Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2021
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..117      >>

înregistrări găsite: 117
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 364/2021
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperației agricole nr.566/2004
-
2. 19.10.2021 asupra PL nr. 446/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Sănătate
3. 19.10.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului George Catean, candidat la funcția de ministru al agriculturii si dezvoltarii rurale -
4. 18.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 120/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Administrație
Juridică
5. 18.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 351/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
-
6. 15.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 479/2017
Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România
-
7. 11.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2021, 22.09.2021, 23.09.2021
-
8. 11.10.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.09.2021, 22.09.2021, 23.09.2021
-
9. 05.10.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 581/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
-
10. 29.09.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 534/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
11. 28.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 620/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
12. 28.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.09.2021, 16.09.2021
-
13. 28.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.09.2021, 16.09.2021
-
14. 27.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 642/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991
Administrație
Juridică
15. 22.09.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 56/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
Industrii
Juridică
16. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 181/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale
Învățământ
17. 16.09.2021 asupra PL nr. 288/2020
Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile
-
18. 16.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.09.2021, 09.09.2021
-
19. 16.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2021, 03.09.2021
-
20. 16.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2021, 09.09.2021
-
21. 16.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2021, 03.09.2021
-
22. 02.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 08.07.2021
-
23. 02.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.08.2021, 26.08.2021
-
24. 02.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 08.07.2021
-
25. 02.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.08.2021, 26.08.2021
-
26. 22.07.2021 AVIZ asupra PL nr. 203/2021
Proiect de Lege pentru asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate
-
27. 05.07.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2021, 30.06.2021
-
28. 05.07.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2021, 30.06.2021
-
29. 05.07.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2021, 25.06.2021
-
30. 05.07.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 16.06.2021, 17.06.2021
-
31. 05.07.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 16.06.2021, 17.06.2021
-
32. 05.07.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.06.2021, 25.06.2021
-
33. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 502/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1
Învățământ
Juridică
34. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 168/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț"
Juridică
35. 28.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 266/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
Juridică
36. 24.06.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 97/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii
-
37. 17.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 651/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov"
Juridică
38. 17.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 10.06.2021
-
39. 17.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2021, 04.06.2021
-
40. 17.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2021, 04.06.2021
-
41. 17.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 10.06.2021
-
42. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 243/2021
Proiect de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
43. 14.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2021, 28.05.2021
-
44. 14.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2021, 20.05.2021
-
45. 14.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.2021, 28.05.2021
-
46. 14.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2021, 20.05.2021
-
47. 27.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 417/2020
Propunere legislativă privind exploatarea masei lemnoase
-
48. 26.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2021, 13.05.2021
-
49. 26.05.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2021, 13.05.2021
-
50. 19.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 310/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Administrație
Juridică
51. 19.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 313/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019
-
52. 19.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 416/2020
Propunere legislativă privind comercializarea masei lemnoase
-
53. 18.05.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 97/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii
-
54. 17.05.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2021, 05.05.2021, 06.05.2021
-
55. 17.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2021, 05.05.2021, 06.05.2021
-
56. 05.05.2021 asupra PL nr. 414/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
Administrație
Juridică
57. 29.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2021, 29.04.2021
-
58. 29.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.04.2021, 22.04.2021
-
59. 29.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2021, 29.04.2021
-
60. 29.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.04.2021, 22.04.2021
-
61. 26.04.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 97/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii
-
62. 26.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 146/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020
-
63. 26.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.04.2021, 14.04.2021, 15.04.2021
-
64. 26.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.04.2021, 14.04.2021, 15.04.2021
-
65. 20.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021
-
66. 20.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021
-
67. 19.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 114/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19, precum și privind unele măsuri fiscale
-
68. 19.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 135/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale
-
69. 15.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.2021, 08.04.2021
-
70. 15.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2021, 08.04.2021
-
71. 08.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 25.03.2021
-
72. 08.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 25.03.2021
-
73. 01.04.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 425/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
74. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 178/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești
Buget
75. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 392/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
-
76. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 460/2019
Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori
Industrii
77. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 59/2021
Proiect de Lege privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul României
Industrii
78. 25.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 89/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
-
79. 25.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.03.2021, 18.03.2021
-
80. 25.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2021, 18.03.2021
-
81. 24.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 515/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
-
82. 19.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 61/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.107/1996 - Legea apelor
-
83. 18.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 377/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Juridică
84. 18.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 594/2019
Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate
Juridică
85. 17.03.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 638/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri
-
86. 17.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 97/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii
-
87. 17.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021
-
88. 17.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021
-
89. 16.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 39/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
Juridică
90. 16.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 516/2021
-
91. 09.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.03.2021, 04.03.2021
-
92. 09.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2021, 04.03.2021
-
93. 05.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2021, 24.02.2021, 25.02.2021
-
94. 05.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.02.2021, 24.02.2021, 25.02.2021
-
95. 03.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 660/2020
Propunere legislativă privind instituirea Programului național de prevenire și gestionare a înmulțirii populației de câini fără stăpân
Administrație
96. 03.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 32/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii
-
97. 02.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 655/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
Administrație
98. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
-
99. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 22 octombrie 2021, 13:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro