Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2005

Numar înregistrari gasite: 414

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L327/03.05.2004 LEGE privind organizarea și funcționarea cooperației. Lege 1/2005
21.02.2005
- -
2. L803/29.11.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut ( Primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1 ) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 27 septembrie 2004 Lege 2/2005
24.02.2005
- -
3. L471/28.06.2004 LEGE pentru ratificarea Tratatului între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București la 30 ianuarie 2002 Lege 3/2005
28.02.2005
- -
4. L753/10.11.2004 LEGE pentru înființarea comunei Spulber, prin reorganizarea comunei Paltin, județul Vrancea Lege 4/2005
28.02.2005
- -
5. L755/10.11.2004 LEGE privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Dorgoș, județul Arad Lege 5/2005
28.02.2005
- -
6. L658/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului Lege 6/2005
28.02.2005
- -
7. L756/10.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi Lege 7/2005
28.02.2005
- -
8. L804/29.11.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere ale cetățenilor români și spanioli, în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004 Lege 8/2005
28.02.2005
- -
9. L715/26.10.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice Lege 9/2005
28.02.2005
- -
10. L716/26.10.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 privind modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri. Lege 10/2005
28.02.2005
- -
11. L737/09.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației Lege 11/2005
28.02.2005
- -
12. L680/13.10.2004 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 12/2005
28.02.2005
- -
13. L734/02.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2004 pentru modificarea articolului 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2004 Lege 13/2005
28.02.2005
- -
14. L763/15.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 Lege 14/2005
28.02.2005
- -
15. L295/21.04.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență Lege 15/2005
28.02.2005
- -
16. L779/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexele Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 16/2005
28.02.2005
- -
17. L797/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2004 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW" Lege 17/2005
28.02.2005
- -
18. L738/09.11.2004 LEGE pentru modificarea art.8 din Legea nr.203/1999 privind permisele de muncă Lege 18/2005
28.02.2005
- -
19. L2/24.01.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.145 alin.(1) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 19/2005
28.02.2005
- -
20. L793/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2004 privind susținerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Șes-Borșa", județele Satu Mare și Maramureș Lege 20/2005
28.02.2005
- -
21. L4/24.01.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere Lege 21/2005
03.03.2005
- -
22. L785/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2004 pentru modificarea alin.(8), al art.8 din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizițiilor de calculatoare Lege 22/2005
03.03.2005
- -
23. L796/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituții financiare internaționale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID) Lege 23/2005
03.03.2005
- -
24. L783/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 24/2005
03.03.2005
- -
25. L43/09.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 25/2005
07.03.2005
- -
26. L802/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2004 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală Lege 26/2005
07.03.2005
- -
27. L826/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială Lege 27/2005
07.03.2005
- -
28. L812/06.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administrației și Internelor Lege 28/2005
07.03.2005
- -
29. L29/04.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2004 privind ratificarea Acordului între România și Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la Operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2004 Lege 29/2005
07.03.2005
- -
30. L3/24.01.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanței de de urgență a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe fiscale asupra Societăților Comerciale "Rafo"- S.A. și "Carom"- S.A. Onești Lege 30/2005
07.03.2005
- -
31. L813/06.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 31/2005
07.03.2005
- -
32. L821/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2004 privind trecerea Teatrului Național din Târgu-Mureș în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 32/2005
07.03.2005
- -
33. L778/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2004 privind trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 33/2005
07.03.2005
- -
34. L787/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere Lege 34/2005
07.03.2005
- -
35. L12/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 35/2005
17.03.2005
- -
36. L422/21.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO-S.A. Iași Lege 36/2005
17.03.2005
- -
37. L828/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2004 pentru modificarea art.11, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.(1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004 Lege 37/2005
17.03.2005
- -
38. L789/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2004 pentru modificarea titlului Capitolului II din anexa nr.Ib la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 38/2005
17.03.2005
- -
39. L37/09.02.2005 LEGE privind ratificarea Protocolului nr.14 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind modificarea sistemului de control al Convenției, încheiat la Strasbourg la 13 mai 2004 Lege 39/2005
17.03.2005
- -
40. L46/09.02.2005 LEGE pentru ratificarea Tratatului de la Nairobi privind protecția simbolului olimpic Lege 40/2005
17.03.2005
- -
41. L34/09.02.2005 LEGE pentru ratificarea Convenției privind Institutul Forestier European adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003 Lege 41/2005
17.03.2005
- -
42. L45/09.02.2005 LEGE pentru aderarea României la Tratatul Internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001 Lege 42/2005
17.03.2005
- -
43. L47/09.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2004 pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe Lege 43/2005
17.03.2005
- -
44. L752/10.11.2004 LEGE pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Germania, semnat la București la 18 februarie 2004 și respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004 în scopul finanțării programului de creditare pentru întreprinderi mici și mijlocii - Proiectul "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii" - etapa a 3-a Lege 44/2005
17.03.2005
- -
45. L42/09.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public Lege 45/2005
17.03.2005
- -
46. L48/09.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor Lege 46/2005
17.03.2005
- -
47. L606/08.09.2004 LEGE pentru completarea art.7 din Legea nr.333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții Lege 47/2005
17.03.2005
- -
48. L450/26.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante Lege 48/2005
17.03.2005
- -
49. L765/15.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2004 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora Lege 49/2005
17.03.2005
- -
50. L832/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale " Transgaz" S.A. pentru finanțarea unor obiective majore de investiții Lege 50/2005
17.03.2005
- -
51. L764/15.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2004 pentru completarea alin.(1) al art.79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat Lege 51/2005
17.03.2005
- -
52. L18/02.02.2005 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2005 pentru completarea articolului 15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 52/2005
17.03.2005
- -
53. L746/10.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății Lege 53/2005
17.03.2005
- -
54. L6/2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2004 pentru modificarea art.26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr.512/2004 Lege 54/2005
17.03.2005
- -
55. L38/09.02.2005 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de control și fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001 Lege 55/2005
17.03.2005
- -
56. L51/15.02.2005 LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004 Lege 56/2005
17.03.2005
- -
57. L824/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2004 pentru modificarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă și boli profesionale Lege 57/2005
21.03.2005
- -
58. L794/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România Lege 58/2005
21.03.2005
- -
59. L830/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar Lege 59/2005
21.03.2005
- -
60. L820/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizateși/sau mono industriale Lege 60/2005
21.03.2005
- -
61. L831/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea Acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malarie privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003 Lege 61/2005
21.03.2005
- -
62. L49/15.02.2005 LEGE pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând Poziții Comune adoptate în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună a Uniunii Europene Lege 62/2005
21.03.2005
- -
63. L823/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2004 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării Lege 63/2005
21.03.2005
- -
64. L50/15.02.2005 LEGE privind participarea României ca membru cu drepturi deline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului și a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei Lege 64/2005
23.03.2005
- -
65. L35/09.02.2005 LEGE pentru acceptarea Codului de siguranță pentru nave cu destinație specială (Codul SPS) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum și a amendamentelor din 1966 referitoare la acesta Lege 65/2005
23.03.2005
- -
66. L36/09.02.2005 LEGE pentru acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranță a transportului mărfurilor și către navele de aprovizionare ( Codul OSV ) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.863 (20) la Londra la 27 noimbrie 1997 Lege 66/2005
23.03.2005
- -
67. L40/09.02.2005 LEGE pentru înființarea unor comune Lege 67/2005
23.03.2005
- -
68. L754/10.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 68/2005
23.03.2005
- -
69. L145/26.04.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 69/2005
31.03.2005
- -
70. L777/2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare Lege 70/2005
31.03.2005
- -
71. L44/09.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2004 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraților și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 71/2005
07.04.2005
- -
72. L791/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2004 privind instituirea Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Național Auto Lege 72/2005
07.04.2005
- -
73. L10/02.02.2005 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto Lege 73/2005
07.04.2005
- -
74. L58/03.03.2005 LEGE pentru modificarea Legii nr.80/1997 pentru ratificarea Convenției europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957 și a protocoalelor sale adiționale încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 și 17 martie 1978. Lege 74/2005
07.04.2005
- -
75. L822/29.12.2004 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. Groupe Societe Generale Lege 75/2005
07.04.2005
- -
76. L786/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005 Lege 76/2005
07.04.2005
- -
77. L28/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă Lege 77/2005
07.04.2005
- -
78. L32/09.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat Lege 78/2005
07.04.2005
- -
79. L9/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005 Lege 79/2005
07.04.2005
- -
80. L7/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice Lege 80/2005
07.04.2005
- -
81. L25/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2005 pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor Lege 81/2005
07.04.2005
- -
82. L414/17.09.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior Lege 82/2005
07.04.2005
- -
83. L19/02.02.2005 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 83/2005
07.04.2005
- -
84. L20/02.02.2005 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 84/2005
07.04.2005
- -
85. L792/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea Codului penal Lege 85/2005
07.04.2005
- -
86. L66/16.03.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, semnat la București la 11 octombrie 2004 Lege 86/2005
07.04.2005
- -
87. L65/16.03.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii consumului ilegal și a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, semnat la București, la 11 octombrie 2004 Lege 87/2005
07.04.2005
- -
88. L760/15.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăți comerciale producătoare de aparatură și instrumente medicale Lege 88/2005
08.04.2005
- -
89. L455/28.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța Lege 89/2005
08.04.2005
- -
90. L31/09.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială Lege 90/2005
13.04.2005
- -
91. L642/22.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art.80 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 91/2005
13.04.2005
- -
92. L21/02.02.2005 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul "Inițiativa Granițe Externe 2003 pentru România", semnat la București la 19 decembrie 2003 și în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, semnat la București la 16 ianuarie 2004 Lege 92/2005
13.04.2005
- -
93. L22/02.02.2005 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumurile de Finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de Cooperare Transfrontalieră și de Vecinătate -Cooperare Transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia&Muntenegru,Moldova și Ucraina Lege 93/2005
13.04.2005
- -
94. L782/29.11.2004 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe fiscale asupra Societăților Comerciale "Rafo"- S.A. și "Carom"- S.A. Onești Lege 94/2005
13.04.2005
- -
95. L5/24.01.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 95/2005
14.04.2005
- -
96. L819/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 96/2005
14.04.2005
- -
97. L321/28.04.2004 LEGE pentru acordarea de compensații cetățenilor români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940 Lege 97/2005
14.04.2005
- -
98. L27/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 98/2005
03.05.2005
- -
99. L795/29.11.2004 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov Lege 99/2005
03.05.2005
- -
100. L11/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005 Lege 100/2005
03.05.2005
- -
101. L8/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.6 din Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale Lege 101/2005
03.05.2005
- -
102. L800/07.12.2004 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Lege 102/2005
03.05.2005
- -
103. L82/25.03.2005 LEGE privind înființarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, județul Tulcea Lege 103/2005
03.05.2005
- -
104. L79/23.03.2005 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu "Implementarea în comun" pe baza articolului 6 al Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la București la 28 septembrie 2004 Lege 104/2005
03.05.2005
- -
105. L78/23.03.2005 LEGE privind ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Comunitatea Europeană și România privind participarea României la cadrul general privind finanțarea acțiunilor Comunității în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004 Lege 105/2005
03.05.2005
- -
106. L412/19.10.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/1999 pentru modificarea articolului 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 Lege 106/2005
03.05.2005
- -
107. L339/30.10.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 Lege 107/2005
03.05.2005
- -
108. L77/23.03.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate, nr. 145/1997 Lege 108/2005
03.05.2005
- -
109. L766/15.11.2004 LEGE privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România Lege 109/2005
03.05.2005
- -
110. L17/02.02.2005 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2005 pentru modificarea Legii nr.178/1997 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției Lege 110/2005
03.05.2005
- -
111. L759/15.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară Lege 111/2005
03.05.2005
- -
112. L15/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 112/2005
03.05.2005
- -
113. L659/29.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura Lege 113/2005
05.05.2005
- -
114. L54/02.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2005 privind modificarea Ordonanței de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale Lege 114/2005
05.05.2005
- -
115. L768/29.11.2004 LEGE privind înființarea Universității Româno Germane din Sibiu Lege 115/2005
05.05.2005
- -
116. L773/29.11.2004 LEGE privind înființarea Universității "Andrei Șaguna" din Constanța Lege 116/2005
05.05.2005
- -
117. L81/25.03.2005 LEGE pentru completarea art.19 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor Lege 117/2005
05.05.2005
- -
118. L23/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, în domeniul privat al municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București Lege 118/2005
05.05.2005
- -
119. L815/06.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 119/2005
05.05.2005
- -
120. L57/02.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv Lege 120/2005
05.05.2005
- -
121. L93/01.04.2005 LEGE pentru modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. Lege 121/2005
05.05.2005
- -
122. L212/27.05.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A. Galați Lege 122/2005
05.05.2005
- -
123. L207/27.05.2003 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 66/2002 pentru completarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul "Sidex" S.A. Galați. Lege 123/2005
11.05.2005
- -
124. L206/27.05.2003 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A. Galați Lege 124/2005
11.05.2005
- -
125. L799/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 125/2005
12.05.2005
- -
126. L814/06.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2004 privind unele măsuri pentru eficentizarea activității din domeniul sănătății Lege 126/2005
12.05.2005
- -
127. L758/15.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 127/2005
17.05.2005
- -
128. L76/23.03.2005 LEGE pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României la Asociația Înaltelor Jurisdicții de Casație ale țărilor care utilizează parțial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.) Lege 128/2005
17.05.2005
- -
129. L55/02.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală Lege 129/2005
17.05.2005
- -
130. L68/16.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană Lege 130/2005
17.05.2005
- -
131. L53/02.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale Lege 131/2005
17.05.2005
- -
132. L769/29.11.2004 LEGE privind înființarea Universității "Bogdan Vodă" din Cluj Napoca Lege 132/2005
17.05.2005
- -
133. L772/29.11.2004 LEGE privind înființarea Universității "Artifex" din București Lege 133/2005
17.05.2005
- -
134. L767/29.11.2004 LEGE privind înființarea Universității "Mihai Eminescu" din Timișoara Lege 134/2005
17.05.2005
- -
135. L775/29.11.2004 LEGE privind înființarea Universității "Athenaeum" din București Lege 135/2005
17.05.2005
- -
136. L771/29.11.2004 LEGE privind înființarea Universității "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureș Lege 136/2005
17.05.2005
- -
137. L770/29.11.2004 LEGE privind înființarea Universității "Mihail Kogălniceanu" din Iași Lege 137/2005
17.05.2005
- -
138. L72/23.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005, personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 și 2004 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 138/2005
17.05.2005
- -
139. L774/29.11.2004 LEGE privind înființarea Institutului Teologic Baptist din București Lege 139/2005
17.05.2005
- -
140. L74/23.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport Lege 140/2005
17.05.2005
- -
141. L70/16.03.2005 LEGE pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaționale Lege 141/2005
17.05.2005
- -
142. L798/29.11.2004 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale "LAMINORUL" - S.A. Brăila Lege 142/2005
17.05.2005
- -
143. L75/23.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2005 privind susținerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul deșeurilor în Piatra Neamț" Lege 143/2005
17.05.2005
- -
144. L788/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2004 privind stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali pentru anul 2005 Lege 144/2005
17.05.2005
- -
145. L776/29.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligații de plată ale societăților comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" S.A. în urma procesului de restructurare Lege 145/2005
17.05.2005
- -
146. L16/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 146/2005
17.05.2005
- -
147. L24/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică Lege 147/2005
17.05.2005
- -
148. L674/06.10.2004 LEGE pentru modificarea art.7 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 148/2005
17.05.2005
- -
149. L71/16.03.2005 LEGE privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătățirea asistenței medicale Lege 149/2005
20.05.2005
- -
150. L69/16.03.2005 LEGE pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind călătoria cu metroul Lege 150/2005
20.05.2005
- -
151. L67/16.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea literei h) a articolului 17 din Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 151/2005
20.05.2005
- -
152. L62/09.03.2005 LEGE pentru aprobarea participării Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, în calitate de observator, la Asociația "Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție ale Uniunii Europene" Lege 152/2005
20.05.2005
- -
153. L60/09.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României Lege 153/2005
20.05.2005
- -
154. L14/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală Lege 154/2005
20.05.2005
- -
155. L63/09.03.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 155/2005
20.05.2005
- -
156. L59/23.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public Lege 156/2005
20.05.2005
- -
157. L158/2005 LEGE privind ratificarea Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ( state membre ale Uniunii Europene ) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005 Lege 157/2005
24.05.2005
- -
158. L61/09.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 pentru modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese Lege 158/2005
25.05.2005
- -
159. L98/06.04.2005 LEGE privind Tariful vamal integrat român Lege 159/2005
27.05.2005
- -
160. L343/01.07.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității,precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală Lege 160/2005
30.05.2005
- -
161. L103/07.04.2005 LEGE privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției în cadrul Ministerului Administrației și Internelor Lege 161/2005
30.05.2005
- -
162. L128/15.04.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Lege 162/2005
30.05.2005
- -
163. L1/24.01.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 163/2005
01.06.2005
- -
164. L84/30.03.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 164/2005
01.06.2005
- -
165. L174/18.05.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) și Statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informații în timp util în cazul unei urgențe radiologice (ECURIE) semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 și la București la 25 octombrie 2004 Lege 165/2005
02.06.2005
- -
166. L155/10.05.2005 LEGE pentru ratificarea Addendumului semnat la București la 25 noiembrie 2004, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei semnat la București la 1 septembrie 1993 modificat prin Addendumurile semnate la București la 17 ianuarie 2000 și 24 iulie 2002 Lege 166/2005
09.06.2005
- -
167. L154/10.05.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socio-economică, semnat la București la 28 ianuarie 2005 Lege 167/2005
09.06.2005
- -
168. L141/27.04.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Suediei privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, traficului de ființe umane, terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 10 mai 2004 Lege 168/2005
09.06.2005
- -
169. L144/27.04.2005 LEGE pentru aderarea Guvernului României la Acordul privind protecție reciprocă a secretului invențiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960 și la Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informațiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970 Lege 169/2005
09.06.2005
- -
170. L142/27.04.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind finanțarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, semnat la București la 28 ianuarie 2005 Lege 170/2005
09.06.2005
- -
171. L143/27.04.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la București la 28 ianuarie 2005 Lege 171/2005
09.06.2005
- -
172. L106/13.04.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea între autoritățile de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004 Lege 172/2005
09.06.2005
- -
173. L104/13.04.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul luptei împotriva producerii ilegale, traficului și consumului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, semnat la București la 14 aprilie 2004 Lege 173/2005
09.06.2005
- -
174. L105/13.04.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2003, semnat la București la 11 noiembrie 2004 Lege 174/2005
09.06.2005
- -
175. L107/13.04.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la București la 11 noiembrie 2004 Lege 175/2005
09.06.2005
- -
176. L138/20.04.2005 LEGE privind înființarea comunei Boghiș, județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nușfalău Lege 176/2005
09.06.2005
- -
177. L94/06.04.2005 LEGE pentru completarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională Lege 177/2005
09.06.2005
- -
178. L96/06.04.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici și a activității notariale, nr. 36/1995 Lege 178/2005
09.06.2005
- -
179. L503/25.08.2004 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democrată Lege 179/2005
09.06.2005
- -
180. L83/30.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare Lege 180/2005
09.06.2005
- -
181. L99/06.04.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice Lege 181/2005
09.06.2005
- -
182. L547/25.08.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-Lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) Lege 182/2005
13.06.2005
- -
183. L92/30.03.2005 LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 183/2005
15.06.2005
- -
184. L115/13.04.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar Lege 184/2005
15.06.2005
- -
185. L108/13.04.2005 LEGE pentru abrogarea art.34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Lege 185/2005
15.06.2005
- -
186. L52/16.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin.(3) și (4) al art.6 din Legea nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior Lege 186/2005
15.06.2005
- -
187. L132/20.04.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare Lege 187/2005
15.06.2005
- -
188. L131/20.04.2005 LEGE privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara și administrarea Consiliului local al municipiului Hunedoara Lege 188/2005
15.06.2005
- -
189. L825/29.12.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale/companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu, personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici Lege 189/2005
23.06.2005
- -
190. L198/31.05.2005 LEGE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 și respectiv la București la 15 decembrie 2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998 Lege 190/2005
23.06.2005
- -
191. L195/25.05.2005 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier și feroviar, semnată la București la 27 aprilie 2004 Lege 191/2005
23.06.2005
- -
192. L197/31.05.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții - Programul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID ), faza I, semnat la București la 28 februarie 2005 Lege 192/2005
23.06.2005
- -
193. L194/25.05.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare e energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. și "Electrica Dobrogea" S.A., semnat la București la 20 aprilie 2005, în legătură cu garanția parțială de risc acordată de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și aprobarea acordurilor care compun garanția parțială de risc Lege 193/2005
23.06.2005
- -
194. L111/13.04.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii nr.90/1996 Lege 194/2005
23.06.2005
- -
195. L170/12.05.2005 LEGE pentru prorogarea termenului prevăzut la art.132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 195/2005
23.06.2005
- -
196. L829/29.12.2004 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A. Galați Lege 196/2005
23.06.2005
- -
197. L176/18.05.2005 LEGE privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului, din componența comunei Livezile, județul Mehedinți Lege 197/2005
23.06.2005
- -
198. L137/20.04.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale Lege 198/2005
23.06.2005
- -
199. L173/18.05.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 8 decembrie 2004 Lege 199/2005
23.06.2005
- -
200. L140/27.04.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a României Lege 200/2005
23.06.2005
- -
201. L477/29.08.1997 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România Lege 201/2005
23.06.2005
- -
202. L134/20.04.2005 LEGE pentru modificarea art.21 alin. (2) din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 202/2005
23.06.2005
- -
203. L153/10.05.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului de Sediu între Guvernul României și Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la București la 16 iulie 2003 Lege 203/2005
29.06.2005
- -
204. L175/18.05.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002 Lege 204/2005
29.06.2005
- -
205. L133/20.04.2005 LEGE privind reglementarea situației financiare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare S.A., a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și a altor agenți economici și instituții publice care desfășoară activități de îmbunătățiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 2004 Lege 205/2005
29.06.2005
- -
206. L151/09.05.2005 LEGE privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale Lege 206/2005
29.06.2005
- -
207. L168/12.05.2005 LEGE privind declararea ca oraș a comunei Chitila, județul Ilfov Lege 207/2005
29.06.2005
- -
208. L125/13.04.2005 LEGE pentru modificarea articolului 285 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital Lege 208/2005
29.06.2005
- -
209. L188/24.05.2005 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 209/2005
30.06.2005
- -
210. L26/02.02.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 210/2005
04.07.2005
- -
211. L159/11.05.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2005 pentru desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate Lege 211/2005
05.07.2005
- -
212. L179/18.05.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov Lege 212/2005
05.07.2005
- -
213. L102/07.04.2005 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 213/2005
05.07.2005
- -
214. L192/25.05.2005 LEGE pentru înființarea comunei Boghicea, prin reorganizarea comunei Bîra, județul Neamț Lege 214/2005
05.07.2005
- -
215. L193/25.05.2005 LEGE pentru înființarea comunei Itești, prin reorganizarea comunei Berești-Bistrița, județul Bacău Lege 215/2005
05.07.2005
- -
216. L191/25.05.2005 LEGE pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 216/2005
05.07.2005
- -
217. L110/13.04.2005 LEGE privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului european de întreprindere Lege 217/2005
05.07.2005
- -
218. L186/24.05.2005 LEGE privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare Lege 218/2005
05.07.2005
- -
219. L302/22.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 219/2005
06.07.2005
- -
220. L249/29.06.2005 LEGE privind ratificarea Protocolului Adițional la Acordul European instituind o asociere între România pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005 Lege 220/2005
06.07.2005
- -
221. L136/20.04.2005 LEGE pentru modificarea art. 16 Legii nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România Lege 221/2005
11.07.2005
- -
222. L160/11.05.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr.579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are in administrare, și a Hotărârii Guvernului nr.2425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiției a prevederilor Legii nr.579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are in administrare Lege 222/2005
11.07.2005
- -
223. L169/12.05.2005 LEGE pentru modificarea și completarea alineatului 3 al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 223/2005
11.07.2005
- -
224. L177/18.05.2005 LEGE pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat Lege 224/2005
11.07.2005
- -
225. L219/08.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului București de titluri de valoare denominate în EUR Lege 225/2005
11.07.2005
- -
226. L147/04.05.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin.(2) și (3) ale art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 226/2005
11.07.2005
- -
227. L220/08.06.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2005 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 227/2005
11.07.2005
- -
228. L184/24.05.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art.84 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 228/2005
11.07.2005
- -
229. L203/01.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art.10 din Legea nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu Lege 229/2005
11.07.2005
- -
230. L114/13.04.2005 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor Lege 230/2005
13.07.2005
- -
231. L187/24.05.2005 LEGE pentru stimularea investițiilor în agricultură Lege 231/2005
13.07.2005
- -
232. L145/27.04.2005 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Lege 232/2005
13.07.2005
- -
233. L204/01.06.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare"-S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare Lege 233/2005
13.07.2005
- -
234. L161/11.05.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfășurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni și a concesionării unor bunuri proprietate publică și proprietate privată a statului Lege 234/2005
13.07.2005
- -
235. L544/07.12.2001 LEGE privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes național Lege 235/2005
13.07.2005
- -
236. L180/18.05.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie Lege 236/2005
13.07.2005
- -
237. L185/24.05.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice Lege 237/2005
15.07.2005
- -
238. L242/20.06.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Lege 238/2005
15.07.2005
- -
239. L163/11.05.2005 LEGE privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor Lege 239/2005
15.07.2005
- -
240. L112/13.04.2005 LEGE privind societățile de microfinanțare Lege 240/2005
15.07.2005
- -
241. L113/13.04.2005 LEGE pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Lege 241/2005
15.07.2005
- -
242. L162/11.05.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2005 pentru desemnarea operatorului licențiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere și pentru consolidarea mediului concurențial privind transportul produselor petroliere Lege 242/2005
15.07.2005
- -
243. L164/11.05.2005 LEGE privind reglementarea unor măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare Lege 243/2005
15.07.2005
- -
244. L109/13.04.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante Lege 244/2005
15.07.2005
- -
245. L146/27.04.2005 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat Lege 245/2005
18.07.2005
- -
246. L42/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 246/2005
18.07.2005
- -
247. L217/07.06.2005 LEGE privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente Lege 247/2005
19.07.2005
- -
248. L550/25.08.2004 LEGE privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 248/2005
20.07.2005
- -
249. L130/20.04.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului Lege 249/2005
22.07.2005
- -
250. L371/25.07.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor Lege 250/2005
09.08.2005
- -
251. L369/25.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la București la 23 octombrie 2003 Lege 251/2005
09.08.2005
- -
252. L368/25.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005 Lege 252/2005
09.08.2005
- -
253. L370/25.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adițional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998 Lege 253/2005
09.08.2005
- -
254. L373/26.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe și a unor amendamente la un acord de împrumut extern Lege 254/2005
09.08.2005
- -
255. L226/15.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reținute în proporție de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 Lege 255/2005
21.09.2005
- -
256. L227/15.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale Lege 256/2005
21.09.2005
- -
257. L268/01.07.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Japoniei pentru Cooperare Internațională, privind Proiectul de reducere a poluării laTermocentrala Turceni, semnat la București la 31 martie 2005 Lege 257/2005
21.09.2005
- -
258. L251/29.06.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Comisia Comunităților Europene care modifică Acordurile Anuale de Finanțare 2000, 2001, 2002, 2003 și Acordul Multi-anual de Finanțare, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 24 decembrie 2004 Lege 258/2005
21.09.2005
- -
259. L315/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica"-S.A. Hunedoara Lege 259/2005
28.09.2005
- -
260. L334/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 260/2005
05.10.2005
- -
261. L73/23.03.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului Lege 261/2005
05.10.2005
- -
262. L245/22.06.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive Lege 262/2005
05.10.2005
- -
263. L222/08.06.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 263/2005
05.10.2005
- -
264. L281/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte Lege 264/2005
05.10.2005
- -
265. L455/14.09.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2004 între România și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 12 mai 2005 Lege 265/2005
05.10.2005
- -
266. L284/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială Daewoo Automobile România S.A. Lege 266/2005
05.10.2005
- -
267. L451/12.09.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Uniunea Europeană privind procedurile de de securitate pentru schimbul de informații clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005 Lege 267/2005
05.10.2005
- -
268. L270/01.07.2005 LEGE pentru ratificarea Convenției de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicații pentru atenuarea efectelor dezastrelor și acțiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998 Lege 268/2005
05.10.2005
- -
269. L250/29.06.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 6 aprilie 2005 Lege 269/2005
05.10.2005
- -
270. L265/29.06.2005 LEGE pentru înființarea comunei Gura Ialomiței, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu Lege 270/2005
05.10.2005
- -
271. L275/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005-2006 Lege 271/2005
05.10.2005
- -
272. L228/15.06.2005 LEGE pentru completarea articolului 1 din Legea nr.570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier național și din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în județele Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Olt, Tulcea și Teleorman Lege 272/2005
05.10.2005
- -
273. L276/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată Lege 273/2005
05.10.2005
- -
274. L269/01.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor Lege 274/2005
05.10.2005
- -
275. L376/06.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 3 aprilie 2002, pentru finanțarea proiectului de dezvoltare rurală Lege 275/2005
05.10.2005
- -
276. L259/29.06.2005 LEGE pentru modificarea art.3 din Legea arendării nr.16/1994 Lege 276/2005
05.10.2005
- -
277. L362/25.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 277/2005
05.10.2005
- -
278. L252/29.06.2005 LEGE pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului Mixt România - Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea noțiunii de produse originare și metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerț Liber dintre România și Statul Israel, semnat la București la 30 ianuarie 2001 Lege 278/2005
05.10.2005
- -
279. L95/06.04.2005 LEGE privind ucenicia la locul de muncă Lege 279/2005
05.10.2005
- -
280. L332/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială Lege 280/2005
05.10.2005
- -
281. L454/14.09.2005 LEGE pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999 Lege 281/2005
05.10.2005
- -
282. L611/08.09.2004 LEGE privind organizarea activității de transfuzie sanguină în România, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Lege 282/2005
05.10.2005
- -
283. L288/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România Lege 283/2005
05.10.2005
- -
284. L221/08.06.2005 LEGE privind modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 și Legii petrolului nr.238/2004 Lege 284/2005
11.10.2005
- -
285. L205/01.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării Lege 285/2005
11.10.2005
- -
286. L279/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești Lege 286/2005
11.10.2005
- -
287. L278/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane Lege 287/2005
11.10.2005
- -
288. L361/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificare și completarea Legii gazelor nr.351/2004 Lege 288/2005
11.10.2005
- -
289. L206/01.06.2005 LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată Lege 289/2005
11.10.2005
- -
290. L321/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români Lege 290/2005
24.10.2005
- -
291. L330/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2005 pentru instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizeză pentru încălzirea locuinței gaze naturale Lege 291/2005
24.10.2005
- -
292. L282/19.07.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 292/2005
24.10.2005
- -
293. L375/28.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea și completarea Legii Educației Fizice și Sportului nr.60/2000 Lege 293/2005
24.10.2005
- -
294. L218/08.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului Lege 294/2005
24.10.2005
- -
295. L468/20.09.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la București la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susținut de împrumutul de ajustare programatică Lege 295/2005
24.10.2005
- -
296. L290/19.07.2005 LEGE pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român Lege 296/2005
24.10.2005
- -
297. L280/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sfântul Spiridon" Iași ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordată cu acest elicopter Lege 297/2005
24.10.2005
- -
298. L453/14.09.2005 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, semnată la București, la 18 noiembrie 2004 Lege 298/2005
24.10.2005
- -
299. L237/20.06.2005 LEGE privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole Lege 299/2005
24.10.2005
- -
300. L238/20.06.2005 LEGE privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole Lege 300/2005
24.10.2005
- -
301. L382/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005. Lege 301/2005
24.10.2005
- -
302. L241/20.06.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale Lege 302/2005
24.10.2005
- -
303. L500/29.09.2005 LEGE privind ratificarea Deciziei nr.3/2005 a Consiliului de Asociere România - Uniunea Europeană privind îmbunătățirea regimului comerțului cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la Acordul European, semnată la Bruxelles la 5 iulie 2005 Lege 303/2005
25.10.2005
- -
304. L501/29.09.2005 LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983 Lege 304/2005
25.10.2005
- -
305. L503/29.09.2005 LEGE pentru acceptarea Anexei IV revizuită la Convenția Internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, adoptată de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004 Lege 305/2005
25.10.2005
- -
306. L348/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 306/2005
25.10.2005
- -
307. L383/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare Lege 307/2005
25.10.2005
- -
308. L502/29.09.2005 LEGE privind aprobarea Deciziei Comitetului Mixt România - Turcia nr.12/2005, referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de Comerț Liber dintre România și Turcia, semnată la Ankara la 29 aprilie 1997 Lege 308/2005
25.10.2005
- -
309. L309/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări din Legea nr.228/2004 cu modificările și completările ulterioare Lege 309/2005
08.11.2005
- -
310. L466/15.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 310/2005
08.11.2005
- -
311. L464/15.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curții de Conturi de Ministerul Public Lege 311/2005
08.11.2005
- -
312. L306/19.07.2005 LEGE privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine Lege 312/2005
10.11.2005
- -
313. L465/15.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Lege 313/2005
10.11.2005
- -
314. L333/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri post-privatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" S.A. Lege 314/2005
10.11.2005
- -
315. L508/29.09.2005 LEGE privind acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin(Codul MODU1979) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale prin Rezoluția A.414(XI) la Londra la 15 noiembrie 1979, a amendamentelor adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Anexa 18 din Raportul Comitetului Securității Maritime la a cincizeci și noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991, precum și a Codului din 1989 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.649(16) la Londra la 19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificat de amendamentele adoptate prin Anexa 17 din Raportul Comitetului Securității Maritime la a cincizeci și noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991 și prin Rezoluția MSC.38(63) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 19 mai 1994 Lege 315/2005
10.11.2005
- -
316. L514/04.10.2005 LEGE pentru acceptarea Amendamentelor la Anexa B la Protocolul din 1988 privind Convenția Internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.143(77) a Comitetului Siguranței Maritime Londra la 5 iunei 2003 Lege 316/2005
10.11.2005
- -
317. L504/29.09.2005 LEGE pentru acceptarea amendamentelor la anexele Protocolului din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL73/78), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională la Londra prin Rezoluțiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 și MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004 Lege 317/2005
10.11.2005
- -
318. L314/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art.8 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 318/2005
10.11.2005
- -
319. L190/24.05.2005 LEGE pentru abrogarea alineatului (5) al articolului 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private Lege 319/2005
10.11.2005
- -
320. L308/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 320/2005
10.11.2005
- -
321. L328/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare Lege 321/2005
10.11.2005
- -
322. L363/25.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor în toamna anului 2005 Lege 322/2005
10.11.2005
- -
323. L291/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005 Lege 323/2005
10.11.2005
- -
324. L287/19.07.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice periculoase Lege 324/2005
10.11.2005
- -
325. L253/29.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art.48 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrația Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări Lege 325/2005
10.11.2005
- -
326. L511/29.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 28 iulie 2005 și la Paris la 1 august 20005 Lege 326/2005
10.11.2005
- -
327. L183/24.05.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate Lege 327/2005
10.11.2005
- -
328. L283/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.175/1999 privind înființarea Agenției pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea Infracționalității Transfrontaliere (SECI) și pentru darea în folosință gratuită Ministerului Administrației și Internelor a unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea statului Lege 328/2005
10.11.2005
- -
329. L498/29.09.2005 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia Lege 329/2005
10.11.2005
- -
330. L364/25.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică Lege 330/2005
10.11.2005
- -
331. L344/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală Lege 331/2005
10.11.2005
- -
332. L569/13.10.2005 LEGE privind ratificarea Convenției cadru pentru Controlul Tutunului, adoptată la Geneva, Elveția, la 21 mai 2003 Lege 332/2005
15.11.2005
- -
333. L507/29.09.2005 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului Anexă, semnate la București la 30 martie 2005 Lege 333/2005
15.11.2005
- -
334. L339/19.07.2005 LEGE pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilo scoase din funcțiune aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 334/2005
29.11.2005
- -
335. L393/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere Lege 335/2005
29.11.2005
- -
336. L346/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată Lege 336/2005
29.11.2005
- -
337. L349/21.07.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate Lege 337/2005
29.11.2005
- -
338. L356/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice Lege 338/2005
29.11.2005
- -
339. L327/19.07.2005 LEGE privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 339/2005
29.11.2005
- -
340. L310/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale Lege 340/2005
29.11.2005
- -
341. L296/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan și unele măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărași Lege 341/2005
29.11.2005
- -
342. L390/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea și desfășurarea activității de curierat pentru materiale NATO clasificate Lege 342/2005
29.11.2005
- -
343. L312/19.07.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat Lege 343/2005
29.11.2005
- -
344. L289/19.07.2005 LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire Lege 344/2005
29.11.2005
- -
345. L478/28.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări Lege 345/2005
29.11.2005
- -
346. L372/26.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare Lege 346/2005
29.11.2005
- -
347. L340/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "CNI"-SA Lege 347/2005
29.11.2005
- -
348. L298/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de îmrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica"- S.A., filialele sale, complexele Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare-Sucursala ROMAG - TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 348/2005
29.11.2005
- -
349. L299/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor Lege 349/2005
29.11.2005
- -
350. L456/14.09.2005 LEGE privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice Lege 350/2005
02.12.2005
- -
351. L329/20.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 351/2005
02.12.2005
- -
352. L580/24.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat Lege 352/2005
02.12.2005
- -
353. L294/20.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2005 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 Lege 353/2005
02.12.2005
- -
354. L295/20.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2005 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 Lege 354/2005
02.12.2005
- -
355. L599/26.10.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistență judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977 Lege 356/2005
02.12.2005
- -
356. L235/15.06.2005 LEGE privind Bursele de mărfuri Lege 357/2005
06.12.2005
- -
357. L121/13.04.2005 LEGE pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată Lege 358/2005
06.12.2005
- -
358. L335/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală Lege 359/2005
12.12.2005
- -
359. L338/19.07.2005 LEGE privind plata obligațiilor financiare pe care România le are față de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) - Viena Lege 360/2005
13.12.2005
- -
360. L505/29.09.2005 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961 Lege 361/2005
13.12.2005
- -
361. L506/29.09.2005 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954 Lege 362/2005
13.12.2005
- -
362. L556/12.10.2005 LEGE pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România în scopul aderării la Uniunea Europeană Lege 363/2005
13.12.2005
- -
363. L240/20.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România Lege 364/2005
13.12.2005
- -
364. L509/29.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului Lege 365/2005
13.12.2005
- -
365. L579/19.10.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată Lege 366/2005
13.12.2005
- -
366. L286/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuieli de personal în sectorul bugetar Lege 367/2005
13.12.2005
- -
367. L292/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali Lege 368/2005
13.12.2005
- -
368. L477/22.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar Lege 369/2005
13.12.2005
- -
369. L320/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor Lege 370/2005
13.12.2005
- -
370. L293/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 371/2005
13.12.2005
- -
371. L343/21.07.2005 LEGE privind performanța energetică a clădirilor Lege 372/2005
13.12.2005
- -
372. L367/25.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 373/2005
13.12.2005
- -
373. L353/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România Lege 374/2005
13.12.2005
- -
374. L365/25.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare uitlizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizarea acestora Lege 375/2005
13.12.2005
- -
375. L354/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și dezmembrare a vehiculelor uzate Lege 376/2005
13.12.2005
- -
376. L523/05.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă Lege 377/2005
13.12.2005
- -
377. L307/19.07.2005 LEGE pentru modificarea art.18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent Lege 378/2005
13.12.2005
- -
378. L582/24.10.2005 LEGEA bugetului de stat pe anul 2006 Lege 379/2005
15.12.2005
- -
379. L583/24.10.2005 LEGE privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 Lege 380/2005
15.12.2005
- -
380. L572/19.10.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora Lege 381/2005
16.12.2005
- -
381. L257/29.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 382/2005
16.12.2005
- -
382. L517/05.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor Lege 383/2005
16.12.2005
- -
383. L300/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere. Lege 384/2005
16.12.2005
- -
384. L568/13.10.2005 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Podu Iloaiei, județul Iași Lege 385/2005
16.12.2005
- -
385. L516/05.10.2005 LEGE pentru înființarea comunei Estelnic, prin reorganizarea comunei Poian, județul Covasna Lege 386/2005
16.12.2005
- -
386. L360/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară Lege 387/2005
16.12.2005
- -
387. L379/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin(4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă Lege 388/2005
16.12.2005
- -
388. L246/22.06.2005 LEGEA calului Lege 389/2005
16.12.2005
- -
389. L347/21.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.205/2002, cu modificările ulterioare Lege 390/2005
16.12.2005
- -
390. L545/05.10.2005 LEGE pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier național, din proprietatea comunei Gălăuțaș, județul Harghita Lege 391/2005
16.12.2005
- -
391. L274/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanța Guvernului nr.18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 392/2005
16.12.2005
- -
392. L285/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite Lege 393/2005
16.12.2005
- -
393. L388/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru cooperare și Dezvoltare Economică Lege 394/2005
16.12.2005
- -
394. L510/29.09.2005 LEGE privind suspendarea serviciului militar obligatoriu în armată și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat Lege 395/2005
16.12.2005
- -
395. L525/05.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2005 privind achiziționarea de către Ministerul Administrației și Internelor a unor nave maritime de patrulare și supraveghere de tipul P-157 și a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federala Germania, precum și a serviciului de transport al acestora în portul Constanța Lege 396/2005
27.12.2005
- -
396. L615/09.11.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001, între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 26 septembrie 2005 Lege 397/2005
27.12.2005
- -
397. L601/26.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2005 pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a Cursului Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 și a Protocolului Adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția de finanțare între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la Cursul Internațional al Școlii de Aplicație pentr Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București, la 11 iulie 2003 Lege 398/2005
27.12.2005
- -
398. L355/21.07.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian, republicată Lege 399/2005
27.12.2005
- -
399. L301/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române Lege 400/2005
27.12.2005
- -
400. L663/21.11.2005 LEGE privind înființarea comunei Bătrâni, județul Prahova, prin reorganizarea comunei Starchiojd Lege 401/2005
27.12.2005
- -
401. L499/29.09.2005 LEGE pentru înființarea comunei Adășeni, prin reorganizarea comunei Avrămeni, județul Botoșani Lege 402/2005
27.12.2005
- -
402. L244/22.06.2005 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă Lege 403/2005
27.12.2005
- -
403. L633/16.11.2005 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 404/2005
27.12.2005
- -
404. L744/19.12.2005 LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la București la 13 iulie 2005 Lege 405/2005
29.12.2005
- -
405. L743/19.12.2005 LEGEA ratificarea Acordului între România și Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la București la 8 aprilie 2005. Lege 406/2005
29.12.2005
- -
406. L97/06.04.2005 LEGE privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare publice Lege 407/2005
29.12.2005
- -
407. L316/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României Lege 408/2005
29.12.2005
- -
408. L384/07.09.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorbției fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanțare cu activele achiziționate în cadrul proiectelor SAPARD Lege 409/2005
29.12.2005
- -
409. L597/26.10.2005 LEGE privind ratificarea Convenției privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003 Lege 410/2005
29.12.2005
- -
410. L239/20.06.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 411/2005
29.12.2005
- -
411. L277/19.07.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Lege 412/2005
29.12.2005
- -
412. L617/09.11.2005 LEGE pentru declararea comunei Pantelimon, județul Ilfov, oraș Lege 413/2005
29.12.2005
- -
413. L616/09.11.2005 LEGE pentru declararea comunei Măgurele, județul Ilfov, oraș Lege 414/2005
29.12.2005
- -
414. L564/13.10.2005 LEGE pentru declararea comunei Bragadiru, județul Ilfov, oraș Lege 415/2005
29.12.2005
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 februarie 2023, 8:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro