și tehnico-științifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972. Lege 202/1997
04.12.1997
150. L373/10.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate. Lege 108/1998
02.06.1998
151. L374/10.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligațiuni în mărci germane. Lege 153/1997
08.09.1997
152. L375/10.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naționale. Lege 206/1997
04.12.1997
153. L376/10.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 25/1997 cu privire la adopție. Lege 87/1998
28.04.1998
154. L377/11.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între România și Ucraina, semnat la Constanța, la 2 iunie 1997. Lege 129/1997
14.07.1997
155. L378/10.06.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995. retras
de catre initiator
23.06.1997
156. L379/10.06.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni. Lege 250/1998
30.12.1998
157. L380/10.06.1997 Proiect de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative. Lege 7/1998
08.01.1998
158. L381/10.06.1997 Proiect de Lege privind Statutul Băncii Naționale a României. Lege 101/1998
26.05.1998
159. L382/10.06.1997 Legea activității bancare. Lege 58/1998
05.03.1998
160. L383/10.06.1997 Proiect de Lege privind procedura falimentului băncilor. Lege 83/1998
15.04.1998
161. L384/11.06.1997 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 134/1997
23.07.1997
162. L385/11.06.1997 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. respins
definitiv
18.09.1997
163. L386/11.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară Lege 155/1997
07.10.1997
164. L387/12.06.1997 Propunere legislativă privind organizarea unor comune. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
165. L388/12.06.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996. retrasa
de catre Senat
12.06.1997
166. L389/13.06.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni. Lege 144/1997
24.07.1997
167. L391/17.06.1997 Legea minelor. Lege 61/1998
05.03.1998
168. L392/17.06.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Parlamentul României. Lege 127/1997
09.07.1997
169. L393/18.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. Lege 207/1997
12.12.1997
170. L394/18.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România Lege 523/2001
09.10.2001
171. L396/19.06.1997 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. Lege 16/1998
08.01.1998
172. L397/19.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985. Lege 53/1998
02.03.1998
173. L398/19.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Lege 195/1997
17.11.1997
174. L399/19.06.1997 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru stimularea dezvoltării economice a Văii Jiului. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
175. L401/20.06.1997 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protecția minorităților cultural lingvistice a aromânilor. retrasa
de catre initiator
29.10.1997
176. L402/23.06.1997 Proiectul Legii privitor la impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile. Lege 181/1997
12.11.1997
177. L403/23.06.1997 Proiect de Lege privind reorganizarea comunei Barcani și înființarea comunei Valea Mare, județul Covasna Lege 80/1999
11.05.1999
178. L404/23.06.1997 Proiect de Lege privind completarea articolului 3 din Legea nr. 48/1992 a audiovizualului. respins
18.12.2001
179. L405/23.06.1997 Proiect de Lege privind declararea orașului Oltenița municipiu. Lege 165/1997
22.10.1997
180. L406/23.06.1997 Propunere legislativă privind regimul investițiilor autohtone. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
181. L408/26.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 33/1997 privind competența stabilirii de către autoritățile administrației publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți. Lege 161/1997
22.10.1997
182. L409/27.06.1997 Propunere legislativă privind declararea ca orașe a unor comune. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
183. L410/27.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor și tehnologiei destinate apărării, semnat la București, la 27 martie 1997. Lege 175/1997
04.11.1997
184. L412/27.06.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994. Lege 4/1998
08.01.1998
185. L413/27.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Seul (1994). Lege 182/1997
12.11.1997
186. L414/01.07.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. Lege 169/1997
27.10.1997
187. L415/01.07.1997 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.26/1994 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Lege 179/1997
04.11.1997
188. L416/02.07.1997 Proiect de Lege privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunrile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Lege 9/1998
08.01.1998
189. L417/02.07.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Romano Unită cu Roma (greco-catolică). retrasa
de catre Senat
20.12.2000
190. L419/08.07.1997 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Alba Iulia "ORAȘ EROU AL REVOLUțIEI". retrasa
de catre Senat
05.06.2000
191. L421/10.07.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Lege 55/1998
02.03.1998
192. L422/10.07.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierderi" la Banca Agricolă S.A. , precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/1997 Lege 166/1998
17.08.1998
193. L423/10.07.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995. Lege 151/1999
30.07.1999
194. L424/10.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.38/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.77/1994 privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților comerciale care se privatizează. Lege 282/2001
05.06.2001
195. L425/10.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ. Lege 162/1997
22.10.1997
196. L426/10.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997. Lege 190/1997
17.11.1997
197. L427/10.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996. Lege 196/1997
17.11.1997
198. L428/10.07.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.37/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare. Lege 287/2001
05.06.2001
199. L429/10.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.42/1997 cu privire la îmbunătățirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și urmașii celor care au decedat, ca urmare a paritcipării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, ori în legătură cu evenimentele revoluționare din Decembrie 1989. Lege 209/1997
15.12.1997
200. L430/10.07.1997 Proiect de Lege privind acordarea unor subvenții unităților de asistență socială înființate și administrate de asociații și fundații române. Lege 34/1998
20.01.1998
201. L431/10.07.1997 Proiect de Lege privind cantinele de ajutor social. Lege 208/1997
15.12.1997
202. L432/10.07.1997 Proiect de Lege privind afilierea Academiei Române la unele organizații internaționale. Lege 94/1998
13.05.1998
203. L433/10.07.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la procedurile în fața Comisiei și Curții Europene ale drepturilor omului, adoptat al Londra, la 6 mai 1969. Lege 6/1998
08.01.1998
204. L435/10.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.39/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1993 privind contractul de management. Lege 217/1998
17.11.1998
205. L436/10.07.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.45/1995 privind asigurarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta 1997 proprietatea producătorilor agricoli și arendașilor Lege 191/1997
17.11.1997
206. L437/10.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. Lege 158/1997
22.10.1997
207. L438/10.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.46/1997 privind constituirea al dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului pentru prelucrarea grâului pentru panificație din recolta anului 1997, necesar consumului intern. Lege 192/1997
17.11.1997
208. L439/11.07.1997 Propunere legislativă pentru desființarea condamnărilor și măsurilor administrative cu caracter politic. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
209. L440/27.08.1997 Proiect de Lege privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. retras
de catre Senat
27.08.1997
210. L441/22.07.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn, la 23 iunie 1979. Lege 13/1998
08.01.1998
211. L442/22.07.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Italiană privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la București la 4 martie 1997. Lege 173/1997
04.11.1997
212. L443/22.07.1997 Proiect de Lege privind impozitul pe spectacole. Lege 147/1998
13.07.1998
213. L444/22.07.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea "Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internațional" și a "Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind desfășurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat", semnate la Budapesta la data de 12 martie 1997. Lege 60/1998
05.03.1998
214. L446/01.08.1997 Proiect de Lege pentru prevenirea și sancționarea folosirii sistemului financiar-bancar în scopul spălării banilor. Lege 21/1999
18.01.1999
215. L447/01.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea "Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind pregătirea forțelor armate britanice în România", semnat la București, la 29 iulie 1996. Lege 172/1997
04.11.1997
216. L448/11.08.1997 Proiect de Lege privind datoria publică a României. Lege 81/1999
11.05.1999
217. L449/11.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Atena al 23 mai 1997. Lege 166/1997
22.10.1997
218. L450/11.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind serviciile aeriene, semnat la București la data de 29.09.1994. Lege 25/1998
19.01.1998
219. L451/11.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituții universitare, adoptată la Paris la 11 decembrie 1953. Lege 22/1998
13.01.1998
220. L452/11.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional al Convenția Europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituții universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964. Lege 23/1998
13.01.1998
221. L453/11.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la recunoașterea academică a titlurilor universitare, adoptată la Paris la 14 decembrie 1959. Lege 24/1998
13.01.1998
222. L454/11.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990. Lege 21/1998
13.01.1998
223. L455/11.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956. Lege 20/1998
13.01.1998
224. L456/11.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Croația, semnată la Zagreb al 19 mai 1997. Lege 14/1998
08.01.1998
225. L457/11.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între românia și Republica Turcia, semnat la 29.04.1997 la Ankara. Lege 218/1997
22.12.1997
226. L458/28.08.1997 Proiect de Lege cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor. Lege 15/1998
08.01.1998
227. L459/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintr România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Ajustarea Sectorului Protecție Socială, în sumă de 50 milioane dolari SUA. Lege 187/1997
17.11.1997
228. L460/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Ajustarea Sectorului Agricol, în sumă de 350 milioane dolari SUA echivalent, semnat al Washington la data de 1 iulie 1997. Lege 28/1998
20.01.1998
229. L461/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de Stat pe anul 1997. Lege 29/1998
20.01.1998
230. L462/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordianre a acționarilor la societățile comerciale pentru care Fondul Proprietății de stat a dispus dizolvarea. Lege 210/1997
16.12.1997
231. L463/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau corectării unor deficiențe fizice. Lege 52/1998
02.03.1998
232. L464/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. Lege 197/1998
04.11.1998
233. L465/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României. Lege 211/1997
16.12.1997
234. L466/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere - Progran de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la București la 25 februarie 1997. Lege 204/1997
04.12.1997
235. L467/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea și completarea Ordoannței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei finaciar-valutare. Lege 88/1998
28.04.1998
236. L468/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian. Lege 130/2000
21.07.2000
237. L469/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandumului privind politica economică a Guvernului Romîniei pe perioada 1997-1998 convenit cu Fondul Monetar Internațional. Lege 224/2000
28.11.2000
238. L470/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Bnca Europeană de Investiții și Regia de Exploatare a Metroului București - R.A. Metrorex, semnat la Luxemburg și București la 18 și respectiv, 20 decembrie 1996 și a Acordului de Împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia de Exploatare a Metroului București - R.A. Metrorex, semnat la Luxemburg și București, la 25 martie și respecitv, la 27 martie 1997. Lege 201/1997
28.11.1997
239. L471/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1997 pentru rectificarea Acordului - Cadru de cooperare fianciară dintre România și Bnca Europeană de Investiții, semnat la Luxembourg și București, la data de 4 și respecitv 5 iunie 1997. Lege 189/1997
17.11.1997
240. L472/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului Suplimentar de Împrumut dintre România, Banca Națională a României și Comunitatea Europeană, precum și Memorandumului de Înțelegere Suplimentară dintre România și Comunitatea Europeană, semnate la 10 iulie 1997, la București și la 24 iulie 1997, la Bruxelles. Lege 27/1998
19.01.1998
241. L473/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintr România și Banca de Export Import a Japoniei în sumă de 50 milioane dolari SUA, semnat la Tokyo, la data de 14 iulie 1997. Lege 188/1997
17.11.1997
242. L474/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană dpentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea "Proiectului privind conservarea energiei termice", semnat la Londra la 13 aprilie 1997. Lege 205/1997
04.12.1997
243. L475/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului nr.39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusă cu reducerea de vârstă a femeilor care lucrează în industria minieră. Lege 57/1998
05.03.1998
244. L476/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române. Lege 124/1999
14.07.1999
245. L477/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România. Lege 201/2005
23.06.2005
246. L478/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind navigația civilă. Lege 412/2002
26.06.2002
247. L479/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. Lege 82/1998
15.04.1998
248. L480/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere Lege 105/2000
27.06.2000
249. L481/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM S.A". Lege 136/1998
29.06.1998
250. L482/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Lege 35/1998
20.01.1998
251. L483/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în cazul transferului dreptului de proprietate asupra societăților comerciale. Lege 51/1998
02.03.1998
252. L484/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Lege 126/1999
14.07.1999
253. L485/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1997 privind modificarea și completarea Ordonanței nr.9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. Lege 104/1999
11.06.1999
254. L486/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finațării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991. Lege 26/1998
19.01.1998
255. L487/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1997 privind modificarea art.22 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare - dezvoltare astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.51/1996, cu modificările ulterioare. Lege 64/2000
24.04.2000
256. L488/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării. Lege 276/2003
23.06.2003
257. L489/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incediilor. Lege 212/1997
16.12.1997
258. L490/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investițiilor străine în România realizate prin cumpărarea de titluri de stat. Lege 792/2001
29.12.2001
259. L491/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1997 privind organizarea și finanțarea activității cinematografice. retras
de catre initiator
02.09.1997
260. L492/17.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
22.06.1998
261. L493/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997. Lege 91/1998
28.04.1998
262. L494/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1997 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor la scoatereadin funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neautorizate integral. Lege 179/1998
09.10.1998
263. L495/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare. Lege 219/1997
24.12.1997
264. L496/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăților compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 220/1997
24.12.1997
265. L497/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1997 pentru instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori. Lege 200/1997
26.11.1997
266. L498/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice. Lege 216/1997
22.12.1997
267. L499/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997. Lege 184/1997
12.11.1997
268. L500/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.68/1994 aprobată prin Legea nr.41/1995. Lege 56/1998
04.03.1998
269. L501/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România. Lege 48/1998
02.03.1998
270. L502/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea Ordoananței Guvernului nr.35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari SUA, destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la Bucureșt la 9 iunie 1994. Lege 185/1997
12.11.1997
271. L503/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile pentru încasarea creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Lege 49/1998
02.03.1998
272. L504/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare al taxa pe valoarea adăugată. Lege 81/1998
13.04.1998
273. L505/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 4 august 1997. Lege 186/1997
12.11.1997
274. L506/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoanele fizice și juridice nerezidente. Lege 180/1997
04.11.1997
275. L507/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/1997 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind fomarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 214/1997
16.12.1997
276. L508/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. Lege 90/1998
28.04.1998
277. L509/28.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei. Lege 79/1998
09.04.1998
278. L510/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1997 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996. Lege 258/1998
30.12.1998
279. L511/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/1997 privind modificarea și completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imoblizat în active corporale și necorporale. Lege 227/1998
04.12.1998
280. L512/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților asistenți și ale celorlalte categorii de personal. Lege 126/2000
17.07.2000
281. L513/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare. Lege 194/1997
17.11.1997
282. L514/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii. Lege 75/1998
08.04.1998
283. L515/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural. Lege 187/1998
14.10.1998
284. L516/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Cosiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Bălțești, județul Prahova, în valoare de 219.765 USD, semnat la Paris, la data de 27 iunie 1997. Lege 213/1997
16.12.1997
285. L517/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor. Lege 216/1998
17.11.1998
286. L518/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent. Lege 72/1998
07.04.1998
287. L519/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe. Lege 73/1998
07.04.1998
288. L520/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1997 privind bursele de mărfuri. Lege 129/2000
21.07.2000
289. L521/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal. Lege 64/1999
15.04.1999
290. L522/01.09.1997 Propunere legislativă privind accesul la dosarele de securitate ale șefilor de culte, ierarhilor și șefilor comunităților locale ale cultelor religioase din România. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
291. L523/1997 Propunere legislativă privind renta viageră acordată unor sportivi care au obținut titlul de campion olimpic, mondial și european. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
292. L524/03.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Lege 126/1998
22.06.1998
293. L526/08.09.1997 Propunere legislativă pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr.1719 din 27 decembrie 1948. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
294. L527/11.09.1997 Proiect de Lege pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. Lege 160/1998
30.07.1998
295. L529/11.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.48/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierderi" la Banca Agricolă S.A. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
22.06.1998
296. L530/11.09.1997 Propunere legislativă privind organizarea activității cinematografice. retrasa
de catre Senat
16.01.1999
297. L531/15.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.49/1997 privind înființarea "Societății Naționale a petrolului - PETROM" S.A. București. Lege 70/1998
02.04.1998
298. L532/15.09.1997 Propunere legislativă pentru abrogarea Decretului nr.151 pentru denunțarea Concordatului încheiat între România și SF Scaun la 10 mai 1927 și ratificat prin Legea din 12 iunie 1929, publicat în Monitorul Oficial nr.164 din 19 iulie 1948. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
299. L533/15.09.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din Codul de procedură civilă. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
300. L535/17.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.50/1997 privind aprobarea scutirii de plata taxei pe valoarea adăugată, pe anul 1997, pentru produsele de tehnică militară, materiale, piese de schimb, componentele, echipamentele și aparatura importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale. Lege 19/1998
08.01.1998
301. L536/17.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1996. Lege 41/2000
12.04.2000
302. L537/17.09.1997 Proiect de Lege privind stabilirea condițiilor de acordare a sprijinului material pentru urmașii membrilor Academiei Române. Lege 86/1998
23.04.1998
303. L538/17.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației. Lege 217/1997
22.12.1997
304. L539/17.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1997. Lege 8/1998
08.01.1998
305. L540/17.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecției civile, în timp de pace, semnat la București la 18 ianuarie 1996. Lege 11/1998
08.01.1998
306. L541/18.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.51/1997 privind unele măsuri de conservare și închidere a minelor. Lege 40/1998
16.02.1998
307. L543/22.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.52/1997 privind contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru achiziționarea de hardware, software, elemente de comunicație și asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanțelor publice. Lege 47/1998
02.03.1998
308. L544/22.09.1997 Proiect de Lege privind remunerarea persoanelor alese sau numite precum și a unor categorii de personal din cadrul autorității publice. raport
depus
17.05.1999
309. L546/24.09.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Lege 124/1998
22.06.1998
310. L547/25.09.1997 Propunere legislativă privind stabilirea măsurii de sprijinire a persoanelor disponibilizate in urma aplicării programelor de restructurare. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
311. L548/25.09.1997 Propunere legislativă privind protecția chiriașilor. respinsa
definitiv
26.06.2001
312. L549/25.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.54/1997 privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea Telecomunicațiilor nr.74/1996. Lege 31/1998
20.01.1998
313. L550/29.09.1997 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.18/1968 privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care au fost dobândite în mod ilicit. retrasa
de catre initiator
15.10.1997
314. L551/29.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.56/1997 pentru completarea art.6 din Ordonanța nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 180/1998
09.10.1998
315. L552/29.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.55/1997 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanța de Urgență nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Lege 127/1998
22.06.1998
316. L553/29.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 57/1997 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole, aprobată prin Legea nr. 62/1997. Lege 32/1998
20.01.1998
317. L554/30.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare. Lege 289/2001
05.06.2001
318. L555/01.10.1997 Proiect de Lege privind declararea comunei Baia de Arieș ca oraș. Lege 18/1998
08.01.1998
319. L556/02.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților la care statul este acționar. Lege 299/2009
28.09.2009
320. L557/07.10.1997 Propunere legislativă privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni. Lege 189/1999
09.12.1999
321. L558/08.10.1997 Proiect de Lege privind statutul soldaților, gradaților, elevilor și studenților militari. retras
de catre initiator
16.06.1998
322. L559/08.10.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Lege 23/1999
26.01.1999
323. L560/08.10.1997 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta, la 3 iulie 1996. Lege 50/1998
02.03.1998
324. L561/08.10.1997 Proiect de Lege privind acceptarea de către România a Constituției Organizației Internaționale pentru Migrări. Lege 123/1998
19.06.1998
325. L562/08.10.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.105/1957 privind abolirea muncii forțate. Lege 140/1998
29.06.1998
326. L563/08.10.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaționale de persoane și de mărfuri, semnat la București, la 31 mai 1995. Lege 38/1998
14.02.1998
327. L564/08.10.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene, semnat la București, la 19 iunie 1997. Lege 37/1998
14.02.1998
328. L565/09.10.1997 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Șieu din Județul Maramureș. retrasa
de catre initiator
09.03.1998
329. L567/09.10.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice. Lege 158/2001
07.04.2001
330. L568/10.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.60/1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice. Lege 41/1998
16.02.1998
331. L569/15.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.62/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. Lege 30/1998
20.01.1998
332. L570/17.10.1997 Proiect de Lege privind finanțele publice locale. Lege 189/1998
14.10.1998
333. L571/20.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.63/1997 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare. Lege 62/1998
20.03.1998
334. L572/22.10.1997 Propunere legislativă privind înființarea și organizarea Agenției Naționale a Fermelor Agricole. respinsa
definitiv
08.03.2001
335. L573/22.10.1997 Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
336. L574/22.10.1997 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protecția capitalului autohton și sprijinirea dezvoltării lui în procesul de privatizare. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
337. L575/22.10.1997 Propunere legislativă pentru reducerea fiscalității și relansarea activității economice. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
338. L576/23.10.1997 Legea Corpului Agronomic din România. retrasa
de catre initiator
23.03.1998
339. L577/24.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere. Lege 43/1998
16.02.1998
340. L578/24.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.65/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaților, Senatului, Curții Constituționale, Curții de Conturi și Consiliului Legislativ. Lege 71/1998
02.04.1998
341. L579/27.10.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. retrasa
de catre initiator
02.03.1998
342. L580/27.10.1997 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de Urgență nr. 68/1997 privind aplicarea unor articole din Legea învățământului nr.84/1995 începând cu anul 1998-1999. Lege 68/1998
02.04.1998
343. L581/27.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut. Lege 110/2004
07.04.2004
344. L582/27.10.1997 Propunere legislativă privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Lege 24/2000
27.03.2000
345. L584/28.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului Cinematografic Național. Lege 22/1999
18.01.1999
346. L586/03.11.1997 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă. Lege 142/1998
09.07.1998
347. L587/03.11.1997 Proiect de Lege privind Casa Socială a Constructorilor. Lege 215/1997
22.12.1997
348. L588/03.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acestuia, pentru unele categorii ale populației, precum și modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.3/1997. Lege 128/1998
25.06.1998
349. L589/07.11.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.70/1997 pentru ratificarea Acordului Cadru de Împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997. Lege 64/1998
20.03.1998
350. L590/07.11.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare-Proiectul privind reabilitarea școlilor-semnat la Washington la 2 octombrie 1997. Lege 63/1998
20.03.1998
351. L591/10.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol. Lege 32/1999
26.01.1999
352. L592/10.11.1997 Propunere legislativă de modificare a H.G. nr. 594 din 01.09. 1991. retrasa
de catre initiator
12.11.1997
353. L593/10.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării. Lege 80/1998
13.04.1998
354. L594/10.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 74/1997 privind unele măsuri pentru asigurarea stocurilor de păcură și combustibil lichid ușor pentru iarna 1997-1998. Lege 42/1998
16.02.1998
355. L595/10.11.1997 Propunere legislativă pentru protecția limbii române. Lege 500/2004
12.11.2004
356. L596/11.11.1997 Proiect de Lege pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor. Lege 178/1998
09.10.1998
357. L597/11.11.1997 Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi. Lege 74/1998
07.04.1998
358. L598/11.11.1997 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim, la 15 iunie 1997. Lege 39/1998
14.02.1998
359. L599/11.11.1997 Proiect de Lege privind afilierea Curții Constituționale a României la Asociația Curților Constituționale care utilizează parțial limba franceză (A.C.C.P.U.F.) Lege 59/1998
05.03.1998
360. L600/11.11.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română. Lege 192/1999
10.12.1999
361. L601/11.11.1997 Proiect de Lege privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în sistemul asigurărilor sociale de stat. Lege 167/1998
30.09.1998
362. L602/10.11.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Columbia, semnat la București, la data de 31 iulie 1997. Lege 104/1998
26.05.1998
363. L603/11.11.1997 Proiect de Lege privind aderarea României la Statutul Organizației Intraeuropene a Administrațiilor Fiscale, adoptat la 30 octombrie 1996 la Varșovia. retras
de catre initiator
18.02.1998
364. L604/11.11.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția cu privire la marcajul explosibililor plastici și în folie în scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 1991. Lege 139/1998
29.06.1998
365. L605/11.11.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenției privind aviația civilă internațională, adoptat la Montreal la 10 mai 1984. Lege 107/1998
26.05.1998
366. L606/11.11.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul cu privire la reprimarea actelor ilicite de violență în aeroporturile destinate aviației civile internaționale, suplimentar la Convenția încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971 privind reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securității aviației civile, adoptat la Montreal la 24 februarie 1988. Lege 133/1998
29.06.1998
367. L607/11.11.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției împotriva dopajului, adoptată la Strasbourg, la 16 noiembrie 1989. Lege 171/1998
02.10.1998
368. L608/11.11.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune, adoptată la Roma la 26 octombrie 1961. Lege 76/1998
08.04.1998
369. L609/11.11.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția pentru protejarea producătorilor de programe împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptată la Geneva la 29 octombrie 1971. Lege 78/1998
08.04.1998
370. L610/11.11.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice din 9 septembrie 1986, în forma revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 și modificată la 28 septembrie 1979. Lege 77/1998
08.04.1998
371. L611/11.11.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția Națiunilor Unite pentru combaterea desertificării în acele țări care sunt afectate grav de secetă și/sau desertificare, mai ales în Africa, adoptată la Paris, la 17 iunie 1994. Lege 111/1998
05.06.1998
372. L612/13.11.1997 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
373. L614/24.11.1997 Proiect de Lege privind adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 75/1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. Lege 149/1998
15.07.1998
374. L615/24.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învățământ. Lege 85/1998
23.04.1998
375. L616/25.11.1997 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Vatra Dornei. Lege 123/2000
07.07.2000
376. L617/25.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. Lege 66/1998
02.04.1998
377. L618/26.11.1997 Propunere legislativă privind trecerea proprietății socialiste în proprietatea privată. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
378. L619/27.11.1997 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale Ocupare și Formare Profesională. Lege 145/1998
09.07.1998
379. L620/27.11.1997 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României. Lege 129/1999
19.07.1999
380. L621/27.11.1997 Proiect de Lege privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție. Lege 93/1998
13.05.1998
381. L622/28.11.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992. Lege 19/1999
14.01.1999
382. L623/28.11.1997 Proiect de Lege pentru proclamarea Zilei naționale a solidarității împotriva dictaturii. Lege 230/1998
09.12.1998
383. L624/28.11.1997 Proiect de Lege privind declararea orașului Târnăveni municipiu. Lege 205/1998
11.11.1998
384. L625/28.11.1997 Proiect de Lege privind reînființarea comunelor Costinești și Horia din județul Constanța. Lege 72/1999
03.05.1999
385. L627/03.12.1997 Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea învățământului de toate gradele. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
386. L629/10.12.1997 Propunere legislativă privind egalitatea șanselor la accesul în învățământul superior. Lege 219/2000
28.11.2000
387. L631/11.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 78/1997 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. Lege 17/1999
13.01.1999
388. L632/11.12.1997 Proiect de Lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 221/1997
31.12.1997
389. L633/16.12.1997 Propunere legislativă privind legea anticomunistă. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
390. L634/16.12.1997 Proiect de Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. Lege 177/1998
09.10.1998
391. L635/16.12.1997 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Lege 97/1998
20.05.1998
392. L636/16.12.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul român și Guvernul Macedoniei privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje, la 8 martie 1996. Lege 130/1998
29.06.1998
393. L637/16.12.1997 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență nr. 80/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 Lege 67/1998
02.04.1998
394. L638/15.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordare unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Lege 379/2002
13.06.2002
395. L639/16.12.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial și de Cooperare Economică între Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela, semnat la București la 4 iulie 1996. Lege 114/1998
05.06.1998
396. L641/16.12.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării al Republicii Italiene, semnat la Roma, la 26 februarie 1997. Lege 134/1998
29.06.1998
397. L642/16.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a-zone protejate. Lege 5/2000
06.03.2000
398. L643/16.12.1997 Proiect de Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Bruxelles, la 19 iunie 1995. Lege 61/2000
24.04.2000
399. L644/16.12.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Populară Chineză privind extrădarea, semnat la București la 1 iulie 1996. Lege 118/1998
05.06.1998
400. L646/18.12.1997 Propunere legislativă pentru interzicerea avortului. retrasa
de catre Senat
20.12.2000
401. L647/18.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii care de regulă, se acordă la finele anului. Lege 135/1998
29.06.1998
402. L648/23.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte. Lege 196/1998
27.10.1998
403. L649/23.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 83/1997 pentru modificarea și completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 106/1998
26.05.1998
404. L650/23.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 84/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale. Lege 105/1998
26.05.1998
405. L651/23.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice. Lege 246/1998
21.12.1998
406. L652/23.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997. Lege 162/1998
30.07.1998
407. L653/23.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 87/1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională, în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale. Lege 176/1998
09.10.1998
408. L654/23.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 88/1997 privind privatizarea Societăților Comerciale. Lege 44/1998
20.02.1998
409. L655/24.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 lit. A din Anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Lege 69/1998
02.04.1998
410. L656/29.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 91/1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare. Lege 141/1998
09.07.1998
411. L657/29.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 90/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul 1995-1996. Lege 121/1998
17.06.1998
412. L659/30.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 93/1997 privind utilizarea disponibilităților existente în urma execuției bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/1997 și a Ordonanței Guvernului nr. 21/1997. Lege 115/1998
05.06.1998
413. L660/30.12.1997 Proiect de Lege privind sistemul național de decorații ale României. Lege 29/2000
31.03.2000

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 septembrie 2022, 13:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro