Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2001
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2001

1..99 | 100..199 | 200..212      >>

înregistrări găsite: 212
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 410/2001
Propunere legislativă privind Legea transportului în regim de taxi.
-
2. 20.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 583/2001
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.
-
3. 20.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 668/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2001 pentru scutirea de la plata obligațiilor bugetare aferente minelor și carierelor închise, aflate în conservare.
-
4. 20.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 684/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2001 pentru completarea art.4 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
Buget
5. 20.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 689/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei.
-
6. 20.12.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.12.2001, 20.12.2001
-
7. 17.12.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 234/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a căilor Ferate Române.
-
8. 17.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 676/2001
Proiect de Lege pentru accetarea unor amendamente la Convenția privind Organizația Maritimă Internațională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948.
-
9. 14.12.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2001, 14.12.2001
-
10. 04.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 590/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2001 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 de 20 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva.
-
11. 29.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 653/2001
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva, la 25 iunie 1998.
-
12. 29.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 656/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar.
-
13. 29.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 661/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Comunitatea Europeană instituind anumite condiții pentru transportul rutier de mărfuri și promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg, la 28 iunie 2001.
-
14. 28.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.11.2001
-
15. 21.11.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 287/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității.
-
16. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 643/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2001 pentru modificarea art.6 din Legea nr.78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare.
-
17. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 645/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale.
-
18. 21.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2001
-
19. 20.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2001
-
20. 13.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 433/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
21. 13.11.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 462/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.
-
22. 09.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 575/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran, privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000.
-
23. 09.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 576/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran, privind transporturile aeriene, semnat la 14 august 2000.
-
24. 08.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 619/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2001 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare.
-
25. 08.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2001
-
26. 07.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 412/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor.
-
27. 02.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2001, 02.11.2001
-
28. 31.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 567/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum și acceptarea unor amendamente în acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția MSC.61 (67) și, respectiv, prin Rezoluția MSC.101 (73) ale Comitetului Securității Maritime, la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv la 5 decembrie 2000.
-
29. 31.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 568/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2001 pentru acceptarea Codului Internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime MCS.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996.
-
30. 31.10.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2001, 31.10.2001
-
31. 25.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 563/2001
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2002.
-
32. 21.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 220/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.
-
33. 18.10.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2001, 17.10.2001
-
34. 17.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 477/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirii poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viața la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale.
-
35. 17.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 588/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară.
-
36. 17.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 435/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001.
-
37. 11.10.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2001, 10.10.2001
-
38. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 531/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993.
-
39. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 532/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993.
-
40. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 535/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF).
-
41. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 536/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987.
-
42. 10.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 538/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare.
-
43. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 540/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999.
-
44. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 541/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999).
-
45. 08.10.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 462/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.
-
46. 04.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 564/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, dobânzilor și altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
-
47. 04.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 515/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București la 19 octombrie 2000.
-
48. 04.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 524/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: Întreprinderi mici și mijlocii, Egalitatea șanselor între femei și bărbați, SAVE II, Prevenirea SIDA și a altor câteva boli contagioase - RO 0009, semnat la București la 29 decembrie 2000.
-
49. 04.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 525/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000-RO 0002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000.
-
50. 04.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 527/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea anexei nr.4 la Memorandumul de înțelegere privind Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare și Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României și Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la București la 23 martie 2001.
-
51. 03.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 325/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/1999 pentru completarea Legii serviciilor poștale nr. 83/1996.
-
52. 27.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 475/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun și Constanța, semnat la Ankara la 15 iulie 1996.
-
53. 27.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 476/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia, semnat la București la 3 iulie 1996.
-
54. 27.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 477/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaționale și a Protocolului la acesta, semnate la București, la 25 aprilie 1996.
-
55. 27.09.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2001, 26.09.2001
-
56. 26.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 444/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor.
-
57. 26.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 65/2001
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenții.
-
58. 24.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 98/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
-
59. 24.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 378/2000
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție.
-
60. 24.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 383/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială.
-
61. 24.09.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 544/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor.
-
62. 17.09.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 169/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2001 privind unele măsuri pentru achiziționarea metalelor neferoase, aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile.
-
63. 17.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 439/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972.
-
64. 17.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 440/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2001 pentru acceptarea Codului internațional pentru transportul în siguranță al cerealelor în vrac (Codul internațional pentru cereale), adoptat prin Rezoluția M.S.C.23(59) a Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 23 mai 1991.
-
65. 17.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 441/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.784(19), la Londra, la 23 noiembrie 1995.
-
66. 17.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 444/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2001 privind acceptarea Anexei III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78).
-
67. 17.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 448/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția internațională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972.
-
68. 17.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 462/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.
-
69. 13.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 453/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2001 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.
-
70. 13.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 457/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului.
-
71. 12.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 450/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2001 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și a capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I.
-
72. 11.09.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2001, 13.09.2001
-
73. 06.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 231/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare.
-
74. 06.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 438/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiilor Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.
-
75. 06.09.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2001
-
76. 30.08.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 358/1999
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului.
-
77. 30.08.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.08.2001
-
78. 29.08.2001 RAPORT asupra PL nr. 221/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată.
-
79. 29.08.2001 RAPORT asupra PL nr. 289/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2001 privind reglementarea situației juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și al produselor petroliere, a stațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente.
-
80. 29.08.2001 RAPORT asupra PL nr. 386/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001.
-
81. 29.08.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.08.2001
-
82. 29.08.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2001
-
83. 27.08.2001 RAPORT asupra PL nr. 544/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor.
-
84. 27.08.2001 RAPORT asupra PL nr. 619/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2000 privind finanțarea centrelor de consultanță și informare a consumatorilor.
-
85. 27.08.2001 AVIZ asupra PL nr. 330/2001
Proiect de Lege privind comerțul electronic.
-
86. 25.06.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2001
-
87. 21.06.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2001, 20.06.2001
-
88. 13.06.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 82/1998
Proiect de Lege privind Codul dezvoltării și utilizării tehnologiilor informației.
Învățământ
89. 13.06.2001 AVIZ asupra PL nr. 302/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
-
90. 13.06.2001 AVIZ asupra PL nr. 303/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunilor Băneasa-Fetești de pe linia de cale ferată București-Constanța", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
-
91. 13.06.2001 AVIZ asupra PL nr. 304/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București-Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
-
92. 11.06.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 286/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum și unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare și a laboratoarelor.
-
93. 11.06.2001 AVIZ asupra PL nr. 406/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanța de urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
-
94. 11.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 271/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase.
-
95. 11.06.2001 AVIZ asupra PL nr. 315/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism.
-
96. 11.06.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2001, 07.06.2001
-
97. 07.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 201/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
Buget
98. 06.06.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 274/1998
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.25/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție
-
99. 06.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 454/2000
Propunere legislativă pentru înființarea Companiei Naționale pentru Tehnologii de Apărare.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 februarie 2024, 8:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro