Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din anul 2019
Comisia:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..111      >>

înregistrări găsite: 111
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.12.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.12.2019, 19.12.2019
-
2. 18.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 458/2019
Proiectul Legii resurselor hidrominerale
-
3. 18.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 551/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
-
4. 17.12.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.12.2019, 05.12.2019
-
5. 17.12.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.12.2019, 05.12.2019
-
6. 09.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 413/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
7. 04.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 486/2019
Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora
-
8. 04.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 507/2019
Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România
-
9. 04.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 527/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea
-
10. 30.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2019, 24.10.2019
-
11. 30.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.10.2019, 24.10.2019
-
12. 29.10.2019 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Alexe Costel, candidat la functia de ministru al mediului, apelor si padurilor -
13. 23.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2019, 09.10.2019
-
14. 23.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2019, 09.10.2019
-
15. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 424/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
-
16. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 425/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
17. 22.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 456/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
-
18. 09.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 400/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
19. 09.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 411/2019
Proiectul Legii turismului
-
20. 08.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 414/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
-
21. 08.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 418/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
22. 03.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2019, 26.09.2019
-
23. 03.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2019, 26.09.2019
-
24. 25.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 342/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
25. 25.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 382/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
26. 25.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2019, 18.09.2019
-
27. 25.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2019, 18.09.2019
-
28. 18.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 357/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
-
29. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 323/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
-
30. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 346/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide
-
31. 16.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2019, 12.09.2019
-
32. 16.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2019, 12.09.2019
-
33. 10.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2019, 05.09.2019
-
34. 10.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2019, 05.09.2019
-
35. 04.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 220/2019
Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
Agricultură
Juridică
36. 03.09.2019 asupra PL nr. 126/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
Juridică
37. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
38. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 308/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
39. 08.07.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2019, 04.07.2019
-
40. 08.07.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2019, 04.07.2019
-
41. 04.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 307/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
-
42. 02.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 315/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
-
43. 02.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 316/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Administrație
44. 01.07.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2019, 20.06.2019
-
45. 01.07.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2019, 20.06.2019
-
46. 01.07.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2019, 13.06.2019
-
47. 01.07.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2019, 13.06.2019
-
48. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 267/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
49. 24.06.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Juridică
50. 24.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 240/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
Agricultură
51. 24.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 266/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
52. 21.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Juridică
53. 19.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 372/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării "
Juridică
54. 12.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Juridică
55. 10.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 06.06.2019
-
56. 10.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 06.06.2019
-
57. 05.06.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
Juridică
58. 05.06.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 547/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
Juridică
59. 04.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 102/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
Administrație
60. 28.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.05.2019, 14.05.2019
-
61. 28.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.05.2019, 14.05.2019
-
62. 13.05.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 95/2019
Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
-
63. 07.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 95/2019
Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
-
64. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 273/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
65. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 438/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
Industrii
66. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 506/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice
Industrii
Agricultură
Juridică
67. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 126/2019
Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
68. 24.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
69. 24.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
70. 24.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 17.04.2019
-
71. 24.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 17.04.2019
-
72. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 19/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
73. 16.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 11.04.2019
-
74. 16.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 11.04.2019
-
75. 15.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 04.04.2019
-
76. 15.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 04.04.2019
-
77. 11.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 184/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
78. 02.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 438/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
Industrii
79. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 159/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanța de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
80. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 162/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
81. 01.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 28.03.2019
-
82. 01.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 28.03.2019
-
83. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 69/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
84. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 62/2019
Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Buget
85. 25.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2019, 21.03.2019
-
86. 21.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019
-
87. 20.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 94/2019
Proiect de Lege privind Codul aerian
-
88. 20.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 116/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
89. 20.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 117/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
90. 18.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 14.03.2019
-
91. 18.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 14.03.2019
-
92. 12.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 07.03.2019
-
93. 12.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 07.03.2019
-
94. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 622/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996
-
95. 06.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.02.2019, 12.02.2019
-
96. 06.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2019, 12.02.2019
-
97. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 53/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
-
98. 28.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 35/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice
-
99. 27.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 16/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 1:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro