Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2006
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2006

<<      1..99 | 100..183

înregistrări găsite: 183
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 29.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 27/2006
Proiectul Legii protecției fondului cinegetic și a vânătorii
Juridică
102. 29.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2006, 24.05.2006, 25.05.2006
-
103. 26.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 426/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
-
104. 25.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 424/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
-
105. 23.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 418/2006
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
-
106. 23.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2006, 17.05.2006, 18.05.2006
-
107. 22.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 336/2006
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (3) ale art. 21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
108. 22.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2006, 17.05.2006, 18.05.2006
-
109. 16.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2006, 10.05.2006, 11.05.2006
-
110. 15.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 334/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole
-
111. 15.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2006, 10.05.2006, 11.05.2006
-
112. 09.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2006, 04.05.2006
-
113. 08.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2006, 04.05.2006
-
114. 03.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2006, 27.04.2006
-
115. 02.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.04.2006, 27.04.2006
-
116. 27.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 248/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniile Statului
-
117. 27.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 251/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
-
118. 26.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 263/2006
Propunere legislativă privind înființarea fondului național de întrajutorare rurală în caz de calamități naturale
-
119. 26.04.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2006, 20.04.2006
-
120. 26.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2006, 20.04.2006
-
121. 19.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2006, 12.04.2006
-
122. 13.04.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 271/2005
Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
123. 13.04.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 273/2005
Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.26/1996 - Codul Silvic
-
124. 13.04.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2006, 12.04.2006
-
125. 12.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 219/2006
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
-
126. 11.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 197/2006
Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
-
127. 11.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 233/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România a unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
-
128. 11.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2006
-
129. 10.04.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2006
-
130. 06.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 166/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile
-
131. 05.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 155/2006
Propunere legislativă privind sprijinirea de către stat a producției de băuturi alcoolice distilate din fructe
-
132. 04.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 164/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
-
133. 04.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 165/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
-
134. 04.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 190/2006
Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foștii proprietari
-
135. 30.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 102/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană
-
136. 30.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 122/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
-
137. 30.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2006, 29.03.2006
-
138. 30.03.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2006, 29.03.2006
-
139. 29.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 123/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susținerea finanțării documentațiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1.Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat
-
140. 29.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 148/2006
Proiect de Lege pentru completarea anexei 1 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
141. 27.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2006, 22.03.2006
-
142. 27.03.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2006, 22.03.2006
-
143. 22.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 68/2006
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 13 și articolului 17 din Ordonanța Guvernului nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare
-
144. 22.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 100/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante
Industrii
145. 21.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 101/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Economică
146. 21.03.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2006, 15.03.2006
-
147. 20.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 99/2006
Proiect de Lege privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
-
148. 20.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.03.2006, 15.03.2006
-
149. 15.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 85/2006
Propunere legislativă "Legea pâinii"
-
150. 15.03.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.03.2006, 08.03.2006
-
151. 13.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 622/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
-
152. 13.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.03.2006, 08.03.2006
-
153. 09.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 606/2005
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004
-
154. 08.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 54/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale
-
155. 08.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 57/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național
-
156. 07.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.02.2006, 01.03.2006
-
157. 07.03.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2006, 01.03.2006
-
158. 01.03.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.02.2006, 22.02.2006
-
159. 28.02.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.02.2006, 22.02.2006
-
160. 22.02.2006 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 127/2005
Propunere legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
-
161. 22.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 672/2005
Propunere legislativă privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
-
162. 22.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 114/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
-
163. 21.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 686/2005
Propunere legislativă privind diminuarea riscului de inundații
-
164. 17.02.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.02.2006, 15.02.2006
-
165. 16.02.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.02.2006, 15.02.2006
-
166. 15.02.2006 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 556/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
167. 15.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 687/2005
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar republicată
-
168. 14.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 673/2005
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat
-
169. 13.02.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.02.2006, 08.02.2006
-
170. 13.02.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.02.2006, 08.02.2006
-
171. 08.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 555/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală
-
172. 08.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 651/2005
Propunere legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naționale, județene și comunale
Administrație
173. 08.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 2/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată la Chișinău la 6 noiembrie 2003
-
174. 08.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 16/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2005 pentru modificarea art.22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole și a art.33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole
-
175. 08.02.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2006
-
176. 06.02.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.02.2006
-
177. 06.02.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.01.2006, 24.01.2006, 25.01.2006, 26.01.2006
-
178. 02.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 623/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
-
179. 01.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 557/2005
Proiect de Lege privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană
-
180. 01.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 616/2005
Propunere legislativă privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005
-
181. 01.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 621/2005
Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
-
182. 31.01.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.01.2006, 24.01.2006, 25.01.2006, 26.01.2006
-
183. 10.01.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.12.2005, 22.12.2005
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 15:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro