Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2000
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2000

1..99 | 100..128      >>

înregistrări găsite: 128
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 11.10.2000 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 310/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă.
-
2. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 193/2000
Propunere legislativă privind stabilirea și asigurarea cuantumului minim pentru pensiile de Asigurări Sociale de Stat.
-
3. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 198/2000
Propunere legislativă privind interzicerea poluării fonice și asigurarea liniștei publice în cartierele de locuințe.
-
4. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 398/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate.
-
5. 11.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.10.2000
-
6. 11.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.10.2000
-
7. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 149/2000
Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor casnice.
-
8. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 158/2000
Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite ca prizionieri, republicat cu modificările ulterioare.
-
9. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 175/2000
Propunere legislativă privind înăsprirea sancțiunilor Codului Penal pentru infracțiunile referitoare la viața sexuală.
-
10. 04.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 192/2000
Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Decretul-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 Martie 1945 precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu paragraful (5).
-
11. 04.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2000
-
12. 04.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2000
-
13. 03.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 339/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.92/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult.
-
14. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 17/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.
-
15. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 169/2000
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare.
-
16. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 359/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2000 privind modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României.
-
17. 26.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2000
-
18. 26.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2000
-
19. 20.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.09.2000
-
20. 20.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.09.2000
-
21. 13.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 83/2000
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra modului de aplicare a unor dispoziții din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
-
22. 13.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.09.2000
-
23. 13.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.09.2000
-
24. 06.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 289/1999
Propunere legislativă privind Confiscarea averilor conducătorilor de întreprinderi, bănci, instituții de stat și organizații obștești care au adus prejudicii bugetelor naționale în perioada 1990-1998 și au datorii la acestea.
-
25. 06.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 109/2000
Propunere legislativă privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor persoane.
-
26. 06.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2000
-
27. 06.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2000
-
28. 31.08.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.08.2000, 31.08.2000
-
29. 30.08.2000 AVIZ asupra PL nr. 166/2000
Propunere legislativă privind alocația suplimentară pentru copiii din familiile monoparentale și majorarea alocației de stat pentru copii și a alocației suplimentare pentru familiile cu copii.
-
30. 30.08.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.08.2000
-
31. 29.08.2000 AVIZ asupra PL nr. 113/2000
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României
-
32. 29.08.2000 AVIZ asupra PL nr. 135/2000
Propunere legislativă privind modificarea unor dispoziții ale Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României.
-
33. 29.08.2000 AVIZ asupra PL nr. 174/2000
Propunere legislativă pentru completarea articolului 5 din Legea partidelor politice, nr.27/1996.
-
34. 29.08.2000 AVIZ asupra PL nr. 213/2000
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
-
35. 29.08.2000 AVIZ asupra PL nr. 236/2000
Proiect de Lege privind regimul juridic al contravențiilor.
-
36. 29.08.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.08.2000
-
37. 30.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 310/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă.
-
38. 28.06.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2000
-
39. 28.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2000
-
40. 21.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 62/2000
Propunere legislativă privind instanța de mediere.
-
41. 21.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 74/2000
Propunere legislativă privind reducerea impozitului pe clădiri și teren datorat conform Legii 27/1994 privind impozitele și taxele locale modificată și completată prin OUG nr.62/1998, OUG 27/1999 și OUG 15/1999 pentru unele categorii de pensionari.
-
42. 21.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 302/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
-
43. 21.06.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2000
-
44. 21.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2000
-
45. 14.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 49/2000
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul serviciului muncii.
-
46. 14.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 59/2000
Propunere legislativă privind susținerea copiilor și tinerilor români cu performanțe remarcabile.
-
47. 14.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 59/2000
Propunere legislativă privind susținerea copiilor și tinerilor români cu performanțe remarcabile.
-
48. 14.06.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.06.2000
-
49. 07.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 222/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române.
-
50. 07.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 244/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000.
-
51. 07.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 271/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului;a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
52. 07.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2000
-
53. 07.06.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2000
-
54. 25.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 179/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.
-
55. 25.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 210/2000
Propunere legislativă cu privire la completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului.
-
56. 25.05.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.05.2000
-
57. 25.05.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2000
-
58. 18.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 208/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
59. 18.05.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2000
-
60. 18.05.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2000
-
61. 11.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 106/2000
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată.
-
62. 11.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 159/2000
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
-
63. 11.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 188/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.28/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
64. 11.05.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2000
-
65. 11.05.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2000
-
66. 05.04.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.04.2000
-
67. 05.04.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2000
-
68. 30.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 497/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal.
-
69. 30.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 4/2000
Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi ale Codului Penal și ale Codului de procedură Penală.
-
70. 30.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.03.2000
-
71. 30.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.03.2000
-
72. 29.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 525/1999
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal.
-
73. 29.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 58/2000
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
74. 29.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 81/2000
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului.
-
75. 29.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.03.2000
-
76. 29.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.03.2000
-
77. 28.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 38/1999
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi victimelor mineriadelor.
-
78. 28.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 158/1999
Propunere legislativă privind modificarea Constituției României.
-
79. 28.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 165/1999
Proiect de Lege privind despăgubirile victimelor mineriadelor din mai 1990 și 1991.
-
80. 28.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2000
-
81. 28.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2000
-
82. 23.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 486/1999
Propunere legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora
-
83. 23.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 523/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații.
-
84. 23.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 130/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2000 pentru completarea art.5 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate.
-
85. 23.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.03.2000
-
86. 23.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2000
-
87. 22.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 429/1999
Propunere legislativă privind conferirea titlului de Cetățean de onoare.
-
88. 22.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 452/1999
Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative care reglementează drepturile salariale și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
-
89. 22.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 485/1999
Propunere legislativă privind dreptul la informare.
-
90. 22.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 522/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.14 din Legea nr.216/1998 privind regimul pașapoartelor în România.
-
91. 22.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 48/2000
Propunere legislativă privind pierderea calității de parlamentar ca urmare a demisiei din partidul care l-a propus.
-
92. 22.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.03.2000
-
93. 22.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.03.2000
-
94. 21.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 283/1999
Propunere legislativă privind completarea art.123 din Legea învățământului nr.84/1995, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1997.
-
95. 21.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 389/1999
Propunere legislativă privind acordarea titlului de Ambasador onorific al României.
-
96. 21.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2000
-
97. 21.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2000
-
98. 16.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 104/2000
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000
-
99. 16.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.03.2000
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 martie 2024, 21:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro