Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2022
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199      >>

înregistrări găsite: 200
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.12.2022, 13.12.2022, 15.12.2022
-
2. 19.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2022, 08.12.2022
-
3. 15.12.2022 asupra PL nr. 643/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
-
4. 14.12.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.11.2022, 24.11.2022
-
5. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
-
6. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
-
7. 08.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2022, 24.11.2022
-
8. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 538/2020
Proiect de Lege privind achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă
Industrii
9. 07.12.2022 asupra PL nr. 398/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
10. 24.11.2022 asupra PL nr. 179/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului
-
11. 24.11.2022 asupra PL nr. 238/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
12. 24.11.2022 asupra PL nr. 239/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.37 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
13. 24.11.2022 asupra PL nr. 531/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.19 din Legea nr.46/2008, Codul silvic, privind instituirea unui moratoriu de 10 ani pentru exploatarea limitată a masei lemnoase, pentru consumul intern
-
14. 24.11.2022 asupra PL nr. 574/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piață a unor produse fertilizante și pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor
-
15. 24.11.2022 asupra PL nr. 597/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
16. 23.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 48/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Buget
17. 23.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 49/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Buget
18. 23.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.11.2022, 17.11.2022
-
19. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.11.2022, 17.11.2022
-
20. 17.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 573/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană
Turism
21. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 586/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiții de trai și activități agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială
-
22. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 615/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
23. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 628/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale
-
24. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 646/2022
Propunere legislativă privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore
-
25. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 671/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.107 din 25 iulie 1996 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial nr.244 din 9 octombrie 1996
-
26. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 685/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localitătilor nr.101/2006
-
27. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 690/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.31 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
28. 15.11.2022 asupra PL nr. 48/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
-
29. 15.11.2022 asupra PL nr. 49/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
-
30. 15.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 260/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19
-
31. 15.11.2022 asupra PL nr. 460/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
32. 15.11.2022 asupra PL nr. 573/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană
-
33. 15.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2022, 01.11.2022, 02.11.2022, 03.11.2022
-
34. 15.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.10.2022, 01.11.2022, 02.11.2022, 03.11.2022
-
35. 14.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2022, 10.11.2022
-
36. 14.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2022, 10.11.2022
-
37. 09.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 324/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
Economică
Buget
Turism
38. 08.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 524/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România"
Turism
39. 02.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 481/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal
-
40. 02.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 488/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2022 pentru reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanție returnare pentru ambalaje nereutilizabile
-
41. 02.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 572/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
42. 02.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 594/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
-
43. 02.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2022, 27.10.2022
-
44. 02.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2022, 27.10.2022
-
45. 26.10.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Buget
Muncă
46. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 490/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
47. 25.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 435/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
Administrație
Mediu
48. 25.10.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2022, 20.10.2022
-
49. 25.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2022, 20.10.2022
-
50. 19.10.2022 asupra PL nr. 188/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari
-
51. 19.10.2022 asupra PL nr. 324/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
-
52. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 483/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
53. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 503/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
-
54. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 518/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor
-
55. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 522/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
56. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 535/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
-
57. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 549/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
58. 18.10.2022 asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
59. 18.10.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2022, 13.10.2022
-
60. 18.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2022, 13.10.2022
-
61. 12.10.2022 asupra PL nr. 398/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
62. 11.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 355/2022
Proiect de Lege privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole
-
63. 11.10.2022 asupra PL nr. 455/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
-
64. 11.10.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2022, 06.10.2022
-
65. 11.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2022, 06.10.2022
-
66. 05.10.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2022, 29.09.2022
-
67. 05.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2022, 29.09.2022
-
68. 28.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2022, 22.09.2022
-
69. 28.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2022, 22.09.2022
-
70. 27.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 427/2022
Proiect de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României
Administrație
71. 20.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.08.2022, 25.08.2022
-
72. 20.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.07.2022, 07.07.2022
-
73. - 20.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2022, 15.09.2022
-
74. - 20.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2022, 15.09.2022
-
75. - 20.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.08.2022, 25.08.2022
-
76. 20.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2022, 15.09.2022
-
77. 19.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 298/2020
Proiectul Legii laptelui și a produselor lactate
-
78. 19.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2022, 15.09.2022
-
79. 15.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2022, 08.09.2022
-
80. 15.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2022, 08.09.2022
-
81. 15.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.08.2022, 25.08.2022
-
82. 15.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.07.2022, 07.07.2022
-
83. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 266/2022
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producție și stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Național, prin construirea și operarea centralelor eoliene și fotovoltaice prevăzute cu capacități de stocare a energiei electrice
-
84. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 317/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
-
85. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 462/2022
Propunere legislativă privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
86. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 365/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
87. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 384/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice
-
88. 08.09.2022 asupra PL nr. 427/2022
Proiect de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României
-
89. 24.08.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022
-
90. 24.08.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022
-
91. 30.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022
-
92. 30.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022
-
93. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 474/2021
Proiectul Legii acvaculturii
Economică
Mediu
94. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 356/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Mediu
95. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 19/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
Turism
96. 23.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022
-
97. 23.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022
-
98. 22.06.2022 asupra PL nr. 524/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România"
-
99. 22.06.2022 asupra PL nr. 237/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 90 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 martie 2024, 12:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro