Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2015
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..199 | 200..249      >>

înregistrări găsite: 249
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 806/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea și educarea publicului inclusiv sub aspect științific și tehnologic
-
2. 22.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 873/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
3. 22.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 874/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
4. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 557/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Juridică
5. 15.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2015
-
6. 15.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2015
-
7. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
8. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 760/2015
Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar
-
9. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 776/2015
Propunere legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român
-
10. 08.12.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 803/2015
Propunere legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "țigani " a persoanelor intitulate "de etnie romă "
-
11. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 818/2015
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator
-
12. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 830/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
-
13. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 836/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
14. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 845/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
15. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 850/2015
Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer
-
16. 03.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 803/2015
Propunere legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "țigani " a persoanelor intitulate "de etnie romă "
-
17. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 788/2015
Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România
-
18. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 812/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale
-
19. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 815/2015
Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f și art.15, alin.(2) și alin (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
20. 23.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2015
-
21. 23.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.11.2015
-
22. 19.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.11.2015, 19.11.2015
-
23. 19.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.11.2015, 19.11.2015
-
24. 19.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.11.2015
-
25. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 778/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
26. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 781/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
-
27. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 782/2015
Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
28. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 783/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
29. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 784/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România
-
30. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 789/2015
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
31. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 790/2015
Propunere legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului și a luptei împotriva asupririi maghiare
-
32. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 791/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991
-
33. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 792/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
34. 17.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 805/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
35. 17.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea doamnei Raluca Pruna, candidat la functia de ministru al justitiei Juridică
Abuzuri
36. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea doamnei Cristina Guseth, candidat la functia de ministru al justitiei Juridică
Abuzuri
37. 16.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
38. 16.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
39. 10.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 589/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la transplantul de organe și țesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
Sănătate
40. 05.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 735/2015
Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii-repausul săptămânal
-
41. 05.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 745/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
-
42. 05.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 751/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
43. 05.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 752/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.382 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
-
44. 03.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 718/2015
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești
-
45. 03.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 720/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
46. 03.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 729/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
47. 03.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 732/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
48. 03.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 733/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
49. 03.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 734/2015
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată
-
50. 03.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 738/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
51. 28.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
52. 28.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
53. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 679/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
54. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 701/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
55. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 713/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
56. 21.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 481/2015
Propunere legislativă pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Juridică
57. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 648/2015
Proiect de Lege privind primul loc de muncă
-
58. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 651/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
59. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 652/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011
-
60. 20.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2015
-
61. 20.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2015
-
62. 20.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.10.2015
-
63. 20.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.09.2015
-
64. 20.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2015, 22.10.2015
-
65. 20.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.2015, 14.10.2015
-
66. 20.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2015, 14.10.2015
-
67. 19.10.2015 PROIECT DE OPINIE la COM(2015)452 - Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a tarilor de origine sigure in sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind procedurile comune de acordare si retragere a protectiei internationale, precum si de modificare a Directivei 2013/32/UE -
68. 19.10.2015 PROIECT DE OPINIE la COM(2015)450 - Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a tarilor de origine sigure in sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind procedurile comune de acordare si retragere a protectiei internationale, precum si de modificare a Directivei 2013/32/UE -
69. 15.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 621/2015
Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez
-
70. 13.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 588/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului
-
71. 13.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 633/2015
Proiect de Lege privind conflictele de muncă
-
72. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 617/2015
Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare
-
73. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 625/2015
Propunere legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice de inters local sau județean
-
74. 05.10.2015 PROIECT DE OPINIE asupra documentului Comunicare comuna catre Parlamentul European si Consiliu - Identificarea de solutii la criza refugiatilor din Europa: rolul actiunii externe a UE - JOIN(2015)40 -
75. 05.10.2015 PROIECT DE OPINIE asupra documentului Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Planul de actiune al UE privind returnarea - COM(2015)453 -
76. 01.10.2015 PROIECT DE OPINIE la COM(2015) 450 ?Propunere de Regulament al Parlamentului European ai al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer in caz de criza si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid -
77. 01.10.2015 PROIECT DE OPINIE la COM(2015)451 - Propunere de Decizie a Consiliului de instituire a unor masuri provizorii in domeniul protectiei internationale in beneficiul Italiei, Greciei si Ungariei -
78. 01.10.2015 PROIECT DE OPINIE la COM(2015)452 - Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a tarilor de origine sigure in sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind procedurile comune de acordare si retragere a protectiei -
79. 29.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 610/2015
Proiect de Lege privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare
-
80. 29.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 611/2015
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată
-
81. 29.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 613/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010
-
82. 29.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 614/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.56 și 57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
83. 23.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015
-
84. 23.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2015
-
85. 23.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2015
-
86. 23.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2015
-
87. 22.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 505/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011
-
88. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 574/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
89. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 577/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
90. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 580/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
-
91. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 587/2015
Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare
-
92. 10.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 550/2015
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
93. 10.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 551/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014
-
94. 10.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 558/2015
Propunere legislativă pentru completarea Art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
-
95. 10.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 560/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
96. 10.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 561/2015
Propunere legislativă privind modificarea art.11 din Legea Cetățeniei Române nr.21/1991
-
97. 10.09.2015 Proiect de opinie la COM(2015)285 - "Planul de actiune al UE impotriva introducerii ilegale de migrant(2015-2020) -
98. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 441/2015
Propunere legislativă pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015
-
99. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 442/2015
Propunere legislativă pentru completarea 49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 aprilie 2024, 8:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro