Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2024
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2024

1..99 | 100..171      >>

înregistrări găsite: 171
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 103/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea învațământului preuniversitar nr.198/2023
-
2. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 115/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
3. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 215/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
4. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 218/2024
Proiectul Legii de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 și a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
5. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 219/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată
-
6. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 220/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
-
7. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 221/2024
Proiect de Lege privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare
-
8. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 222/2024
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
9. 09.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 223/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
10. 08.04.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.03.2024
-
11. 08.04.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2024
-
12. 08.04.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2024
-
13. 08.04.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2024
-
14. 08.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2024
-
15. 08.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2024
-
16. 08.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2024
-
17. 08.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2024
-
18. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 56/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.126 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
19. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 97/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
-
20. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 98/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.139 și art.152 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
21. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 99/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.228 alin.(1) litera e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
22. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 100/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.141 și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
23. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 191/2024
Propunere legislativă pentru completarea Legii învățământului superior nr.199/2023
-
24. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 193/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2024 privind instituirea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024
-
25. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 194/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
26. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 199/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
27. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 200/2024
Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr. I și II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
28. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 202/2024
Proiect de Lege pentru instituirea unei indemnizații de hrană în vederea compensării efectelor negative asupra activității de transport generate de întârzierea aderării la Spațiul Schengen, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
29. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 203/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și pentru completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
30. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 204/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
31. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 205/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003
-
32. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 206/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea „Legii nr.504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului”
-
33. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 208/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
34. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 209/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.109 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.195 privind circulația pe drumurile publice
-
35. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 210/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea
-
36. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 211/2024
Propunere legislativă privind eliminarea inechității acordării unor indemnizații diferențiate copiilor urmași ai eroilor-martiri prin modificarea Legea 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
-
37. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 212/2024
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au trăit experiența caselor de copii din România în perioada 1947-1997
-
38. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 213/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003
-
39. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 27/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.143 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
-
40. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 55/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului superior nr.199/2023
-
41. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 141/2024
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C., precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
42. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 144/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.12 din Legea farmaciei nr.266/2008
-
43. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 153/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
44. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 156/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
45. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 158/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
46. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 160/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
47. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 163/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
48. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 164/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
49. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 165/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
50. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 166/2024
Proiect de Lege privind adaptarea spațiilor de joacă pentru copiii cu și fără dizabilități
-
51. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 168/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
52. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 172/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
53. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 174/2024
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
54. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 176/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare
-
55. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 177/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
-
56. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 179/2024
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
-
57. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 180/2024
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
58. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 181/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 și a Legii privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006
-
59. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 183/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.671 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
-
60. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 185/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
-
61. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 186/2024
Propunere legislativă privind dreptul românilor de a alege asigurătorul de sănătate
-
62. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 187/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și pentru modificarea art.76 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative
-
63. 21.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 124/2024
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
-
64. 21.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 125/2024
Propunere legislativă pentru abrogarea art.21 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
65. 21.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 139/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
66. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 116/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
-
67. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 120/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
-
68. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 122/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României și pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
69. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 123/2024
Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative în materie electorală
-
70. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 126/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
-
71. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 127/2024
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.469 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
72. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 128/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
73. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 129/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
74. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 131/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
75. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 132/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
76. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 133/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.155 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
77. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 134/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare
-
78. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 135/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare
-
79. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 136/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată
-
80. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 137/2024
Propunere legislativă pentru completarea articolului 420 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și excepțional penale
-
81. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 138/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
82. 13.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 3/2024
Propunerea legislativă- LEGEA audiovizualului
-
83. 13.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 104/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
84. 13.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 106/2024
Proiect de Lege pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
85. 13.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 108/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2024 pentru completarea art.17 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
-
86. 13.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 109/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
-
87. 13.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 110/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
88. 13.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 111/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008
-
89. 13.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 112/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.548 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
90. 13.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 113/2024
Propunere legislativă privind completarea articolului 37, alineatul (1) al Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 publicată în Monitorul Oficial al României nr.958/28 decembrie 2002
-
91. 11.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 814/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2023 pentru modificarea art.10 din Ordonanța Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum și pentru reglementarea modalității de executare a unor hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului
Juridică
92. 08.03.2024 PROIECT DE OPINIE asupra documentului: COM(2023)630 - Comunicare a Comisiei c?tre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind apararea democrației -
93. 08.03.2024 PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea cooperarii polițienești în ceea ce privește prevenirea, depistarea și investigarea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, precum și privind consolidarea sprijinului acordat de Europol pentru prevenirea și combaterea unor astfel de infracțiuni și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 – COM(2023)754 -
94. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 4/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
95. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 47/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/ 2023
-
96. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 61/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
97. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 67/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.128/2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ și alte sectoare de activitate bugetară
-
98. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 74/2024
Propunere legislativă privind accesibilitatea locurilor de parcare pentru pensionari
-
99. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 78/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2024 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 aprilie 2024, 14:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro