Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2021

Numar înregistrari gasite: 146

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L626/12.10.2020 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la București, la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020 Lege 1/2021
04.01.2021
- -
2. L540/14.10.2019 LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea anti?igănismului Lege 2/2021
04.01.2021
- -
3. L403/29.06.2020 LEGE privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România Lege 3/2021
08.01.2021
- -
4. L590/26.11.2019 LEGEA Lege privind protec?ia persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afec?iuni alergice Lege 4/2021
08.01.2021
- -
5. L186/04.04.2016 LEGEA Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asisten?ă publică medicală de urgen?ă ?i prim ajutor calificat Lege 5/2021
08.01.2021
- -
6. L20/03.02.2021 LEGEA Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) Lege 6/2021
18.02.2021
- -
7. L27/16.02.2021 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor ?i al senatorilor Lege 7/2021
24.02.2021
- -
8. L640/20.10.2020 LEGE pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003 Lege 8/2021
04.03.2021
- -
9. L675/09.11.2020 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020 Lege 9/2021
05.03.2021
- -
10. L705/28.12.2020 LEGE pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016 Lege 10/2021
04.03.2021
- -
11. L509/02.09.2010 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării Lege 11/2021
05.03.2021
- -
12. L369/15.06.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.25/2001 privind înfiin?area Companiei Na?ionale de Investi?ii ?C.N.I.? - S.A. Lege 12/2021
08.03.2021
- -
13. L706/28.12.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Creditor și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie 2020 Lege 13/2021
08.03.2021
- -
14. L34/23.02.2021 LEGEA Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica?i în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 Lege 14/2021
08.03.2021
- -
15. L35/23.02.2021 LEGEA Legea bugetului de stat pe anul 2021 Lege 15/2021
08.03.2021
- -
16. L36/23.02.2021 LEGEA Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 Lege 16/2021
08.03.2021
- -
17. L394/22.06.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale Lege 17/2021
12.03.2021
- -
18. L18/04.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene Lege 18/2021
12.03.2021
- -
19. L582/07.09.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 19/2021
12.03.2021
- -
20. L583/07.09.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 20/2021
12.03.2021
- -
21. L584/07.09.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 Lege 21/2021
12.03.2021
- -
22. L263/03.06.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 22/2021
12.03.2021
- -
23. L466/31.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 23/2021
12.03.2021
- -
24. L329/01.07.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT" Lege 24/2021
15.03.2021
- -
25. L209/14.04.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 25/2021
15.03.2021
- -
26. L62/10.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat Lege 26/2021
15.03.2021
- -
27. L265/04.05.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 27/2021
15.03.2021
- -
28. L344/02.06.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului opera?ional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD Lege 28/2021
15.03.2021
- -
29. L63/10.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 29/2021
15.03.2021
- -
30. L188/06.04.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, precum ?i pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgen?ă instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României Lege 30/2021
15.03.2021
- -
31. L478/31.07.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administra?iei Na?ionale a Rezervelor de Stat ?i Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului ?i în coordonarea Secretariatului General al Guvernului ?i pentru modificarea unor acte normative Lege 31/2021
16.03.2021
- -
32. L426/06.07.2020 LEGEA Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru Lege 32/2021
16.03.2021
- -
33. L663/09.11.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfă?urarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor institu?ii din sistemul justi?iei, precum ?i din cadrul Cur?ii de Conturi Lege 33/2021
16.03.2021
- -
34. L222/28.05.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.3 indice 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 34/2021
16.03.2021
- -
35. L324/26.05.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 35/2021
16.03.2021
- -
36. L416/06.07.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanța Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală ?i pentru prorogarea unor termene Lege 36/2021
16.03.2021
- -
37. L18/19.01.2021 LEGEA Lege pentru realizarea ?Capabilită?ii de luptă împotriva navelor de suprafa?ă?, aferentă programului de înzestrare ?Sistem de instala?ii mobile de lansare rachetă antinavă? (SIML) Lege 37/2021
16.03.2021
- -
38. L432/08.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.109/2020 pentru modificarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte, precum ?i pentru aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Interna?ional al Transporturilor al Organiza?iei pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economică - OCDE Lege 38/2021
16.03.2021
- -
39. L445/15.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 39/2021
16.03.2021
- -
40. L460/24.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a re?elelor ?i sistemelor informatice Lege 40/2021
16.03.2021
- -
41. L341/02.06.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2020 privind modificarea ?i completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plă?i care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 ?i pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societă?ile agricole ?i alte forme de asociere în agricultură Lege 41/2021
17.03.2021
- -
42. L435/13.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" Lege 42/2021
17.03.2021
- -
43. L457/24.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2020 pentru completarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Funda?iei Europene pentru Tineret Lege 43/2021
17.03.2021
- -
44. L545/01.09.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantită?i de grâu pentru panifica?ie Lege 44/2021
17.03.2021
- -
45. L11/04.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotiza?iei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelen?ă pentru Combaterea Amenin?ărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum ?i pentru completarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 45/2021
18.03.2021
- -
46. L382/15.06.2020 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară Lege 46/2021
18.03.2021
- -
47. L684/09.11.2020 LEGEA Lege privind aprobarea cotiza?iei anuale a României la Comitetul de asisten?ă pentru dezvoltare (DAC) al Organiza?iei pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economică (OCDE), precum ?i pentru completarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 47/2021
19.03.2021
- -
48. L633/20.10.2020 LEGEA Lege privind aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelen?ă dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum ?i pentru completarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 48/2021
19.03.2021
- -
49. L464/04.09.2018 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea ?i completarea unor acte normative ?i prorogarea unor termene Lege 49/2021
22.03.2021
- -
50. L557/04.10.2016 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 50/2021
26.03.2021
- -
51. L580/07.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară interna?ională în materie penală Lege 51/2021
26.03.2021
- -
52. L281/11.05.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protec?iei sociale în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 52/2021
29.03.2021
- -
53. L467/31.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonan?a Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru ?coli al Uniunii Europene ?i pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare s suspendării cursurilor în unită?ile de învă?ământ preuniversitar Lege 53/2021
29.03.2021
- -
54. L601/21.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat Lege 54/2021
29.03.2021
- -
55. L130/19.02.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Lege 55/2021
31.03.2021
- -
56. L333/10.09.2012 LEGEA Lege privind suplimentele alimentare Lege 56/2021
31.03.2021
- -
57. L534/20.08.2020 LEGEA Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 57/2021
31.03.2021
- -
58. L694/28.12.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protec?ie socială adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum ?i pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salaria?ilor ?i angajatorilor în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum ?i pentru stimularea cre?terii ocupării for?ei de muncă Lege 58/2021
02.04.2021
- -
59. L662/09.11.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum ?i a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă Lege 59/2021
06.04.2021
- -
60. L608/29.09.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative Lege 60/2021
06.04.2021
- -
61. L89/02.03.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii petrolului nr.238/2004 Lege 61/2021
06.04.2021
- -
62. L549/01.09.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asocia?iilor ?i funda?iilor Lege 62/2021
06.04.2021
- -
63. L179/03.04.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ?i administrarea Societă?ii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucure?ti Lege 63/2021
06.04.2021
- -
64. L21/08.02.2021 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Sarajevo, la 27 ianuarie 2020 Lege 64/2021
08.04.2021
- -
65. L621/05.10.2020 LEGEA Lege pentru instituirea anului 2021 - ?Anul Tudor Vladimirescu? ?i declararea lui Tudor Vladimirescu ?i a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai na?iunii române Lege 65/2021
08.04.2021
- -
66. L542/20.08.2020 LEGEA Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind ?Majorarea selectivă de capital 2018? și Rezoluția nr.272/2020 privind ?Majorarea generală de capital 2018?, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale Lege 66/2021
08.04.2021
- -
67. L656/09.11.2020 LEGEA Lege privind înfiin?area Institutului Teologic Cre?tin după Evanghelie ''Timotheus'' din Bucure?ti Lege 67/2021
08.04.2021
- -
68. L7/05.02.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional Lege 68/2021
09.04.2021
- -
69. L264/03.06.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale Lege 69/2021
09.04.2021
- -
70. L497/16.09.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului institu?ional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României Lege 70/2021
09.04.2021
- -
71. L368/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea ?i protec?ia infrastructurilor critice Lege 71/2021
09.04.2021
- -
72. L339/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri Lege 72/2021
09.04.2021
- -
73. L131/18.03.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 Lege 73/2021
09.04.2021
- -
74. L331/01.07.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonan?ei de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfă?urării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 74/2021
12.04.2021
- -
75. BP645/09.11.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii Lege 75/2021
12.04.2021
- -
76. L7/08.01.2021 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea ?i completarea art.10 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală ?i pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului na?ional de dezvoltare locală etapa I Lege 76/2021
12.04.2021
- -
77. BP712/25.11.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii ?i Irlandei de Nord din Uniunea Europeană ?i din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare ?i ?edere pe teritoriul României Lege 77/2021
12.04.2021
- -
78. L507/20.08.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și cerficarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum ?i a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice Lege 78/2021
12.04.2021
- -
79. L126/11.03.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul Lege 79/2021
12.04.2021
- -
80. L302/18.05.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor ?i altor opera?iuni cu produse militare Lege 80/2021
12.04.2021
- -
81. L210/08.08.2017 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 81/2021
12.04.2021
- -
82. L651/20.10.2020 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii Lege 82/2021
15.04.2021
- -
83. L511/16.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/I997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing Lege 83/2021
15.04.2021
- -
84. L12/05.02.2018 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 84/2021
16.04.2021
- -
85. L39/01.03.2021 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel Lege 85/2021
16.04.2021
- -
86. L85/17.02.2020 LEGEA Lege pentru modificarea art.I pct.142 din Legea nr.242/2018 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor ?i procurorilor, precum ?i pentru abrogarea art.V din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative în domeniul justi?iei Lege 86/2021
16.04.2021
- -
87. L628/12.10.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 87/2021
16.04.2021
- -
88. L576/11.09.2018 LEGEA Lege privind Fondul de compensare a investitorilor Lege 88/2021
19.04.2021
- -
89. L439/09.07.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă Lege 89/2021
19.04.2021
- -
90. L553/26.10.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului Lege 90/2021
19.04.2021
- -
91. L341/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 91/2021
19.04.2021
- -
92. L476/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 92/2021
19.04.2021
- -
93. L22/04.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 93/2021
19.04.2021
- -
94. L5/04.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(5) indice 1 și (6) indice 1 din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice Lege 94/2021
19.04.2021
- -
95. L24/04.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil Lege 95/2021
19.04.2021
- -
96. L586/17.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și func?ionarea Băncii de Export-Import a României EximBank-S.A. Lege 96/2021
19.04.2021
- -
97. L6/05.02.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Lege 97/2021
19.04.2021
- -
98. L445/05.09.2016 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 98/2021
26.04.2021
- -
99. L455/05.09.2016 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje Lege 99/2021
26.04.2021
- -
100. L187/06.04.2020 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu ?i regimul stării de urgen?ă Lege 100/2021
26.04.2021
- -
101. L444/15.07.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea ?i completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor ?i finan?ării terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.99/2006 privind institu?iile de credit ?i adecvarea capitalului, pentru modificarea ?i completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum ?i pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea ?i supravegherea activită?ii de asigurare ?i reasigurare Lege 101/2021
26.04.2021
- -
102. L383/22.06.2020 LEGEA Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor ?i finan?ării terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative Lege 102/2021
26.04.2021
- -
103. L227/22.04.2020 LEGEA Lege pentru abrogarea lit.f) a art.21 alin.(1) din Legea educa?iei fizice ?i sportului nr.69/2000 Lege 103/2021
28.04.2021
- -
104. L259/02.05.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribu?ii pentru finan?area unor cheltuieli în domeniul sănătă?ii Lege 104/2021
28.04.2021
- -
105. L330/01.07.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 105/2021
28.04.2021
- -
106. L336/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european Lege 106/2021
28.04.2021
- -
107. L25/04.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 107/2021
28.04.2021
- -
108. L68/17.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare Lege 108/2021
28.04.2021
- -
109. L38/01.03.2021 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 109/2021
28.04.2021
- -
110. L263/04.05.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protec?ie socială în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 110/2021
28.04.2021
- -
111. L323/26.05.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2020 pentru abrogarea Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern Lege 111/2021
28.04.2021
- -
112. L448/21.07.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum ?i unele măsuri de distribuire a acestora Lege 112/2021
28.04.2021
- -
113. L524/20.08.2020 LEGEA Lege pentru completarea art.107 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 113/2021
28.04.2021
- -
114. L55/16.03.2021 LEGEA Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 Lege 114/2021
28.04.2021
- -
115. L40/01.03.2021 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari Lege 115/2021
04.05.2021
- -
116. L461/24.07.2020 LEGE pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institu?iilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003 Lege 116/2021
04.05.2021
- -
117. L14/04.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2020 privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003 Lege 117/2021
04.05.2021
- -
118. L356/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 118/2021
04.05.2021
- -
119. L11/05.02.2018 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat Lege 119/2021
05.05.2021
- -
120. L72/17.02.2020 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale Lege 120/2021
05.05.2021
- -
121. L635/20.10.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finan?are din fonduri externe nerambursabile, precum ?i pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane Lege 121/2021
05.05.2021
- -
122. L689/28.12.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 122/2021
05.05.2021
- -
123. L12/04.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 123/2021
06.05.2021
- -
124. L2/08.01.2021 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen Lege 124/2021
06.05.2021
- -
125. L381/15.06.2020 LEGEA Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 Lege 125/2021
06.05.2021
- -
126. L660/09.11.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonan?ei de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum ?i pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale Lege 126/2021
06.05.2021
- -
127. L359/04.09.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 127/2021
06.05.2021
- -
128. L693/28.12.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii publice în situa?ii de risc epidemiologic ?i biologic, a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile ?i indemniza?iile de asigurări sociale de sănătate, precum ?i pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale ?i pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătă?ii cauzate de evolu?ia răspândirii infec?iilor determinate de virusul SARS-CoV-2 Lege 128/2021
06.05.2021
- -
129. L3/08.01.2021 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență Lege 129/2021
06.05.2021
- -
130. L131/28.04.2021 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 130/2021
12.05.2021
- -
131. L637/20.10.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 Lege 131/2021
12.05.2021
- -
132. L357/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonan?ei Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii Lege 132/2021
13.05.2021
- -
133. L575/11.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv Lege 133/2021
13.05.2021
- -
134. L354/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonan?ei Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinan?ării publice naționale, pentru obiectivul ?Cooperare teritorială europeană?, în perioada 2014-2020 Lege 134/2021
13.05.2021
- -
135. L347/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național Lege 135/2021
13.05.2021
- -
136. L369/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile po?tale Lege 136/2021
13.05.2021
- -
137. L361/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonan?ei de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 137/2021
13.05.2021
- -
138. L234/28.05.2019 LEGEA Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 138/2021
13.05.2021
- -
139. L659/09.11.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare institu?iilor din cadrul sistemului na?ional de apărare, ordine publică ?i securitate na?ională, Ministerului Sănătă?ii ?i unită?ilor subordonate, unită?ilor sanitare ?i serviciilor de asisten?ă socială în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 139/2021
14.05.2021
- -
140. L5/08.01.2021 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 140/2021
14.05.2021
- -
141. L9/08.01.2021 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.26/2011 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Lege 141/2021
17.05.2021
- -
142. L15/08.01.2021 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului institu?ional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiin?area Punctului Na?ional de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfe?ele cu alte moduri de transport Lege 142/2021
17.05.2021
- -
143. BP711/25.11.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan Lege 143/2021
17.05.2021
- -
144. L338/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 144/2021
17.05.2021
- -
145. L10/08.01.2021 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor ?i Infrastructurii a drepturilor și obliga?iilor, inclusiv a obliga?iilor de plată a cotiza?iei anuale de membru al Organiza?iei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) Lege 145/2021
17.05.2021
- -
146. L97/09.03.2020 LEGEA Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale Lege 146/2021
17.05.2021
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 4 decembrie 2022, 19:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro