Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2003
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2003

1..99 | 100..158      >>

înregistrări găsite: 158
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 604/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
-
2. 16.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 729/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.17 alin.(1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
-
3. 16.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 736/2003
Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adoptat la New York, la 31 mai 2001, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York, la 15 noiembrie 2000
-
4. 16.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 738/2003
Proiect de Lege pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora
-
5. 15.12.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.2003, 10.12.2003
-
6. 12.12.2003 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 328/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
-
7. 11.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 735/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Companiei Naționale de Căi Ferate"C.F.R."S.A.
-
8. 04.12.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2003
-
9. 02.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 500/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, terifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță
-
10. 27.11.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2003, 26.11.2003
-
11. 26.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 712/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la București, la 12 mai 2003
-
12. 26.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 713/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la București, la 12 mai 2003
-
13. 24.11.2003 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 467/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval
-
14. 24.11.2003 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 665/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București METROREX -S.A și Societatea Comercială ALSTOM Transport - S.A
-
15. 24.11.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.11.2003, 19.11.2003
-
16. 19.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 329/2003
Propunere legislativă privind clasificarea societăților naționale și a regiilor și pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducătorilor acestora
-
17. 19.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 704/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind piața de electricitate, semnat la București, la 15 iulie 2003
-
18. 18.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 254/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr.61/1998 și a Legii petrolului nr.134/1995.
-
19. 17.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 107/2003
Propunere legislativă privind modificarea unor prevederi din ordonanța Guvernului Nr.42/1997 privind navigația civilă și aprobată prin Legea 412/2002
-
20. 17.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 637/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2003 pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
-
21. 17.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 670/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială " ANTIBIOTICE " - S.A. Iași, în scopul retehnologizării acesteia
-
22. 17.11.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.11.2003, 12.11.2003, 13.11.2003
-
23. 13.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 524/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat
-
24. 13.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 692/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber, (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
-
25. 13.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 693/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional nr.13 și a Protocolului adițional nr.14, semnate la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
-
26. 12.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 671/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Sucursala ROMAG - TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
27. 12.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 683/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
-
28. 12.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 695/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
-
29. 06.11.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.11.2003, 05.11.2003, 06.11.2003
-
30. 04.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 663/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Actului Adițional nr.1, semnat la București la 13 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003, între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001, precum și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guverului nr.110/2001 privind ratificarea acestui Acord
-
31. 30.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 615/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu
-
32. 30.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 639/2003
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004
Statut
33. 30.10.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2003
-
34. 23.10.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2003, 22.10.2003
-
35. 22.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 593/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Poștală Universală privind organizarea celui de al 23-lea Congres Poștal Universal la București, semnat la București la 20 iunie 2003
-
36. 22.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 606/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI), adoptată la Conferința diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin, Comisia Dunării și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.), care s-a desfășurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000
-
37. 22.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 616/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București - Otopeni" S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație
-
38. 21.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 594/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001
-
39. 13.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 232/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România.
-
40. 09.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 543/2002
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.47/2002 privind modificarea și completarea Legii minelor nr.61/1998 și a Legii petrolului nr.134/1995.
-
41. 09.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 579/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
42. 09.10.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.10.2003, 08.10.2003
-
43. 08.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 377/2002
Proiect de Lege privind circulația pe drumurile publice.
Juridică
44. 07.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 328/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
-
45. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 576/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăților comerciale la care Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acționari majoritari
-
46. 01.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 584/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2003 pentru acceptarea de către România a Amendamentelor la Anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare,1974, amendată și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
-
47. 29.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2003, 24.09.2003, 25.09.2003
-
48. 25.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 271/2002
Propunere legislativă privind înlocuirea sau transformarea motoarelor diesel poluante aflate în funcțiune cu motoare Euro2 sau Euro3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante și autotractoare aflate în circulație.
-
49. 25.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 31/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
-
50. 25.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 537/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
-
51. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 583/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistență comunitară în domeniul securității nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la București la 23 ianuarie 2003
-
52. 24.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 271/2003
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
53. 24.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 307/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
-
54. 24.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 491/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
-
55. 24.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 492/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
-
56. 22.09.2003 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 284/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică SUPER-SCHI ÎN CARPAȚI
-
57. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 302/2002
Propunere legislativă privind administrarea și exploatarea căilor ferate române.
-
58. 17.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 120/2003
Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar
-
59. 17.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 484/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
-
60. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 531/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Bosnia și Herțegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003
-
61. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 545/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003
-
62. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 546/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003
-
63. 17.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2003, 17.09.2003
-
64. 16.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 499/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
-
65. 10.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 364/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind activitatea comercială
-
66. 10.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 448/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
-
67. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 469/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale " Tractorul UTB " - S.A. Brașov
-
68. 10.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 486/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
-
69. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 488/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2003 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
70. 10.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2003, 10.09.2003
-
71. 04.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 408/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națonală a Rezervelor de Stat în anul 2001
-
72. 04.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 409/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A., Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
73. 04.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 468/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice " Termoelectrica " - S.A., Societatea Comercială " Electrocentrale " Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
74. 04.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 496/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvenului nr.78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
-
75. 04.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2003, 03.09.2003
-
76. 27.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 470/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială ARO S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale
-
77. 26.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 383/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine
-
78. 26.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 440/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre în România" semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003
-
79. 26.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 447/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
-
80. 21.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 437/2003
Proiect de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
-
81. 16.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 711/2002
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1998 privind energia electrică și termică.
-
82. 16.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 184/2003
Propunere legislativă pentru completarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România
-
83. 16.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 345/2003
Proiect de Lege privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național
-
84. 16.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 346/2003
Proiect de Lege privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
-
85. 16.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 365/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația) dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
-
86. 13.06.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.06.2003, 11.06.2003, 12.06.2003
-
87. 11.06.2003 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 24/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România
Buget
88. 10.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 284/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică SUPER-SCHI ÎN CARPAȚI
-
89. 10.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 356/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București la 26 noiembrie 2002
-
90. 04.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 317/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei pentru Implementarea în comun (JI) și a Acordului asupra proiectului ''Dezvoltarea utilităților municipale - sistemul de încălzire din Făgăraș - faza a doua - CT5, CT6, CT7,CT8, județul Brașov '', semnate la Oslo la 21 decembrie 2001
-
91. 03.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 36/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale.
-
92. 03.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 300/2003
Proiect de Lege privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
-
93. 19.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 272/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
-
94. 13.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 516/2002
Propunere legislativă privind dublarea producției de energie electrică produsă în centrale hidroelectrice de până la 25 MW.
-
95. 13.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 522/2002
Propunere legislativă privind colectarea, depozitarea și prelucrarea cauciucurilor uzate de autovehicule în vederea obținerii de granule pentru autostrăzi.
-
96. 13.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 232/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public
-
97. 09.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 476/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
98. 09.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 416/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea art.4 al Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
99. 09.05.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.2003, 07.05.2003, 08.05.2003
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 aprilie 2024, 8:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro