Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2006

Numar înregistrari gasite: 516

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L397/2005 LEGE pentru modificarea și completarea art.III din Ordonanța Guvernului nr.19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instițiilor publice Lege 1/2006
05.01.2006
- -
2. L357/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe Lege 2/2006
05.01.2006
- -
3. L623/14.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 Lege 3/2006
05.01.2006
- -
4. L608/02.11.2005 LEGE pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora Lege 4/2006
05.01.2006
- -
5. L157/2005 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003 Lege 5/2006
05.01.2006
- -
6. L156/2005 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2003 Lege 6/2006
05.01.2006
- -
7. L310/03.10.2000 LEGE privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 7/2006
11.01.2006
- -
8. L165/11.05.2005 LEGE privind instituirea indemnizației compensatorii pentru membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România Lege 8/2006
11.01.2006
- -
9. L392/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind salarizarea personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 9/2006
11.01.2006
- -
10. L336/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 10/2006
11.01.2006
- -
11. L458/14.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care dețin și/sau exploatează plantații viticole cu soiuri nobile Lege 11/2006
11.01.2006
- -
12. L326/19.07.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003 Lege 12/2006
11.01.2006
- -
13. L551/12.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranță a acumulărilor cu folosință piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile C și D Lege 13/2006
11.01.2006
- -
14. L324/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 14/2006
11.01.2006
- -
15. L256/29.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale Lege 15/2006
11.01.2006
- -
16. L297/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2005 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administreției publice locale Lege 16/2006
11.01.2006
- -
17. L598/26.10.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea Lege 17/2006
11.01.2006
- -
18. L666/23.11.2005 LEGE pentru modificarea art.15 din legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 18/2006
11.01.2006
- -
19. L322/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 19/2006
11.01.2006
- -
20. L694/29.11.2005 LEGE privind modificarea Legii nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a - Apa Lege 20/2006
11.01.2006
- -
21. L323/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 21/2006
11.01.2006
- -
22. L741/15.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken, la 20 mai 1987 Lege 22/2006
23.02.2006
- -
23. L742/15.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2005 pentru aderarea României la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, adoptată la Interlaken, la 20 mai 1967 Lege 23/2006
23.02.2006
- -
24. L726/14.12.2005 LEGE privind ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale în perioada 15 septembrie - 5 octombrie 2004 și semnate la București la 5 noiembrie 2004 Lege 24/2006
23.02.2006
- -
25. L727/14.12.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Comisia Comunităților Europene în numele Comunității Europene, care modifică Acordul Anual de Finanțare 2004, semnat la Bruxelles și, respectiv la București, la 7 iulie 2005 Lege 25/2006
23.02.2006
- -
26. L613/09.11.2005 LEGE privind abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură Lege 26/2006
28.02.2006
- -
27. L524/05.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.19 alin (1) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Lege 27/2006
28.02.2006
- -
28. L550/12.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenței aviare Lege 28/2006
28.02.2006
- -
29. L737/15.12.2005 LEGE pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Lege 29/2006
28.02.2006
- -
30. L422/07.09.2005 LEGE privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană Lege 30/2006
28.02.2006
- -
31. L450/07.09.2005 LEGE privind securitizarea creanțelor Lege 31/2006
01.03.2006
- -
32. L400/07.09.2005 LEGE privind obligațiunile ipotecare Lege 32/2006
01.03.2006
- -
33. L399/07.09.2005 LEGE privind băncile de credit ipotecar Lege 33/2006
01.03.2006
- -
34. L401/07.09.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare Lege 34/2006
01.03.2006
- -
35. L41/09.02.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție Lege 35/2006
01.03.2006
- -
36. L553/12.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 pentru modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism Lege 36/2006
01.03.2006
- -
37. L439/07.09.2005 LEGE privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară Lege 37/2006
01.03.2006
- -
38. L571/19.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România Lege 38/2006
01.03.2006
- -
39. L381/07.09.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din? Lege 39/2006
08.03.2006
- -
40. L785/22.12.2005 LEGE pentru aprobarea participării României la Comitetul Zangger și la Grupul Furnizorilor Nucleari pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor nucleare Lege 40/2006
08.03.2006
- -
41. L786/22.12.2005 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional privind privilegiile și imunitățile Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi, la 30 aprilie 1999 Lege 41/2006
08.03.2006
- -
42. L787/22.12.2005 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Baku, la 31 octombrie 2003 Lege 42/2006
08.03.2006
- -
43. L784/22.12.2005 LEGE pentru ratificarea amendamentului adoptat la Istambul la 25 iunie 2004, la Carta organizației Cooperării Economice a Mării Negre, adoptată la Yalta la 5 iunie 1998 Lege 43/2006
08.03.2006
- -
44. L224/08.06.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 44/2006
08.03.2006
- -
45. L389/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap. Lege 45/2006
08.03.2006
- -
46. L632/16.11.2005 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat Lege 46/2006
08.03.2006
- -
47. L554/12.10.2005 LEGE privind sistemul național de asistență socială Lege 47/2006
08.03.2006
- -
48. L610/02.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare Lege 48/2006
08.03.2006
- -
49. L572/31.08.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Lege 49/2006
08.03.2006
- -
50. L337/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 50/2006
08.03.2006
- -
51. L317/19.07.2005 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice Lege 51/2006
08.03.2006
- -
52. L303/19.07.2005 LEGE pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 52/2006
08.03.2006
- -
53. L735/15.12.2005 LEGE pentru înființarea satelor Dobrinăuți (Hapăi), Maghera și Pustoaia, prin reorganizarea comunei Vârfu Câmpului, județul Botoșani Lege 53/2006
09.03.2006
- -
54. L600/26.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție Lege 54/2006
09.03.2006
- -
55. L552/12.10.2005 LEGE privind siguranța feroviară Lege 55/2006
16.03.2006
- -
56. L607/02.11.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei Lege 56/2006
17.03.2006
- -
57. L319/19.07.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare, republicată Lege 57/2006
17.03.2006
- -
58. L224/22.02.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între România și Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2005 Lege 58/2006
22.03.2006
- -
59. L170/07.02.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovina privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 10 octombrie 2005 Lege 59/2006
22.03.2006
- -
60. L168/07.02.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Confederația Elvețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni transnaționale. Semnat la București la 19 septembrie 2005 Lege 60/2006
22.03.2006
- -
61. L169/07.02.2006 LEGE pentru acceptarea Amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse din poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992 Lege 61/2006
22.03.2006
- -
62. L214/01.06.2005 LEGE privind modificarea și completarea Legii locuinței, nr.114/1996 Lege 62/2006
22.03.2006
- -
63. L325/19.07.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 63/2006
22.03.2006
- -
64. L387/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 64/2006
22.03.2006
- -
65. L609/02.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Lege 65/2006
22.03.2006
- -
66. L482/28.09.2005 LEGE pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România" Lege 66/2006
22.03.2006
- -
67. L631/16.11.2005 LEGE privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora Lege 67/2006
22.03.2006
- -
68. L605/02.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 68/2006
22.03.2006
- -
69. L703/30.11.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Lege 69/2006
22.03.2006
- -
70. L704/30.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind excluderea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unor bunuri în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. Lege 70/2006
23.03.2006
- -
71. L217/16.02.2006 LEGE privind ratificarea Convenției europene revizuite pentru protecția animalelor pe durata transportului internațional, deschisă spre semnare și semnată de România la Chișinău, la 6 noiembrie 2003 Lege 71/2006
23.03.2006
- -
72. L386/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă Lege 72/2006
23.03.2006
- -
73. L385/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2005 privind neutralizarea deșeurilor de origine animală Lege 73/2006
23.03.2006
- -
74. L732/14.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 74/2006
23.03.2006
- -
75. L729/14.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale a unor localități în perioada mai 2004 - noiembrie 2005 Lege 75/2006
23.03.2006
- -
76. L728/14.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexele Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 76/2006
23.03.2006
- -
77. L667/23.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria Primului-Ministru Lege 77/2006
23.03.2006
- -
78. L628/16.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005 Lege 78/2006
23.03.2006
- -
79. L668/23.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.3 din Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor Lege 79/2006
23.03.2006
- -
80. L254/29.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 80/2006
23.03.2006
- -
81. L701/30.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2005 privind modificarea art.22 al Legii nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole și al art.33 al Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole Lege 81/2006
05.04.2006
- -
82. L221/16.02.2006 LEGE pentru acceptarea amendamentelor la art. 25 și 26 din Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, semnată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părților la Convenție Lege 82/2006
05.04.2006
- -
83. L220/16.02.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003 Lege 83/2006
05.04.2006
- -
84. L696/30.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integral al poluării Lege 84/2006
05.04.2006
- -
85. L461/14.09.2005 LEGE privind procedura insolvenței Lege 85/2006
05.04.2006
- -
86. L612/09.11.2005 LEGE privind Codul vamal al României Lege 86/2006
10.04.2006
- -
87. L374/26.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației Lege 87/2006
10.04.2006
- -
88. L767/19.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 Lege 88/2006
10.04.2006
- -
89. L751/21.12.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale Lege 89/2006
10.04.2006
- -
90. L768/19.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru șomaj Lege 90/2006
10.04.2006
- -
91. L766/19.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2005 cu privire la rectificarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2005 Lege 91/2006
10.04.2006
- -
92. L216/16.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, între România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005 Lege 92/2006
10.04.2006
- -
93. L219/16.02.2006 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind inventarierea Înțelegerilor bilaterale incheiate între România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la București, la 8 noiembrie 2005 Lege 93/2006
10.04.2006
- -
94. L263/02.03.2006 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 11 mai 1994, încheiat prin schimb de note verbale transmise de ministerul Afacerilor Externe din România la 26 mai 2005 și respectiv la Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania la 15 iulie 2005 Lege 94/2006
10.04.2006
- -
95. L174/08.02.2006 LEGE privind reforma în domeniul sănătății Lege 95/2006
14.04.2006
- -
96. L243/2005 LEGE privind Statutul deputaților și senatorilor Lege 96/2006
21.04.2006
- -
97. L380/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 97/2006
25.04.2006
- -
98. L265/02.03.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea și gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma, la 12 octombrie 2005 Lege 98/2006
25.04.2006
- -
99. L270/09.03.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la București, la 1 noiembrie 2005 Lege 99/2006
25.04.2006
- -
100. L22/02.02.2006 LEGE privind organizarea și efectuarea Anchetei Structurale în Agricultură în perioada 2005/2006 Lege 100/2006
25.04.2006
- -
101. L318/19.07.2005 LEGE privind serviciul de salubrizare a localităților Lege 101/2006
25.04.2006
- -
102. L342/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere Lege 102/2006
25.04.2006
- -
103. L269/09.03.2006 LEGE pentru ratificarea Protocolului nr.12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptat la Roma, la 4 noiembrie 2000 Lege 103/2006
25.04.2006
- -
104. L709/07.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2005 privind suspendarea aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical Lege 104/2006
25.04.2006
- -
105. L175/08.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu Lege 105/2006
25.04.2006
- -
106. L622/14.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 Lege 106/2006
25.04.2006
- -
107. L167/28.03.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist, sau xenofob și a promovării cultului unor persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii Lege 107/2006
27.04.2006
- -
108. L17/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Lege 108/2006
27.04.2006
- -
109. L783/22.12.2005 LEGE pentru reînființarea comunei Bucerdea Grânoasă, prin reorganizarea comunei Crăciunelul de Jos, județul Alba Lege 109/2006
27.04.2006
- -
110. L13/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România Lege 110/2006
27.04.2006
- -
111. L302/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității de Reglementare și Monitorizare Achiziții Publice Lege 111/2006
27.04.2006
- -
112. L746/21.12.2005 LEGE privind modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 Lege 112/2006
04.05.2006
- -
113. L67/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare Lege 113/2006
04.05.2006
- -
114. L311/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură Lege 114/2006
04.05.2006
- -
115. L555/12.10.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 115/2006
04.05.2006
- -
116. L595/26.10.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura Lege 116/2006
04.05.2006
- -
117. L710/07.12.2005 LEGE pentru modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 117/2006
04.05.2006
- -
118. L36/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.19 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației Lege 118/2006
04.05.2006
- -
119. L13/02.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante Lege 119/2006
04.05.2006
- -
120. L313/19.07.2005 LEGEA monumentelor de for public Lege 120/2006
04.05.2006
- -
121. L171/08.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.365/2002 privind comerțul electronic Lege 121/2006
04.05.2006
- -
122. L669/23.11.2005 LEGE privind azilul în România Lege 122/2006
04.05.2006
- -
123. L11/02.02.2006 LEGE privind statutul personalului de probațiune Lege 123/2006
04.05.2006
- -
124. L19/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 124/2006
04.05.2006
- -
125. L750/21.12.2005 LEGE privind rambursarea ratelor de capital pentru cota parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți Lege 125/2006
08.05.2006
- -
126. L630/16.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității Lege 126/2006
11.05.2006
- -
127. L57/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată Lege 127/2006
12.05.2006
- -
128. L24/02.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic și construcțiilor existente Lege 128/2006
12.05.2006
- -
129. L635/16.11.2005 LEGE privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural Lege 129/2006
12.05.2006
- -
130. L62/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea dispozițiilor art.36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, republicată Lege 130/2006
12.05.2006
- -
131. L492/28.09.2005 LEGE pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară Lege 131/2006
12.05.2006
- -
132. L719/07.12.2005 LEGE pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului și a Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului Lege 132/2006
12.05.2006
- -
133. L29/02.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Lege 133/2006
12.05.2006
- -
134. L472/21.09.2005 LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004 Lege 134/2006
12.05.2006
- -
135. L61/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările și completările ulterioare Lege 135/2006
12.05.2006
- -
136. L247/01.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr.313/2004 Lege 136/2006
12.05.2006
- -
137. L63/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile Lege 137/2006
12.05.2006
- -
138. L779/21.12.2005 LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile Lege 138/2006
12.05.2006
- -
139. L708/07.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații Lege 139/2006
12.05.2006
- -
140. L252/01.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii de la rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice '' Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activitați Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 140/2006
12.05.2006
- -
141. L25/02.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006 Lege 141/2006
15.05.2006
- -
142. L391/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2005 privind măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice Lege 142/2006
15.05.2006
- -
143. L702/30.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar Lege 143/2006
15.05.2006
- -
144. L71/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri Lege 144/2006
15.05.2006
- -
145. L55/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat prin bugetul Cancelariei Primului Ministru pe anul 2006 Lege 145/2006
15.05.2006
- -
146. L570/19.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit Lege 146/2006
15.05.2006
- -
147. L730/14.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat Lege 147/2006
15.05.2006
- -
148. L749/21.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.(1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr. 341/2004 Lege 148/2006
15.05.2006
- -
149. L748/21.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 149/2006
15.05.2006
- -
150. L262/29.06.2005 LEGE pentru modificarea și completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant Lege 150/2006
15.05.2006
- -
151. L314/03.04.2006 LEGE privind ratificarea Contractului de Finanțare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, semnat la București, la data de 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la data de 27 decembrie 2005, pentru finanțarea Proiectului privind construcția autostrăzii Cernavodă-Constanța Lege 151/2006
15.05.2006
- -
152. L699/30.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2005 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE Lege 152/2006
15.05.2006
- -
153. L69/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 153/2006
15.05.2006
- -
154. L30/02.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din Ministerul Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din strainătate Lege 154/2006
15.05.2006
- -
155. L60/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență Lege 155/2006
15.05.2006
- -
156. L43/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană Lege 156/2006
15.05.2006
- -
157. L26/02.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susținerea finanțării documentațiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1."Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat Lege 157/2006
15.05.2006
- -
158. L707/07.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 158/2006
15.05.2006
- -
159. L66/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 159/2006
15.05.2006
- -
160. L39/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 160/2006
15.05.2006
- -
161. L614/09.11.2005 LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 161/2006
15.05.2006
- -
162. L18/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 prvind Codul Fiscal Lege 162/2006
15.05.2006
- -
163. L648/16.11.2005 LEGE pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 163/2006
15.05.2006
- -
164. L724/07.12.2005 LEGE pentru modificarea art.17 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale Lege 164/2006
15.05.2006
- -
165. L627/16.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior Lege 165/2006
15.05.2006
- -
166. L522/05.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 166/2006
15.05.2006
- -
167. L45/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor Lege 167/2006
15.05.2006
- -
168. L476/21.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții Lege 168/2006
15.05.2006
- -
169. L64/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parteși pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale ce decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federației Internaționale a Consiliilor Artelor și a Agențiilor Culturale (IFACCA) și al Agenției Internaționale ISBN Lege 169/2006
15.05.2006
- -
170. L705/30.11.2005 LEGE pentru abrogarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 170/2006
16.05.2006
- -
171. L544/05.10.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reținute, sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 Lege 171/2006
16.05.2006
- -
172. L403/07.09.2005 LEGE pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România Lege 172/2006
16.05.2006
- -
173. L305/19.07.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România Lege 173/2006
16.05.2006
- -
174. L206/15.02.2006 LEGE privind unele măsuri de protecție socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prin concedieri colective ca urmare a restituirii pădirilor către foștii proprietari Lege 174/2006
16.05.2006
- -
175. L16/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 175/2006
16.05.2006
- -
176. L271/09.03.2006 LEGE pentru ratificarea "Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind funcționarea Institutului Cultural Român la Budapesta și a Centrului Cultural al Republicii Ungare la București", semnat la București, la 20 octombrie 2005 Lege 176/2006
16.05.2006
- -
177. L267/09.03.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Latină, privind înființarea unui Birou al Uniunii Latine la București și privilegiile și imunitațile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la București, la 14 octombrie 2005 Lege 177/2006
16.05.2006
- -
178. L72/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărărării Naționale. Lege 178/2006
16.05.2006
- -
179. L54/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea literei b) a articolului 17 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor Lege 179/2006
16.05.2006
- -
180. L31/02.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în domeniul asigurărilor sociale Lege 180/2006
16.05.2006
- -
181. L747/21.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului Lege 181/2006
16.05.2006
- -
182. L670/23.11.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 182/2006
16.05.2006
- -
183. L661/16.11.2005 LEGE privind utilizarea codificării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronică Lege 183/2006
16.05.2006
- -
184. L70/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea alin.(3) al art. 85/1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului Lege 184/2006
16.05.2006
- -
185. L52/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale Lege 185/2006
16.05.2006
- -
186. L731/14.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale Lege 186/2006
16.05.2006
- -
187. L254/01.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale Lege 187/2006
16.05.2006
- -
188. L53/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2005 pentru instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizeză gaze naturale pentru încălzirea locuinței, în vederea creșterii eficienței consumului, siguranței și calității vieții Lege 188/2006
16.05.2006
- -
189. L34/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 189/2006
16.05.2006
- -
190. L40/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor Lege 190/2006
16.05.2006
- -
191. L35/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 191/2006
16.05.2006
- -
192. L229/15.06.2005 LEGE privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 192/2006
16.05.2006
- -
193. L636/16.11.2005 LEGE privind tichetele cadou și a tichetelor de creșă Lege 193/2006
17.05.2006
- -
194. L289/15.03.2006 LEGE pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 194/2006
22.05.2006
- -
195. L272/09.03.2006 LEGEA - cadru a descentralizării Lege 195/2006
22.05.2006
- -
196. L225/22.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România Lege 196/2006
22.05.2006
- -
197. L268/09.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 197/2006
22.05.2006
- -
198. L250/01.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD Lege 198/2006
22.05.2006
- -
199. L208/15.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniile Statului Lege 199/2006
22.05.2006
- -
200. L243/01.03.2006 LEGE privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale Lege 200/2006
22.05.2006
- -
201. L641/16.11.2005 LEGE privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studențești private Lege 201/2006
22.05.2006
- -
202. L606/02.11.2005 LEGE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Lege 202/2006
22.05.2006
- -
203. L546/05.10.2005 LEGE privind trecerea Ansamblului Folcloric "Rapsodia Călimanilor" din municipiul Toplița, județul Harghita în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 203/2006
22.05.2006
- -
204. L698/30.11.2005 LEGE privind pensiile facultative Lege 204/2006
22.05.2006
- -
205. L410/28.04.2006 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București, la 27 ianuarie 2006 Lege 205/2006
23.05.2006
- -
206. L15/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Național "George Enescu" București în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 206/2006
23.05.2006
- -
207. L337/11.04.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la București la 19 decembrie 2005 Lege 207/2006
23.05.2006
- -
208. L339/11.04.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la București la 19 decembrie 2005 Lege 208/2006
23.05.2006
- -
209. L41/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor Lege 209/2006
23.05.2006
- -
210. L342/11.04.2006 LEGEA ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la data de 7 decembrie 2005, pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța Lege 210/2006
24.05.2006
- -
211. L365/12.04.2006 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005 Lege 211/2006
24.05.2006
- -
212. L264/02.03.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă Lege 212/2006
24.05.2006
- -
213. L338/11.04.2006 LEGE privind aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre S.C. Compania de Apă Someș S.A. și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localități urbane din Bazinul hidrografic Someș - Tisa" Lege 213/2006
24.05.2006
- -
214. L366/13.04.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului de asistență judiciară în materie civilă între România și Republica Turcia, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005 Lege 214/2006
24.05.2006
- -
215. L368/14.04.2006 LEGE pentru modificarea art.5 și 6 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 215/2006
26.05.2006
- -
216. L340/11.04.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind constituirea și administrarea Fondului fiduciar susținut de mai mulți finanțatori pentru sprijinirea Decadei de incluziune a romilor, semnat la București la 17 noiembrie 2005 Lege 216/2006
31.05.2006
- -
217. L402/26.04.2006 LEGE privind ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la București, la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005 Lege 217/2006
31.05.2006
- -
218. L403/26.04.2006 LEGE pentru ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București, la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005 Lege 218/2006
31.05.2006
- -
219. L253/01.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferențelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învățământul de stat Lege 219/2006
31.05.2006
- -
220. L345/11.04.2006 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea OCEMN (Organizația Cooperării Economice a Mării Negre), semnat de Guvernul României la Istanbul, la data de 8 noiembrie 2005 Lege 220/2006
31.05.2006
- -
221. L248/01.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României Lege 221/2006
31.05.2006
- -
222. L251/01.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană Lege 222/2006
31.05.2006
- -
223. L405/07.09.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994 Lege 223/2006
31.05.2006
- -
224. L23/02.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală Lege 224/2006
01.06.2006
- -
225. L249/01.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale Lege 225/2006
07.06.2006
- -
226. L172/09.02.2006 LEGE privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale Lege 226/2006
07.06.2006
- -
227. L245/01.03.2006 LEGE privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 227/2006
07.06.2006
- -
228. L181/08.02.2006 LEGE pentru modificarea alin. 1 al art. 2 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică Lege 228/2006
07.06.2006
- -
229. L759/21.12.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2000 cu privire la acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitațile rurale aflate în zonele montane Lege 229/2006
07.06.2006
- -
230. L352/21.07.2005 LEGE privind serviciul de iluminat public Lege 230/2006
07.06.2006
- -
231. L509/31.05.2006 LEGE pentru ratificarea Tratatului de constituire a Comunitații Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005 Lege 231/2006
07.06.2006
- -
232. L654/16.11.2005 LEGE privind modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 232/2006
09.06.2006
- -
233. L266/07.03.2006 LEGE privind creșterile salariale ce se vor acorda în 2006 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi a României salariați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi Lege 233/2006
09.06.2006
- -
234. L246/01.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare Lege 234/2006
09.06.2006
- -
235. L344/11.04.2006 LEGE pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea și asistența reciprocă, semnat la București la 20 octombrie 2003 Lege 235/2006
09.06.2006
- -
236. L345/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vînzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical Lege 236/2006
09.06.2006
- -
237. L65/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. Lege 237/2006
13.06.2006
- -
238. L752/21.12.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) indice 1 al art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 238/2006
13.06.2006
- -
239. L273/15.03.2006 LEGE pentru înființarea comunei Crivăț, județul Călărași, prin reorganizarea orașului Budești Lege 239/2006
13.06.2006
- -
240. L401/26.04.2006 LEGE pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat, adoptate la cea de-a XX-a Sesiune Diplomatică a Conferinței de Drept Internațional Privat, la Haga, la data de 30 iunie 2006 Lege 240/2006
22.06.2006
- -
241. L350/21.07.2005 LEGE privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare Lege 241/2006
22.06.2006
- -
242. L483/30.05.2006 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2004 Lege 242/2006
22.06.2006
- -
243. L331/19.07.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 243/2006
22.06.2006
- -
244. L482/30.05.2006 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2004 Lege 244/2006
22.06.2006
- -
245. L226/22.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători Lege 245/2006
22.06.2006
- -
246. L12/02.02.2006 LEGE privind completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic Lege 246/2006
22.06.2006
- -
247. L510/05.06.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), '' Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006 Lege 247/2006
22.06.2006
- -
248. L480/29.05.2006 LEGE pentru aderarea României la Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005 Lege 248/2006
22.06.2006
- -
249. L611/03.11.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 249/2006
22.06.2006
- -
250. L372/17.04.2006 LEGE pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor Lege 250/2006
22.06.2006
- -
251. L205/15.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 251/2006
23.06.2006
- -
252. L68/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. și a Companiei Naționale "Imprimeria Națională" S.A. Lege 252/2006
23.06.2006
- -
253. L318/04.04.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltareadurabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol precum și alte Programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare" Lege 253/2006
23.06.2006
- -
254. L430/03.05.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Lege 254/2006
23.06.2006
- -
255. L47/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise Lege 255/2006
23.06.2006
- -
256. L264/29.06.2005 LEGE privind modificarea limitelor teritoriale ale municipiului Galați și a ale comunei Smârdan, județul Galați Lege 256/2006
23.06.2006
- -
257. L411/28.04.2006 LEGE pentru înființarea comunei Bărbulești, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Armășești Lege 257/2006
23.06.2006
- -
258. L396/07.09.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național Lege 258/2006
23.06.2006
- -
259. L395/2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 259/2006
23.06.2006
- -
260. L56/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.211/2003 Lege 260/2006
23.06.2006
- -
261. L319/04.04.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Lege 261/2006
27.06.2006
- -
262. L349/11.04.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat și garantate de stat, precum și fondurilor structurale și ale finanțării naționale aferente, pentru lucrările de infrastructură Lege 262/2006
27.06.2006
- -
263. L176/08.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății Lege 263/2006
27.06.2006
- -
264. L279/15.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 Lege 264/2006
27.06.2006
- -
265. L177/08.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului Lege 265/2006
29.06.2006
- -
266. L50/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 266/2006
29.06.2006
- -
267. L472/19.05.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Țărilor de Jos privind acordarea de privilegii și imunitați ofițerilor de legătură români la Oficiul European de Poliție, încheiat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006 Lege 267/2006
29.06.2006
- -
268. L218/16.02.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României Lege 268/2006
29.06.2006
- -
269. L479/29.05.2006 LEGE pentru aderarea la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinței părților la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997 Lege 269/2006
29.06.2006
- -
270. L473/19.05.2006 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la București, la 7 decembrie 2005, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1997 Lege 270/2006
29.06.2006
- -
271. L207/15.02.2006 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 271/2006
29.06.2006
- -
272. L777/21.12.2005 LEGE pentru completarea art. 7 din Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Lege 272/2006
29.06.2006
- -
273. L204/15.02.2006 LEGE privind finanțele publice locale Lege 273/2006
29.06.2006
- -
274. L278/15.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă Lege 274/2006
04.07.2006
- -
275. L463/14.09.2005 LEGE privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 275/2006
04.07.2006
- -
276. L80/02.02.2006 LEGE pentru modificarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale Lege 276/2006
04.07.2006
- -
277. L49/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 Lege 277/2006
04.07.2006
- -
278. L462/14.09.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Codului Penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi Lege 278/2006
04.07.2006
- -
279. L375/18.04.2006 LEGE privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice Lege 279/2006
06.07.2006
- -
280. L300/28.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Lege 280/2006
06.07.2006
- -
281. L2/02.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Lege 281/2006
06.07.2006
- -
282. L376/18.04.2006 LEGE pentru completarea anexei nr. I la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitațile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 282/2006
06.07.2006
- -
283. L526/08.06.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 între Guvernul României și Comisia Comunitaților Europene, în numele Comunitații Europene, semnat la București, la 29 decembrie 2005 și respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006 Lege 283/2006
06.07.2006
- -
284. L522/08.06.2006 LEGE privind aderarea la Convenția privind limitarea răspunderii pantru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra, la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996 Lege 284/2006
06.07.2006
- -
285. L523/08.06.2006 LEGE privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999 Lege 285/2006
06.07.2006
- -
286. L313/29.03.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 286/2006
06.07.2006
- -
287. L762/21.12.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing Lege 287/2006
06.07.2006
- -
288. L458/16.05.2006 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 288/2006
07.07.2006
- -
289. L275/15.03.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 289/2006
07.07.2006
- -
290. L394/25.04.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 Lege 290/2006
07.07.2006
- -
291. L431/04.05.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 291/2006
07.07.2006
- -
292. L240/22.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea art. 74 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului Lege 292/2006
07.07.2006
- -
293. L525/08.06.2006 LEGE pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo la 25 februarie 1991) adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a Părților, la Sofia, la 27 februarie 2001 Lege 293/2006
07.07.2006
- -
294. L524/08.06.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului Între România și Spania privind cooperarea în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți în Spania, repatrierea lor și lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005 Lege 294/2006
07.07.2006
- -
295. L551/14.06.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria în domeniul securitații sociale, semnat la București, la 28 octombrie 2005 Lege 295/2006
07.07.2006
- -
296. L552/14.06.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Ungară în domeniul securitații sociale, semnat la București, la 20 octombrie 2005 Lege 296/2006
07.07.2006
- -
297. L457/16.05.2006 LEGE pentru aprobarea preluării de către S.N.Nuclearelectrica S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315,0 tone apă grea necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă Lege 297/2006
07.07.2006
- -
298. L592/26.10.2005 LEGE privind informarea publicului spectator asupra modalității de interpretare "play-back" de către solistii vocali în timpul spectacolelor Lege 298/2006
07.07.2006
- -
299. L27/02.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței nr.11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport Lege 299/2006
11.07.2006
- -
300. L553/14.06.2006 LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005 Lege 300/2006
11.07.2006
- -
301. L527/08.06.2006 LEGE pentru aprobarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 Lege 301/2006
11.07.2006
- -
302. L550/14.06.2006 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia la 12 septembrie 2002 Lege 302/2006
11.07.2006
- -
303. L547/14.06.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică și tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006 Lege 303/2006
12.07.2006
- -
304. L548/14.06.2006 LEGE pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001 Lege 304/2006
12.07.2006
- -
305. L549/14.06.2006 LEGE privind ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 și a Protocolului de Amendare a Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1989, semnate de România la 15 februarie 2006 Lege 305/2006
12.07.2006
- -
306. L546/14.06.2006 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava, la 8 noiembrie 2005, la acordul între România și Republica Slovacă pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994 Lege 306/2006
12.07.2006
- -
307. L244/01.03.2006 LEGE privind apărarea împotriva incendiilor Lege 307/2006
12.07.2006
- -
308. L369/14.04.2006 LEGE pentru completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a-IV-a - Rețeaua de localitați Lege 308/2006
12.07.2006
- -
309. L81/02.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale Lege 309/2006
12.07.2006
- -
310. L341/21.07.2005 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate Lege 310/2006
12.07.2006
- -
311. L700/30.11.2005 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor Legii nr. 327/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate Lege 311/2006
12.07.2006
- -
312. L46/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 312/2006
12.07.2006
- -
313. L20/02.02.2006 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 313/2006
12.07.2006
- -
314. L298/28.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 314/2006
12.07.2006
- -
315. L256/01.03.2006 LEGE privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar Lege 315/2006
12.07.2006
- -
316. L481/29.05.2006 LEGE privind completarea art.5 din Legea învățământului nr.84/1995 și a art.1 din Ordonanța nr.13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România Lege 316/2006
12.07.2006
- -
317. L418/02.05.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 317/2006
14.07.2006
- -
318. L529/13.06.2006 LEGE privind prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" S.A., filialele sale, Complexurile Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activitați Nucleare-Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 318/2006
14.07.2006
- -
319. L297/21.03.2006 LEGEA - Legea securității și sănătații în muncă Lege 319/2006
14.07.2006
- -
320. L184/08.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole Lege 320/2006
14.07.2006
- -
321. L455/16.05.2006 LEGE privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevazută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate Lege 321/2006
14.07.2006
- -
322. L262/02.03.2006 LEGE pentru declararea comunei Livada, județul Satu-Mare, oraș Lege 322/2006
14.07.2006
- -
323. L33/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică Lege 323/2006
14.07.2006
- -
324. L173/08.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 324/2006
14.07.2006
- -
325. L304/19.07.2005 LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termica Lege 325/2006
14.07.2006
- -
326. L28/02.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de catre fondurile de garantare Lege 326/2006
14.07.2006
- -
327. L21/02.02.2006 LEGE privind salarizarea și alte drepturi ale personalului de probațiune Lege 327/2006
14.07.2006
- -
328. L366/25.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia Lege 328/2006
14.07.2006
- -
329. L457/14.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 329/2006
14.07.2006
- -
330. L324/04.04.2006 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free Lege 330/2006
17.07.2006
- -
331. L417/02.05.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială Lege 331/2006
17.07.2006
- -
332. L59/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană Lege 332/2006
17.07.2006
- -
333. L640/16.11.2005 LEGE privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri Lege 333/2006
17.07.2006
- -
334. L416/02.05.2006 LEGE privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 334/2006
17.07.2006
- -
335. L317/04.04.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor articolului 167(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 335/2006
17.07.2006
- -
336. L214/15.02.2006 LEGE pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gh. Ionescu - Șișești Lege 336/2006
17.07.2006
- -
337. L419/02.05.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 337/2006
17.07.2006
- -
338. L299/28.03.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală Lege 338/2006
17.07.2006
- -
339. L210/15.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001 Lege 339/2006
17.07.2006
- -
340. L711/07.12.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Lege 340/2006
17.07.2006
- -
341. L120/02.02.2006 LEGE pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991 Lege 341/2006
17.07.2006
- -
342. L163/02.02.2006 LEGE pentru completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 342/2006
17.07.2006
- -
343. L515/06.06.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 343/2006
17.07.2006
- -
344. L530/13.06.2006 LEGE privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale Lege 344/2006
19.07.2006
- -
345. L89/02.02.2006 LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 345/2006
19.07.2006
- -
346. L312/29.03.2006 LEGE privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Lege 346/2006
21.07.2006
- -
347. L373/18.04.2006 LEGE privind modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, nr 341/2004 Lege 347/2006
21.07.2006
- -
348. L363/11.04.2006 LEGE privind stabilirea unui nou termen pentru cetățenii români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 Lege 348/2006
21.07.2006
- -
349. L195/08.02.2006 LEGE pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 349/2006
21.07.2006
- -
350. L355/12.05.2004 LEGEA tinerilor Lege 350/2006
21.07.2006
- -
351. L233/22.02.2006 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Tineretului din România Lege 351/2006
21.07.2006
- -
352. L210/01.06.2005 LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 352/2006
21.07.2006
- -
353. L38/02.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 353/2006
21.07.2006
- -
354. L378/25.04.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art.XVII alin.(3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 354/2006
21.07.2006
- -
355. L374/18.04.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state Lege 355/2006
21.07.2006
- -
356. L549/12.10.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi Lege 356/2006
21.07.2006
- -
357. L434/09.05.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare Lege 357/2006
25.07.2006
- -
358. L531/13.06.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activitați economice în mod independent Lege 358/2006
18.09.2006
- -
359. L578/27.06.2006 LEGE pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania Lege 359/2006
18.09.2006
- -
360. L283/15.03.2006 LEGE pentru modificarea și completarea art.31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociaților familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice Lege 360/2006
21.09.2006
- -
361. L343/11.04.2006 LEGE privind înființarea satului Seuca prin reorganizarea comunei Gănești, județul Mureș Lege 361/2006
21.09.2006
- -
362. L346/11.04.2006 LEGE pentru înființarea satelor Ciba, Foi și Nicolești prin reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș Lege 362/2006
21.09.2006
- -
363. L555/15.06.2006 LEGE privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea I -Rețele de Transport Lege 363/2006
21.09.2006
- -
364. L48/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor Lege 364/2006
21.09.2006
- -
365. L305/28.03.2006 LEGE pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice Lege 365/2006
02.10.2006
- -
366. L595/30.06.2006 LEGE pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la 8 septembrie 1998 Lege 366/2006
02.10.2006
- -
367. L598/07.07.2006 LEGE pentru acceptarea de către România a Convenției Internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005 Lege 367/2006
02.10.2006
- -
368. L560/20.06.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2004 privind reproducerea, comercializarea și utilizare materialelor forestiere de reproducere Lege 368/2006
02.10.2006
- -
369. L471/19.05.2006 LEGE pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York, la 14 septembrie 2005 Lege 369/2006
02.10.2006
- -
370. L775/21.12.2005 LEGE pentru modificarea art.17 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora Lege 370/2006
05.10.2006
- -
371. L288/15.03.2006 LEGE privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 371/2006
05.10.2006
- -
372. L359/11.04.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 372/2006
05.10.2006
- -
373. L513/06.06.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea în anul 2006 a programului de stimulare a înnoirii parcului auto Lege 373/2006
05.10.2006
- -
374. L277/15.03.2006 LEGE privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 374/2006
05.10.2006
- -
375. L56/02.03.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin (2) al art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor Lege 375/2006
05.10.2006
- -
376. L284/15.03.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată Lege 376/2006
05.10.2006
- -
377. L281/15.03.2006 LEGE privind înființarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - București Lege 377/2006
05.10.2006
- -
378. L477/23.05.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH potrivit obligației de compensare asumată de EUROCOPTER Deutschland GmbH în cadrul contractului de achiziție încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor prin S.C.COMICEX S.A. Lege 378/2006
05.10.2006
- -
379. L596/30.06.2006 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multilateral de acțiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003 - 2006), semnat la București la 5 decembrie 2005 și la Bruxelles la 12 decembrie 2005 Lege 379/2006
05.10.2006
- -
380. L156/02.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 380/2006
05.10.2006
- -
381. L460/16.05.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 381/2006
05.10.2006
- -
382. L554/15.06.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative. Lege 382/2006
05.10.2006
- -
383. L601/22.08.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A. Lege 383/2006
10.10.2006
- -
384. L474/19.05.2006 LEGE privind Statutul soldaților și gradaților voluntari Lege 384/2006
10.10.2006
- -
385. L528/13.06.2006 LEGE pentru aprobarea plății unor contribuții voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului Lege 385/2006
19.10.2006
- -
386. L716/06.09.2006 LEGE pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006 - 2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER) privind fondul de cooperare și creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992 Lege 386/2006
19.10.2006
- -
387. L512/06.06.2006 LEGE privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de cooperare al Inițiativei Central Europene Lege 387/2006
19.10.2006
- -
388. L593/30.06.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de Împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului " Inițiativa Copiii Străzii", semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005 Lege 388/2006
19.10.2006
- -
389. L718/06.09.2006 LEGE pentru ratificarea Conventiei Cadru pentru protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003 Lege 389/2006
19.10.2006
- -
390. L332/04.04.2006 LEGE pentru completarea Legii apiculturii nr. 89/1998 Lege 390/2006
30.10.2006
- -
391. L486/30.05.2006 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân Lege 391/2006
30.10.2006
- -
392. L604/29.08.2006 LEGE pentru abrogarea unor acte normative Lege 392/2006
27.10.2006
- -
393. L382/25.04.2006 LEGE privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiemrie 1923 și Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924 Lege 393/2006
30.10.2006
- -
394. L286/15.03.2006 LEGE pentru completarea art. 3 al Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea Lege 394/2006
30.10.2006
- -
395. L387/25.04.2006 LEGE pentru modificarea Legii nr.408 din 29 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2005 pentru modificarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României Lege 395/2006
30.10.2006
- -
396. L415/02.05.2006 LEGE privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei Lege 396/2006
30.10.2006
- -
397. L475/23.05.2006 LEGE pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar Lege 397/2006
30.10.2006
- -
398. L232/22.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Lege 398/2006
30.10.2006
- -
399. L697/30.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Lege 399/2006
30.10.2006
- -
400. L76/02.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale Lege 400/2006
30.10.2006
- -
401. L459/16.05.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 401/2006
31.10.2006
- -
402. L282/15.03.2006 LEGE privind prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic Lege 402/2006
31.10.2006
- -
403. L422/02.05.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 Lege 403/2006
09.11.2006
- -
404. L614/29.08.2006 LEGE privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare Lege 404/2006
09.11.2006
- -
405. L485/30.05.2006 LEGE privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism Lege 405/2006
09.11.2006
- -
406. L384/25.04.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive Lege 406/2006
09.11.2006
- -
407. L378/07.09.2005 LEGEA vânătorii și a protecției fondului cinegetic Lege 407/2006
09.11.2006
- -
408. L755/13.09.2006 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Spania în domeniul securitații sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006 Lege 408/2006
09.11.2006
- -
409. L756/13.09.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005 Lege 409/2006
09.11.2006
- -
410. L777/21.09.2006 LEGE privind ratificarea Acordului sub formă de Schimb de Scrisori între România și Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferențiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006 Lege 410/2006
09.11.2006
- -
411. L717/06.09.2006 LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005 Lege 411/2006
09.11.2006
- -
412. L594/30.06.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku, la 14 mai 2006 Lege 412/2006
09.11.2006
- -
413. L599/07.07.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare aflate pe teritoriul Federației Ruse și al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la București, la 8 noiembrie 2005 Lege 413/2006
09.11.2006
- -
414. L757/13.09.2006 LEGE pentru aderarea Guvernului României la Convenția privind Organizația Hidrografică Internațională, adoptat la Monaco, la 3 mai 1967 și intrată în vigoare la 22 septembrie 1970 Lege 414/2006
09.11.2006
- -
415. L350/11.04.2006 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistență medicală balneară și de recuperare Lege 415/2006
16.11.2006
- -
416. L608/29.08.2006 LEGE privind modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale Lege 416/2006
16.11.2006
- -
417. L32/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006 Lege 417/2006
16.11.2006
- -
418. L476/23.05.2006 LEGEA prvind modificarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați" Lege 418/2006
16.11.2006
- -
419. L785/21.09.2006 LEGE pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005, prin Actul Final al Conferinței pentru analiză și adoptarea amendamentelor propuse pentr Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005 Lege 419/2006
22.11.2006
- -
420. L759/14.09.2006 LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005 Lege 420/2006
22.11.2006
- -
421. L776/21.09.2006 LEGE privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice Lege 421/2006
22.11.2006
- -
422. L609/29.08.2006 LEGE privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri Lege 422/2006
22.11.2006
- -
423. L521/08.06.2006 LEGE privind înființarea satului Sâlța, în comuna Rozavlea, județul Maramureș Lege 423/2006
22.11.2006
- -
424. L541/13.06.2006 LEGE privind modificarea art.9 alin.(1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 424/2006
22.11.2006
- -
425. L507/30.05.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului Lege 425/2006
22.11.2006
- -
426. L611/29.08.2006 LEGE pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie Lege 426/2006
22.11.2006
- -
427. L642/05.09.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 427/2006
22.11.2006
- -
428. L442/09.05.2006 LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.176 din Legea învățământului nr.84/1995 Lege 428/2006
22.11.2006
- -
429. L414/02.05.2006 LEGE pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război Lege 429/2006
22.11.2006
- -
430. L576/27.06.2006 LEGE pentru completarea art.X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activitaților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor Lege 430/2006
22.11.2006
- -
431. L631/05.09.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România Lege 431/2006
22.11.2006
- -
432. L58/02.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate Lege 432/2006
27.11.2006
- -
433. L726/12.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 433/2006
27.11.2006
- -
434. L227/22.02.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Lege 434/2006
27.11.2006
- -
435. L291/15.03.2006 LEGE privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar Lege 435/2006
27.11.2006
- -
436. L813/12.10.2006 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la programul comunitar pentru asigurarea interoperabilității serviciilor pan-europene de Guvernare pentru administrațiile publice, mediul de afaceri și cetățeni (IDABC), semnat la București la 20 martie 2006 și la Bruxelles la 20 aprilie 2006 și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009 Lege 436/2006
27.11.2006
- -
437. L814/12.10.2006 LEGE pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 și intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internațional și a Organizației de Telecomunicații Spațiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972 Lege 437/2006
27.11.2006
- -
438. L825/23.10.2006 LEGE pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la imunitățile de jurisdicție ale statelor și ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005 Lege 438/2006
27.11.2006
- -
439. L603/29.08.2006 LEGE pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 439/2006
27.11.2006
- -
440. L775/21.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2006 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la București la 29 mai 2006 Lege 440/2006
27.11.2006
- -
441. L580/27.06.2006 LEGE pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată Lege 441/2006
27.11.2006
- -
442. L94/02.02.2006 LEGE pentru modificarea și completarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 442/2006
27.11.2006
- -
443. L606/29.08.2006 LEGE privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile Lege 443/2006
27.11.2006
- -
444. L42/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 444/2006
30.11.2006
- -
445. L613/29.08.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat Lege 445/2006
30.11.2006
- -
446. L315/03.04.2006 LEGE privind pregătirea populației pentru apărare Lege 446/2006
30.11.2006
- -
447. L720/12.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Lege 447/2006
04.12.2006
- -
448. L14/02.02.2006 LEGE privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 448/2006
06.12.2006
- -
449. L624/29.08.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art.80 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 449/2006
06.12.2006
- -
450. L615/29.08.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă Lege 450/2006
06.12.2006
- -
451. L559/20.06.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2006 privind modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 451/2006
06.12.2006
- -
452. L619/29.08.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri Lege 452/2006
06.12.2006
- -
453. L493/30.05.2006 LEGE privind consacrea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România Lege 453/2006
06.12.2006
- -
454. L44/02.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice Lege 454/2006
06.12.2006
- -
455. L605/29.08.2006 LEGE pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile și cererile în justiție formulate de cultele religioase recunoscute din România Lege 455/2006
06.12.2006
- -
456. L721/12.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 Lege 456/2006
06.12.2006
- -
457. L719/12.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Lege 457/2006
06.12.2006
- -
458. L347/11.04.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase din România Lege 458/2006
06.12.2006
- -
459. L276/15.03.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 459/2006
06.12.2006
- -
460. L782/21.09.2006 LEGE pentru înființarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, județul Giurgiu Lege 460/2006
06.12.2006
- -
461. L520/08.06.2006 LEGE pentru înființarea comunei Livezile, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Banloc Lege 461/2006
06.12.2006
- -
462. L636/05.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare Lege 462/2006
12.12.2006
- -
463. L633/05.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă Lege 463/2006
12.12.2006
- -
464. L635/05.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 464/2006
12.12.2006
- -
465. L722/07.12.2005 LEGE pentru modificare art.II al titlului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1954- 22 decemrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002 Lege 465/2006
12.12.2006
- -
466. L655/05.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Lege 466/2006
12.12.2006
- -
467. L602/29.08.2006 LEGE privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților Lege 467/2006
12.12.2006
- -
468. L632/05.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului European de Întreprindere Lege 468/2006
12.12.2006
- -
469. L725/12.09.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 469/2006
12.12.2006
- -
470. L840/26.10.2006 LEGE privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Municipiul București pentru Proiectul privind stația pentru tratarea apelor uzate București Glina, faza A, semnat la București la 29 mai 2006 Lege 470/2006
12.12.2006
- -
471. L761/19.09.2006 LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2007 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 471/2006
12.12.2006
- -
472. L873/02.11.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului privind finanțarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între Guvernele Părților la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005 Lege 472/2006
12.12.2006
- -
473. L728/12.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD Lege 473/2006
12.12.2006
- -
474. L514/06.06.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 Lege 474/2006
12.12.2006
- -
475. L621/29.08.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanțarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006 Lege 475/2006
12.12.2006
- -
476. L438/09.05.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor Lege 476/2006
12.12.2006
- -
477. L647/05.09.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 477/2006
12.12.2006
- -
478. L768/19.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor de toamna anului 2006 Lege 478/2006
12.12.2006
- -
479. L792/03.10.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Lege 479/2006
12.12.2006
- -
480. L812/12.10.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 480/2006
19.12.2006
- -
481. L600/07.07.2006 LEGE pentru completarea art.129 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 481/2006
19.12.2006
- -
482. L147/02.02.2006 LEGE privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți Lege 482/2006
19.12.2006
- -
483. L620/29.08.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate Lege 483/2006
19.12.2006
- -
484. L926/17.11.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006 Lege 484/2006
19.12.2006
- -
485. L675/05.09.2006 LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.II din Ordonanța Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României Lege 485/2006
19.12.2006
- -
486. L823/19.10.2006 LEGEA bugetului de stat pe anul 2007 Lege 486/2006
27.12.2006
- -
487. L824/19.10.2006 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 Lege 487/2006
27.12.2006
- -
488. L377/07.09.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil Lege 488/2006
28.12.2006
- -
489. L394/07.09.2005 LEGE privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor Lege 489/2006
28.12.2006
- -
490. L462/16.05.2006 LEGE pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 și 2004 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 490/2006
28.12.2006
- -
491. L648/05.09.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 491/2006
28.12.2006
- -
492. L770/19.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de co-finanțare și pre-finanțare alocate de la bugetul de stat Lege 492/2006
28.12.2006
- -
493. L618/29.08.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre Lege 493/2006
28.12.2006
- -
494. L779/21.09.2006 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalității, semnată la Madrid la 30 martie 2006 Lege 495/2006
28.12.2006
- -
495. L639/05.09.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) litera (d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 496/2006
28.12.2006
- -
496. L705/05.09.2006 LEGE pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca "Ziua împotriva violenței asupra copilului în România" Lege 497/2006
28.12.2006
- -
497. L796/03.10.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 498/2006
28.12.2006
- -
498. L649/05.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 499/2006
28.12.2006
- -
499. L616/29.08.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 500/2006
28.12.2006
- -
500. L934/20.11.2006 LEGE pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor Lege 501/2006
28.12.2006
- -
501. L883/14.11.2006 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 502/2006
28.12.2006
- -
502. L985/15.12.2006 LEGE pentru ratificarea Acordului semnat la București la, 25 septembrie 2006 privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.) adoptat la Cracovia, la 21 decembrie 1992 Lege 503/2006
28.12.2006
- -
503. L228/22.02.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului pe anul 2005 Lege 504/2006
28.12.2006
- -
504. L637/05.09.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 505/2006
28.12.2006
- -
505. L643/05.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură Lege 506/2006
28.12.2006
- -
506. L727/12.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Lege 507/2006
28.12.2006
- -
507. L579/27.06.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 508/2006
28.12.2006
- -
508. L448/09.05.2006 LEGE privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV, din învățământul de stat și confesional Lege 509/2006
29.12.2006
- -
509. L644/2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile de urs, lup, râs și pisică sălbatică care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007 Lege 510/2006
29.12.2006
- -
510. L650/05.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor alimentare de către sportivi Lege 511/2006
29.12.2006
- -
511. L772/19.09.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 512/2006
29.12.2006
- -
512. L767/19.09.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2006 penru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 513/2006
29.12.2006
- -
513. L627/29.08.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și inregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea Lege 514/2006
29.12.2006
- -
514. L771/19.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național Lege 515/2006
29.12.2006
- -
515. L538/13.06.2006 LEGE pentru completarea Legii nr.302/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societațile comerciale Lege 516/2006
29.12.2006
- -
516. L651/05.09.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 517/2006
29.12.2006
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 4 decembrie 2022, 21:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro