Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2000
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2000

înregistrări găsite: 74
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 09.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 494/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000.
Statut
2. 04.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 210/1999
Proiect de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale.
-
3. 29.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 291/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990.
-
4. 29.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 292/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992.
-
5. 28.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 266/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic.
-
6. 28.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 274/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei și a T.V.A. pentru obiectivul de investiții Incinerator - sistem de ardere și neutralizare a deșeurilor din municipiul Oradea.
-
7. 28.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 288/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România.
-
8. 28.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 295/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea 4-Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la București la 2 septembrie 1999.
-
9. 28.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 296/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane EURO, destinat finanțării Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999.
-
10. 28.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 297/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport Timișoara privind finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara, în valoare de 19.000.000 EURO, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999.
-
11. 28.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 303/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată.
-
12. 28.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 313/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999.
-
13. 28.06.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2000
-
14. 28.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2000
-
15. 27.06.2000 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 307/2000
Propunere legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar.
-
16. 22.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 5/2000
Proiect de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
-
17. 22.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 307/2000
Propunere legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar.
-
18. 21.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 230/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni.
-
19. 21.06.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2000
-
20. 21.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2000
-
21. 15.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 98/2000
Propunere legislativă privind dreptul primăriilor de a vinde terenuri agricole din domeniul privat al statului.
Agricultură
22. 15.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 164/2000
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului.
-
23. 15.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 268/2000
Proiect de Lege privind activitatea de meteorologie.
-
24. 15.06.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2000
-
25. 15.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2000, 15.06.2000
-
26. 14.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 129/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.14/2000 privind înființarea Formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre.
-
27. 07.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 89/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978.
-
28. 07.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 211/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale.
-
29. 07.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 212/2000
Proiect de Lege privind creșterea și ameliorarea raselor de animale.
-
30. 07.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 216/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și Agenției Naționale pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională.
-
31. 07.06.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2000
-
32. 07.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2000
-
33. 05.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 46/2000
Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Clit, județul Suceava.
-
34. 29.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 83/2000
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra modului de aplicare a unor dispoziții din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
-
35. 25.05.2000 RAPORT asupra PL nr. 20/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice.
-
36. 25.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 156/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale Îmbunătățiri Funciare- S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare.
-
37. 25.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 189/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea și completarea articolului 166 din Legea învățământului nr.84/1995.
-
38. 25.05.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2000
-
39. 22.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 517/1999
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.118/1996(republicată) privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
40. 19.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 12/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea și implementarea Programului Special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale.
-
41. 18.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 58/2000
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
42. 18.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 81/2000
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului.
-
43. 18.05.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2000
-
44. 27.04.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2000, 27.04.2000
-
45. 26.04.2000 RAPORT asupra PL nr. 340/1999
Propunere legislativă privind Legea conservării zonelor carstice.
-
46. 20.04.2000 RAPORT asupra PL nr. 8/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități.
-
47. 11.04.2000 RAPORT asupra PL nr. 33/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2000 privind măsurile de colaborare între Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice.
Sănătate
48. 05.04.2000 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 116/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe.
Juridică
49. 05.04.2000 RAPORT asupra PL nr. 116/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe.
Juridică
50. 05.04.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2000
-
51. 03.04.2000 AVIZ SUPLIMENTAR asupra PL nr. 191/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.
-
52. 03.04.2000 RAPORT asupra PL nr. 513/1999
Propunere legislativă privind declararea municipiului Ploiești oraș martir.
-
53. 03.04.2000 RAPORT asupra PL nr. 30/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2000 privind declararea Complexului Memorialului revoluției - Decembrie 1989 din municipiul Timișoara ca ansamblu de interes național.
-
54. 03.04.2000 RAPORT asupra PL nr. 117/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată de România la Aarhus la 25 iunie 1998.
-
55. 03.04.2000 RAPORT asupra PL nr. 125/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995.
-
56. 03.04.2000 RAPORT asupra PL nr. 127/2000
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991.
-
57. 03.04.2000 RAPORT asupra PL nr. 128/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996.
-
58. 03.04.2000 AVIZ asupra PL nr. 132/2000
Proiect de Lege pentru completarea articolului 8 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale.
-
59. 22.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 11/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2000, privind organizarea activității agenților imobiliari.
-
60. 22.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 104/2000
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000
-
61. 16.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 15/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.
-
62. 01.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 469/1999
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103 din 1996.
-
63. 01.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 76/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă Monitorul Oficial.
-
64. 01.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2000
-
65. 23.02.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2000
-
66. 17.02.2000 AVIZ asupra PL nr. 429/1999
Propunere legislativă privind conferirea titlului de Cetățean de onoare.
-
67. 16.02.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2000
-
68. 08.02.2000 RAPORT asupra PL nr. 2/2000
Propunere legislativă privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura.
Agricultură
69. 02.02.2000 AVIZ asupra PL nr. 289/1999
Propunere legislativă privind Confiscarea averilor conducătorilor de întreprinderi, bănci, instituții de stat și organizații obștești care au adus prejudicii bugetelor naționale în perioada 1990-1998 și au datorii la acestea.
-
70. 02.02.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2000
-
71. 24.01.2000 AVIZ asupra PL nr. 395/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, modificată și completată prin OGU nr.62/1998.
-
72. 24.01.2000 AVIZ asupra PL nr. 417/1999
Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
73. 24.01.2000 AVIZ asupra PL nr. 464/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
74. 24.01.2000 AVIZ asupra PL nr. 465/1999
Proiect de Lege privind contenciosul administrativ.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 27 februarie 2024, 22:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro