Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2023
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..458      >>

înregistrări găsite: 458
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 808/2023
Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc
-
2. 28.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 809/2023
Propunere legislativă privind Statutul autonomiei culturale a comunității maghiare din România
-
3. 28.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 810/2023
Propunere legislativă „LEGE CADRU privind autonomia culturală a comunităților naționale"
-
4. 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2023, 14.12.2023
-
5. - 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 21.12.2023
-
6. 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.12.2023, 07.12.2023
-
7. - 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 21.12.2023
-
8. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2023, 14.12.2023
-
9. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2023, 07.12.2023
-
10. 20.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 639/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2023 pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Buget
Industrii
11. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 504/2023
Proiect de Lege privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara
Agricultură
Învățământ
Juridică
12. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 602/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Juridică
13. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 722/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Agricultură
Juridică
Mediu
14. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 565/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Juridică
15. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
16. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
17. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
18. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
19. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
20. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
21. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
22. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
23. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
24. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
25. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
26. 12.12.2023 asupra PL nr. 562/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.485 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
27. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 247/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
Buget
28. 12.12.2023 asupra PL nr. 504/2023
Proiect de Lege privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara
-
29. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 562/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
Economică
Buget
Industrii
30. 12.12.2023 asupra PL nr. 584/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.54 alin.(91) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
-
31. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 653/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Buget
32. 12.12.2023 asupra PL nr. 722/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
33. 12.12.2023 asupra PL nr. 744/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
-
34. 12.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.11.2023, 29.11.2023
-
35. 12.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.11.2023, 23.11.2023
-
36. 12.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2023, 23.11.2023
-
37. 12.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2023, 29.11.2023
-
38. 06.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 175/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
Juridică
Tehnologia informației
39. 06.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 326/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Juridică
40. 06.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2023, 16.11.2023
-
41. 06.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.10.2023, 31.10.2023
-
42. 06.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.11.2023, 09.11.2023
-
43. 06.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2023, 16.11.2023
-
44. 06.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2023, 31.10.2023
-
45. 06.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2023, 09.11.2023
-
46. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 166/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
47. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 197/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
48. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 381/2023
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
49. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 395/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul publicității pentru jocurile de noroc
-
50. 05.12.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 475/2023
Propunere legislativă privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Juridică
51. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 495/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru completarea anexei la Ordonanță Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată
-
52. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 539/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.(364) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
53. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 632/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 al Ordonanței de Urgență nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
54. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 709/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și a Legii nr.148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
-
55. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 732/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 din Legea 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Juridică
56. 04.12.2023 asupra PL nr. 247/2021
Proiect de Lege privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
Transport
Constitutionalitate
57. 04.12.2023 asupra PL nr. 175/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
-
58. 04.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 719/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Agricultură
59. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 239/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
Industrii
60. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 437/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
Buget
Industrii
61. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 515/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, precum și pentru modificarea și completarea altui act normativ
Învățământ
62. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 580/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Juridică
63. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 700/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009
-
64. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 707/2023
Proiect de Lege privind ordinul de protecție
-
65. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 715/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației
-
66. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 717/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
-
67. 28.11.2023 asupra PL nr. 291/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
-
68. 28.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 522/2023
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 204 alin.(2) lit.j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
69. 27.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 475/2023
Propunere legislativă privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Juridică
70. 27.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 570/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.j) din Legea poliției locale nr.155/2010
Juridică
Apărare
71. 23.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 671/2023
Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri cu privire la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război
-
72. 22.11.2023 asupra PL nr. 291/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Agricultură
Constitutionalitate
73. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 575/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.198/2023 a învățământului preuniversitar și a Legii nr.199/2023 a învățământului superior
-
74. 22.11.2023 asupra PL nr. 580/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
75. 22.11.2023 asupra PL nr. 610/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
76. 22.11.2023 asupra PL nr. 639/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2023 pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
77. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 685/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
78. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 687/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
79. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 699/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2023 privind consolidarea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
80. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 553/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2023 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), precum și pentru prorogarea unui termen
Transport
81. 16.11.2023 asupra PL nr. 273/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.41 al Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
82. 16.11.2023 asupra PL nr. 326/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
83. 16.11.2023 asupra PL nr. 470/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
84. 16.11.2023 asupra PL nr. 570/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.j) din Legea poliției locale nr.155/2010
-
85. 16.11.2023 asupra PL nr. 650/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
86. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 641/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
87. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 643/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2023 pentru completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
-
88. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 644/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
89. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 649/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
90. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 698/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2023 pentru modificarea art.1 alin.(11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
91. 14.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 651/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului
-
92. 09.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 417/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ
Buget
Industrii
93. 09.11.2023 asupra PL nr. 562/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
94. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 378/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
95. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 550/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.2 și pentru modificarea și completarea art.14 din Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ
-
96. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 551/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 contenciosului administrativ
-
97. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 609/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și pentru completarea și modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
-
98. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 640/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2023 pentru completarea art.42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
99. 08.11.2023 asupra PL nr. 653/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 21:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro