Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2000
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2000

înregistrări găsite: 90
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 502/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.150/2000 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
-
2. 20.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 505/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/1999 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată.
-
3. 18.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 506/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială TERMOELECTRICA-S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat.
-
4. 17.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2000
-
5. 13.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 385/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
-
6. 11.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 494/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000.
-
7. 11.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.10.2000
-
8. 04.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 335/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).
-
9. 04.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 384/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2000 pentru Ratificarea Acordului-Cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie 1999.
-
10. 04.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 435/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/1999 pentru amânarea de la plată a obligațiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de import și TVA în vamă) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naționale de electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000.
-
11. 04.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 490/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/1999 pentru completarea alin.1 al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.
-
12. 04.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2000
-
13. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 291/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990.
-
14. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 292/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992.
-
15. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 295/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea 4-Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la București la 2 septembrie 1999.
-
16. 26.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 438/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline.
-
17. 26.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2000
-
18. 21.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2000
-
19. 13.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 433/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte.
-
20. 13.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 439/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor cantități de gaze naturale provenite din import.
-
21. 13.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.09.2000
-
22. 13.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.09.2000
-
23. 12.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 211/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale.
-
24. 06.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2000
-
25. 31.08.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2000, 31.08.2000
-
26. 20.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 142/2000
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(a) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.39 din 10 iulie 1997 privind modificarea și completarea Legii contractului de management nr.66/1993.
-
27. 20.07.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.07.2000, 20.07.2000
-
28. 29.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 298/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999.
-
29. 28.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 290/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor din România pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999.
-
30. 28.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 300/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară.
-
31. 28.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2000
-
32. 22.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 474/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.
-
33. 22.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 282/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale.
-
34. 21.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 58/1998
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată.
-
35. 21.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 268/2000
Proiect de Lege privind activitatea de meteorologie.
-
36. 21.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2000
-
37. 15.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2000, 15.06.2000
-
38. 14.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 73/2000
Propunere legislativă privind Legea asistenței medico-chirurgicală de urgență și a transportului sanitar.
-
39. 14.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 240/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol.
-
40. 07.06.2000 AVIZ asupra PL nr. 75/1999
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al României.
-
41. 07.06.2000 RAPORT asupra PL nr. 234/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a căilor Ferate Române.
-
42. 07.06.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2000
-
43. 25.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 107/2000
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 232 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată.
-
44. 25.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 235/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la București la 24 decembrie 1999 și la Luxemburg la 27 decembrie 1999.
-
45. 25.05.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2000
-
46. 18.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 346/1999
Propunere legislativă privind reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din unitățile administrativ-teritoriale.
-
47. 18.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 216/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și Agenției Naționale pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională.
-
48. 18.05.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2000
-
49. 11.05.2000 RAPORT asupra PL nr. 473/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională - Die Donau
-
50. 11.05.2000 RAPORT asupra PL nr. 118/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr.5/1997 și nr.8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS).
-
51. 11.05.2000 AVIZ asupra PL nr. 204/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice.
-
52. 11.05.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2000
-
53. 06.04.2000 AVIZ asupra PL nr. 515/1999
Propunere legislativă privind prelungirea termenului prevăzut de art.6 din Legea nr.193/1998 privind restituirea sumelor reținute cu titlu de garanție de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog-Ucraina și compensarea cu aceste sume a obligațiilor de plată ale societăților comerciale furnizoare către bugetul de stat.
-
54. 06.04.2000 AVIZ asupra PL nr. 150/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale TRACTORUL - UTB S.A. Brașov, MAT - S.A. Craiova, HART - S.A. Miercurea Ciuc și ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat, Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare.
-
55. 05.04.2000 AVIZ asupra PL nr. 147/2000
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982.
-
56. 05.04.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2000
-
57. 30.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 115/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind transportul combinat internațional, semnat la Erevan la 3 iulie 1998.
-
58. 30.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 119/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internațional, semnat la Baku la 30 iunie 1998.
-
59. 30.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2000, 30.03.2000
-
60. 29.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 527/1999
Proiect de Lege pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonă privind transporturile aeriene civile, semnat la Varșovia, la 19 mai 1999.
-
61. 29.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 55/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția din 18 august 1948 privind regimul navigației pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 martie 1998.
-
62. 29.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 56/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei, privind transportul combinat internațional, semnat la București la 11 decembrie 1997.
-
63. 29.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 65/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 la Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986,1989,1991,1993 și 1994.
-
64. 29.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 138/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998.
-
65. 29.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 139/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru facilitarea transportului rutier internațional de mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999.
-
66. 23.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.03.2000
-
67. 23.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2000, 23.03.2000
-
68. 23.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2000, 23.03.2000
-
69. 22.03.2000 AVIZ SUPLIMENTAR asupra PL nr. 104/2000
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000
-
70. 17.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 228/1999
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire.
-
71. 17.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 104/2000
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000
-
72. 16.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 243/1999
Propunere legislativă privind Programul energetic nuclear.
-
73. 16.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.03.2000, 16.03.2000
-
74. 16.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.03.2000, 16.03.2000
-
75. 02.03.2000 RAPORT asupra PL nr. 208/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990, cu modificările și completările din Legea nr.12/1998 și Ordonanța Guvernului nr.53/1998 privind Registrul Comerțului.
-
76. 02.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 526/1999
Proiect de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.
-
77. 02.03.2000 AVIZ asupra PL nr. 90/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României(EXIMBANK)-S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc.
-
78. 01.03.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.03.2000
-
79. 01.03.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2000
-
80. 24.02.2000 RAPORT asupra PL nr. 478/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată.
-
81. 24.02.2000 AVIZ asupra PL nr. 18/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
82. 23.02.2000 RAPORT asupra PL nr. 70/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1999 privind aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigației maritimă NAVROM-S.A. Constanța și ROMLINE-S.A. Constanța.
-
83. 23.02.2000 RAPORT asupra PL nr. 71/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/1999 privind modificarea Ordonanței de urgență nr.93/1999 pentru finanțarea repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime NAVROM-S.A. Constanța și ROMLINE-S.A. Constanța.
-
84. 23.02.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.02.2000
-
85. 23.02.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2000
-
86. 17.02.2000 RAPORT asupra PL nr. 529/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.202/1999 pentru modificarea Ordonanței nr.118/1999 privind achizițiile publice.
-
87. 16.02.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.02.2000
-
88. 16.02.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2000
-
89. 20.01.2000 RAPORT asupra PL nr. 183/1999
Propunere legislativă privind creșterea eficienței energetice.
-
90. 20.01.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.01.2000, 20.01.2000
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 februarie 2024, 8:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro