Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2017

Numar înregistrari gasite: 277

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L570/17.10.2016 LEGEA Lege privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 1/2017
06.01.2017
- -
2. L196/04.04.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 2/2017
12.01.2017
- -
3. L461/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 3/2017
17.01.2017
- -
4. L1/05.01.2017 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 4/2017
17.01.2017
- -
5. L12/01.02.2017 LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica?i în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 - Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019 Lege 5/2017
15.02.2017
- -
6. L10/01.02.2017 LEGEA bugetului de stat pe anul 2017 Lege 6/2017
16.02.2017
- -
7. L11/01.02.2017 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 Lege 7/2017
16.02.2017
- -
8. L13/01.02.2017 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 8/2017
24.02.2017
- -
9. L24/06.02.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2017 pentru abrogarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 9/2017
24.02.2017
- -
10. L558/04.10.2016 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2016 pentru modificarea art.890 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 10/2017
01.03.2017
- -
11. L691/24.11.2014 LEGE privind modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 11/2017
03.03.2017
- -
12. L367/02.09.2015 LEGE privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național Lege 12/2017
16.03.2017
- -
13. L218/10.06.2013 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Lege 13/2017
17.03.2017
- -
14. L236/18.05.2015 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Lege 14/2017
17.03.2017
- -
15. L402/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale Lege 15/2017
17.03.2017
- -
16. L398/27.06.2016 LEGE privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale Lege 16/2017
17.03.2017
- -
17. L106/08.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe Lege 17/2017
17.03.2017
- -
18. L567/10.10.2016 LEGE pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene Lege 18/2017
17.03.2017
- -
19. L203/11.04.2016 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil Lege 19/2017
17.03.2017
- -
20. L262/07.06.2016 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil Lege 20/2017
17.03.2017
- -
21. L407/16.06.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 21/2017
21.03.2017
- -
22. L62/02.02.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor Lege 22/2017
21.03.2017
- -
23. L360/13.06.2016 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua națională a pădurilor Lege 23/2017
21.03.2017
- -
24. L426/05.09.2016 LEGE privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Lege 24/2017
21.03.2017
- -
25. L149/15.04.2015 LEGE privind modificarea și completarea legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 25/2017
24.03.2017
- -
26. L463/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 26/2017
24.03.2017
- -
27. L245/03.05.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea alin.(4) al art.24 indice 1 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului Lege 27/2017
24.03.2017
- -
28. L442/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.1 indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Lege 28/2017
24.03.2017
- -
29. L427/05.09.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind pia?a de capital Lege 29/2017
24.03.2017
- -
30. L31/28.02.2017 LEGE pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor Lege 30/2017
27.03.2017
- -
31. L408/02.09.2015 LEGE pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 31/2017
27.03.2017
- -
32. L466/05.09.2016 LEGEA Lege pentru modificarea art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru completarea art.77 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 32/2017
27.03.2017
- -
33. L651/27.12.2016 LEGE privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii și imunități prevăzute de Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituțiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite Lege 33/2017
27.03.2017
- -
34. L272/07.06.2016 LEGE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi Lege 34/2017
27.03.2017
- -
35. L198/04.04.2016 LEGEA Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 35/2017
27.03.2017
- -
36. L313/15.06.2015 LEGEA Lege pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naționalâ Lege 36/2017
27.03.2017
- -
37. L590/07.11.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, str. Arțarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 Lege 37/2017
29.03.2017
- -
38. L628/27.12.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II, de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România Lege 38/2017
29.03.2017
- -
39. L629/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 39/2017
29.03.2017
- -
40. L432/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare la Fundația ''Stichting Europeana'' - Olanda Lege 40/2017
29.03.2017
- -
41. L418/27.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 Lege 41/2017
29.03.2017
- -
42. L575/17.10.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A Lege 42/2017
29.03.2017
- -
43. L13/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 43/2017
31.03.2017
- -
44. L436/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație Lege 44/2017
31.03.2017
- -
45. L453/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 45/2017
03.04.2017
- -
46. L648/27.12.2016 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016 Lege 46/2017
03.04.2017
- -
47. L439/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal bugetare Lege 47/2017
03.04.2017
- -
48. L462/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 48/2017
05.04.2017
- -
49. L459/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 49/2017
05.04.2017
- -
50. L391/21.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 50/2017
05.04.2017
- -
51. L425/02.09.2015 LEGE pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative Lege 52/2017
10.04.2017
- -
52. L573/17.10.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2016 privind înfiin?area Autorită?ii de Reformă Feroviară Lege 53/2017
10.04.2017
- -
53. L546/09.09.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol Lege 54/2017
10.04.2017
- -
54. L437/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală Lege 55/2017
10.04.2017
- -
55. L352/13.06.2016 LEGEA Lege pentru completarea art.352 alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 56/2017
10.04.2017
- -
56. L649/27.12.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York la 22 aprilie 2016 Lege 57/2017
10.04.2017
- -
57. L560/04.10.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educa?iei fizice și sportului nr.69/2000 Lege 58/2017
10.04.2017
- -
58. L591/07.11.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucure?ti Lege 59/2017
12.04.2017
- -
59. L581/24.10.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate Lege 60/2017
12.04.2017
- -
60. L492/09.09.2014 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 61/2017
12.04.2017
- -
61. L644/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale Lege 62/2017
12.04.2017
- -
62. L4/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 63/2017
13.04.2017
- -
63. L428/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 64/2017
13.04.2017
- -
64. L284/07.06.2016 LEGE privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei Lege 65/2017
13.04.2017
- -
65. L381/21.06.2016 LEGE privind abrogarea articolului 29 indice 1 din Legea audiovizualului nr.504/2002 Lege 66/2017
13.04.2017
- -
66. L247/03.05.2016 LEGEA Lege pentru completarea art.47 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 67/2017
13.04.2017
- -
67. L302/07.06.2016 LEGE pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile comerciale și alte forme de asociere în agricultură Lege 68/2017
13.04.2017
- -
68. L48/13.03.2017 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe Lege 69/2017
14.04.2017
- -
69. L647/27.12.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 70/2017
14.04.2017
- -
70. L41/13.03.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București Lege 71/2017
14.04.2017
- -
71. L257/07.06.2016 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Lege 72/2017
14.04.2017
- -
72. L577/17.10.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.5 indice 1 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru func?ionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a popula?iei Lege 73/2017
25.04.2017
- -
73. L443/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei Lege 74/2017
25.04.2017
- -
74. L448/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestiunea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 75/2017
25.04.2017
- -
75. L18/06.02.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declara?iilor fiscale și de plata a crean?elor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017 Lege 76/2017
25.04.2017
- -
76. L424/05.09.2016 LEGE pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 77/2017
26.04.2017
- -
77. L211/04.05.2015 LEGE pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 78/2017
26.04.2017
- -
78. L45/02.02.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială Lege 79/2017
26.04.2017
- -
79. L631/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administra?iei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 80/2017
27.04.2017
- -
80. L403/02.09.2015 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 81/2017
27.04.2017
- -
81. L634/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal Lege 82/2017
27.04.2017
- -
82. L19/06.02.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? și Antreprenoriat a Programului de sus?inere a interna?ionalizării operatorilor economici români, cu finan?are de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 Lege 83/2017
27.04.2017
- -
83. L37/13.03.2017 LEGE pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016 Lege 84/2017
28.04.2017
- -
84. L36/13.03.2017 LEGE pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016 Lege 85/2017
28.04.2017
- -
85. L9/16.01.2017 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 86/2017
28.04.2017
- -
86. L202/27.04.2015 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 87/2017
28.04.2017
- -
87. L431/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim Lege 88/2017
28.04.2017
- -
88. L568/02.11.2015 LEGEA Lege pentru completarea art. 9 al Titlului XI ? Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 89/2017
28.04.2017
- -
89. L546/19.09.2016 LEGEA Lege pentru completarea art.12 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 90/2017
28.04.2017
- -
90. L231/18.04.2016 LEGEA Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Lege 91/2017
28.04.2017
- -
91. L589/07.11.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat Lege 92/2017
05.05.2017
- -
92. L377/21.06.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene Lege 93/2017
05.05.2017
- -
93. L444/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 Lege 94/2017
05.05.2017
- -
94. L25/13.02.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 95/2017
05.05.2017
- -
95. L640/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 96/2017
05.05.2017
- -
96. L26/27.02.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 97/2017
05.05.2017
- -
97. L38/13.03.2017 LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996 Lege 98/2017
09.05.2017
- -
98. L39/13.03.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București, la 4 iulie 2016 Lege 99/2017
09.05.2017
- -
99. L40/13.03.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 Lege 100/2017
10.05.2017
- -
100. L42/13.03.2017 LEGE pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 Lege 101/2017
10.05.2017
- -
101. L56/27.03.2017 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 decembrie 2016 Lege 102/2017
16.05.2017
- -
102. L49/20.03.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind participarea for?elor armate la misiuni și opera?ii în afara teritoriului statului român Lege 103/2017
16.05.2017
- -
103. L641/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 Lege 104/2017
16.05.2017
- -
104. L370/13.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 105/2017
18.05.2017
- -
105. L30/27.02.2017 LEGE privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene Lege 106/2017
18.05.2017
- -
106. L310/07.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Lege 107/2017
18.05.2017
- -
107. L243/25.04.2016 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(2) al art.800 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 108/2017
19.05.2017
- -
108. L348/25.08.2009 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate Lege 109/2017
19.05.2017
- -
109. L480/05.09.2016 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art.41 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 Lege 110/2017
19.05.2017
- -
110. L645/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 111/2017
19.05.2017
- -
111. L21/06.02.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiin?ării de noi întreprinderi mici și mijlocii Lege 112/2017
19.05.2017
- -
112. L637/27.12.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România Lege 113/2017
24.05.2017
- -
113. L16/06.02.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilită?ii licen?elor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucure?ti și localită?ile jude?ului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilită?ii licen?elor de traseu și a programului de transport public jude?ean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instan?elor de judecată Lege 114/2017
24.05.2017
- -
114. L20/06.02.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 115/2017
24.05.2017
- -
115. L438/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor Lege 116/2017
26.05.2017
- -
116. L362/13.06.2016 LEGEA Lege privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului Lege 117/2017
26.05.2017
- -
117. L375/21.06.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 118/2017
29.05.2017
- -
118. L549/26.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Lege 119/2017
29.05.2017
- -
119. L551/26.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de sus?inere și promovare a exportului cu finan?are de la bugetul de stat Lege 120/2017
29.05.2017
- -
120. L576/17.10.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli Lege 121/2017
29.05.2017
- -
121. L588/07.11.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 122/2017
29.05.2017
- -
122. L237/25.04.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil Lege 123/2017
30.05.2017
- -
123. L33/13.03.2017 LEGE privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor-inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică-OCDE, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 124/2017
30.05.2017
- -
124. L501/30.09.2013 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului Lege 125/2017
30.05.2017
- -
125. L52/20.03.2017 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 126/2017
30.05.2017
- -
126. L313/07.06.2016 LEGEA Lege pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor din temnițele comuniste Lege 127/2017
30.05.2017
- -
127. L388/21.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 128/2017
31.05.2017
- -
128. L46/13.03.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 129/2017
31.05.2017
- -
129. L376/21.06.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră Lege 130/2017
31.05.2017
- -
130. L258/07.06.2016 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 131/2017
31.05.2017
- -
131. L499/05.09.2016 LEGEA Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie Lege 132/2017
31.05.2017
- -
132. L53/27.03.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 133/2017
31.05.2017
- -
133. L21/04.02.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 134/2017
13.06.2017
- -
134. L259/07.06.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri Lege 135/2017
13.06.2017
- -
135. L449/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 136/2017
13.06.2017
- -
136. L2/10.01.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 137/2017
13.06.2017
- -
137. L192/31.03.2014 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Lege 138/2017
13.06.2017
- -
138. L636/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 139/2017
13.06.2017
- -
139. L544/13.09.2016 LEGEA Lege pentru modificarea art.128 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 și pentru modificarea art.55 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 140/2017
16.06.2017
- -
140. L639/27.12.2016 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei Lege 141/2017
16.06.2017
- -
141. L8/16.01.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea ?I completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea ?I sancționarea contraven?iilor silvice, precum ?I pentru stabilirea unor măsuri în acordarea unor beneficii de asisten?ă socială Lege 142/2017
16.06.2017
- -
142. L336/27.05.2014 LEGEA Lege pentru completarea Legii Locuinței nr.114/1996 Lege 143/2017
16.06.2017
- -
143. L72/10.04.2017 LEGE pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 144/2017
26.06.2017
- -
144. L595/07.11.2016 LEGE pentru completarea Legii nr. 7/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 145/2017
26.06.2017
- -
145. L430/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(4) indice 1 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 146/2017
26.06.2017
- -
146. L307/07.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 147/2017
26.06.2017
- -
147. L82/24.04.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucure?ti, în perioada 6-9 octombrie 2017 Lege 148/2017
27.06.2017
- -
148. L21/02.02.2016 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) și art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 149/2017
27.06.2017
- -
149. L543/13.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 150/2017
27.06.2017
- -
150. L75/18.04.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 151/2017
27.06.2017
- -
151. L646/27.12.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 152/2017
27.06.2017
- -
152. L111/08.05.2017 LEGEA LEGE CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 153/2017
28.06.2017
- -
153. L668/27.11.2013 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Lege 154/2017
29.06.2017
- -
154. L435/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată Lege 155/2017
29.06.2017
- -
155. L514/02.09.2010 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 156/2017
29.06.2017
- -
156. L73/10.04.2017 LEGEA Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României Lege 157/2017
30.06.2017
- -
157. L509/05.09.2016 LEGEA Lege pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare și inovare din instituții de învățământ superior de stat și unități de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul național în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României Lege 158/2017
30.06.2017
- -
158. L202/11.04.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului precum și modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere Lege 159/2017
30.06.2017
- -
159. L173/15.04.2015 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 160/2017
30.06.2017
- -
160. L149/06.06.2017 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 161/2017
06.07.2017
- -
161. L117/15.05.2017 LEGE privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative Lege 162/2017
06.07.2017
- -
162. L508/02.09.2010 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 163/2017
07.07.2017
- -
163. L62/10.04.2017 LEGE pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolven?ii de învă?ământ superior Lege 164/2017
10.07.2017
- -
164. L54/27.03.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013 și încheierea Convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Lege 165/2017
10.07.2017
- -
165. L579/24.10.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor Lege 166/2017
12.07.2017
- -
166. L44/13.03.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Lege 167/2017
12.07.2017
- -
167. L69/10.04.2017 LEGE privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești Lege 168/2017
12.07.2017
- -
168. L15/01.02.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 169/2017
14.07.2017
- -
169. L239/25.04.2016 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 170/2017
14.07.2017
- -
170. L658/18.11.2014 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor Lege 171/2017
14.07.2017
- -
171. L559/04.10.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ?omaj și stimularea ocupării for?ei de muncă Lege 172/2017
14.07.2017
- -
172. L135/29.05.2017 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017 Lege 173/2017
14.07.2017
- -
173. L553/26.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice Lege 174/2017
14.07.2017
- -
174. L133/22.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 175/2017
14.07.2017
- -
175. L97/02.05.2017 LEGEA Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al Județului Tulcea Lege 176/2017
18.07.2017
- -
176. L3/10.01.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 177/2017
18.07.2017
- -
177. L66/10.04.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art.1 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Lege 178/2017
18.07.2017
- -
178. L458/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 179/2017
18.07.2017
- -
179. L32/06.03.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară Lege 180/2017
18.07.2017
- -
180. L65/10.04.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotiza?iilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organiza?iei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 181/2017
18.07.2017
- -
181. L64/10.04.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 182/2017
18.07.2017
- -
182. L363/02.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții Lege 183/2017
18.07.2017
- -
183. L672/14.12.2015 LEGE pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 184/2017
24.07.2017
- -
184. L416/27.06.2016 LEGE privind asigurarea calității în sistemul de sănătate Lege 185/2017
24.07.2017
- -
185. L569/02.11.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Lege 186/2017
24.07.2017
- -
186. L154/15.04.2015 LEGEA Lege pentru modificarea alineatelor (3) ?I (4) ale articolului 22 indice 1 din Ordonan?a Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea ?i finan?area reziden?iatului Lege 187/2017
24.07.2017
- -
187. L99/08.05.2017 LEGE pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 188/2017
24.07.2017
- -
188. L152/06.06.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. Lege 189/2017
24.07.2017
- -
189. L151/06.06.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016 Lege 190/2017
24.07.2017
- -
190. L383/21.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 191/2017
24.07.2017
- -
191. L514/05.09.2016 LEGE pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate Lege 192/2017
24.07.2017
- -
192. L531/09.09.2014 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Lege 193/2017
24.07.2017
- -
193. L50/20.03.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne Lege 194/2017
24.07.2017
- -
194. L98/02.05.2017 LEGE privind completarea articolului 9 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare Lege 195/2017
24.07.2017
- -
195. L353/13.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea art.465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal Lege 196/2017
29.09.2017
- -
196. L587/07.11.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare Lege 197/2017
29.09.2017
- -
197. L27/27.02.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului Lege 198/2017
12.10.2017
- -
198. L63/10.04.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 199/2017
12.10.2017
- -
199. L262/04.09.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 decembrie 2016 Lege 200/2017
16.10.2017
- -
200. L261/04.09.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 4 august 2016 Lege 201/2017
16.10.2017
- -
201. L260/04.09.2017 LEGE pentru ratificarea protocolului de Amendare, semnat la București la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012 Lege 202/2017
16.10.2017
- -
202. L366/13.09.2017 LEGEA Lege pentru modificarea art.38, 41 ?i 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor ?i al senatorilor Lege 203/2017
27.10.2017
- -
203. L638/27.12.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate Lege 204/2017
31.10.2017
- -
204. L34/13.03.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorb?iei fondurilor externe nerambursabile Lege 205/2017
31.10.2017
- -
205. L118/15.05.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 Lege 206/2017
31.10.2017
- -
206. L206/08.08.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 207/2017
31.10.2017
- -
207. L362/12.09.2017 LEGE privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944 Lege 208/2017
03.11.2017
- -
208. L244/25.04.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Lege 209/2017
03.11.2017
- -
209. L174/19.06.2017 LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții Lege 210/2017
03.11.2017
- -
210. L77/18.04.2017 LEGE pentru modificarea și completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 211/2017
08.11.2017
- -
211. L263/04.09.2017 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române Lege 212/2017
10.11.2017
- -
212. L211/08.08.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizarii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat Lege 213/2017
10.11.2017
- -
213. L396/16.10.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 31 mai 2017 și la Paris la 30 mai 2017 Lege 214/2017
14.11.2017
- -
214. L371/25.09.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 8 februarie 2017 Lege 215/2017
14.11.2017
- -
215. L190/19.06.2017 LEGEA Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 216/2017
17.11.2017
- -
216. L414/27.06.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 217/2017
17.11.2017
- -
217. L390/10.10.2017 LEGE pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 Lege 218/2017
17.11.2017
- -
218. L164/12.06.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a institu?iilor/agen?iilor Uniunii Europene Lege 219/2017
20.11.2017
- -
219. L130/22.05.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construc?ii aflate în proprietatea publică a statului Lege 220/2017
20.11.2017
- -
220. L100/15.04.2013 LEGEA Lege privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea Lege 221/2017
20.11.2017
- -
221. L447/13.11.2017 LEGE pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" Lege 222/2017
27.11.2017
- -
222. L58/03.04.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 și a art.11 alin.(2) lit c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și func?ionarea Consiliului Economic și Social Lege 223/2017
27.11.2017
- -
223. L120/15.05.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corec?iilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legisla?ia din domeniul achizi?iilor publice pentru Programul opera?ional sectorial Mediu 2007-2013 Lege 224/2017
27.11.2017
- -
224. L207/08.08.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de ?ef al statului român Lege 225/2017
27.11.2017
- -
225. L372/25.09.2017 LEGE privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari Lege 226/2017
28.11.2017
- -
226. L85/02.05.2017 LEGE privind înființarea Universității Adventus din Cernica Lege 227/2017
28.11.2017
- -
227. L84/02.05.2017 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale Lege 228/2017
28.11.2017
- -
228. L380/03.10.2017 LEGE pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra, la 7 iulie 1995 Lege 229/2017
28.11.2017
- -
229. L381/03.10.2017 LEGE pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art.50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internațională și a Protocolului referitor la amendarea art.56 al Convenției privind Aviația Civilă Internațională, încheiate și semnate la Montreal la 6 octombrie 2016 Lege 230/2017
29.11.2017
- -
230. L211/07.04.2014 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 231/2017
29.11.2017
- -
231. L584/29.09.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate Lege 232/2017
29.11.2017
- -
232. L369/02.09.2015 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonan?ei de Urgen?ă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum ?i alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 233/2017
29.11.2017
- -
233. L224/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice Lege 234/2017
29.11.2017
- -
234. L487/05.09.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare Lege 235/2017
29.11.2017
- -
235. L176/19.06.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală Lege 236/2017
05.12.2017
- -
236. L604/18.11.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative Lege 237/2017
05.12.2017
- -
237. L86/02.05.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii Lege 238/2017
05.12.2017
- -
238. L251/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare Lege 239/2017
05.12.2017
- -
239. L255/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes na?ional, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinan?ării publice na?ionale, pentru obiectivul ?Cooperare Teritorială Europeană?, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Lege 240/2017
05.12.2017
- -
240. L382/03.10.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București la 21 aprilie 2016 Lege 241/2017
06.12.2017
- -
241. L397/16.10.2017 LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963 Lege 242/2017
06.12.2017
- -
242. L392/02.09.2015 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule Lege 243/2017
06.12.2017
- -
243. L384/21.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 244/2017
06.12.2017
- -
244. L220/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2017 pentru modificarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Lege 245/2017
06.12.2017
- -
245. L622/18.11.2014 LEGEA Lege privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia Lege 246/2017
07.12.2017
- -
246. L320/04.09.2017 LEGE pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România Lege 247/2017
07.12.2017
- -
247. L22/06.02.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb Lege 248/2017
08.12.2017
- -
248. L383/03.10.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 249/2017
11.12.2017
- -
249. L17/06.02.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investi?iilor finan?ate din fonduri publice Lege 250/2017
11.12.2017
- -
250. L398/16.10.2017 LEGE privind ratificarea Convenției pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 și semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum și a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 și semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970 Lege 251/2017
12.12.2017
- -
251. L399/16.10.2017 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 Lege 252/2017
13.12.2017
- -
252. L338/04.09.2017 LEGEA Lege privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș Lege 253/2017
13.12.2017
- -
253. L327/04.09.2017 LEGEA Lege privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unită?ile sanitare Lege 254/2017
13.12.2017
- -
254. L178/19.06.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 255/2017
19.12.2017
- -
255. L35/13.03.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea articolului 44 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea articolului 26 din Legea vânătorii și a protec?iei fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 256/2017
19.12.2017
- -
256. L23/06.02.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 257/2017
19.12.2017
- -
257. L116/15.05.2017 LEGE privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază Lege 258/2017
19.12.2017
- -
258. L356/12.09.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 259/2017
19.12.2017
- -
259. L148/06.06.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 260/2017
19.12.2017
- -
260. L205/08.08.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru cre?terea copiilor Lege 261/2017
19.12.2017
- -
261. L189/19.06.2017 LEGEA Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 262/2017
20.12.2017
- -
262. L403/23.10.2017 LEGE pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 Lege 263/2017
20.12.2017
- -
263. L134/29.05.2017 LEGE privind stabilirea cerin?elor tehnice pentru limitarea emisiilor de compu?i organici volatili (COV) rezulta?i din depozitarea benzinei și din distribu?ia acesteia de la terminale la sta?iile de distribu?ie a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la sta?iile de benzină Lege 264/2017
20.12.2017
- -
264. L227/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 265/2017
20.12.2017
- -
265. L184/19.06.2017 LEGEA Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006 Lege 266/2017
20.12.2017
- -
266. L499/27.11.2017 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 267/2017
22.12.2017
- -
267. L441/06.11.2017 LEGEA Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei ?Delta Dunării?, în administrarea Consiliului Județean Tulcea Lege 268/2017
22.12.2017
- -
268. L525/11.12.2017 LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica?i în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 Lege 269/2017
22.12.2017
- -
269. L158/12.06.2017 LEGEA LEGEA prevenirii Lege 270/2017
22.12.2017
- -
270. L182/19.06.2017 LEGE pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii Lege 271/2017
22.12.2017
- -
271. L240/2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile Lege 272/2017
22.12.2017
- -
272. L177/19.06.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii Lege 273/2017
22.12.2017
- -
273. L360/12.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 274/2017
22.12.2017
- -
274. L241/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA Lege 275/2017
27.12.2017
- -
275. L214/04.09.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate Lege 276/2017
28.12.2017
- -
276. L244/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice Lege 277/2017
28.12.2017
- -
277. L246/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Lege 278/2017
28.12.2017
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 7:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro