Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2008
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2008

1..99 | 100..103      >>

înregistrări găsite: 103
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 13.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 408/2007
Proiect de Lege privind auditul de siguranță rutieră
-
2. 08.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 206/2008
Proiect de Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului
-
3. 08.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 312/2008
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată și completată prin Ordonanța nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
4. 06.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 736/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Administrație
5. 06.10.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.09.2008, 01.10.2008
-
6. 03.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 844/2007
Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian din România
Muncă
7. 01.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 13/2008
Proiect de Lege pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
-
8. 29.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2008
-
9. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 840/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
10. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 268/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
11. 24.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 464/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale
-
12. 24.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 468/2008
Proiect de Lege pentru denunțarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998
Juridică
13. 24.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 470/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
-
14. 24.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 473/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului maritim între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la București la 3 martie 2008
-
15. 24.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 491/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
-
16. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 489/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii
-
17. 22.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2008
-
18. 18.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 411/2008
Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România
Juridică
19. 17.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 184/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată
-
20. 17.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 280/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
21. 17.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 413/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local
-
22. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 467/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere, între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
-
23. 12.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2008, 10.09.2008
-
24. 09.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 188/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
-
25. 09.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 363/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
26. 09.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 398/2008
Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura
-
27. 03.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 102/2008
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
-
28. 03.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 186/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
29. 02.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.08.2008, 26.08.2008, 27.08.2008, 28.08.2008
-
30. 14.08.2008 RAPORT asupra PL nr. 625/2005
Propunere legislativă pentru modificarea OG nr.22/1999
-
31. 13.08.2008 AVIZ SUPLIMENTAR asupra PL nr. 800/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
-
32. 03.07.2008 RAPORT asupra PL nr. 710/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
-
33. 03.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 170/2008
Propunere legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice
-
34. 03.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 221/2008
Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole
-
35. 03.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 282/2008
Propunere legislativă privind construirea de parkinguri supraterane
-
36. 03.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 362/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
37. 03.07.2008 RAPORT asupra PL nr. 374/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-
38. 02.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 125/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
-
39. 02.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 235/2008
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
-
40. 02.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 302/2008
Proiect de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată
-
41. 02.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 415/2008
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
42. 01.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 300/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
43. 01.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 410/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și a munițiilor
-
44. 01.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 426/2008
Propunere legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de crăciun în ghiveci
-
45. 24.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 179/2008
Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
-
46. 24.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 365/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
Tehnologia informației
47. 23.06.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2008
-
48. 23.06.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2008
-
49. 18.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 244/2008
Proiect de Lege pentru aderearea României la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000
-
50. 18.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 286/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internațional de mărfuri, semnat la București la 22 noiembrie 2007
-
51. 05.05.2008 RAPORT asupra PL nr. 853/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 și a Legii petrolului nr.238/2004
-
52. 05.05.2008 RAPORT asupra PL nr. 37/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007
Buget
53. 05.05.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.04.2008, 22.04.2008
-
54. 21.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2008, 16.04.2008, 17.04.2008
-
55. 15.04.2008 RAPORT asupra PL nr. 36/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie
Buget
56. 15.04.2008 AVIZ asupra PL nr. 100/2008
Propunere legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență
-
57. 15.04.2008 AVIZ asupra PL nr. 113/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 și la București la 12 iulie 2007, la Contractul de Finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor, pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002
-
58. 15.04.2008 AVIZ asupra PL nr. 118/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
59. 15.04.2008 RAPORT asupra PL nr. 138/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
Buget
60. 15.04.2008 RAPORT asupra PL nr. 141/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) și (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Buget
61. 15.04.2008 AVIZ asupra PL nr. 152/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
-
62. 14.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2008, 10.04.2008
-
63. 08.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2008
-
64. 19.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 429/2007
Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003
-
65. 19.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 67/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
-
66. 18.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 68/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
67. 17.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2008, 12.03.2008, 13.03.2008
-
68. 13.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 48/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2007 pentru completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
69. 13.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 79/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue economice exclusive ale României
-
70. 13.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 82/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
71. 11.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 94/2008
Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic
-
72. 11.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 103/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu
-
73. 10.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2008, 05.03.2008, 06.03.2008
-
74. 07.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 47/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
-
75. 06.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 41/2008
Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC-Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți
-
76. 05.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 448/2007
Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România
Juridică
77. 05.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 882/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică
-
78. 05.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 56/2008
Proiect de Lege pentru aderarea României la Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare
-
79. 04.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 5/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitățile la trecerea frontierei feroviare semnat la Ruse la 9 februarie 2007
Apărare
80. 04.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 53/2008
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea
-
81. 04.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2008, 27.02.2008, 28.02.2008
-
82. 03.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 280/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
83. 28.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 6/2008
Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 16 mai 1994
-
84. 28.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 32/2008
Propunere legislativă privind constituirea Rezervației arheologice și naturale Grădiștea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna
-
85. 27.02.2008 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 971/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
-
86. 27.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 34/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
-
87. 26.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2008, 20.02.2008
-
88. 22.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 12/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.., Societatea Comercială " Electrocentrale" București - S.A.., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG -TERMO" , Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A..,Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
89. 21.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 829/2007
Proiect de Lege privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
90. 19.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 808/2007
Propunere legislativă privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră
-
91. 18.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 667/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
92. 15.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.02.2008, 13.02.2008, 14.02.2008
-
93. 14.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 794/2007
Propunere legislativă pentru completarea unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și pentru completarea art. 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 554 din 07 decembrie 2004
-
94. 14.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 798/2007
Proiect de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
-
95. 13.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 681/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice
-
96. 12.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 779/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
97. 12.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 800/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
-
98. 11.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.02.2008, 06.02.2008, 07.02.2008
-
99. 08.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 885/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oțelului din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică(OCDE)
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 21 iunie 2024, 15:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro