Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2016

Numar înregistrari gasite: 253

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L399/03.09.2013 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
11.01.2016
- -
2. L537/12.10.2015 LEGEA Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României Lege 2/2016
11.01.2016
- -
3. L555/26.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 3/2016
12.01.2016
- -
4. L556/26.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale Lege 4/2016
12.01.2016
- -
5. L586/09.11.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui flux masiv de imigranți Lege 5/2016
12.01.2016
- -
6. L379/10.06.2014 LEGEA Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 6/2016
18.01.2016
- -
7. L523/05.10.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 7/2016
18.01.2016
- -
8. L303/15.06.2015 LEGE privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități Lege 8/2016
18.01.2016
- -
9. L632/23.11.2015 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la transplantul de organe și țesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015 Lege 9/2016
18.01.2016
- -
10. L508/07.10.2013 LEGE privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 Lege 10/2016
18.01.2016
- -
11. L380/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, IRENA, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 11/2016
19.01.2016
- -
12. L381/02.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperarea teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020 Lege 12/2016
19.01.2016
- -
13. L473/02.09.2015 LEGE privind declararea municipiului Turda "Oraș-martir" al Revoluției din decembrie 1989 Lege 13/2016
19.01.2016
- -
14. L481/09.09.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Lege 14/2016
19.01.2016
- -
15. L321/18.04.2011 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 15/2016
29.01.2016
- -
16. L295/08.06.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 16/2016
29.02.2016
- -
17. L258/22.04.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 17/2016
04.03.2016
- -
18. L316/19.05.2014 LEGEA Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Lege 18/2016
04.03.2016
- -
19. L475/09.09.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 19/2016
04.03.2016
- -
20. L36/09.02.2015 LEGEA Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 20/2016
04.03.2016
- -
21. L382/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile Lege 21/2016
04.03.2016
- -
22. L475/02.09.2015 LEGE pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului Lege 22/2016
04.03.2016
- -
23. L333/22.06.2015 LEGE privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare Lege 23/2016
04.03.2016
- -
24. L384/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Lege 24/2016
04.03.2016
- -
25. L387/02.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora Lege 25/2016
04.03.2016
- -
26. L27/02.02.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015 Lege 26/2016
17.03.2016
- -
27. L30/02.02.2016 LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Oslo la 27 aprilie 2015 Lege 27/2016
17.03.2016
- -
28. L29/02.02.2016 LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnate la Riga la 25 aprilie 2015 Lege 28/2016
17.03.2016
- -
29. L28/02.02.2016 LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015 Lege 29/2016
17.03.2016
- -
30. L633/23.11.2015 LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011 Lege 30/2016
17.03.2016
- -
31. L31/02.02.2016 LEGE pentru aderarea României la Convenția internatională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 Lege 31/2016
17.03.2016
- -
32. L642/02.12.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București Lege 32/2016
17.03.2016
- -
33. L585/09.11.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea și competarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 33/2016
17.03.2016
- -
34. L678/22.12.2008 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorilor și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 34/2016
22.03.2016
- -
35. L194/27.05.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale Lege 35/2016
22.03.2016
- -
36. L324/03.09.2013 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 36/2016
22.03.2016
- -
37. L178/20.04.2015 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate Lege 37/2016
22.03.2016
- -
38. L401/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare Lege 38/2016
22.03.2016
- -
39. L519/05.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată Lege 39/2016
22.03.2016
- -
40. L561/02.11.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 40/2016
22.03.2016
- -
41. L666/14.12.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2015 pentru modificarea art.5 indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 41/2016
22.03.2016
- -
42. L364/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar Lege 42/2016
22.03.2016
- -
43. L587/09.11.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului Lege 43/2016
22.03.2016
- -
44. L560/02.11.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie - septembrie 2015 Lege 44/2016
23.03.2016
- -
45. L362/02.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, Societății "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. Lege 45/2016
30.03.2016
- -
46. L432/02.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea art. 6 alin (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 46/2016
30.03.2016
- -
47. L459/02.09.2015 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare Lege 47/2016
30.03.2016
- -
48. L490/02.09.2015 LEGE privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România Lege 48/2016
30.03.2016
- -
49. L374/02.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 49/2016
30.03.2016
- -
50. L427/02.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 Lege 50/2016
30.03.2016
- -
51. L389/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor Lege 51/2016
30.03.2016
- -
52. L617/18.11.2014 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală Lege 51/2016
10.04.2016
- -
53. L645/18.11.2014 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 52/2016
30.03.2016
- -
54. L359/03.09.2013 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 53/2016
30.03.2016
- -
55. L615/16.11.2015 LEGEA Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 54/2016
30.03.2016
- -
56. L506/15.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări Lege 55/2016
11.04.2016
- -
57. L582/09.11.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit și a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării Lege 56/2016
11.04.2016
- -
58. L515/28.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative Lege 57/2016
11.04.2016
- -
59. L116/10.02.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative Lege 58/2016
11.04.2016
- -
60. L543/19.10.2015 LEGE privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase Lege 59/2016
11.04.2016
- -
61. L379/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 60/2016
12.04.2016
- -
62. L385/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 61/2016
12.04.2016
- -
63. L428/02.09.2015 LEGEA Lege pentru completarea art.75 alin. (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Lege 62/2016
12.04.2016
- -
64. L47/02.02.2010 LEGEA Lege privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători viticoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin Lege 63/2016
12.04.2016
- -
65. L196/27.05.2013 LEGEA Lege pentru modificarea anexelor nr.3.30, 8 și 8.11 la Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 64/2016
12.04.2016
- -
66. L607/09.11.2015 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 65/2016
12.04.2016
- -
67. L174/15.04.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor Lege 66/2016
19.04.2016
- -
68. L22/02.02.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 67/2016
19.04.2016
- -
69. L440/03.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Lege 68/2016
25.04.2016
- -
70. L224/11.05.2015 LEGE privind achizițiile publice verzi Lege 69/2016
25.04.2016
- -
71. L154/07.03.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de Informații privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014 Lege 70/2016
25.04.2016
- -
72. L437/02.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România Lege 71/2016
28.04.2016
- -
73. L410/02.09.2015 LEGE privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților Lege 72/2016
28.04.2016
- -
74. L740/08.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) Lege 73/2016
28.07.2016
- -
75. L395/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 74/2016
28.04.2016
- -
76. L752/15.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 75/2016
28.04.2016
- -
77. L508/15.09.2015 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești Lege 76/2016
28.04.2016
- -
78. L450/02.09.2015 LEGE privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 77/2016
28.04.2016
- -
79. L670/14.12.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 78/2016
28.04.2016
- -
80. L584/09.11.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 79/2016
29.04.2016
- -
81. L19/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 80/2016
29.04.2016
- -
82. L653/07.12.2015 LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 81/2016
29.04.2016
- -
83. L383/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, precum și pentru abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale Lege 82/2016
29.04.2016
- -
84. L337/22.06.2015 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică Lege 83/2016
29.04.2016
- -
85. L166/07.03.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Republica Croația, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles și de către România , la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles Lege 84/2016
29.04.2016
- -
86. L40/09.02.2015 LEGEA Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 Lege 85/2016
29.04.2016
- -
87. L59/09.02.2015 LEGE privind instituirea Centrelor Comunitare Romanesti in strainatate Lege 86/2016
03.05.2016
- -
88. L318/15.06.2015 LEGEA Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 87/2016
03.05.2016
- -
89. L307/15.06.2015 LEGEA Lege privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate Lege 88/2016
03.05.2016
- -
90. L476/02.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 89/2016
03.05.2016
- -
91. L470/02.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului Lege 90/2016
06.05.2016
- -
92. L541/14.10.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova semnat la Chișinău la 7 octombrie 2015 Lege 91/2016
06.05.2016
- -
93. L7/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2016 pentru modificarea art.28 alin.(4) indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România Lege 92/2016
11.05.2016
- -
94. L30/04.02.2014 LEGEA Lege pentru modificarea art.33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 93/2016
11.05.2016
- -
95. L43/04.02.2014 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere Lege 94/2016
11.05.2016
- -
96. L492/02.09.2015 LEGEA Lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 95/2016
11.05.2016
- -
97. L167/07.03.2016 LEGE pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 Lege 96/2016
16.05.2016
- -
98. L175/21.03.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 Lege 97/2016
16.05.2016
- -
99. L628/23.11.2015 LEGE privind achizițiile publice Lege 98/2016
19.05.2016
- -
100. L627/23.11.2015 LEGE privind achizițiile sectoriale Lege 99/2016
19.05.2016
- -
101. L630/23.11.2015 LEGE privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii Lege 100/2016
19.05.2016
- -
102. L629/23.11.2015 LEGEA Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor Lege 101/2016
19.05.2016
- -
103. L593/18.11.2014 LEGE privind incubatoarele de afaceri Lege 102/2016
19.05.2016
- -
104. L396/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România Lege 103/2016
23.05.2016
- -
105. L365/02.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorb?iei fondurilor externe nerambursabile Lege 104/2016
26.05.2016
- -
106. L536/12.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 105/2016
26.05.2016
- -
107. L682/21.12.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene Lege 106/2016
26.05.2016
- -
108. L18/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov Lege 107/2016
26.05.2016
- -
109. L20/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 108/2016
26.05.2016
- -
110. L467/02.09.2015 LEGEA Lege pentru completarea art.51 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 109/2016
26.05.2016
- -
111. L468/02.09.2015 LEGE pentru completarea articolului nr 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia Lege 110/2016
26.05.2016
- -
112. L771/19.12.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Lege 111/2016
27.05.2016
- -
113. L520/05.10.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare Lege 112/2016
27.05.2016
- -
114. L274/26.05.2015 LEGEA Lege pentru modificarea art. 391alin. (8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 113/2016
27.05.2016
- -
115. L649/2015 LEGE pentru modificarea și completare Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 114/2016
27.05.2016
- -
116. L1/02.02.2016 LEGE pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române Lege 115/2016
27.05.2016
- -
117. L398/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2015 pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 116/2016
31.05.2016
- -
118. L17/02.02.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 117/2016
31.05.2016
- -
119. L165/07.03.2016 LEGEA Lege pentru completarea art.31 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 118/2016
31.05.2016
- -
120. L123/07.05.2013 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 119/2016
23.06.2016
- -
121. L20/04.02.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii Lege 120/2016
01.07.2016
- -
122. L224/18.04.2016 LEGE privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale, precum și a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenția privind înființarea Uniunii Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890 Lege 121/2016
01.07.2016
- -
123. L168/07.03.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 122/2016
01.07.2016
- -
124. L344/13.06.2016 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 123/2016
07.07.2016
- -
125. L181/29.03.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 124/2016
07.07.2016
- -
126. L397/27.06.2016 LEGE privind aderarea României la Centrul European pentru interdependență și solidaritate mondială creat prin Rezoluția (89)14, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluția (93)51 adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993 Lege 125/2016
07.07.2016
- -
127. L350/14.06.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015 Lege 126/2016
07.07.2016
- -
128. L5/02.02.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 127/2016
07.07.2016
- -
129. L265/07.06.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții care reglementează procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România, la, 1 iulie 2015, la București Lege 128/2016
07.07.2016
- -
130. L736/02.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 Lege 129/2016
07.07.2016
- -
131. L737/02.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 130/2016
07.07.2016
- -
132. L754/15.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare Lege 131/2016
07.07.2016
- -
133. L755/15.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 132/2016
07.07.2016
- -
134. L613/16.11.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare Lege 133/2016
07.07.2016
- -
135. L614/16.11.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Lege 134/2016
07.07.2016
- -
136. L570/16.09.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 Lege 135/2016
07.07.2016
- -
137. L571/16.09.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 136/2016
07.07.2016
- -
138. L351/01.09.2015 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014 Lege 137/2016
07.07.2016
- -
139. L352/01.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 Lege 138/2016
07.07.2016
- -
140. L353/01.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Lege 139/2016
07.07.2016
- -
141. L161/07.03.2016 LEGE pentru modificarea art. 277 din Legea educației naționale nr. 1/2011 Lege 140/2016
12.07.2016
- -
142. L162/07.03.2016 LEGE pentru modificarea art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 Lege 141/2016
12.07.2016
- -
143. L654/07.12.2015 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 142/2016
12.07.2016
- -
144. L394/02.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2015 pivind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare Lege 143/2016
12.07.2016
- -
145. L487/02.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea art. 2 lig. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 144/2016
12.07.2016
- -
146. L683/21.12.2015 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 23 iunie, Ziua funcționarului public Lege 145/2016
12.07.2016
- -
147. L620/16.11.2015 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului Lege 146/2016
12.07.2016
- -
148. L84/02.02.2016 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Lege 147/2016
12.07.2016
- -
149. L341/29.06.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 148/2016
12.07.2016
- -
150. L371/02.09.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art.9 indice 2 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Lege 149/2016
12.07.2016
- -
151. L431/02.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 150/2016
12.07.2016
- -
152. L119/15.02.2016 LEGE privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 151/2016
13.07.2016
- -
153. L150/29.02.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 152/2016
13.07.2016
- -
154. L151/29.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 153/2016
13.07.2016
- -
155. L12/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Lege 154/2016
15.07.2016
- -
156. L310/15.06.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2016
15.07.2016
- -
157. L14/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor Lege 156/2016
15.07.2016
- -
158. L438/02.09.2015 LEGEA Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Lege 157/2016
15.07.2016
- -
159. L300/03.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 158/2016
19.07.2016
- -
160. L180/29.03.2016 LEGE privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice Lege 159/2016
19.07.2016
- -
161. L152/07.03.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică Lege 160/2016
19.07.2016
- -
162. L264/07.06.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015 Lege 161/2016
21.07.2016
- -
163. L266/07.06.2016 LEGE pentru aprobarea plății contribuției anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerțul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 și semnat de România la New York la 3 iunie 2013, și ratificat de România prin Legea nr.32/2014 Lege 162/2016
21.07.2016
- -
164. L647/02.12.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 163/2016
21.07.2016
- -
165. L51/02.02.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Lege 164/2016
22.07.2016
- -
166. L91/02.02.2016 LEGE privind siguranța operațiunilor petroliere offshore Lege 165/2016
22.07.2016
- -
167. L435/02.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Lege 166/2016
22.07.2016
- -
168. L347/13.06.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iunie 2015 și la Chișinău la 21 iulie 2015 Lege 167/2016
22.07.2016
- -
169. L535/06.10.2015 LEGE pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai 2014 Lege 168/2016
22.09.2016
- -
170. L179/29.03.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 169/2016
30.09.2016
- -
171. L626/16.11.2015 LEGE privind impozitul specific unor activități Lege 170/2016
07.10.2016
- -
172. L351/13.06.2016 LEGE pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949 Lege 171/2016
07.10.2016
- -
173. L71/02.02.2016 LEGEA Lege pentru completarea art.158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 172/2016
07.10.2016
- -
174. L332/07.06.2016 LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 173/2016
07.10.2016
- -
175. L348/13.06.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București la 20 martie 2013 Lege 174/2016
07.10.2016
- -
176. L32/02.02.2016 LEGEA Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România Lege 175/2016
07.10.2016
- -
177. L594/09.11.2015 LEGEA Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Lege 176/2016
07.10.2016
- -
178. L89/02.02.2016 LEGEA Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe Lege 177/2016
07.10.2016
- -
179. L3/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Lege 178/2016
07.10.2016
- -
180. L6/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 179/2016
07.10.2016
- -
181. L132/22.02.2016 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor Lege 180/2016
07.10.2016
- -
182. L220/18.04.2016 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 181/2016
17.10.2016
- -
183. L272/05.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfașurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale Lege 182/2016
17.10.2016
- -
184. L232/18.04.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 183/2016
17.10.2016
- -
185. L667/14.12.2015 LEGE privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Lege 184/2016
17.10.2016
- -
186. L238/25.04.2016 LEGEA Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale Lege 185/2016
20.10.2016
- -
187. L219/02.05.2012 LEGEA Lege privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii Lege 186/2016
20.10.2016
- -
188. L164/07.03.2016 LEGEA Lege pentru modificarea Legii audiovizualului nr.504 /2002 Lege 187/2016
20.10.2016
- -
189. L349/13.06.2016 LEGE pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993 Lege 188/2016
20.10.2016
- -
190. L378/21.06.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la București la 9 iulie 2015 Lege 189/2016
20.10.2016
- -
191. L470/05.09.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului de sediu între România și Centrul sud-est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 22 iulie 2015 Lege 190/2016
20.10.2016
- -
192. L556/26.09.2016 LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016 Lege 191/2016
20.10.2016
- -
193. L172/21.03.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 192/2016
26.10.2016
- -
194. L314/15.06.2015 LEGEA Lege pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 193/2016
28.10.2016
- -
195. L8/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 194/2016
31.10.2016
- -
196. L680/14.12.2015 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 195/2016
31.10.2016
- -
197. L200/11.04.2016 LEGE privind venitul minim de incluziune Lege 196/2016
31.10.2016
- -
198. L313/19.05.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 197/2016
31.10.2016
- -
199. L646/02.12.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 198/2016
03.11.2016
- -
200. L478/02.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 1987 nr.341/2004 Lege 199/2016
04.11.2016
- -
201. L2/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 200/2016
04.11.2016
- -
202. L153/07.03.2016 LEGE privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 201/2016
04.11.2016
- -
203. L429/05.09.2016 LEGE privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european Lege 202/2016
04.11.2016
- -
204. L56/02.02.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 203/2016
07.11.2016
- -
205. L554/26.09.2016 LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București, la 18 noiembrie 2015 Lege 204/2016
07.11.2016
- -
206. L555/26.09.2016 LEGE pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 Lege 205/2016
07.11.2016
- -
207. L345/13.06.2016 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 206/2016
07.11.2016
- -
208. L588/06.09.2011 LEGEA Lege privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern Lege 207/2016
08.11.2016
- -
209. L568/10.10.2016 LEGE pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016 Lege 208/2016
08.11.2016
- -
210. L423/02.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 209/2016
09.11.2016
- -
211. L201/11.04.2016 LEGE pentru modificarea unor acte normative Lege 210/2016
09.11.2016
- -
212. L293/03.09.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii Lege 211/2016
09.11.2016
- -
213. L260/07.06.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol Lege 212/2016
09.11.2016
- -
214. L422/05.09.2016 LEGE privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară Lege 213/2016
09.11.2016
- -
215. L256/07.06.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 214/2016
09.11.2016
- -
216. L253/07.06.2016 LEGE privind ceremoniile oficiale Lege 215/2016
11.11.2016
- -
217. L241/25.04.2016 LEGE privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate Lege 216/2016
14.11.2016
- -
218. L488/02.09.2015 LEGE privind diminuarea risipei alimentare Lege 217/2016
17.11.2016
- -
219. L322/07.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă Lege 218/2016
17.11.2016
- -
220. L254/07.06.2016 LEGE pentru modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive Lege 219/2016
17.11.2016
- -
221. L371/13.06.2016 LEGEA Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii Lege 220/2016
17.11.2016
- -
222. L255/07.06.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 221/2016
17.11.2016
- -
223. L160/15.04.2015 LEGE privind modificarea art.109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 222/2016
17.11.2016
- -
224. L105/02.02.2016 LEGEA Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce Lege 223/2016
17.11.2016
- -
225. L217/07.04.2014 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Lege 224/2016
17.11.2016
- -
226. L429/02.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 Lege 225/2016
17.11.2016
- -
227. L420/02.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 226/2016
17.11.2016
- -
228. L687/21.12.2015 LEGEA Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în domeniul public al județului Cluj Lege 227/2016
17.11.2016
- -
229. L239/18.05.2015 LEGE privind modificarea alin. 4 al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav". Lege 228/2016
17.11.2016
- -
230. L79/09.02.2015 LEGEA Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România Lege 229/2016
17.11.2016
- -
231. L73/04.02.2014 LEGEA Lege pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Națiunii Române" Lege 230/2016
17.11.2016
- -
232. L495/09.09.2014 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 231/2016
22.11.2016
- -
233. L643/02.12.2015 LEGEA Lege privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 232/2016
22.11.2016
- -
234. L499/30.09.2013 LEGE privind parteneriatul public-privat Lege 233/2016
24.11.2016
- -
235. L52/02.02.2016 LEGEA Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 Lege 234/2016
24.11.2016
- -
236. L447/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 235/2016
24.11.2016
- -
237. L561/04.10.2016 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Canadei, semnat la București la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea și folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 Lege 236/2016
28.11.2016
- -
238. L562/04.10.2016 LEGE privind denunțarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terților pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 Lege 237/2016
28.11.2016
- -
239. L440/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale Lege 238/2016
28.11.2016
- -
240. L552/26.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obliga?ii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, afla?i sub autoritatea Ministerului Economiei, Comer?ului și Rela?iilor cu mediul de Afaceri Lege 239/2016
29.11.2016
- -
241. L252/07.06.2016 LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 240/2016
29.11.2016
- -
242. L174/21.03.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 241/2016
29.11.2016
- -
243. L15/02.02.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) și k) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 242/2016
29.11.2016
- -
244. L452/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 243/2016
29.11.2016
- -
245. L580/24.10.2016 LEGE pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova Lege 244/2016
29.11.2016
- -
246. L433/05.09.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor Lege 245/2016
05.12.2016
- -
247. L89/16.02.2015 LEGE privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997. Lege 246/2016
05.12.2016
- -
248. L658/27.11.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 247/2016
05.12.2016
- -
249. L11/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 248/2016
05.12.2016
- -
250. L306/07.06.2016 LEGEA Lege pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Lege 249/2016
05.12.2016
- -
251. L346/13.06.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 250/2016
17.12.2016
- -
252. L421/02.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România Lege 251/2016
23.12.2016
- -
253. L53/02.02.2016 LEGEA Lege pentru completarea art. 4 indice 1 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Lege 252/2016
23.12.2016
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 februarie 2023, 8:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro