Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2011
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2011

1..99 | 100..199 | 200..239      >>

înregistrări găsite: 239
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 673/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
-
2. 13.12.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 713/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
Administrație
3. 13.12.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 173/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
4. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 627/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
5. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 628/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București
Administrație
6. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 665/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010
-
7. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 666/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului încheiat între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comerț, dezvoltare și cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999
-
8. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 667/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și de cooperare globală între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009
-
9. 12.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2011, 06.12.2011, 07.12.2011, 08.12.2011
-
10. 07.12.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 248/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
11. 07.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.11.2011, 30.11.2011
-
12. 06.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 126/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii de aprobare a Ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
13. 06.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 234/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
-
14. 06.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 138/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
15. 05.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 720/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
-
16. 05.12.2011 asupra PL nr. 173/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
17. 05.12.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 491/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.6/2001 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
18. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 692/2011
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012
Economică
19. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 692/2011
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012
-
20. 30.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 650/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
-
21. 29.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 248/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
22. 29.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 580/2011
Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Buget
23. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 636/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
24. 24.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 550/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar de călători
-
25. 24.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 582/2011
Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
-
26. 21.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2011, 16.11.2011, 17.11.2011
-
27. 15.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 417/2010
Proiect de Lege pentru completarea Legii gazelor nr.351/2004
Administrație
28. 15.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 417/2011
Proiectul de Lege - Legea Turismului
Administrație
29. 15.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 476/2011
Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României
-
30. 15.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 547/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
-
31. 15.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 587/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
32. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 574/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
-
33. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 603/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
34. 14.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2011, 10.11.2011
-
35. 11.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.11.2011, 10.11.2011
-
36. 10.11.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 690/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
-
37. 09.11.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 552/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
-
38. 08.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 812/2010
Propunere legislativă pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Juridică
39. 07.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011
-
40. 07.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011
-
41. 03.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 555/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
42. 03.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.10.2011, 19.10.2011
-
43. 03.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.10.2011, 26.10.2011, 27.10.2011
-
44. 01.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 568/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
-
45. 01.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 721/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2010 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
-
46. 01.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 549/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței , precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar
-
47. 31.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.10.2011, 26.10.2011, 27.10.2011
-
48. 26.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 460/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață
-
49. 26.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 519/2011
Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay
-
50. 26.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 548/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
-
51. 25.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2011, 13.10.2011
-
52. 23.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011
-
53. 20.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 364/2011
Proiect de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare
-
54. 20.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 485/2011
Propunere legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora
-
55. 18.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 483/2011
Propunere legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere
Învățământ
56. 17.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2011, 13.10.2011
-
57. 13.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.07.2011, 05.07.2011, 06.07.2011, 07.07.2011
-
58. 13.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.08.2011, 30.08.2011, 30.08.2011
-
59. 13.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011
-
60. 13.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2011, 29.09.2011
-
61. 13.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2011
-
62. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 531/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului euro-mediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele sale membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010
-
63. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 532/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
-
64. 12.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 538/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008
-
65. 03.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2011, 29.09.2011
-
66. 28.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 491/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.6/2001 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
67. 28.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 526/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare
-
68. 26.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 393/2011
Propunere legislativă privind comunicațiile electronice
-
69. 26.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 423/2011
Propunere legislativă pentru stimularea și sprijinirea construcțiilor de case
-
70. 26.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011
-
71. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 454/2011
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
72. 22.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 497/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind transportul rutier internațional de persoane și mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011
-
73. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 391/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
-
74. 20.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 490/2011
Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile
-
75. 19.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2011, 15.09.2011
-
76. 16.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 690/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
-
77. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 402/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
-
78. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 415/2011
Proiect de Lege privind regimul deșeurilor
-
79. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 442/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
-
80. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 472/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritatea Națională pentru Produse Aromatice și de Sinteză
-
81. 15.09.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2011
-
82. 13.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2011, 07.09.2011
-
83. 07.09.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2011
-
84. 06.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 449/2011
Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul European de Informații privind Vehiculele și Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000
-
85. 06.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 480/2011
Propunere legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3), alin.(6)
-
86. 05.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011
-
87. 30.08.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.07.2011, 05.07.2011, 06.07.2011, 07.07.2011
-
88. 30.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2011, 28.06.2011, 29.06.2011, 30.06.2011
-
89. 30.06.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2011, 28.06.2011, 29.06.2011, 30.06.2011
-
90. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 219/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
Juridică
91. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 143/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
Apărare
92. 27.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 360/2011
Proiect de Lege privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
93. 27.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2011, 22.06.2011, 23.06.2011
-
94. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 220/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Administrație
95. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 304/2010
Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținînd întreprinzătorilor tineri, debutanți în afaceri
-
96. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 432/2010
Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținând întreprinzătorilor tineri, debutanți în afaceri
-
97. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 173/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
98. 23.06.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2011, 22.06.2011, 23.06.2011
-
99. 22.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 377/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 21 februarie 2024, 9:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro