Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2017
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..199 | 200..245      >>

înregistrări găsite: 245
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2017 Raport înlocuitor privind solicitarea Grupului parlamentar al PSD de înlocuire a doamnei deputat Simona Bucura Oprescu, din calitatea de membru supleant în cadrul Institutului Național de Administrație, cu doamna deputat Rodica Paraschiv. -
2. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 288/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
3. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 453/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
4. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 426/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea
Juridică
5. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 314/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
Juridică
6. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 398/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Juridică
7. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 401/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
Cultură
8. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 402/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
Mediu
9. 14.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 532/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
10. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 575/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
-
11. 13.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 528/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare
-
12. 13.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 533/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
-
13. 13.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 534/2017
Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
-
14. 13.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 536/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură
-
15. 12.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 363/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Juridică
16. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 374/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
Transport
17. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 499/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
18. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 500/2017
Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
-
19. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 502/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
-
20. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 507/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
21. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 509/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
22. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 511/2017
Proiect de Lege privind câinii salvamontiști
-
23. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 514/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanța Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
-
24. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 515/2017
Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău
-
25. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 567/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
-
26. 11.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 467/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliției locale nr.155/2010
Apărare
27. 06.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 109/2016
Proiect de Lege privind instituirea unor cerințe generale referitoare la lucrările la rețelele și gospodăriile tehnice care afectează străzile și parcările publice
Transport
28. 06.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 396/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
Buget
29. 05.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 339/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Juridică
30. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 451/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
Juridică
31. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 316/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
-
32. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 427/2017
Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
33. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 340/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 /2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Juridică
34. 23.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 195/2016
Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic
Transport
Mediu
35. 23.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 424/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
36. 22.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 223/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată
Muncă
37. 22.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 228/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Juridică
38. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 390/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
39. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 391/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
40. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 399/2017
Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România
-
41. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 410/2017
Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului
-
42. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 414/2017
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale
-
43. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 421/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
44. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 422/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
45. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
-
46. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 428/2017
Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara, județul Timiș
-
47. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 429/2017
Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
48. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 454/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
49. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 455/2017
Proiect de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare
-
50. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 404/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
51. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 406/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006
-
52. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 430/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
53. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 434/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
-
54. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 439/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
55. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 451/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-
56. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 277/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
Mediu
57. 15.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 381/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
-
58. 14.11.2017 asupra PL nr. 556/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
59. 09.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 329/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană " în perioada 2014-2020
Buget
60. 09.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 347/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
-
61. 07.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 209/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Juridică
62. 31.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 153/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
Buget
Muncă
63. 26.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 301/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
64. 23.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 436/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Buget
Juridică
65. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 380/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
Juridică
66. 18.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 117/2016
Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1
-
67. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 872/2015
Proiect de Lege privind reglementarea experienței profesionale
Muncă
68. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 209/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Juridică
69. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 286/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene
-
70. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 769/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Mediu
71. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 224/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Mediu
72. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 210/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Drepturile omului
Juridică
73. 20.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 249/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernulului nr.50/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
74. 14.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 212/2017
Propunere legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari
-
75. 14.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 216/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
-
76. 12.09.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 393/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
77. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea doamnei Sevil Shhaideh, candidat la functia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene -
78. 22.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 93/2014
Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace
Buget
79. 22.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 170/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
Sănătate
80. 22.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 204/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
Buget
81. 15.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 507/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Juridică
82. 31.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 383/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal
Buget
83. 30.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 645/2013
Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial
Învățământ
84. 30.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 183/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Tehnologia informației
85. 29.05.2017 asupra PL nr. 386/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Juridică
86. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 409/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local
Industrii
Transport
87. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 201/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
88. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 202/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017
-
89. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 127/2014
Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
Agricultură
90. 22.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 144/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
91. 22.05.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 97/2016
Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român"
Cultură
92. 22.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 468/2016
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Juridică
93. 17.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 442/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
94. 17.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 275/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
95. 11.05.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 72/2014
Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor
-
96. 11.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 168/2017
Propunere legislativă privind trecerea orașului Căzănești la rangul de comună și pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița
-
97. 10.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 328/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
98. 10.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 521/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Juridică
99. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 326/2016
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Juridică

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 martie 2024, 9:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro