Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2020
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2020

<<      1..99 | 100..190

înregistrări găsite: 190
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 25.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 463/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019
-
102. 24.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 315/2020
Proiect de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Industrii
103. 22.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 414/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
Administrație
Juridică
104. 17.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 208/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
105. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 159/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanța de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
106. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 418/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
107. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 551/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
-
108. 17.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 106/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
109. 17.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
110. 17.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
111. 15.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 145/2020
Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj
Învățământ
Juridică
112. 10.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
113. 10.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020, 27.05.2020
-
114. 10.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020, 27.05.2020
-
115. 10.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
116. 09.06.2020 asupra PL nr. 157/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
117. 04.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 34/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
Administrație
118. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 336/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
119. 02.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 53/2015
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
120. 29.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2020, 19.05.2020
-
121. 29.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2020, 19.05.2020
-
122. 28.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 507/2019
Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România
-
123. 27.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 38/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Buget
124. 27.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 288/2020
Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile
-
125. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 288/2020
Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile
-
126. 21.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 640/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție
Buget
127. 20.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 597/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
128. 20.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 182/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
129. 20.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
130. 20.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
131. 20.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
132. 20.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
133. 13.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 96/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020
Administrație
134. 13.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 103/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
Administrație
135. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 178/2020
Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult
-
136. 06.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 637/2019
Proiect de Lege pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar
-
137. 06.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 121/2020
Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
138. 06.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 139/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura și dezvoltarea rurală durabilă, adoptat și semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenția Cadru privind protejarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
-
139. 06.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
140. 06.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
141. - 06.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
142. - 06.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
143. 06.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
144. 06.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
145. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 642/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanața de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
146. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 296/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
147. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 536/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar
-
148. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 38/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Buget
149. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 81/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Muncă
150. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 506/2019
Proiect de Lege privind gestionarea durabilă a pădurilor
-
151. 22.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
152. 22.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
153. 22.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2020
-
154. 22.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2020
-
155. 22.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020
-
156. 22.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020
-
157. 22.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.03.2020, 03.03.2020, 04.03.2020, 05.03.2020
-
158. 22.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.03.2020, 03.03.2020, 04.03.2020, 05.03.2020
-
159. 16.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Nechita-Adrian Oros la functia de ministru al agriculturii si dezvoltarii rurale -
160. 12.03.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 474/2019
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Buget
161. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 126/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Juridică
162. 06.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020
-
163. 06.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020
-
164. 06.03.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020
-
165. 06.03.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020
-
166. 04.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 414/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
Administrație
Juridică
167. 03.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Nechita-Adrian Oros la functia de ministru al agriculturii si dezvoltarii rurale -
168. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 458/2019
Proiectul Legii resurselor hidrominerale
-
169. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 630/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
170. 25.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 514/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
Învățământ
Juridică
171. 24.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
172. 24.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
173. 19.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 596/2019
Proiect de Lege privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat
-
174. 19.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 636/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995
-
175. 19.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-
176. 19.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-
177. 19.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Nechita-Adrian Oros, candidat la functia de ministru al agriculturii si dezvoltarii rurale -
178. 17.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 527/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea
-
179. 11.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 133/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor
Buget
180. 05.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 411/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
181. 04.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 115/2019
Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale
Administrație
Juridică
182. 03.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.01.2020, 22.01.2020, 23.01.2020
-
183. 03.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.01.2020, 22.01.2020, 23.01.2020
-
184. 03.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020
-
185. 03.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020
-
186. 29.01.2020 RAPORT asupra PL nr. 361/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Juridică
187. 13.01.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.12.2019, 31.12.2019
-
188. 13.01.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.12.2019
-
189. 13.01.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.12.2019, 31.12.2019
-
190. 13.01.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.12.2019
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 0:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro