Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2018
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2018

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..432      >>

înregistrări găsite: 432
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 05.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 400/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
201. 05.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 403/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
202. 05.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 405/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
-
203. 05.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 423/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
204. 05.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 424/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
-
205. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 320/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
206. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 332/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
207. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 375/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
208. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 380/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
209. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 381/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
210. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 382/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
211. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 385/2018
Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice
-
212. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 386/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
213. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 392/2018
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
214. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 396/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
-
215. 27.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2018
-
216. 27.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2018
-
217. 21.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018
-
218. 21.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2018
-
219. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 314/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
220. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 316/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
221. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 384/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
-
222. 14.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018
-
223. 14.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2018
-
224. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 352/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
225. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 355/2018
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene
-
226. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 357/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
227. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 362/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
-
228. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 363/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
229. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 366/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
230. 07.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 324/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
-
231. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 323/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
232. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 329/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
233. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 330/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
234. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 331/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
-
235. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 335/2018
Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
-
236. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 340/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
237. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 345/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
-
238. 06.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018
-
239. 06.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.06.2018
-
240. 31.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018
-
241. 31.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2018
-
242. 31.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018
-
243. 31.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.05.2018
-
244. 31.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2018
-
245. 31.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2018
-
246. 30.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 301/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
-
247. 29.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 307/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
-
248. 24.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 199/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
249. 24.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 306/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social
-
250. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 308/2018
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene
-
251. 24.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 309/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
252. 24.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 311/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017
-
253. 24.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 312/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017
-
254. 24.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 319/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
-
255. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 186/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
256. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 187/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare
-
257. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 246/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
258. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 257/2018
Proiect de Lege privind alăptarea în spații publice
-
259. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 258/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
260. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 259/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
-
261. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 260/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată
-
262. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 262/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
263. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 267/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
264. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 275/2018
LEGE Anti-birocrație
-
265. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 276/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
266. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 277/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
-
267. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 278/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
268. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
269. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 286/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
270. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 290/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
271. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 292/2018
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
272. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 296/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
273. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 157/2018
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
274. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 158/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
275. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 170/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați
-
276. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 230/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016
-
277. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 232/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
-
278. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 233/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
279. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 239/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
280. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 241/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
281. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 242/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
282. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 243/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
283. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 248/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
284. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 252/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
285. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 254/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
286. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 255/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
287. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 274/2018
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
-
288. 25.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018
-
289. 25.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2018
-
290. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 88/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
291. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 89/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
-
292. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 167/2018
Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor)
-
293. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 175/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
294. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 176/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
-
295. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 179/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
296. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 180/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
297. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 181/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
-
298. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 190/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
299. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 192/2018
Proiect de Lege pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 24 octombrie 2021, 10:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro