Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2001
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2001

înregistrări găsite: 89
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 12.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 335/2001
Proiect de Lege privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.
Juridică
2. 05.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 410/2001
Propunere legislativă privind Legea transportului în regim de taxi.
-
3. 05.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 632/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
-
4. 05.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 646/2001
Proiect de Lege privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor.
-
5. 05.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 662/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg și la 10 septembrie 2001 la București și modificarea Ordonanței Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 și la București la 9 august 2000.
-
6. 03.12.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 374/2000
Proiect de Lege privind trecerea satului Mănerău de la comuna Pestișu Mic ca sat aparținător municipiului Hunedoara.
-
7. 03.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 628/2000
Proiect de Lege privind înființarea comunei Mădăraș, județul Harghita.
-
8. 03.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 629/2000
Proiect de Lege privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita.
-
9. 03.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 179/2001
Propunere legislativă privind înființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov.
-
10. 20.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 630/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație.
-
11. 12.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 20/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice.
-
12. 08.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 501/2001
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii partidelor politice.
-
13. 08.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 569/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.
-
14. 31.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 339/1999
Propunere legislativă privind Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice.
-
15. 30.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 340/1999
Propunere legislativă privind Legea conservării zonelor carstice.
-
16. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 212/2000
Proiect de Lege privind creșterea și ameliorarea raselor de animale.
-
17. 30.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 461/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului Istoric București.
-
18. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 585/2001
Proiect de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.
-
19. 30.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 591/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatările agricole.
-
20. 29.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 466/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători.
-
21. 29.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 572/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1999 privind schimbul terenului în suprafață de 5000 mp, situat în Șoseaua Kiseleff, zona Piața Presei Libere, sector 1, București - România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania.
-
22. 25.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 563/2001
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2002.
Statut
23. 17.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 324/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului.
-
24. 17.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 338/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, Legii nr.169/1997 și ale Legii nr.18/1991, republicată.
-
25. 17.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 375/2001
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1999 și ale Legii nr.169/1997.
-
26. 17.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 460/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe.
-
27. 17.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 482/2001
Propunere legislativă privind Amendament la Legea 70/1991 cu privire la alegerile locale, modificată și completată prin OUG nr.28/12.04.2000.
-
28. 15.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 372/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996.
-
29. 12.10.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 281/2000
Proiect de Lege pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraș Martir al Revoluției din decembrie 1989.
-
30. 12.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 298/2001
Propunere legislativă privind reînființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor.
-
31. 12.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 325/2001
Propunere legislativă privind susținerea proprietarilor de terenuri de pășunat și crescători de animale.
-
32. 12.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 345/2001
Propunere legislativă privind declararea comunei Crișcior, județul Hunedoara, oraș.
-
33. 11.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 517/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură.
-
34. 11.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 528/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996.
-
35. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 383/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu.
-
36. 09.10.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 463/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.
-
37. 03.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 210/1999
Proiect de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale.
-
38. 03.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 509/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania.
-
39. 03.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 530/2001
Proiect de Lege pentru modificarea art.30 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994.
-
40. 27.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 467/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților.
-
41. 26.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 500/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Actului Final al negocierilor de adoptare a Acordului între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua Europeană de Informare și Observare a Mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles, la 9 octombrie 2000, și a Acordului între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua Europeană pentru Informare și Observare a Mediului.
-
42. 26.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 505/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind privilegiile și imunitățile acordate Comisiei pentru protecția mediului marin al Mării Negre, semnat la Istanbul, la 28 aprilie 2000.
-
43. 24.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 463/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.
-
44. 13.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 397/2001
Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre.
-
45. 13.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 456/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții.
-
46. 13.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 464/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație.
-
47. 12.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 396/2001
Proiect de Lege privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național și transmiterea acestora în proprietatea publică a orașului Bușteni și în administrarea Consiliului local Bușteni.
-
48. 04.07.2001 RAPORT asupra PL nr. 224/2001
Propunere legislativă privind aplicarea proiectului UE "În oraș, fără mașină" pe raza municipiilor și orașelor din România.
-
49. 21.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 84/2001
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Dezvoltare Economico-Socială și de Reconversie Profesională a zonelor din Munții Apuseni.
Muncă
50. 13.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 337/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2001 privind aprobarea achiziției unui imobil de către Regia Autonomă Monitorul Oficial.
-
51. 24.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 17/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.
-
52. 09.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 4/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr.1/2000.
-
53. 08.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 153/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea și transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și respectiv, în custodia Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.
-
54. 08.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 168/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
-
55. 08.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 202/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului.
-
56. 26.04.2001 RAPORT asupra PL nr. 129/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.244/2000 privind siguranța barajelor.
-
57. 19.04.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 658/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.243/2000 privind protecția atmosferei.
-
58. 09.04.2001 RAPORT asupra PL nr. 160/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării.
-
59. 02.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 208/2001
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001.
Statut
60. 27.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 658/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.243/2000 privind protecția atmosferei.
-
61. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 190/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară.
-
62. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 162/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național.
-
63. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 166/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale.
-
64. 08.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 270/1998
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
-
65. 06.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 85/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 republicată în temeiul art.IV din Legea nr.141/1999 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național.
-
66. 06.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 110/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind organizarea și funcționarea Președenției României.
-
67. 06.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 111/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice.
-
68. 01.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 686/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.
-
69. 01.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 689/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere.
-
70. 01.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 75/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului județean Iași a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Județeană Apă Canal Iași, cu garanția statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanțarea obiectivului de investiții Retehnologizarea, modernizarea, completarea și dezvoltarea Stației de epurare a municipiului Iași.
-
71. 28.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 113/2001
Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a noua Reuniune a Părților, la Montreal din 15-17 septembrie 1997.
-
72. 22.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 45/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului.
-
73. 21.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 509/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea
-
74. 19.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 559/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă LOCATO.
-
75. 19.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 676/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.268/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1998 privind dezvoltarea regională în România.
-
76. 15.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 606/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare realizării de construcții cu destinația de locuințe pe un teren, proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, județul Ilfov.
-
77. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 575/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO9911, semnat la București la 30 decembrie 1999.
-
78. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 615/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998.
-
79. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 617/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici.
-
80. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 654/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.235/2000 pentru completarea art.32 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.
-
81. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 659/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici
-
82. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 691/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.
-
83. 08.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 32/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare și a Memorandumului de Înțelegere pentru Implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România - Ungaria, semnate la București la 7 mai 1997.
-
84. 08.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 40/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.
-
85. 08.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 43/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.289/2000 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.
-
86. 08.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 56/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
-
87. 26.01.2001 RAPORT asupra PL nr. 693/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.298/2000 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.
-
88. 10.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 682/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.280/2000 pentru modificarea anexei nr.3/11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000.
Statut
89. 08.01.2001 RAPORT asupra PL nr. 428/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 13 aprilie 2024, 0:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro