Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2011
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2011

<<      1..99 | 100..157

înregistrări găsite: 157
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 10.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 146/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
102. 10.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 197/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2011 privind finanțarea unor activități de îmbunătățiri funciare
-
103. 09.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 180/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului " Schi în România"
-
104. 09.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2011, 04.05.2011, 05.05.2011
-
105. 03.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 92/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
106. 03.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2011, 20.04.2011
-
107. 03.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2011, 28.04.2011
-
108. 02.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2011, 28.04.2011
-
109. 02.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2011, 20.04.2011
-
110. 20.04.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011
-
111. 18.04.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011
-
112. 14.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 480/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
113. 14.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 60/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
-
114. 14.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 103/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
115. 12.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 539/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local
Industrii
116. 12.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 56/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Administrație
117. 12.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 85/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
-
118. 12.04.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2011, 06.04.2011, 07.04.2011
-
119. 11.04.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.04.2011, 06.04.2011, 07.04.2011
-
120. 05.04.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 541/2010
Proiect de Lege privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal
-
121. 05.04.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.03.2011, 30.03.2011, 31.03.2011
-
122. 05.04.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.03.2011, 23.03.2011, 24.03.2011
-
123. 04.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 40/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
124. 04.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 121/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum și a cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
-
125. 04.04.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.03.2011, 30.03.2011, 31.03.2011
-
126. 04.04.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.03.2011, 23.03.2011, 24.03.2011
-
127. 31.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 329/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
128. 30.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 871/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Apărare
129. 30.03.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2011
-
130. 29.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 29/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
-
131. 28.03.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.03.2011
-
132. 23.03.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.03.2011, 09.03.2011, 10.03.2011
-
133. 22.03.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.03.2011, 09.03.2011, 10.03.2011
-
134. 17.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 121/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
135. 17.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 723/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură
-
136. 17.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 752/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
-
137. 17.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 760/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
138. 09.03.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.02.2011, 23.02.2011, 24.02.2011
-
139. 07.03.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.02.2011, 23.02.2011, 24.02.2011
-
140. 02.03.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2011, 16.02.2011, 17.02.2011
-
141. 28.02.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.02.2011, 16.02.2011, 17.02.2011
-
142. 17.02.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.02.2011, 10.02.2011
-
143. 17.02.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.02.2011, 09.02.2011, 10.02.2011
-
144. 15.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 568/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1 1) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
145. 15.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 645/2010
Propunere legislativă pentru modificarea părții introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
Administrație
146. 15.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 751/2010
Propunere legislativă pentru modificarea art.43 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Administrație
147. 14.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 546/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
-
148. 14.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 722/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
-
149. 14.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 761/2010
Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare de stat pentru Programul Național de Resurse Genetice Vegetale
-
150. 14.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 807/2010
Propunere legislativă privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse
-
151. 09.02.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2011, 03.02.2011
-
152. 09.02.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.01.2011, 25.01.2011, 26.01.2011, 27.01.2011
-
153. 07.02.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.02.2011, 03.02.2011
-
154. 04.02.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.01.2011, 25.01.2011, 26.01.2011, 27.01.2011
-
155. 03.02.2011 AVIZ asupra PL nr. 719/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
-
156. 03.02.2011 AVIZ asupra PL nr. 754/2010
Propunere legislativă privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare
-
157. 03.02.2011 AVIZ asupra PL nr. 876/2010
Proiect de Lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 5:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro