Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2015
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..199 | 200..275      >>

înregistrări găsite: 275
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 475/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată
-
2. 17.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 663/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
3. 17.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 775/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.36 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
Juridică
4. 17.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 776/2015
Propunere legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român
Juridică
5. 17.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 802/2015
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare
-
6. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
7. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 219/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (5) al art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
Juridică
8. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 229/2014
Propunere legislativă privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor
Juridică
9. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 760/2015
Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar
Învățământ
10. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 772/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
-
11. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 819/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelulul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
12. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 811/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
Apărare
13. 03.12.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 521/2015
Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrative-teritoriale
Juridică
14. 03.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 686/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
Buget
15. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 747/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare
Juridică
16. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 748/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
17. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 749/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Juridică
18. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 766/2015
Proiect de Lege pentru declararea municipiului Turda "Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989"
-
19. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 771/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
20. 19.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 521/2015
Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrative-teritoriale
Juridică
21. 19.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 659/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă
-
22. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 710/2015
Propunere legislativă privind folosirea documentelor create anterior anului 1990 care fac parte din Fondul Arhivistic Național al României depuse spre păstrare permanent la Arhivele Naționale și care conțin marcaje de informații clasificate
-
23. 17.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea domnului Vasile Dincu, candidat la functia de Ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice -
24. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea domnului Ioan Dragos Tudorache, candidat la functia de Sef al Cancelariei Primului Ministru -
25. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 591/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a admnistrației publice locale
Juridică
26. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 594/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea LEGII nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, publicată în M.Of. nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
27. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 619/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
28. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 625/2015
Propunere legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice de inters local sau județean
-
29. 11.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 429/2013
Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în adminstrația publică
Juridică
30. 10.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 682/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
Apărare
31. 29.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 338/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
32. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.10.2015
-
33. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2015, 15.10.2015
-
34. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.08.2015, 06.08.2015
-
35. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
36. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2015, 17.09.2015
-
37. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
38. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2015, 08.10.2015
-
39. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
40. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.07.2015, 30.07.2015
-
41. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2015, 11.06.2015
-
42. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-
43. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
44. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2015, 14.05.2015
-
45. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2015, 21.05.2015
-
46. 29.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2015, 04.06.2015
-
47. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2015, 08.10.2015
-
48. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
49. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2015, 17.09.2015
-
50. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
51. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.09.2015
-
52. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
53. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.07.2015, 30.07.2015
-
54. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.08.2015, 06.08.2015
-
55. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2015, 04.06.2015
-
56. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2015, 11.06.2015
-
57. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-
58. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
59. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2015, 14.05.2015
-
60. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.05.2015, 21.05.2015
-
61. 29.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.05.2015, 28.05.2015
-
62. 27.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 91/2014
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Juridică
63. 27.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 212/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
64. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 604/2015
Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii
-
65. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 606/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
66. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 646/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
-
67. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 647/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
68. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 655/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
-
69. 22.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 470/2015
Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată
Juridică
70. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 451/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
-
71. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 584/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare, republicată
-
72. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 626/2015
Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
-
73. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 632/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
-
74. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 643/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranță rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
-
75. 19.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 270/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Juridică
76. 19.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 540/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Juridică
77. 19.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 36/2015
Propunere legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al unei unități administrativ teritoriale
Juridică
78. 19.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 98/2015
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
Muncă
79. 19.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 623/2015
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 351 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.339 din 8 mai 2014
Apărare
80. 15.10.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 582/2013
Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul pubic al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia , județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia , județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia
-
81. 15.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 335/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
82. 13.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 618/2015
Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Brașov-Ghimbav"
-
83. 13.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 621/2015
Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez
-
84. 13.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 650/2015
Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
-
85. 08.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 441/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învațamântul de stat, modificat și completat
-
86. 08.10.2015 asupra PL nr. 126/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
87. 08.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 495/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învațamântul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
88. 06.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 444/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Juridică
89. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 572/2015
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
90. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 578/2015
Proiectul Legii turismului
-
91. 05.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 541/2014
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale
Muncă
92. 05.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 553/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Muncă
93. 01.10.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 208/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
94. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 401/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Juridică
95. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 548/2015
Proiect de Lege privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate
Muncă
96. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 423/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Buget
97. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 424/2015
Propunere legislativă pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice
Buget
98. 29.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 485/2015
Propunere legislativă privind răspunderea ministerială
-
99. 29.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 499/2015
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii maghiare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 26 februarie 2024, 23:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro