Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2018
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2018

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..432      >>

înregistrări găsite: 432
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 196/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
301. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 197/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
302. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 198/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
303. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 204/2018
Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
304. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 205/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
305. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 206/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
306. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 207/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
307. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 209/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
308. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 211/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
309. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 212/2018
Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
310. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 213/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
311. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 221/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
312. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 222/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
313. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 223/2018
Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
314. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 225/2018
Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal
-
315. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 226/2018
Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal
-
316. 18.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2018
-
317. 18.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.03.2018
-
318. 18.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018
-
319. 18.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.04.2018
-
320. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 188/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
-
321. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 189/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
-
322. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 191/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
-
323. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 193/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată
-
324. 12.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2018
-
325. 12.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2018
-
326. 11.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 75/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
327. 11.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 76/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
-
328. 11.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 171/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
329. 11.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2018
-
330. 11.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.03.2018
-
331. 11.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2018
-
332. 11.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2018
-
333. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 44/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
-
334. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 46/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
335. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 47/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
336. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 73/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
337. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 138/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
-
338. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 139/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
-
339. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 144/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
340. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 148/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
341. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 150/2018
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
-
342. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 166/2018
Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale
-
343. 04.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 159/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
-
344. 29.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2018
-
345. 29.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.03.2018
-
346. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 5/2018
Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc
-
347. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 29/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
348. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 30/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
349. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 31/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale
-
350. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 43/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
351. 21.03.2018 Aviz comun asupra candidaturilor depuse pentru un post de membru in Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii Juridică
Egalitatea de șanse
352. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 91/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
353. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 93/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
354. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 97/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
355. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 98/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
356. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 102/2018
Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
-
357. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 103/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
358. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 112/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
359. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 113/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
360. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 114/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
361. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 115/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
362. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 116/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
363. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 117/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
364. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 120/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
365. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 122/2018
Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu
-
366. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 124/2018
Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă
-
367. 15.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2018, 03.03.2018
-
368. 15.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.03.2018
-
369. 14.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 1/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
370. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 4/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
-
371. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 83/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
372. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 84/2018
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
-
373. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 85/2018
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
374. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 86/2018
Proiectul Legii manualului școlar
-
375. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 581/2017
Propunere legislativă "LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE "
-
376. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 49/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor
-
377. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 50/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
-
378. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 64/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
379. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 71/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
380. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 72/2018
Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989
-
381. 28.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2018
-
382. 28.02.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.02.2018
-
383. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 68/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
384. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 580/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
385. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
-
386. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 594/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale
-
387. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 595/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
388. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 597/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
389. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 598/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
390. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 599/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant
-
391. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 28/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles
-
392. 22.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.02.2018
-
393. 22.02.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.02.2018
-
394. 21.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 578/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
395. 21.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 6/2018
Proiect de Lege privind internshipul
-
396. 21.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 16/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
397. 21.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 17/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
-
398. 21.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 18/2018
Proiect de Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București
-
399. 21.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 22/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 18 octombrie 2021, 5:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro