Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru transporturi și infrastructură din anul 2023
Comisia:Comisia pentru transporturi și infrastructură
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..177      >>

înregistrări găsite: 177
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2023 asupra PL nr. 275/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim
-
2. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 19.12.2023
-
3. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2023, 05.12.2023
-
4. 19.12.2023 asupra PL nr. 552/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Apărare
5. 19.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 685/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
6. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 594/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Apărare
7. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 403/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19
Industrii
Juridică
Apărare
8. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
9. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 540/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2023 pentru modificarea art.41 alin.(11) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții
Industrii
10. 04.12.2023 asupra PL nr. 247/2021
Proiect de Lege privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
Administrație
Constitutionalitate
11. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2023, 21.11.2023
-
12. 23.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2023, 07.11.2023
-
13. 23.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2023, 31.10.2023
-
14. 23.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2023, 31.10.2023
-
15. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 118/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Buget
Industrii
Juridică
16. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 599/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Apărare
17. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 553/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2023 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), precum și pentru prorogarea unui termen
Administrație
18. 16.11.2023 asupra PL nr. 678/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.221 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”
-
19. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 639/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2023 pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
20. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 644/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
21. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 689/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
22. 09.11.2023 asupra PL nr. 567/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
23. 09.11.2023 asupra PL nr. 645/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
24. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 523/2023
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră
-
25. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 561/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2023 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.663/2009 și (CE) nr.715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a Regulamentului (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de punere în aplicare în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima
-
26. 01.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 439/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
Industrii
Juridică
Apărare
27. 31.10.2023 asupra PL nr. 372/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
28. 31.10.2023 asupra PL nr. 517/2023
Propunere legislativă pentru ieftinirea RCA prin modificarea Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
-
29. 31.10.2023 asupra PL nr. 519/2023
Propunere legislativă privind completarea legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
-
30. 31.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2023, 26.10.2023
-
31. 31.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 19.10.2023
-
32. 31.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 19.10.2023
-
33. 30.10.2023 asupra PL nr. 620/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
Constitutionalitate
34. 25.10.2023 asupra PL nr. 88/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
35. 25.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2023
-
36. 25.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 19.10.2023
-
37. 24.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 33/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011
Învățământ
38. 24.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 468/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru întărirea disciplinei autorizării construcțiilor
-
39. 24.10.2023 asupra PL nr. 553/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2023 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), precum și pentru prorogarea unui termen
-
40. 23.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 580/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice*) - republicată
Industrii
Juridică
Apărare
41. 17.10.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 195/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local
Industrii
42. 17.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 560/2017
Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice
Industrii
Administrație
43. 12.10.2023 asupra PL nr. 118/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
-
44. 12.10.2023 asupra PL nr. 540/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2023 pentru modificarea art.41 alin.(11) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
45. 12.10.2023 asupra PL nr. 541/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
46. 12.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2023
-
47. 12.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 05.10.2023
-
48. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 100/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Apărare
49. 09.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 679/2018
Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic de Înmatriculare în cadrul RAR
-
50. 09.10.2023 asupra PL nr. 635/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
-
51. 09.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.09.2023
-
52. 09.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.09.2023
-
53. 09.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 28.09.2023
-
54. 09.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2023, 21.09.2023
-
55. 09.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2023, 13.09.2023
-
56. 28.09.2023 asupra PL nr. 439/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
-
57. 27.09.2023 asupra PL nr. 112/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Constitutionalitate
58. 27.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 761/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice
Economică
Industrii
59. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 434/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
-
60. 27.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 458/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
61. 27.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 460/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
62. 22.09.2023 asupra PL nr. 105/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007
-
63. 22.09.2023 asupra PL nr. 460/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
64. 21.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 473/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A7 România-Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 12 iunie 2023 și la Luxemburg la 14 iunie 2023
-
65. 20.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 254/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
Buget
66. 20.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 462/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2023 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România
-
67. 11.07.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2023
-
68. 11.07.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2023, 29.06.2023
-
69. 29.06.2023 asupra PL nr. 209/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
70. 28.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.06.2023
-
71. 28.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2023
-
72. 28.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.06.2023
-
73. 28.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2023, 22.06.2023
-
74. 27.06.2023 asupra PL nr. 247/2021
Proiect de Lege privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
-
75. 27.06.2023 asupra PL nr. 247/2021
Proiect de Lege privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
-
76. 27.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 683/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative
Economică
Buget
77. 27.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 456/2023
Proiect de Lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
78. 26.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 11/2022
Proiect de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Apărare
79. 21.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 608/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Industrii
80. 21.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 319/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
-
81. 21.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 362/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”
-
82. 21.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2023, 08.06.2023
-
83. 21.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2023, 15.06.2023
-
84. 15.06.2023 asupra PL nr. 11/2022
Proiect de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice
-
85. 15.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 104/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2022 pentru modificarea Legii nr.190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian
Juridică
86. 15.06.2023 asupra PL nr. 254/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
-
87. 15.06.2023 asupra PL nr. 608/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
88. 15.06.2023 asupra PL nr. 662/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
89. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2023
-
90. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.05.2023, 20.05.2023
-
91. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2023
-
92. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.05.2023, 03.05.2023
-
93. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2023
-
94. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.04.2023
-
95. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2023
-
96. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2023
-
97. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.02.2023
-
98. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.02.2023
-
99. 15.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.03.2023
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 22 mai 2024, 0:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro