Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din anul 2023
Comisia:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..199 | 200..222      >>

înregistrări găsite: 222
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. - 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 21.12.2023
-
2. 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 21.12.2023
-
3. - 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 21.12.2023
-
4. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 21.12.2023
-
5. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2023, 14.12.2023
-
6. - 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2023, 14.12.2023
-
7. - 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2023, 14.12.2023
-
8. 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2023, 14.12.2023
-
9. 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.12.2023, 07.12.2023
-
10. - 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.12.2023, 07.12.2023
-
11. - 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2023, 07.12.2023
-
12. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2023, 07.12.2023
-
13. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 544/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare
Agricultură
14. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 722/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Agricultură
Administrație
Juridică
15. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
16. 14.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 196/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
17. 12.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.11.2023, 29.11.2023
-
18. - 12.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.11.2023, 29.11.2023
-
19. - 12.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2023, 29.11.2023
-
20. 12.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2023, 29.11.2023
-
21. 12.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.11.2023, 23.11.2023
-
22. - 12.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.11.2023, 23.11.2023
-
23. - 12.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2023, 23.11.2023
-
24. 12.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2023, 23.11.2023
-
25. 11.12.2023 asupra PL nr. 501/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
26. - 04.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2023, 16.11.2023
-
27. 04.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2023, 16.11.2023
-
28. - 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2023, 16.11.2023
-
29. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2023, 16.11.2023
-
30. 28.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 63/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
Industrii
31. 24.11.2023 asupra PL nr. 595/2020
Proiect de Lege privind transportul ecologic
-
32. 24.11.2023 asupra PL nr. 596/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic
-
33. 24.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 264/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996
-
34. 24.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 190/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman
Agricultură
Sănătate
35. 24.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 488/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie - septembrie 2022
-
36. 24.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 500/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor
-
37. 24.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 598/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe, cu modificările și completările ulterioare
-
38. 24.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 674/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ”Valea Jiului” - S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan
-
39. 24.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 682/2023
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
-
40. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 539/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.(364) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
-
41. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 489/2022
Proiect de Lege pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996
Industrii
42. 17.11.2023 asupra PL nr. 472/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic
-
43. 16.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 138/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
-
44. 16.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 553/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2023 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), precum și pentru prorogarea unui termen
-
45. 16.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 639/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2023 pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
46. - 16.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.11.2023, 09.11.2023
-
47. 16.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.11.2023, 09.11.2023
-
48. - 16.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2023, 09.11.2023
-
49. 16.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2023, 09.11.2023
-
50. 14.11.2023 asupra PL nr. 190/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman
-
51. 31.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 70/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii
Agricultură
52. - 31.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 19.10.2023
-
53. 31.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 19.10.2023
-
54. - 31.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 19.10.2023
-
55. 31.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 19.10.2023
-
56. 30.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 121/2023
Propunere legislativă privind condiționarea retragerii din Sistemul Energetic Național până în anul 2032 a unităților de producție a energiei electrice pe bază de cărbune
-
57. 30.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 380/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
58. 30.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 407/2023
Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
59. 27.10.2023 asupra PL nr. 190/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman
-
60. - 25.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2023, 12.10.2023
-
61. 25.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2023, 12.10.2023
-
62. - 25.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2023, 12.10.2023
-
63. 25.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2023, 12.10.2023
-
64. 20.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 149/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.54 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
-
65. 20.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 227/2023
Propunere legislativă pentru implementarea programului național privind sprijinul oferit persoanelor fizice în vederea creșterii eficienței energetice a locuințelor și producerea de energie verde pentru autoconsum și rețeaua națională
-
66. 19.10.2023 asupra PL nr. 288/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
67. 19.10.2023 asupra PL nr. 523/2023
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră
-
68. 19.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.05.2023, 19.05.2023
-
69. 19.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.05.2023, 19.05.2023
-
70. 18.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 446/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
71. 18.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 154/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Muncă
72. 18.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 157/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.65, alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Muncă
73. - 18.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 05.10.2023
-
74. 18.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 05.10.2023
-
75. - 18.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 05.10.2023
-
76. 18.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 05.10.2023
-
77. 17.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 74/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
-
78. 17.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 198/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată în Monitorul Oficial nr.891 din 16 septembrie 2021
-
79. 17.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 489/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Buget
Industrii
80. 16.10.2023 asupra PL nr. 668/2018
Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
-
81. 16.10.2023 asupra PL nr. 70/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii
-
82. 16.10.2023 asupra PL nr. 157/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.65, alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
83. 12.10.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 230/2008
Propunere legislativă privind completarea și modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea 280/2003
-
84. 12.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 416/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
85. 12.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 502/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
86. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 586/2019
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos
Administrație
Juridică
87. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 443/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
Juridică
88. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 434/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
-
89. 09.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 123/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
-
90. 05.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 203/2022
Propunere legislativă pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică și gaze naturale
-
91. 05.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 309/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
92. 05.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 132/2023
Proiect de Lege privind lanțul scurt de aprovizionare
-
93. - 05.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 28.09.2023
-
94. 05.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 28.09.2023
-
95. - 05.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 28.09.2023
-
96. 05.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 28.09.2023
-
97. 05.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2023, 07.09.2023
-
98. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 134/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Muncă
99. - 04.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2023, 21.09.2023
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 23 februarie 2024, 20:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro