Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2000

Numar înregistrari gasite: 233
  Numar Titlu Stadiu
1. L242/06.07.1999 LEGE privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor cu destinație forestieră, prevăzut prin Legea fondului funciar nr. 18/1991 Lege 1/2000
11.01.2000
2. L391/16.12.1998 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 2/2000
17.01.2000
3. L104/30.04.1998 LEGE privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 3/2000
22.02.2000
4. L484/09.12.1999 LEGE pentru declararea municipiului Târgu Mureș "oraș martir" al Revoluției din decembrie 1989 Lege 4/2000
18.02.2000
5. L642/16.12.1997 LEGE privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a-zone protejate. Lege 5/2000
06.03.2000
6. L256/28.07.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 2 octombrie 1998 Lege 6/2000
06.03.2000
7. L271/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind Managementul conservării biodiversității, semnat la Washington la 17 iunie 1999 Lege 7/2000
06.03.2000
8. L264/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane USD, semnat la Washington DC, la 17 iunie 1999 Lege 8/2000
06.03.2000
9. L280/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la București, la 24 decembrie 1998 Lege 9/2000
06.03.2000
10. L133/26.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.50/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse, echipamente și servicii aferente, importate pentru înzestrarea Serviciului Român de Informații Lege 10/2000
06.03.2000
11. L246/08.07.1999 LEGE pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 21 septembrie 1998 Lege 11/2000
06.03.2000
12. L20/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 12/2000
06.03.2000
13. L249/08.07.1999 LEGE pentru ratificarea Înțelegerii între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalității internaționale, semnată la București la 7 iunie 1995 Lege 13/2000
06.03.2000
14. L266/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 24 octombrie 1998 Lege 14/2000
06.03.2000
15. L286/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București-METROREX S.A. (fosta Regia Autonomă METROREX) privind finanțarea Proiectului de modernizarea a metroului din București la 8 și, respectiv 9 iunie 1961 Lege 15/2000
06.03.2000
16. L297/16.09.1998 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice. Lege 16/2000
06.03.2000
17. L314/08.10.1998 LEGE privind asistența socială a persoanelor vârstnice Lege 17/2000
06.03.2000
18. L63/18.02.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului - Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 18/2000
09.03.2000
19. L179/15.07.1998 LEGE privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 19/2000
17.03.2000
20. L193/14.06.1999 LEGE privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantați și de 5% garanție de bună execuție pentru blocul energetic nr. 1 la centrala termoelectrică de 2x330 MW Pucheng -R.P.Chineză Lege 20/2000
21.03.2000
21. L168/24.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului de investiții "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni" și pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" S.A. Lege 21/2000
27.03.2000
22. L156/14.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 22/2000
27.03.2000
23. L34/30.01.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului Lege 23/2000
27.03.2000
24. L582/27.10.1997 LEGE privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Lege 24/2000
27.03.2000
25. L340/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 Lege 25/2000
27.03.2000
26. L334/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 35/1994 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari SUA destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994 Lege 26/2000
27.03.2000
27. L45/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999 Lege 27/2000
27.03.2000
28. L382/30.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 1999 Lege 28/2000
27.03.2000
29. L660/30.12.1997 LEGE privind sistemul național de decorații ale României. Lege 29/2000
31.03.2000
30. L399/11.10.1999 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convențiilor și a altor înțelegeri încheiate de Romănia cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava, la data de 16 aprilie 1999 Lege 30/2000
03.04.2000
31. L54/02.02.1998 LEGE privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 31/2000
03.04.2000
32. L308/22.04.1997 LEGE privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 32/2000
03.04.2000
33. L291/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile în cauzele civile, încheiat la București, la 15 mai 1999 Lege 33/2000
12.04.2000
34. L295/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972 Lege 34/2000
12.04.2000
35. L298/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotărârilor represive adoptată la Haga, la 28 mai 1970 Lege 35/2000
12.04.2000
36. L52/03.02.1999 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1996 Lege 36/2000
12.04.2000
37. L290/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la București , la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României Lege 37/2000
12.04.2000
38. L146/1996 LEGE privind contul general de execuție a bugetului de stat pe anul 1995. Lege 38/2000
12.04.2000
39. L169/24.05.1999 LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997 Lege 39/2000
12.04.2000
40. L224/1996 LEGE privind contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995. Lege 40/2000
12.04.2000
41. L536/17.09.1997 LEGE pentru aprobarea Contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1996. Lege 41/2000
12.04.2000
42. L292/14.09.1998 LEGE privind aprobarea contului anual general de execuție al bugetului de stat, ale conturilor anuale de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și al contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1997 Lege 42/2000
12.04.2000
43. L347/10.09.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri și cheltuieli aprobați prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 Lege 43/2000
12.04.2000
44. L374/24.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Lege 44/2000
12.04.2000
45. L375/24.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 Lege 45/2000
12.04.2000
46. L425/29.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Lege 46/2000
12.04.2000
47. L364/20.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Lege 47/2000
12.04.2000
48. L453/11.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.180/1999, pentru modificarea Legii bugetului pe anul 1999, nr. 36/1999 Lege 48/2000
12.04.2000
49. L474/06.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Lege 49/2000
12.04.2000
50. L493/24.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Lege 50/2000
12.04.2000
51. L494/24.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 Lege 51/2000
12.04.2000
52. L288/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 52/2000
19.04.2000
53. L301/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999 Lege 53/2000
19.04.2000
54. L410/19.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) S.A. , acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc Lege 54/2000
19.04.2000
55. L293/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului cadru de Împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999 Lege 55/2000
19.04.2000
56. L413/19.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare RO9803.02 "Sprijin pentru reforma în domeniul protecției copilului", semnat la București, la 15 iulie 1999 între Guvernul României și Comisia Europeană Lege 56/2000
19.04.2000
57. L482/09.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul R09803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului", semnat la București, la 15 octombrie 1999 Lege 57/2000
19.04.2000
58. L137/28.04.1999 LEGE pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 199/1998 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, profesional și postliceal de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat Lege 58/2000
24.04.2000
59. L206/28.08.1998 LEGE privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice Lege 59/2000
24.04.2000
60. L158/21.06.1998 LEGE privind dreptul absolvenților învățământului particular superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate Lege 60/2000
24.04.2000
61. L643/16.12.1997 LEGE pentru aplicarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Bruxelles, la 19 iunie 1995. Lege 61/2000
24.04.2000
62. L120/08.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 Lege 62/2000
24.04.2000
63. L209/28.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea apărării naționale a României Lege 63/2000
24.04.2000
64. L487/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1997 privind modificarea art.22 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare - dezvoltare astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.51/1996, cu modificările ulterioare. Lege 64/2000
24.04.2000
65. L142/30.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale Lege 65/2000
24.04.2000
66. L262/10.08.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București, la 25 februarie 1999 Lege 66/2000
24.04.2000
67. L404/14.10.1999 LEGE pentru completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale Lege 67/2000
27.04.2000
68. L302/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg, la 25 ianuarie 1974 Lege 68/2000
28.04.2000
69. L4/09.01.1999 LEGEA educației fizice și sportului Lege 69/2000
28.04.2000
70. L355/14.09.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei, privind transportul combinat internațional, semnat la București, la 11 decembrie 1997 Lege 70/2000
04.05.2000
71. L1/17.01.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan, privind transportul combinat internațional, semnat la Baku la 30 iunie 1998 Lege 71/2000
04.05.2000
72. L469/26.11.1999 LEGE pentru aprobarea afilierii României la Asociația Internațională pentru Științe și Tehnologii Cerealiere, precum și a plății cotizației anuale Lege 72/2000
04.05.2000
73. L209/24.06.1999 LEGE privind Fondul pentru mediu Lege 73/2000
04.05.2000
74. L2/17.01.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind transportul combinat internațional, semnat la Erevan la 3 iulie 1998 Lege 74/2000
04.05.2000
75. L205/21.06.1999 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția din 18 august 1948 privind regimul navigației pe Dunăre, semnat la Budapesta, la 26 martie 1998 Lege 75/2000
04.05.2000
76. L99/06.03.2000 LEGEA bugetului de stat pe anul 2000 Lege 76/2000
04.05.2000
77. L100/06.03.2000 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 Lege 77/2000
04.05.2000
78. L8/20.01.1998 LEGE pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Lege 78/2000
08.05.2000
79. L44/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu și porumb boabe Lege 79/2000
09.05.2000
80. L284/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 la Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984,1986,1989,1991,1993 și 1994 Lege 80/2000
09.05.2000
81. L14/28.01.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 81/2000
09.05.2000
82. L65/23.02.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/1999 pentru prorogarea termenului prevăzut la Art. II, alin.1 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 82/2000
09.05.2000
83. L327/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea "Memorandumului de Înțelegere pentru Facilitarea Transportului Rutier Internațional de Mărfuri în regiunea SECI", semnat la Atena, la 28 aprilie 1999 Lege 83/2000
09.05.2000
84. L72/01.03.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 84/2000
09.05.2000
85. L48/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau panificație, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/1998 și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 28/1999 Lege 85/2000
09.05.2000
86. L431/01.11.1999 LEGE pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată de România la Aarhus, la 25 iunie 1998 Lege 86/2000
10.05.2000
87. L424/28.10.1999 LEGE pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituționale ale Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles, la 28 iunie 1999 Lege 87/2000
10.05.2000
88. L418/25.10.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului european asupra transferului responsabilității cu privire la refugiați, adoptat la Strasbourg, la 16 octombrie 1980 Lege 88/2000
10.05.2000
89. L398/11.10.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga, la 16 iunie 1995 Lege 89/2000
10.05.2000
90. L397/11.10.1999 LEGE pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptată la Londra, la 4 decembrie 1991 Lege 90/2000
10.05.2000
91. L396/11.10.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco, la 24 noiembrie 1996 Lege 91/2000
10.05.2000
92. L210/25.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale Lege 92/2000
10.05.2000
93. L314/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la revoluția anticomunistă română Lege 93/2000
10.05.2000
94. L445/05.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.175/1999 privind înființarea Agenției pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere(SECI) Lege 94/2000
10.05.2000
95. L27/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku, la 8 septembrie 1998 Lege 95/2000
17.05.2000
96. L492/15.12.1999 LEGE privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior Lege 96/2000
02.06.2000
97. L139/30.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar Lege 97/2000
02.06.2000
98. L179/04.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României Lege 98/2000
02.06.2000
99. L335/23.10.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei-ANRE Lege 99/2000
06.06.2000
100. L357/15.09.1999 LEGE pentru ratificarea Protocolului între România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, semnat la Viena, la 11 iunie 1999 Lege 100/2000
19.06.2000
101. L4/24.01.2000 LEGE pentru ratificarea Deciziilor nr. 5/1997 și 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) Lege 101/2000
19.06.2000
102. L419/25.10.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles, la 26 noiembrie 1993 Lege 102/2000
19.06.2000
103. L5/24.01.2000 LEGE pentru aderarea României la Convenția Internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva, la 21 octombrie 1982 Lege 103/2000
19.06.2000
104. L3/17.01.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 23 ianuarie 1998 Lege 104/2000
19.06.2000
105. L480/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere. Lege 105/2000
27.06.2000
106. L263/16.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare Lege 106/2000
27.06.2000
107. L270/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr. 99(5) din 1 mai 1999 Lege 107/2000
27.06.2000
108. L268/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 și a Protocolului Adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999 Lege 108/2000
27.06.2000
109. L297/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea Anexei A "Descriere tehnică" la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și Bruxelles la 10 mai 1993 Lege 109/2000
27.06.2000
110. L31/2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la București la 17 decembrie 1998 Lege 110/2000
27.06.2000
111. L223/29.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1998 , privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională - "Die Donau" Lege 111/2000
27.06.2000
112. L80/08.03.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 Lege 112/2000
28.06.2000
113. L289/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților Lege 113/2000
30.06.2000
114. L164/24.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import Lege 114/2000
07.07.2000
115. L123/13.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru Serviciul de Informații Externe Lege 115/2000
07.07.2000
116. L101/30.03.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare Lege 116/2000
07.07.2000
117. L124/13.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.46/1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 117/2000
07.07.2000
118. L112/01.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internațional al vârstnicilor Lege 118/2000
07.07.2000
119. L191/11.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid, de către persoanele juridice Lege 119/2000
07.07.2000
120. L182/08.06.1999 LEGE privind declararea ca abrogate a unor acte normative Lege 120/2000
07.07.2000
121. L183/08.06.1999 LEGE privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate Lege 121/2000
07.07.2000
122. BP529/1997 LEGE privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu. Lege 122/2000
07.07.2000
123. L616/25.11.1997 LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Vatra Dornei. Lege 123/2000
07.07.2000
124. L167/24.05.2000 LEGE privind structura personalului Curții Constituționale Lege 124/2000
13.07.2000
125. L199/20.06.2000 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 125/2000
13.07.2000
126. L512/29.08.1997 LEGEA de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților asistenți și ale celorlalte categorii de personal. Lege 126/2000
17.07.2000
127. L377/29.09.1999 LEGE pentru completarea și modificarea articolului 156 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată Lege 127/2000
21.07.2000
128. L102/26.03.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1999 privind modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României Lege 128/2000
21.07.2000
129. L520/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1997 privind bursele de mărfuri. Lege 129/2000
21.07.2000
130. L468/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian. Lege 130/2000
21.07.2000
131. L168/24.05.2000 LEGE pentru completarea articolului 8 din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat Lege 131/2000
21.07.2000
132. L146/05.05.1999 LEGE pentru modificarea aliniatului 2 al articolului 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 132/2000
21.07.2000
133. L259/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/1998 , privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional Lege 133/2000
21.07.2000
134. L81/16.02.2000 LEGE privind regimul parcurilor industriale Lege 134/2000
21.07.2000
135. L176/03.06.1999 LEGE pentru abrogarea articolului 22 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 135/2000
21.07.2000
136. L132/22.04.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome Lege 136/2000
21.07.2000
137. L119/22.03.2000 LEGE privind regimul juridic al terenului aferent "Palatului Parlamentului României" Lege 137/2000
24.07.2000
138. L528/30.12.1999 LEGE pentru completarea articolului 20 al Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe Lege 138/2000
24.07.2000
139. L447/09.11.1999 LEGE privind activitatea de meteorologie Lege 139/2000
24.07.2000
140. L19/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române ? TAROM S.A. ? pentru finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la București, la 24 decembrie 1999 și la Luxemburg, la 27 decembrie 1999 Lege 140/2000
24.07.2000
141. L138/06.04.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la Varșovia la 19 mai 1999 Lege 141/2000
24.07.2000
142. L468/26.11.1999 LEGE pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) la Asociația Euromontana, precum și a plății cotizației anuale Lege 142/2000
24.07.2000
143. L247/08.07.1999 LEGE privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 143/2000
26.07.2000
144. L367/22.09.1999 LEGE privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane Lege 144/2000
26.07.2000
145. L129/21.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 Lege 145/2000
26.07.2000
146. L480/09.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MIHAI EMINESCU" Lege 146/2000
26.07.2000
147. L89/23.02.2000 LEGE privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern Lege 147/2000
26.07.2000
148. L73/01.03.1999 LEGE privind publicitatea Lege 148/2000
26.07.2000
149. L9/28.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale Lege 149/2000
26.07.2000
150. L278/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Centrului de Management pentru Finanțarea Învățământului Superior și a cercetării Științifice Universitare Lege 150/2000
26.07.2000
151. L140/30.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor de tutun minorilor Lege 151/2000
26.07.2000
152. L55/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2000 privind declararea Complexului ?Memorialul Revoluției ? Decembrie 1989?, din municipiul Timișoara, ansamblu de interes național Lege 152/2000
26.07.2000
153. L21/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului Adițional Suplimentar la Acordul între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997 Lege 153/2000
26.07.2000
154. L22/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2000 pentru ratificarea celui de Al doilea Protocol Adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la București, la 30 noiembrie 1999 Lege 154/2000
26.07.2000
155. L25/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenții adoptate de Organizația Internațională a Muncii Lege 155/2000
26.07.2000
156. L352/10.11.1998 LEGE privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate Lege 156/2000
26.07.2000
157. L137/06.04.2000 LEGE privind aprobarea Planului Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanțarea acestuia de la bugetul de stat Lege 157/2000
22.09.2000
158. L24/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra, la 27 noiembrie 1992 Lege 158/2000
03.10.2000
159. L323/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Lege 159/2000
03.10.2000
160. L23/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2000 privind aderarea României la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra, la 30 noiembrie 1990 Lege 160/2000
03.10.2000
161. L155/24.04.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999 Lege 161/2000
03.10.2000
162. L442/05.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.172/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 Lege 162/2000
03.10.2000
163. L304/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/1999 pentru ratificarea Contractului de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport Timișoara privind finanțarea proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara, în valoare de 19.000.000 EURO, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999 Lege 163/2000
05.10.2000
164. L18/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2000 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile rezultate din Acordul și Protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a URSS în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984 și din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova, la 18 august 1999 Lege 164/2000
05.10.2000
165. L307/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane EURO, destinat finanțării Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999 Lege 165/2000
05.10.2000
166. L26/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București, în vederea finanțării Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, în vederea finanțării Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, semnat la Luxemburg, la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999 Lege 166/2000
05.10.2000
167. L414/19.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea 4-Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la București, la 2 septembrie 1999 Lege 167/2000
05.10.2000
168. L13/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre Românie și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), privind finanțarea "Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social", în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la 13 octombrie 1999 la București Lege 168/2000
05.10.2000
169. L20/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999 Lege 169/2000
05.10.2000
170. L104/26.03.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate Lege 170/2000
06.10.2000
171. L165/24.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/1999 privind achiziționarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificație, pentru consumul intern Lege 171/2000
06.10.2000
172. L94/30.03.1998 LEGE privind declararea orașului Gherla, județul Cluj, municipiu Lege 172/2000
16.10.2000
173. L116/20.03.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999 Lege 173/2000
18.10.2000
174. L118/20.03.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație, semnat la București, la 8 septembrie 1999 Lege 174/2000
18.10.2000
175. L158/25.04.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind înființarea și funcționarea de Centre Culturale, semnat la Constanța la 18 aprilie 1996 Lege 175/2000
18.10.2000
176. L93/24.03.1999 LEGE privind dispozitivele medicale Lege 176/2000
18.10.2000
177. L134/29.05.1998 LEGE pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii nr. 90/1996 Lege 177/2000
18.10.2000
178. L117/08.04.1999 LEGE privind produsele cosmetice Lege 178/2000
18.10.2000
179. L354/11.11.1998 LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Codlea- jud. Brașov Lege 179/2000
18.10.2000
180. L137/1995 LEGE privind declararea orașului Motru, județul Gorj, municipiu Lege 180/2000
18.10.2000
181. L170/02.07.1998 LEGE privind declararea orașului Orșova, județul Mehedinți, municipiu Lege 181/2000
18.10.2000
182. L5/14.01.1999 LEGE privind protecția patrimoniului cultural național mobil Lege 182/2000
25.10.2000
183. L471/29.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în București, Bulevardul Unirii nr. 37 "-Magazinul Junior-" din patrimoniul S.C. București S.A. în domeniul privat al statului Lege 183/2000
27.10.2000
184. L147/06.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele instalații și echipamente importate, pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 184/2000
27.10.2000
185. L512/29.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 204/1999 pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 8 la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999 Lege 185/2000
27.10.2000
186. L154/24.04.2000 LEGE pentru aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 și 19 martie 1991 Lege 186/2000
27.10.2000
187. L473/06.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte Lege 187/2000
27.10.2000
188. L182/15.07.1998 LEGE privind executorii judecătorești Lege 188/2000
01.11.2000
189. L335/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare Lege 189/2000
02.11.2000
190. L205/26.06.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I, semnat la Kladovo, la 16 octombrie 1999 Lege 190/2000
02.11.2000
191. L74/04.03.1998 LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Târgu Secuiesc Lege 191/2000
02.11.2000
192. L201/21.06.2000 LEGE pentru modificarea și completarea articolului 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România Lege 192/2000
06.11.2000
193. L57/06.02.1998 LEGE privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori Lege 193/2000
06.11.2000
194. L509/29.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 201/1999 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut Lege 194/2000
06.11.2000
195. L175/02.06.1999 LEGE privind constituirea și organizarea clerului militar Lege 195/2000
06.11.2000
196. L88/18.02.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Lege 196/2000
06.11.2000
197. L110/07.05.1998 LEGE pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și Codul de procedură penală Lege 197/2000
13.11.2000
198. L384/30.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară Lege 198/2000
13.11.2000
199. L191/14.06.2000 LEGE privind utilizarea eficientă a energiei Lege 199/2000
13.11.2000
200. L110/30.03.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării băncii "Banc Post" - S.A. Lege 200/2000
13.11.2000
201. L10/28.01.1999 LEGE privind declararea ca municipiu, la 752 de ani de atestare documentară, a orașului SEBEȘ din județul Alba Lege 201/2000
13.11.2000
202. L185/09.06.1999 LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire Lege 202/2000
13.11.2000
203. L234/12.07.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de a 87-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 17 iunie 1999 Lege 203/2000
15.11.2000
204. L165/16.05.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997 Lege 204/2000
15.11.2000
205. L233/12.07.2000 LEGE pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 Lege 205/2000
21.11.2000
206. L237/21.08.2000 LEGE pentru ratificarea de către România a tratatului OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 Lege 206/2000
21.11.2000
207. L292/14.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 207/2000
28.11.2000
208. L153/24.04.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile de capital, semnată la București la 21 octombrie 1999 Lege 208/2000
28.11.2000
209. L267/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru reconstrucție și Dezvoltare privind Ajustarea Structurală a Sectorului Privat, semnat la Washington, la 17 iunie 1999 Lege 209/2000
28.11.2000
210. L30/31.01.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000 Lege 210/2000
28.11.2000
211. L196/15.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/1999 pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și a Protocolului adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 Lege 211/2000
28.11.2000
212. L196/19.06.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1999 Lege 212/2000
28.11.2000
213. L195/19.06.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 ianuarie 2000 Lege 213/2000
28.11.2000
214. L117/20.03.2000 LEGE privind ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la București, la 11 octombrie 1999 Lege 214/2000
28.11.2000
215. L383/30.09.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonannței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 215/2000
28.11.2000
216. L28/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea reglementării obligațiilor reciproce dintre România și Republica Islamică Iran rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian și din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974 conform Minutei semnate la Teheran la data de 22 octombrie 1999 Lege 216/2000
28.11.2000
217. L430/29.10.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/1999 pentru modificarea și completarea Ordonannței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte Lege 217/2000
28.11.2000
218. L514/29.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice Lege 218/2000
28.11.2000
219. L629/10.12.1997 LEGE privind egalitatea șanselor de a urma studiile în învățământul superior prin acordarea burselor sociale de studiu Lege 219/2000
28.11.2000
220. L152/12.05.1999 LEGE pentru declararea comunei Otopeni, oraș Lege 220/2000
28.11.2000
221. L315/11.10.2000 LEGE privind declararea comunei Geoagiu, județul Hunedoara, oraș Lege 221/2000
28.11.2000
222. L239/01.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2000 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 7 iulie 2000 Lege 222/2000
28.11.2000
223. L311/03.10.2000 LEGE privind declararea orașului Adjud, județul Vrancea, municipiu Lege 223/2000
28.11.2000
224. L469/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandumului privind politica economică a Guvernului Romîniei pe perioada 1997-1998 convenit cu Fondul Monetar Internațional. Lege 224/2000
28.11.2000
225. L290/14.09.2000 LEGEA Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor Lege 225/2000
30.11.2000
226. L218/29.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington, la 9 februarie 2000/București, la 23 februarie 2000 Lege 226/2000
30.11.2000
227. L230/01.07.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de Acord dintre România reprezentată de Ministerul Finanțelor și BIRD privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social în valoare de 44,5 milioane dolari SUA Lege 227/2000
30.11.2000
228. L253/01.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra, la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 Lege 228/2000
30.11.2000
229. L293/14.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România Lege 229/2000
30.11.2000
230. L150/21.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziția Mondială EXPO 2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000 Lege 230/2000
30.11.2000
231. L120/18.05.1998 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 231/2000
04.12.2000
232. L57/12.02.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/1999 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române Lege 232/2000
04.12.2000
233. L192/14.06.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române Lege 233/2000
04.12.2000

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 7:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro