Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2022
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..367      >>

înregistrări găsite: 367
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.11.2022 asupra PL nr. 515/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative
-
2. 28.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.11.2022, 17.11.2022
-
3. 28.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2022, 17.11.2022
-
4. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 66/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
5. 24.11.2022 asupra PL nr. 643/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
-
6. 24.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 147/2022
Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea și întreținerea traseelor turistice din România
Turism
7. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 397/2022
Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
-
8. 24.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 509/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027
Buget
9. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 673/2022
Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-născuților
-
10. 24.11.2022 asupra PL nr. 691/2022
Proiect de Lege privind Ziua Sustenabilității în România
-
11. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 695/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public
-
12. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 551/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
13. 22.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 529/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
Muncă
Tehnologia informației
14. 21.11.2022 asupra PL nr. 536/2021
Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița
Transport
Constitutionalitate
15. 21.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 495/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Juridică
16. 21.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 602/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență nr.97/ 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Juridică
17. 17.11.2022 asupra PL nr. 464/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
-
18. 17.11.2022 asupra PL nr. 494/2022
Propunere legislativă privind scutirea unităților administrativ-teritoriale de la plata unor taxe și tarife pentru proiecte de interes public
-
19. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 517/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
-
20. 17.11.2022 asupra PL nr. 529/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
-
21. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 567/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii privind organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009
-
22. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 577/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere
-
23. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 684/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.130/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică
-
24. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 696/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
-
25. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 697/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative
-
26. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 706/2022
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
27. 17.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.11.2022, 10.11.2022
-
28. 17.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.11.2022, 10.11.2022
-
29. 15.11.2022 asupra PL nr. 502/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice
-
30. 10.11.2022 asupra PL nr. 129/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
-
31. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 383/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
32. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 514/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
33. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 553/2022
Proiect de Lege privind protecția sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei
-
34. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 661/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
35. 10.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2022, 27.10.2022
-
36. 10.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2022, 20.10.2022
-
37. 10.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.10.2022, 27.10.2022
-
38. 10.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.10.2022, 20.10.2022
-
39. 09.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 521/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
-
40. 09.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 548/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic
-
41. 09.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 624/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
-
42. 09.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 628/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale
-
43. 08.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 300/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre
Mediu
Turism
44. 31.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 508/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest" și „FamilyStart", precum și pentru modificarea art.128 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
45. 31.10.2022 asupra PL nr. 529/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
-
46. 31.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 542/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art. 31, alin.(1) din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
47. 31.10.2022 asupra PL nr. 550/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2022 penttru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art.3641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
48. 31.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 564/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
49. 31.10.2022 asupra PL nr. 593/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
50. 31.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 598/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
51. 27.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 416/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Juridică
52. 27.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 545/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Juridică
53. 26.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 458/2022
Propunere legislativă privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Abrămuț, județul Bihor și modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
-
54. 26.10.2022 asupra PL nr. 507/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
55. 25.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 435/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
Agricultură
Mediu
56. 25.10.2022 asupra PL nr. 545/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
57. 21.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 366/2022
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetățenii ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina
Buget
58. 19.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 482/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim
Mediu
59. 19.10.2022 asupra PL nr. 284/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
60. 19.10.2022 asupra PL nr. 302/2022
Proiect de Lege privind transmiterea terenurilor și a altor active patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
-
61. 19.10.2022 asupra PL nr. 375/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
62. 19.10.2022 asupra PL nr. 528/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(151) partea introductivă din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
63. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 558/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
64. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 605/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
65. 19.10.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.10.2022, 13.10.2022
-
66. 19.10.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2022, 06.10.2022
-
67. 19.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.10.2022, 13.10.2022
-
68. 19.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2022, 06.10.2022
-
69. 17.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 386/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
70. 13.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 228/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
Mediu
71. 12.10.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 480/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
72. 11.10.2022 asupra PL nr. 535/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
Juridică
73. 11.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 535/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
Juridică
74. 11.10.2022 asupra PL nr. 535/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
-
75. 11.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 146/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
76. 11.10.2022 asupra PL nr. 366/2022
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetățenii ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina
-
77. 11.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 462/2022
Propunere legislativă privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Juridică
78. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 480/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență
-
79. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 481/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal
-
80. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 483/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
81. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 488/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2022 pentru reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanție returnare pentru ambalaje nereutilizabile
-
82. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 546/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
83. 04.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 436/2022
Propunere legislativă privind alocarea a 15% din sumele provenite din vânzarea certificatelor de carbon în sistemul medical de stat existent în județele din care au fost cumpărate aceste certificate prin modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.115/2011
-
84. 04.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 466/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
Muncă
85. 29.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 31/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Buget
86. 29.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 265/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.72 și art.128 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
87. 29.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 267/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative
-
88. 29.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 332/2022
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie
-
89. 29.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 385/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
90. 29.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.09.2022, 29.09.2022
-
91. 29.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2022, 22.09.2022
-
92. 29.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.09.2022, 29.09.2022
-
93. 29.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2022, 22.09.2022
-
94. 27.09.2022 asupra PL nr. 31/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
95. 27.09.2022 asupra PL nr. 143/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
96. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 254/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
-
97. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 299/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027
-
98. 27.09.2022 asupra PL nr. 317/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
-
99. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 324/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 30 noiembrie 2022, 13:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro