Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2013
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2013

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..322      >>

înregistrări găsite: 322
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 15.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 345/2013
Proiect de Lege privind trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi
-
101. 15.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 346/2013
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
-
102. 14.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 280/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Agricultură
103. 08.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 323/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013
-
104. 08.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 328/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare
-
105. 02.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 207/2013
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Juridică
106. 01.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 296/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
107. 01.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 301/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 1 martie 2012, și la Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, precum și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
-
108. 26.09.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 156/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C.
-
109. 26.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 208/2013
Propunere legislativă privind definirea spațiului rural național
-
110. 26.09.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2013, 05.09.2013
-
111. 26.09.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2013, 12.09.2013
-
112. 26.09.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2013, 19.09.2013
-
113. 26.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2013, 05.09.2013
-
114. 26.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2013, 12.09.2013
-
115. 26.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2013, 19.09.2013
-
116. 25.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 350/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Juridică
117. 24.09.2013 asupra PL nr. 156/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C.
-
118. 24.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 245/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor
-
119. 24.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 248/2013
Propunere legislativă privind protecția întreprinzătorului din România
-
120. 24.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 291/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
-
121. 24.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 292/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
122. 24.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 295/2013
Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuți
-
123. 19.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 237/2013
Proiect de Lege privind emisiile industriale
-
124. 18.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 277/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) și art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
125. 17.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 235/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
Buget
126. 10.09.2013 asupra PL nr. 912/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân
Juridică
127. - 10.09.2013 asupra PL nr. 912/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân
Juridică
128. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 244/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
129. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 250/2013
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri , spălării banilor, criminalității organizate, traficului de persoane, terorismului, finanțării terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013
-
130. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 264/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
131. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 265/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
132. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 267/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-
133. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 268/2013
Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanțelor fiscale accesorii
-
134. 05.09.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 374/2009
Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
Muncă
135. 05.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 238/2013
Proiect de Lege privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
-
136. 05.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 239/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
137. 03.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 213/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
138. 29.08.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.08.2013, 27.08.2013, 28.08.2013, 29.08.2013
-
139. 29.08.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.08.2013, 29.08.2013
-
140. 27.08.2013 AVIZ asupra PL nr. 211/2013
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
141. 27.08.2013 AVIZ asupra PL nr. 214/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
-
142. 27.08.2013 AVIZ asupra PL nr. 218/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
-
143. 27.08.2013 AVIZ asupra PL nr. 220/2013
Propunere legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai, Ziua Independenței Naționale a României, sărbatoare națională legală zi nelucrătoare
-
144. 27.08.2013 AVIZ asupra PL nr. 223/2013
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
-
145. 04.07.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2013, 02.07.2013, 03.07.2013, 04.07.2013
-
146. 04.07.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2013, 02.07.2013, 03.07.2013, 04.07.2013
-
147. 02.07.2013 AVIZ asupra PL nr. 205/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției
-
148. 27.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 177/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finanțele publice locale
Buget
149. 27.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 195/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrație și Reglementare în Comunicații
Tehnologia informației
150. 26.06.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 176/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Agricultură
151. 26.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 156/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
Agricultură
152. 26.06.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 735/2011
Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară
Învățământ
153. 26.06.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 62/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
Tehnologia informației
154. 26.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 62/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
Tehnologia informației
155. 26.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 204/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2013 privind finanțarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
Buget
156. 26.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 227/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
157. 25.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 104/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
158. 25.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 215/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
159. 25.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 225/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
-
160. 21.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 191/2013
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
-
161. 20.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 63/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
162. 18.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 155/2013
Propunere legislativă privind completarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
-
163. 18.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 182/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
164. 18.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 185/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
165. 18.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 186/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
166. 18.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 189/2013
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
-
167. 18.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 193/2013
Propunere legislativă privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comerțului
-
168. 18.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 202/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică , necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
169. 13.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 95/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Buget
170. 12.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 156/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C.
-
171. 10.06.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 187/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
172. 10.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 145/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
Juridică
173. 10.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 172/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor , proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", a imobilelor proprietatea regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
174. 06.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 187/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
175. 06.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 126/2013
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
-
176. 05.06.2013 RAPORT asupra PL nr. 390/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
Industrii
177. 05.06.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 441/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Juridică
178. 04.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 159/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
179. 04.06.2013 AVIZ asupra PL nr. 163/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
-
180. 30.05.2013 RAPORT asupra PL nr. 176/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Agricultură
181. 30.05.2013 RAPORT asupra PL nr. 181/2011
Proiect de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
Juridică
182. 30.05.2013 RAPORT asupra PL nr. 40/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administrația Națională "Apele Române"
Agricultură
183. 30.05.2013 RAPORT asupra PL nr. 329/2012
Proiect de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
Agricultură
184. 30.05.2013 RAPORT asupra PL nr. 20/2013
Proiect de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
185. 30.05.2013 RAPORT asupra PL nr. 122/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Buget
186. 28.05.2013 AVIZ asupra PL nr. 146/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
187. 28.05.2013 AVIZ asupra PL nr. 149/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
188. 28.05.2013 AVIZ asupra PL nr. 151/2013
Proiect de Lege privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
-
189. 23.05.2013 RAPORT asupra PL nr. 419/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007
-
190. 21.05.2013 AVIZ asupra PL nr. 127/2013
Proiect de Lege privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
-
191. 21.05.2013 AVIZ asupra PL nr. 130/2013
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
-
192. 21.05.2013 AVIZ asupra PL nr. 132/2013
Propunere legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului
-
193. 21.05.2013 AVIZ asupra PL nr. 139/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
194. 15.05.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 198/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
-
195. 13.05.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 457/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani
-
196. 13.05.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.04.2013, 18.04.2013
-
197. 13.05.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2013, 25.04.2013
-
198. 13.05.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2013, 11.04.2013
-
199. 13.05.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2013, 09.05.2013
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 27 septembrie 2022, 16:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro