Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din anul 2014
Comisia:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Documente: din anul 2014

1..99 | 100..115      >>

înregistrări găsite: 115
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.12.2014, 11.12.2014
-
2. 20.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.2014, 11.12.2014
-
3. 19.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 569/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare
-
4. 18.12.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 280/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Agricultură
5. 17.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
-
6. 16.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 133/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.241 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Industrii
7. 15.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 436/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
Juridică
8. 15.12.2014 Aviz comun consultativ asupra candidaturii doamnei Gavrilescu Gratiela Leocadia, la functia de Ministru al Mediului si Schimbarilor Climatice -
9. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 499/2014
Propunere legislativă privind achiziționarea de la persoane fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase care provin din sectorul de îmbunătățiri funciare
-
10. 09.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2014, 04.12.2014
-
11. 09.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2014, 04.12.2014
-
12. 03.12.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 435/2013
Propunere legislativă privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare copil"
-
13. 03.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 27.11.2014
-
14. 03.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 27.11.2014
-
15. 27.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 441/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Oronanței de urgență a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
16. 25.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
17. 25.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
18. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 493/2014
Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum și a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranță Maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.359(92) din 21 iunie 2013
-
19. 13.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2014, 30.10.2014
-
20. 13.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.10.2014, 30.10.2014
-
21. 10.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 316/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Industrii
22. 28.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 479/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea și operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW
-
23. 28.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 486/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice
-
24. 28.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2014, 16.10.2014
-
25. 28.10.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2014, 16.10.2014
-
26. 20.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2014, 02.10.2014
-
27. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 376/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
-
28. 08.10.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2014, 02.10.2014
-
29. 02.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 378/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 -Codul Silvic
-
30. 30.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2014, 25.09.2014
-
31. 30.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2014, 25.09.2014
-
32. 25.09.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 285/2013
Propunere legislativă privind pajiștile permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu
Agricultură
33. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 321/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Industrii
34. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 322/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Industrii
35. 24.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 364/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Buget
Administrație
36. 22.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2014, 18.09.2014
-
37. 22.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2014, 18.09.2014
-
38. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 395/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
39. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 343/2014
Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
40. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 396/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din parte Uniunii Europene
-
41. 16.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 358/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013
Sănătate
42. 11.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2014, 11.09.2014
-
43. 11.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2014, 11.09.2014
-
44. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 369/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
-
45. 05.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2014, 04.09.2014
-
46. 05.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2014, 04.09.2014
-
47. 01.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.08.2014, 29.08.2014
-
48. 01.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.08.2014, 29.08.2014
-
49. 15.07.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2014, 04.07.2014
-
50. 15.07.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2014, 04.07.2014
-
51. 02.07.2014 RAPORT asupra PL nr. 128/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic
Agricultură
52. 02.07.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 26.06.2014
-
53. 02.07.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.06.2014, 19.06.2014
-
54. 02.07.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 26.06.2014
-
55. 02.07.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.06.2014, 19.06.2014
-
56. 01.07.2014 AVIZ asupra PL nr. 341/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de costă a Mării Negre
-
57. 26.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 280/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Agricultură
58. 26.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 541/2013
Proiect de Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996
-
59. 26.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 211/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor
-
60. 24.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 530/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art.10, 12 și 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " cu modificările și completările ulterioare
-
61. 19.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
62. 19.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
63. 17.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 227/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
Industrii
64. 17.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 266/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse și activități de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009
-
65. 12.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 432/2013
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare
-
66. 12.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2014, 05.06.2014
-
67. 11.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 276/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
68. 05.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2014, 04.06.2014, 05.06.2014
-
69. 03.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 651/2013
Propunere legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Industrii
70. 03.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 15.05.2014
-
71. 03.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 29.05.2014
-
72. 03.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 15.05.2014
-
73. 03.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 29.05.2014
-
74. 14.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 213/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010
-
75. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 244/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
76. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 253/2014
Propunere legislativă pentru modficarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
-
77. 08.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 06.05.2014, 07.05.2014, 08.05.2014
-
78. 08.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 06.05.2014, 07.05.2014, 08.05.2014
-
79. 07.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 877/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
80. 07.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 127/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare
Agricultură
81. 07.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 573/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
82. 07.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 336/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic
Agricultură
83. 07.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 226/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
Agricultură
84. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 229/2014
Propunere legislativă privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor
-
85. 24.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2014, 24.04.2014
-
86. 24.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2014, 24.04.2014
-
87. 24.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2014, 16.04.2014, 17.04.2014
-
88. 24.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2014, 16.04.2014, 17.04.2014
-
89. 24.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 09.04.2014, 10.04.2014, 11.04.2014
-
90. 24.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 09.04.2014, 10.04.2014, 11.04.2014
-
91. 16.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 102/2014
Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului
Industrii
92. 15.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 162/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
93. 15.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 171/2014
Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni
-
94. 08.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 28/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
Industrii
95. 08.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 86/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
Industrii
96. 02.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 135/2014
Propunere legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internationale ale României
-
97. 25.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 85/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
Industrii
98. 25.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 127/2014
Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
-
99. 18.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 459/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 23 februarie 2024, 18:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro