Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2023
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..375      >>

înregistrări găsite: 375
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.12.2023
-
2. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2023
-
3. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2023
-
4. 20.12.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 23/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-nr. 121/2014 privind eficiența energetică
-
5. 20.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 639/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2023 pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Buget
Administrație
6. 19.12.2023 asupra PL nr. 552/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
7. 19.12.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 549/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
8. 19.12.2023 asupra PL nr. 38/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
9. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 774/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
Buget
10. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 789/2023
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
11. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 594/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
12. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 403/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19
Juridică
Apărare
Transport
13. 18.12.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 266/2022
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producție și stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Național, prin construirea și operarea centralelor eoliene și fotovoltaice prevăzute cu capacități de stocare a energiei electrice
-
14. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 557/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațile geografice, a Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție
-
15. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
Economică
16. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
Economică
Turism
17. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
Economică
18. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
Economică
19. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
Economică
20. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
Economică
21. 13.12.2023 asupra PL nr. 192/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr.765/2008 și (UE) nr.305/2011 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
22. 13.12.2023 asupra PL nr. 193/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
23. 13.12.2023 asupra PL nr. 523/2023
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră
-
24. 12.12.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 389/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
Juridică
25. 12.12.2023 asupra PL nr. 389/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
-
26. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 205/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
Buget
Muncă
27. 12.12.2023 asupra PL nr. 400/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
28. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 562/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
Economică
Buget
Administrație
29. 12.12.2023 asupra PL nr. 626/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
30. 12.12.2023 asupra PL nr. 645/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
31. 06.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 441/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
Tehnologia informației
32. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 539/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.(364) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
33. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 540/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2023 pentru modificarea art.41 alin.(11) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții
Transport
34. 05.12.2023 Raportului anual privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2021. Buget
35. 05.12.2023 Raportului anual privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2022. Buget
36. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.11.2023
-
37. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2023
-
38. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2023
-
39. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2023
-
40. 29.11.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 148/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
Buget
41. 29.11.2023 asupra PL nr. 191/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
-
42. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 239/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
Administrație
43. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 350/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
Economică
Agricultură
44. 29.11.2023 asupra PL nr. 372/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
45. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 437/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
Buget
Administrație
46. 29.11.2023 asupra PL nr. 455/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
47. 29.11.2023 asupra PL nr. 561/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2023 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.663/2009 și (CE) nr.715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a Regulamentului (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de punere în aplicare în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima
-
48. 28.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 63/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
Mediu
49. 28.11.2023 asupra PL nr. 363/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2023 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei
-
50. 28.11.2023 asupra PL nr. 539/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.(364) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
-
51. 27.11.2023 asupra PL nr. 132/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
52. 27.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 269/2023
Proiect de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
Juridică
53. 27.11.2023 asupra PL nr. 274/2023
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(10) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
54. 27.11.2023 asupra PL nr. 288/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
55. 22.11.2023 asupra PL nr. 468/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizițiilor publice
-
56. 22.11.2023 asupra PL nr. 108/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.192/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
57. 22.11.2023 asupra PL nr. 198/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată în Monitorul Oficial nr.891 din 16 septembrie 2021
-
58. 22.11.2023 asupra PL nr. 215/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
59. 22.11.2023 asupra PL nr. 526/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții
-
60. 22.11.2023 asupra PL nr. 628/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
61. 22.11.2023 asupra PL nr. 629/2023
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
62. 22.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 674/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ”Valea Jiului” - S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan
Economică
Buget
63. 22.11.2023 asupra PL nr. 674/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ”Valea Jiului” - S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan
-
64. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 118/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Buget
Juridică
Transport
65. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 489/2022
Proiect de Lege pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996
Mediu
66. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 599/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
67. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 786/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri
Tehnologia informației
Turism
68. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 493/2023
Proiect de Lege privind reglementarea utilizării unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare, precum și a etichetării și comercializării acestor produse pe teritoriul României
Agricultură
69. 15.11.2023 asupra PL nr. 105/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007
-
70. 15.11.2023 asupra PL nr. 67/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
-
71. 15.11.2023 asupra PL nr. 205/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
72. 15.11.2023 asupra PL nr. 211/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
73. 15.11.2023 asupra PL nr. 399/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
74. 15.11.2023 asupra PL nr. 648/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2023 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor
-
75. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 605/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
Economică
76. 09.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 417/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ
Buget
Administrație
77. 08.11.2023 asupra PL nr. 156/2019
Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
78. 08.11.2023 asupra PL nr. 403/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19
-
79. 08.11.2023 asupra PL nr. 269/2023
Proiect de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
-
80. 08.11.2023 asupra PL nr. 370/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.451 alin.(2) din Legea minelor nr.85/2003
-
81. 08.11.2023 asupra PL nr. 372/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
82. 08.11.2023 asupra PL nr. 493/2023
Proiect de Lege privind reglementarea utilizării unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare, precum și a etichetării și comercializării acestor produse pe teritoriul României
-
83. 08.11.2023 asupra PL nr. 562/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
84. 08.11.2023 asupra PL nr. 605/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
85. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2023
-
86. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2023
-
87. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2023
-
88. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2023, 12.10.2023
-
89. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 05.10.2023
-
90. 06.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 115/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, precum și pentru modificarea art.28 alin.(21) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
Administrație
91. 01.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 73/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative
Economică
Juridică
92. 01.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 439/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
Juridică
Apărare
Transport
93. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 500/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor
-
94. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 525/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor
-
95. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 553/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2023 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), precum și pentru prorogarea unui termen
-
96. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 554/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026
-
97. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 555/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
-
98. 24.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 50/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
Economică
99. 23.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 502/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020
Administrație

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 21 februarie 2024, 16:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro