Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2014
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2014

1..99 | 100..162      >>

înregistrări găsite: 162
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.2014, 10.12.2014, 11.12.2014
-
2. 19.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.2014, 17.12.2014
-
3. 17.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Economică
4. 17.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Economică
5. 16.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 133/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.241 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Mediu
6. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Economică
7. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Economică
8. 15.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 239/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
-
9. 15.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 457/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
10. 15.12.2014 Aviz comun consultativ asupra candidaturii domnului Gerea Andrei Dominic, la functia de Ministru al Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri Economică
11. 15.12.2014 Aviz comun consultativ asupra candidaturii domnului Tudose Mihai, la functia de Ministru al Economiei, Comertului si Turismului Economică
12. 11.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 26.11.2014, 27.11.2014
-
13. 11.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2014, 04.12.2014
-
14. 10.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 517/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
15. 10.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 522/2014
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale
-
16. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 501/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
17. 02.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 193/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb
Juridică
18. 02.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 288/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
-
19. 02.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 466/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012
-
20. 02.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 478/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I "-S.A.
Administrație
21. 02.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 482/2014
Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
Buget
22. 27.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 727/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
23. 26.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 387/2014
Propunere legislativă pentru desemnarea activului functional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentară bugetului Ministerului Finațelor publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014
Buget
24. 26.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 493/2014
Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum și a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranță Maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.359(92) din 21 iunie 2013
-
25. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 492/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 2014
-
26. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 494/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010
-
27. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 495/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigație prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013
-
28. 20.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
29. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 496/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013
-
30. 17.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 566/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
-
31. 17.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 268/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
32. 17.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014
-
33. 10.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 316/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Mediu
34. 23.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2014, 15.10.2014, 16.10.2014
-
35. 16.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 442/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
36. 07.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 413/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
37. 07.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014
-
38. 07.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2014, 02.10.2014
-
39. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 89/2014
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Agricultură
40. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 321/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Mediu
41. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 322/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Mediu
42. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 332/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică
-
43. 23.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 171/2014
Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni
Administrație
44. 23.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 313/2014
Propunere legislativă pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidență într-o țară străină, care își restabilesc rezidența pe teritoriul României
-
45. 23.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 420/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
-
46. 23.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2014, 18.09.2014
-
47. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 318/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
-
48. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 371/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990
-
49. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 376/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
-
50. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 382/2014
Propunere legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro "
-
51. 16.09.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 369/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
-
52. 11.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014
-
53. 10.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 320/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
54. 10.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 337/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori
-
55. 10.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 341/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de costă a Mării Negre
-
56. 10.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 345/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
57. 10.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 358/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013
-
58. 10.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 370/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
-
59. 10.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2014, 02.07.2014
-
60. 10.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.08.2014, 26.08.2014
-
61. 10.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2014, 03.09.2014
-
62. 09.09.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 619/2013
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007
-
63. 09.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 369/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
-
64. 02.07.2014 RAPORT asupra PL nr. 233/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România
Transport
65. 02.07.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014
-
66. 23.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 201/2011
Propunere legislativă privind performanța energetică a cladirilor din România
-
67. 23.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014
-
68. 19.06.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 253/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Administrație
69. 18.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.06.2014, 11.06.2014
-
70. 17.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 463/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
-
71. 17.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 227/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
Mediu
72. 16.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 329/2013
Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri
Administrație
73. 13.06.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 184/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actioner al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" -S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
-
74. 12.06.2014 asupra PL nr. 253/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Administrație
75. 11.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 457/2013
Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat
Juridică
76. 11.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 175/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Juridică
77. 11.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 276/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
78. 10.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 278/2014
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
79. 03.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 214/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
Muncă
80. 03.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 651/2013
Propunere legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Mediu
81. 02.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 257/2014
Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României
-
82. 02.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 28.05.2014, 29.05.2014
-
83. 28.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 469/2010
Proiect de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței
Muncă
84. 28.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 13.05.2014, 14.05.2014, 15.05.2014
-
85. 23.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 360/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
Juridică
86. 15.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 622/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
87. 15.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 06.05.2014, 07.05.2014, 08.05.2014
-
88. 07.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 508/2013
Proiect de Lege privind invențiile de serviciu
-
89. 06.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 184/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actioner al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" -S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
-
90. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 238/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
91. 06.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2014, 24.04.2014
-
92. 28.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 211/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor
-
93. 28.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 213/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010
-
94. 24.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 463/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
-
95. 23.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2014, 16.04.2014, 17.04.2014
-
96. 23.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 09.04.2014, 09.04.2014
-
97. 16.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 102/2014
Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului
Mediu
98. 16.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 167/2014
Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren și a unor construcții din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, județul Prahova și în administrarea Consiliului Local Câmpina
-
99. 16.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 177/2014
Propunere legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 19 mai 2024, 20:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro