Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2022
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..369      >>

înregistrări găsite: 369
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. - 22.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2022, 13.10.2022
-
2. 21.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.12.2022, 22.12.2022
-
3. 21.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.12.2022, 15.12.2022
-
4. 19.12.2022 asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
5. 19.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 739/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Buget
6. 13.12.2022 asupra PL nr. 519/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
-
7. 13.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 395/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
Economică
Mediu
8. 13.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 429/2022
Legea Pescuitului și a protecției resursei acvatice vii
-
9. 13.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 459/2022
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
10. 13.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 670/2022
Propunere legislativă pentru stimularea investițiilor în eficiență energetică și modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal
Buget
11. 13.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 684/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.130/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică
-
12. 13.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 749/2022
Proiect de Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier
Juridică
Apărare
Transport
13. 13.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2022, 08.12.2022
-
14. 13.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2022, 24.11.2022
-
15. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
Economică
16. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
Economică
17. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
Turism
18. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
Economică
19. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
Economică
20. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
Economică
21. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
Economică
22. 08.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 579/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
23. 08.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 594/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
-
24. 08.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 667/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, republicată
-
25. 07.12.2022 asupra PL nr. 656/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
26. 07.12.2022 asupra PL nr. 195/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local
-
27. 07.12.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 601/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
28. 07.12.2022 asupra PL nr. 412/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități în domeniile transportului de mărfuri, transportului național de persoane și construcțiilor
-
29. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 538/2020
Proiect de Lege privind achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă
Agricultură
30. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 641/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
31. 07.12.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 320/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Economică
Mediu
32. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 166/2022
Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, precum și pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
33. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 610/2022
Propunere legislativă privind registrul unic de control
-
34. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 623/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I
-
35. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 626/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
-
36. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 643/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 și a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
37. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 669/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor agricole și alimentare
-
38. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 683/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative
-
39. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 686/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar și pentru modificarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
40. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 708/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.137/2022 privind stabilirea cadrului instituțional, precum și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei
-
41. 06.12.2022 asupra PL nr. 320/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Economică
Mediu
42. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 325/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
-
43. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 397/2022
Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
-
44. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 528/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(151) partea introductivă din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
45. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 575/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
46. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 618/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
47. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 619/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
48. 24.11.2022 asupra PL nr. 670/2022
Propunere legislativă pentru stimularea investițiilor în eficiență energetică și modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal
-
49. 23.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 551/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
Economică
50. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2022, 27.10.2022
-
51. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2022, 20.10.2022
-
52. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2022, 06.10.2022
-
53. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2022, 29.09.2022
-
54. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2022, 01.11.2022, 02.11.2022, 03.11.2022
-
55. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2022, 10.11.2022
-
56. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2022, 22.09.2022
-
57. 21.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 263/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
Mediu
58. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 481/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal
-
59. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 510/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2022 privind aprobarea și implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
60. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 514/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
61. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 518/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor
-
62. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 523/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST
-
63. 17.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 488/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2022 pentru reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanție returnare pentru ambalaje nereutilizabile
-
64. 16.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 476/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Buget
65. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 564/2020
Propunere legislativă privind reintegrarea pe piața muncii a pensionarilor care își doresc să își continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării
-
66. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 223/2022
Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a transportului feroviar de călători și/sau de marfă
-
67. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 480/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență
-
68. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 511/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare
-
69. 16.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 682/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
70. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 503/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
-
71. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 522/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
72. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 535/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
-
73. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 536/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
74. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 553/2022
Proiect de Lege privind protecția sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei
-
75. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 561/2022
Proiect de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic
-
76. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 573/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană
-
77. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 574/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piață a unor produse fertilizante și pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor
-
78. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 589/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine
-
79. 15.11.2022 asupra PL nr. 682/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
80. 15.11.2022 asupra PL nr. 696/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
-
81. 08.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 548/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic
Economică
Muncă
82. 08.11.2022 asupra PL nr. 548/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic
-
83. 07.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 539/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
84. 02.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 236/2022
Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București
-
85. 02.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 647/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2022 privind prelungirea mandatelor unor membri ai Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
86. 01.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 578/2021
Proiect de Lege privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România
-
87. 01.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 147/2022
Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea și întreținerea traseelor turistice din România
-
88. 01.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 306/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
89. 01.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 376/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
90. 01.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 377/2022
Propunere legislativă privind darea în administrare a unor suprafețe de teren
-
91. 01.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 388/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.156 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-
92. 01.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 396/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 privind fondul funciar
-
93. 01.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 628/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale
-
94. 27.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 317/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
-
95. 26.10.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 197/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale
-
96. 26.10.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 199/2019
Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină
-
97. 26.10.2022 asupra PL nr. 41/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici
-
98. 26.10.2022 asupra PL nr. 375/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
99. 26.10.2022 asupra PL nr. 166/2022
Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, precum și pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 aprilie 2024, 7:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro