Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/1999

Numar înregistrari gasite: 210
  Numar Titlu Stadiu
1. L316/09.10.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare Lege 1/1999
07.01.1999
2. L276/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP) , adoptat la Geneva , la 1 septembrie 1970 Lege 2/1999
07.01.1999
3. L127/26.05.1998 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Spania privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială semnată la București, la 17 noiembrie 1997 Lege 3/1999
07.01.1999
4. L235/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/1998 , pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1a) , 14(1) și 14(3)b) ale Acordului European din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR) , încheiat la Geneva , la 28 octombrie 1993 Lege 4/1999
08.01.1999
5. L186/30.07.1998 LEGE pentru ratificarea Convenției privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare , adoptată la Viena , la 12 septembrie 1997 Lege 5/1999
08.01.1999
6. L289/10.09.1998 LEGE pentru ratificarea celui de-al 6-lea Protocol adițional la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei,adoptat la Strasbourg , la 5 martie 1996 Lege 6/1999
08.01.1999
7. L234/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/1998 , pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții , încheiat la Viena , la 13 noiembrie 1997 Lege 7/1999
08.01.1999
8. L243/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori modificând Acordul sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri , efectuat la Bruxelles , la 7 aprilie 1998 Lege 8/1999
08.01.1999
9. L231/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/1998 , pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 și la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului autostrăzii Trans-Europene Nord-Sud (TEM) , semnat la Geneva, la data de 18 decembrie 1991 Lege 9/1999
08.01.1999
10. L239/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/1998 , pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind proiectul de dezvoltare a portului Constanța - Sud , semnat la Tokyo , la data de 27 februarie 1998 Lege 10/1999
08.01.1999
11. L240/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/1998 , pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo, la data de 27 februarie 1998 Lege 11/1999
08.01.1999
12. L226/29.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1998 , pentru ratificarea Acordului european privind marile căi navigabile de importanță internațională (AGN) adoptat la Geneva , la 19 ianuarie 1996 Lege 12/1999
08.01.1999
13. L233/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/1998 , pentru ratificarea Protocolului la Acordul European din 1991 privind marile linii de transport combinat internațional și instalațiile conexe (AGTC) ,privind transportul combinat pe căi navigabile interioare,încheiat la Geneva,la 17 ianuarie 1997 Lege 13/1999
08.01.1999
14. L318/12.10.1998 LEGE pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Iugoslavia privind exploatarea și întreținerea Sistemelor hidroelectrice și de navigație Porțile de Fier I și Porțile de Fier II, semnată la Drobeta Turnu Severin la 16 mai 1998. Lege 14/1999
11.01.1999
15. L291/10.09.1998 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene ,semnat la București, la 6 iunie 1996 Lege 15/1999
11.01.1999
16. L141/02.06.1998 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați , la 30 septembrie 1997 Lege 16/1999
11.01.1999
17. L631/11.12.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 78/1997 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. Lege 17/1999
13.01.1999
18. L290/10.09.1998 LEGE pentru ratificarea celui de-al 5-lea Protocol anexă la Acordul general privind comerțul cu servicii , adoptat la Geneva , la 27 februarie 1998 Lege 18/1999
13.01.1999
19. L622/28.11.1997 LEGE pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992. Lege 19/1999
14.01.1999
20. L310/01.10.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul Zonelor Defavorizate. Lege 20/1999
15.01.1999
21. L446/01.08.1997 LEGE pentru prevenirea și sancționarea folosirii sistemului financiar-bancar în scopul spălării banilor. Lege 21/1999
18.01.1999
22. L584/28.10.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului Cinematografic Național. Lege 22/1999
18.01.1999
23. L559/08.10.1997 LEGE pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Lege 23/1999
26.01.1999
24. L237/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/1998 , privind înlocuirea și împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei Lege 24/1999
26.01.1999
25. L244/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor Lege 25/1999
26.01.1999
26. L353/11.11.1998 LEGE pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 26/1999
26.01.1999
27. L40/30.01.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare Lege 27/1999
26.01.1999
28. L200/27.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 , pentru panificație , destinat consumului intern,societăților comerciale de morărit și/sau de panificație Lege 28/1999
26.01.1999
29. L215/29.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de taxe și impozite Lege 29/1999
26.01.1999
30. L172/02.07.1998 LEGE pentru sprijinirea exporturilor Lege 30/1999
26.01.1999
31. L241/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la "Convenția internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare" adoptată la Conferința Internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare , organizată de Organizația Maritimă Internațională la Hamburg , în perioada 09-27 aprilie 1979 Lege 31/1999
26.01.1999
32. L591/10.11.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol. Lege 32/1999
26.01.1999
33. L288/10.09.1998 LEGE pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului , adoptat la Strasbourg , la 5 martie 1996 Lege 33/1999
25.02.1999
34. L345/03.11.1998 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg, la 21 iulie 1998 și la Bucuresti, la 24 iulie 1998; Lege 34/1999
25.02.1999
35. L340/03.11.1998 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București, la 30 iunie 1998 Lege 35/1999
25.02.1999
36. L412/30.12.1998 LEGE privind bugetul de stat pe anul 1999 . Lege 36/1999
08.03.1999
37. L411/30.12.1998 LEGE privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999. Lege 37/1999
08.03.1999
38. L379/03.12.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/1998 privind modificarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998 Lege 38/1999
12.03.1999
39. L343/02.11.1998 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 20 iunie 1998 Lege 39/1999
12.03.1999
40. L342/02.11.1998 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind recunoașterea reciprocă a perioadelor de studii și a actelor de studii eliberate în România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava, la 28 iunie 1998 Lege 40/1999
12.03.1999
41. L268/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor Lege 41/1999
22.03.1999
42. L220/29.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanție între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și dezvoltare (Proiect suport pentru privatizarea și reforma telecomunicațiilor) , încheiat la Washington la 29 mai 1998 Lege 42/1999
26.03.1999
43. L132/28.05.1998 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare Lege 43/1999
26.03.1999
44. L305/28.09.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație. Lege 44/1999
26.03.1999
45. L329/21.10.1998 LEGE pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 12 decembrie 1997 Lege 45/1999
26.03.1999
46. L309/01.10.1998 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București, la 24 iulie 1997. Lege 46/1999
31.03.1999
47. L341/02.11.1998 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului mixt de menținere a păcii, semnat la Budapesta, la 20 martie 1998 Lege 47/1999
31.03.1999
48. L364/18.11.1998 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea, la 20 decembrie 1997 Lege 48/1999
31.03.1999
49. L368/26.11.1998 LEGE privind pensiile I.O.V.R. Lege 49/1999
31.03.1999
50. L245/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea , scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale Lege 50/1999
07.04.1999
51. L301/18.09.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență Lege 51/1999
08.04.1999
52. L194/06.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 , pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană Lege 52/1999
08.04.1999
53. L298/18.09.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 Lege 53/1999
15.04.1999
54. L303/25.09.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 19/1998 privind rectificarea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 1998 Lege 54/1999
15.04.1999
55. L383/08.12.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 Lege 55/1999
15.04.1999
56. L370/26.11.1998 LEGE pentru ratificarea Convenției consulare între România și Georgia , semnată la Tbilisi la 1 iulie 1998 Lege 56/1999
15.04.1999
57. L6/14.01.1999 LEGE pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Kazahstan, semnată la București la 21 septembrie 1998 Lege 57/1999
15.04.1999
58. L422/30.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/1998 privind aprobarea amendării protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din același Protocol. Lege 58/1999
15.04.1999
59. L326/16.10.1998 LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor , semnat la Ierusalim la 3 august 1998 Lege 59/1999
15.04.1999
60. L62/17.02.1998 LEGE pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Organizației Internaționale a Muncii , adoptat de Conferința Generală a O.I.M. la Geneva la 19 iunie 1997 Lege 60/1999
15.04.1999
61. L404/28.12.1998 LEGE pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Windhoek, la 25 februarie 1998 Lege 61/1999
15.04.1999
62. L402/24.12.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/1998 pentru ratificarea "Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului European între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană, și de rezultatul negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătățirile regimului preferențial existent, semnat la Bruxelles, la 13 octombrie 1998" - 7 art. în Acord + 6 anexe Lege 62/1999
15.04.1999
63. L334/22.10.1998 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la București, la 16 septembrie 1997 Lege 63/1999
15.04.1999
64. L521/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal. Lege 64/1999
15.04.1999
65. L421/30.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/1998 pentru ratificarea Protocolului adițional nr.7 la Acordul Central European de Comerț Liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum și pentru ratificarea versiunii în limba română la paragraful 6 al articolului 15 din același protocol. Lege 65/1999
15.04.1999
66. L398/23.12.1998 LEGE privind declararea lui Ioan Monoran ca erou-martir Lege 66/1999
16.04.1999
67. L319/12.10.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiție, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) S.A. pentru expropierea imobilului situat în municipiul București , str. Batiștei nr. 25, sector 2 Lege 67/1999
22.04.1999
68. L78/08.03.1999 LEGE pentru ratificarea Cartei Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, semnată la Yalta, la 5 iunie 1998 Lege 68/1999
28.04.1999
69. L42/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris, la 19 ianuarie 1999 Lege 69/1999
03.05.1999
70. L43/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1999 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 ianuarie 1999 Lege 70/1999
03.05.1999
71. L359/17.11.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/1998 privind desfășurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999 Lege 71/1999
03.05.1999
72. L625/28.11.1997 LEGE privind reînființarea comunelor Costinești și Horia din județul Constanța. Lege 72/1999
03.05.1999
73. L15/28.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/1999 pentru aprobarea Rezoluției nr. 53/2 din 30 ianuarie 1998 adoptată la Wahington de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional privind majorarea cotelor membrilor Fondului - cea de-a 11-a revizuire generală Lege 73/1999
03.05.1999
74. L315/08.10.1998 LEGE pentru ratificarea Cartei Sociale Europene Revizuite , adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 Lege 74/1999
03.05.1999
75. L387/11.12.1998 LEGE pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare , semnat la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 1980 Lege 75/1999
03.05.1999
76. L355/13.11.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/1998 cu privire la modificarea și completarea art. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată Lege 76/1999
03.05.1999
77. L159/25.06.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului "Steaua României" Lege 77/1999
07.05.1999
78. L267/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenției - cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale , adoptată la Madrid , la 21 mai 1980 Lege 78/1999
11.05.1999
79. L390/16.12.1998 LEGE pentru acceptarea amendamentelor aduse la articolele 24 și 25 din Constituția Organizației Mondiale a Sănătății, prin Rezoluția 51.23 adoptată la Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătății, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia Lege 79/1999
11.05.1999
80. L403/23.06.1997 LEGE privind reorganizarea comunei Barcani și înființarea comunei Valea Mare, județul Covasna Lege 80/1999
11.05.1999
81. L448/11.08.1997 LEGE privind datoria publică a României. Lege 81/1999
11.05.1999
82. L189/06.08.1998 LEGE privind înlocuirea sancțiunii închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității Lege 82/1999
18.05.1999
83. L34/30.01.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și București, la 30 iunie 1998 Lege 83/1999
25.05.1999
84. L35/30.01.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 și la București , la 24 iulie 1998 Lege 84/1999
25.05.1999
85. L376/27.11.1998 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Haga, la 5 martie 1998 Lege 85/1999
25.05.1999
86. L409/29.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale. Lege 86/1999
25.05.1999
87. L17/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare , semnat la Washington la 23 decembrie 1998 Lege 87/1999
25.05.1999
88. L95/01.04.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor executate sau prestate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau supuse prin lege unui regim special care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 88/1999
25.05.1999
89. L174/07.07.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind Transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 89/1999
25.05.1999
90. L357/13.11.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat Lege 90/1999
25.05.1999
91. L405/29.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, de garanții pentru emisiuni de obligațiuni pe piețele financiare externe. Lege 91/1999
25.05.1999
92. L61/16.02.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență nr. 7/1999, pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerul Finanțelor , de garanții pentru emisiuni de obligațiuni pe piețele financiare externe Lege 92/1999
25.05.1999
93. L90/19.03.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr. 20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuții ale comitetului de conducere și ale președintelui Curții de Conturi Lege 93/1999
25.05.1999
94. L361/17.11.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38/1998 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 94/1999
25.05.1999
95. L2/05.01.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la București, la 31 mai 1996 Lege 95/1999
26.05.1999
96. L59/15.02.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan , în domeniul transporturilor rutiere de tranzit și a Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferată, semnate la București, la 6 iunie 1996 Lege 96/1999
26.05.1999
97. L28/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997 și a Protocolului adițional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV ("Dispoziții privind sistemul comun de tarife de rută") la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL, armonizată prin protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997 Lege 97/1999
26.05.1999
98. L274/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate,potrivit legii,în proprietatea privată a statului Lege 98/1999
26.05.1999
99. L150/10.05.1999 LEGE privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice Notă: Conține titlurile: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I. Modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale II. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing III. Modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată IV. Modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului V. Pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi VI.Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare Lege 99/1999
26.05.1999
100. L16/28.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998 Lege 100/1999
02.06.1999
101. L64/19.02.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul,investigarea și combaterea consumului neregulamentar și traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și a delictelor conexe, semnat la București, la 9 septembrie 1998 Lege 101/1999
02.06.1999
102. L114/1995 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/1995 privind unele măsuri de conservare a patrimoniului național al cinematografiei Lege 102/1999
02.06.1999
103. L399/24.12.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele masuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată cu modificări prin Legea nr.108/1997 Lege 103/1999
11.06.1999
104. L485/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1997 privind modificarea și completarea Ordonanței nr.9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. Lege 104/1999
11.06.1999
105. L58/15.02.1999 LEGE pentru ratificarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la data de 5 septembrie 1997 Lege 105/1999
16.06.1999
106. L369/26.11.1998 LEGE pentru ratificarea Tratatului privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între România și Canada , semnat la Ottawa la 25 mai 1998 Lege 106/1999
16.06.1999
107. L218/29.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate Lege 107/1999
16.06.1999
108. L187/30.07.1998 LEGE pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii Lege 108/1999
16.06.1999
109. L260/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 103/1998 , privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar Lege 109/1999
16.06.1999
110. L44/30.01.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare externă a României pentru anul 1998 Lege 110/1999
16.06.1999
111. L1/05.01.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998 Lege 111/1999
23.06.1999
112. L382/08.12.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996 și anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova Lege 112/1999
23.06.1999
113. L39/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului financiar privind Programul Național PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 Lege 113/1999
23.06.1999
114. L98/26.03.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 114/1999
23.06.1999
115. L85/18.03.1998 LEGE privind responsabilitatea ministerială Lege 115/1999
28.06.1999
116. L83/15.03.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 18 decembrie 1998 Lege 116/1999
30.06.1999
117. L183/27.07.1998 LEGE privind taxele extrajudiciare de timbru Lege 117/1999
30.06.1999
118. L407/29.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.59/1998 pentru modificarea art.4 alin. (1) al Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 Lege 118/1999
30.06.1999
119. L251/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/1998 , pentru acceptare de către România a proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internațional , aprobat prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997 Lege 119/1999
12.07.1999
120. L375/27.11.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/1998 privind acordarea unor facilități la plata creanțelor fiscale către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni ale Societății Comerciale "Tractorul" S.A. Brașov Lege 120/1999
12.07.1999
121. L400/24.12.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare Lege 121/1999
12.07.1999
122. L74/02.03.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare Lege 122/1999
14.07.1999
123. L100/26.03.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale Lege 123/1999
14.07.1999
124. L476/29.08.1997 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române. Lege 124/1999
14.07.1999
125. L304/28.09.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/1998 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A. Lege 125/1999
14.07.1999
126. L484/29.08.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Lege 126/1999
14.07.1999
127. L266/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 117/1998 , pentru modificarea Anexei la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural , al celor supuse prin lege unui regim special sau ale regiilor autonome , care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 127/1999
16.07.1999
128. L347/06.11.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale Lege 128/1999
19.07.1999
129. L620/27.11.1997 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României. Lege 129/1999
19.07.1999
130. L184/27.07.1998 LEGE privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă Lege 130/1999
20.07.1999
131. L66/24.02.1999 LEGE pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 , privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 131/1999
20.07.1999
132. L137/29.05.1998 LEGE privind înființarea ,organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților Lege 132/1999
20.07.1999
133. L54/04.02.1999 LEGE privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii Lege 133/1999
20.07.1999
134. L68/24.02.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici Lege 134/1999
20.07.1999
135. L105/26.03.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr. 36/1999 Lege 135/1999
20.07.1999
136. L82/15.03.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene semnat la Washington, la 15 iulie 1998 Lege 136/1999
20.07.1999
137. L113/02.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar Lege 137/1999
20.07.1999
138. L106/29.03.1999 LEGE cu privire la salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 138/1999
20.07.1999
139. L60/15.02.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare Lege 139/1999
20.07.1999
140. L199/16.06.1999 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 140/1999
22.07.1999
141. L253/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 , privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 141/1999
23.07.1999
142. L94/24.03.1999 LEGE privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 142/1999
27.07.1999
143. L81/12.03.1999 LEGE privind ajutorul de stat Lege 143/1999
27.07.1999
144. L71/27.02.1998 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor Lege 144/1999
27.07.1999
145. L190/06.08.1998 LEGE pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996 Lege 145/1999
27.07.1999
146. L82/1996 LEGEA Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor. Lege 146/1999
27.07.1999
147. L306/29.09.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și taxa pe valoarea adăugată Lege 147/1999
27.07.1999
148. L389/15.12.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte Lege 148/1999
27.07.1999
149. L410/29.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale Lege 149/1999
27.07.1999
150. L258/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 101/1998 , privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru , Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru ,geodezie și cartografie Lege 150/1999
28.07.1999
151. L423/10.07.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995. Lege 151/1999
30.07.1999
152. L214/29.06.1999 LEGE pentru ratificarea Tratatului de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 10 septembrie 1996 Lege 152/1999
04.10.1999
153. L18/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (CEMN) , de colaborare în intervenția și răspunsul de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Soci, la 15 aprilie 1998 Lege 153/1999
11.10.1999
154. L108/01.04.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare încheiat între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope, spălării banilor, traficului de arme și persoane și a altor infracțiuni grave, semnat la Antalya, la 16 aprilie 1998 Lege 154/1999
11.10.1999
155. L138/28.04.1999 LEGE pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Uzbekistan, semnat la București, la 6 iunie 1996 Lege 155/1999
12.10.1999
156. L208/24.06.1999 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României Lege 156/1999
12.10.1999
157. L424/30.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului Lege 157/1999
12.10.1999
158. L84/17.03.1998 LEGE privind constituirea și funcționarea Consiliului Național pentru Mediu și dezvoltare durabilă Lege 158/1999
20.10.1999
159. L177/15.07.1998 LEGE pentru completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995 Lege 159/1999
20.10.1999
160. L128/21.04.1999 LEGE pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor de studii eliberate de instituții de învățământ și a titlurilor științifice din cele două state, semnată la București, la 22 ianuarie 1999 Lege 160/1999
03.11.1999
161. L157/21.06.1998 LEGE pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii și Protecției Sociale la Asociația Internațională a Inspecției Muncii , cu sediul la Geneva Lege 161/1999
03.11.1999
162. L158/18.05.1999 LEGE pentru aderarea României la Acordul Internațional al Zahărului, adoptat la Geneva, la 20 martie 1992 și autorizarea plății cotizației anuale la Organizația Internațională a Zahărului Lege 162/1999
03.11.1999
163. L320/14.10.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 Lege 163/1999
03.11.1999
164. L401/24.12.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit. Lege 164/1999
09.11.1999
165. L89/19.03.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc și de pasăre Lege 165/1999
09.11.1999
166. L420/30.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc. Lege 166/1999
09.11.1999
167. L356/15.09.1999 LEGE pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 266 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare Lege 167/1999
10.11.1999
168. L162/29.06.1998 LEGE privind soluționarea conflictelor de muncă Lege 168/1999
12.11.1999
169. L250/12.07.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului Comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la București la 15 septembrie 1997 Lege 169/1999
25.11.1999
170. L194/14.06.1999 LEGE pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul Poporului la Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni Lege 170/1999
25.11.1999
171. L346/04.11.1998 LEGE privind dreptul senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenții învățământului superior particular Lege 171/1999
25.11.1999
172. L227/30.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/1999 pentru modificarea anexei nr. 9a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 Lege 172/1999
25.11.1999
173. L254/27.07.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998 Lege 173/1999
25.11.1999
174. L252/21.07.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998 Lege 174/1999
25.11.1999
175. L253/21.07.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998 Lege 175/1999
25.11.1999
176. L251/12.07.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului Comercial între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane semnat la Ciudad de Mexico, la 3 septembrie 1998 Lege 176/1999
25.11.1999
177. L356/13.11.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecția Copilului Lege 177/1999
26.11.1999
178. L220/30.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 Lege 178/1999
02.12.1999
179. L136/28.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României și acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federală Iugoslavia Lege 179/1999
02.12.1999
180. L378/03.12.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale,Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații,Serviciului de Informații Externe și Industriei de apărare Lege 180/1999
02.12.1999
181. L278/31.08.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 123/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale ,Serviciului de Telecomunicații Speciale,Serviciului Român de Informații,Serviciul de Informații Externe și industriei de apărare Lege 181/1999
02.12.1999
182. L190/11.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr. 36/1999 Lege 182/1999
02.12.1999
183. L189/11.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1999 pentru modificarea anexei 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr. 36/1999 Lege 183/1999
02.12.1999
184. L198/15.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1999 pentru modificarea Anexei nr. 3/25 privind veniturile extrabugetare și cheltuielile finanțate din acestea pe anul 1999, la Legea bugetului de stat nr. 36/1999 Lege 184/1999
02.12.1999
185. L154/13.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar Lege 185/1999
02.12.1999
186. L222/29.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați Lege 186/1999
02.12.1999
187. L239/13.03.1997 LEGE privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică. Lege 187/1999
07.12.1999
188. L467/25.11.1999 LEGE privind Statutul funcționarilor publici Lege 188/1999
08.12.1999
189. L557/07.10.1997 LEGE privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni. Lege 189/1999
09.12.1999
190. L317/12.10.1998 LEGE privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare Lege 190/1999
09.12.1999
191. L374/27.11.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării și inovării Lege 191/1999
10.12.1999
192. L600/11.11.1997 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română. Lege 192/1999
10.12.1999
193. L269/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenții din învățământul de stat Lege 193/1999
10.12.1999
194. L380/04.12.1998 LEGE pentru completarea art. 2 din Legea nr. 68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial , 1941-1945" Lege 194/1999
20.12.1999
195. L167/30.06.1998 LEGE pentru modificarea art. 5 alin. 2 lit. a) din legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 195/1999
20.12.1999
196. L219/29.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a învățământului preuniversitar Lege 196/1999
20.12.1999
197. L269/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiat la bucurești, la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României Lege 197/1999
20.12.1999
198. L134/26.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de Acord dintre România reprezentată de Ministerul Finanțelor și BIRD privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistență tehnică în valoare de 25 milioane USD destinat Dezvotării Instituționale a Sectorului Privat, semnată la 26 ianuarie 1999, la București Lege 198/1999
24.12.1999
199. L231/01.07.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind acordarea unui avans din împrumutul de asistență tehnică destinat Dezvoltării Instituționale a Sectorului Privat, semnată la București, la 26 ianuarie 1999 Lege 199/1999
24.12.1999
200. L213/25.06.1999 LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și titlurilor științifice eliberate de România și Ucraina, semnată la București, la 19 februarie 1999 Lege 200/1999
24.12.1999
201. L243/08.07.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki, la 27 octombrie 1998 Lege 201/1999
24.12.1999
202. L70/01.03.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafață de 5000 mp, situat în Șoseaua Kiseleff, zona Pieței Presei Libere, sector 1 București-România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin-Republica Federală Germania Lege 202/1999
28.12.1999
203. L185/27.07.1998 LEGE privind permisele de muncă Lege 203/1999
28.12.1999
204. L387/06.10.1999 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 204/1999
28.12.1999
205. L215/29.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/1999 privind aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, semnat la București la 15 martie 1996 Lege 205/1999
28.12.1999
206. L487/10.12.1999 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 206/1999
31.12.1999
207. L406/29.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare Lege 207/1999
31.12.1999
208. L420/26.10.1999 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București, la 26 mai 1999 Lege 208/1999
31.12.1999
209. L371/27.11.1998 LEGE privind respingerea Ordonantei de urgență a Guvernului nr.40/1998 privind stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998 Lege 209/1999
31.12.1999
210. L3/05.01.1998 LEGE privind concediul paternal. Lege 210/1999
31.12.1999

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 26 septembrie 2022, 19:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro