Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru transporturi și infrastructură din anul 2015
Comisia:Comisia pentru transporturi și infrastructură
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..120      >>

înregistrări găsite: 120
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.12.2015
-
2. 18.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 641/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
-
3. 18.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 858/2015
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internatională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată de Nairobi la 18 mai 2007
-
4. 18.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.12.2015
-
5. 18.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.12.2015, 11.12.2015
-
6. 18.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2015
-
7. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 225/2014
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
8. 15.12.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 233/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România
Industrii
9. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 314/2014
Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
10. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 31/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
11. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 296/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
12. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 419/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
13. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
14. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 606/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier
-
15. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 661/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
16. 02.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 25.11.2015, 26.11.2015
-
17. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 210/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
Muncă
18. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 415/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
-
19. 25.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 715/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
20. 25.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 736/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
-
21. 25.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 779/2015
Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
22. 25.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 800/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
23. 25.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 807/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
Industrii
24. 23.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2015, 17.11.2015, 19.11.2015
-
25. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea domnului Marian Dan Costescu, candidat la functia de Ministru al Transporturilor Economică
26. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 537/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Industrii
27. 12.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2015, 12.11.2015
-
28. 09.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
29. 03.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
30. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 664/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
31. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 682/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
-
32. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 692/2015
Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății corizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale
-
33. 27.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2015, 22.10.2015, 23.10.2015
-
34. 26.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 650/2015
Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
-
35. 20.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 192/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Industrii
36. 20.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2015, 14.10.2015, 15.10.2015
-
37. 20.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2015, 14.10.2015, 15.10.2015
-
38. 12.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 606/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
39. 12.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 612/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
-
40. 12.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 618/2015
Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Brașov-Ghimbav"
-
41. 08.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.10.2015
-
42. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 549/2013
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Buget
43. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 278/2015
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
44. 28.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
45. 21.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2015, 17.09.2015
-
46. 15.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
47. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 564/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
-
48. 07.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2015, 03.09.2015
-
49. 02.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2015, 25.08.2015, 26.08.2015, 27.08.2015
-
50. 02.09.2015 Raportul privind ancheta asupra activității Companiei Naționale Adminstrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța -
51. 06.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2015, 02.07.2015, 03.07.2015, 06.07.2015
-
52. 24.06.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 578/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
Industrii
53. 23.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 478/2015
Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
-
54. 22.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-
55. 15.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2015, 10.06.2015, 11.06.2015
-
56. 15.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2015, 04.06.2015
-
57. 11.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 166/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
58. 09.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 497/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
Industrii
Administrație
59. 09.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.05.2015, 28.05.2015, 29.05.2015
-
60. 02.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015, 26.06.2015
-
61. 02.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
62. 26.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 404/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
-
63. 26.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 411/2015
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisiuni de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
64. 26.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 413/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013
-
65. 26.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 414/2015
Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
-
66. 26.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 418/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013
-
67. 21.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2015, 21.05.2015
-
68. 14.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2015, 14.05.2015
-
69. 13.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 38/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2014 pentru modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.7/2005
-
70. 13.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 216/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Industrii
71. 13.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 294/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art. 3, alin. 1, lit. b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Industrii
72. 07.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2015, 07.05.2015
-
73. 30.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2015, 30.04.2015
-
74. 28.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 293/2015
Propunere legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Buget
75. 27.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 475/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.55 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Industrii
76. 27.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 224/2015
Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Ordinul nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A
-
77. 23.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.04.2015, 23.04.2015
-
78. 22.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 276/2015
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
79. 22.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 292/2015
Propunere legislativă privind stabilirea redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor
-
80. 22.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 302/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
81. 22.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 448/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
82. 16.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2015, 16.04.2015
-
83. 09.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2015
-
84. 08.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 92/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
Muncă
85. 02.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2015, 19.03.2015
-
86. 02.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.2015, 26.03.2015
-
87. 02.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2015, 19.03.2015
-
88. 02.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2015, 02.04.2015
-
89. 02.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2015, 02.04.2015
-
90. 31.03.2015 asupra PL nr. 612/2013
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
Muncă
91. 31.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 235/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
-
92. 26.03.2015 asupra PL nr. 612/2013
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
Muncă
93. 26.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 14/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
Sănătate
94. 25.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 192/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
-
95. 24.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 251/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
96. 12.03.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2015, 12.03.2015
-
97. 12.03.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2015, 12.03.2015
-
98. 10.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 578/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
Industrii
99. 05.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 103/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 18 mai 2024, 5:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro