Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 1998
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 1998

1..99 | 100..173      >>

înregistrări găsite: 173
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 409/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.
-
2. 16.12.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.1998
-
3. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 115/1998
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea 44/1998.
-
4. 09.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 397/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol anexă la Acordul general privind comerțul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998.
-
5. 02.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 363/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997.
-
6. 02.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 365/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1998 pentru completarea Legii nr.26/1990, privind Registrul Comerțului.
-
7. 02.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 383/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea și întreținerea Sistemelor hidroelectrice și de navigație Porțile de Fier I și Porțile de Fier II, semnată la Drobeta Turnu- Severin la 16 mai 1998.
-
8. 02.12.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.12.1998
-
9. 30.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.11.1998
-
10. 25.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 390/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul Central European de Comerț Liber, semnat la Sofia, la 17 iulie 1998.
-
11. 25.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.1998
-
12. 24.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 366/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1998 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome.
-
13. 24.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 371/1998
Proiect de Lege pentru completarea articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
-
14. 24.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.1998
-
15. 23.11.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 192/1998
Propunere legislativă privind amenajarea complexă a râului Argeș în aval de București și reluarea lucrărilor la canalul navigabil Dunăre-București.
-
16. 20.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 102/1998
Propunere legislativă privind Legea Camerelor de Comerț și Industrie din România.
-
17. 20.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 192/1998
Propunere legislativă privind amenajarea complexă a râului Argeș în aval de București și reluarea lucrărilor la canalul navigabil Dunăre-București.
-
18. 20.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 296/1998
Proiect de Lege privind constituirea și funcționarea Consiliului Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă.
-
19. 20.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.1998
-
20. 18.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 29/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România.
-
21. 18.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 88/1998
Propunere legislativă privind Legea fondului de mediu.
-
22. 18.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 274/1998
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.25/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție
-
23. 18.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 295/1998
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc.
-
24. 18.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 342/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile căi navigabile de importanță internațională (AGN), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996.
-
25. 18.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 343/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/1998 pentru ratificarea Protocolului la Acordul european din 1991 privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare, adoptat la Geneva la 17 ianuarie 1997.
-
26. 18.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 345/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1998 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997 - 2000 și la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrăzii Trans-Europene Nord Sud (TEM), semnat la Geneva la data de 18 decembrie 1991.
-
27. 18.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 348/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1a),14(1) și 14(3)b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993.
-
28. 18.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.11.1998
-
29. 17.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 344/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/1998 pentru aderarea României la Convenția internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, adoptată de Conferința internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, organizată de Organizația Maritimă Internațională la Hamburg în perioada 9 - 27 aprilie 1979.
-
30. 17.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 346/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997.
-
31. 17.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 347/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970.
-
32. 12.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 305/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la București la 6 iunie 1996.
-
33. 11.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 232/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice nerezidente.
-
34. 11.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 318/1998
Proiect de Lege pentru sprijinirea exporturilor.
-
35. 11.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.11.1998
-
36. 09.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 71/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.4/1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998.
-
37. 05.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 169/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/1997 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societăților comerciale.
-
38. 05.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 226/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenței NMT și stabilirea taxei aferente.
-
39. 05.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 238/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 si 2 la Legea Telecomunicațiilor nr.74/1996.
-
40. 05.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 293/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc.
-
41. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 350/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998.
-
42. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 351/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 2 7 februarie 1998.
-
43. 04.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.11.1998
-
44. 02.11.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 286/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum și unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare și a laboratoarelor.
-
45. 28.10.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 71/1995
Raportul suplimentar asupra proiectului de Lege privind siguranța navigației civile,
-
46. 28.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 269/1998
Proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală.
-
47. 28.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 286/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum și unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare și a laboratoarelor.
-
48. 26.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 270/1998
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
-
49. 22.10.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 277/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
-
50. 21.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 287/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității.
-
51. 21.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 292/1998
Proiect de Lege privind protecția noilor soiuri de plante.
Agricultură
52. 20.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 278/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul Aerian.
-
53. 15.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 82/1998
Proiect de Lege privind Codul dezvoltării și utilizării tehnologiilor informației.
Învățământ
54. 10.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 266/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenției de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, adoptat la Viena la 12 septembrie 1997.
-
55. 07.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 291/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri.
-
56. 07.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 297/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul Zonelor Defavorizate.
-
57. 07.10.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.10.1998
-
58. 06.10.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 241/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/1998 privind desemnarea semnatarilor Acordurilor de exploatare ale Organizațiilor internaționale de telecomunicații prin sateliți: INTELSAT, EUTELSAT și INMARSAT.
-
59. 06.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 264/1998
Proiect de Lege privind autorizarea regularizării diferențelor de dobândă aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sănătății, cu garanția statului, pe relația Germania.
-
60. 06.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 280/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării.
-
61. 06.10.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.1998
-
62. 01.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 277/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
-
63. 01.10.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.1998
-
64. 30.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 265/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Economică, Științifică și Tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la București la 20 ianuarie 1998.
-
65. 30.09.1998 AVIZ asupra PL nr. 271/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.
-
66. 30.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.09.1998
-
67. 29.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.1998
-
68. 28.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 273/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.17/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență.
-
69. 24.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 241/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/1998 privind desemnarea semnatarilor Acordurilor de exploatare ale Organizațiilor internaționale de telecomunicații prin sateliți: INTELSAT, EUTELSAT și INMARSAT.
-
70. 24.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 250/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/1998 pentru ratificarea Convenției privind înființarea Biroului European de Telecomunicații (ETO), adoptată la Copenhaga la 1 septembrie 1996.
-
71. 24.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 272/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.VI alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.
-
72. 24.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.1998
-
73. 23.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.1998
-
74. 16.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.1998
-
75. 15.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.09.1998
-
76. 10.09.1998 AVIZ asupra PL nr. 215/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1998 privind instituirea taxei pentru eliberarea autorizației de înființare și funcționare a magazinelor "duty - free" și "duty-free diplomatic".
-
77. 09.09.1998 RAPORT asupra PL nr. 201/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la București la 20 ianuarie 1998.
-
78. 09.09.1998 AVIZ asupra PL nr. 230/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România si Banca Internațională pentru Reconstrucție și dezvoltare (Proiect suport pentru reforma și privatizarea telecomunicațiilor), încheiat la Washington la 29 mai 1998.
-
79. 09.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.1998
-
80. 03.09.1998 AVIZ asupra PL nr. 80/1998
Propunere legislativă de modificare a unor prevederi ale Legii nr.118/1996 după modificările și completările aduse acesteia de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.20/1997,aprobată prin Legea nr.164/1997.
-
81. 03.09.1998 AVIZ asupra PL nr. 194/1998
Proiect de Lege privind restituirea sumelor reținute cu titlu de garanție de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului si construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog și compensarea cu aceste sume a obligațiilor de plata către bugetul de stat ale societăților comerciale furnizoare.
-
82. 02.09.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.1998
-
83. 02.09.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.1998
-
84. 27.08.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.1998, 27.08.1998
-
85. 27.08.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.1998, 27.08.1998
-
86. 03.07.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.07.1998, 03.07.1998
-
87. 01.07.1998 AVIZ asupra PL nr. 11/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea.
-
88. 01.07.1998 AVIZ asupra PL nr. 121/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea.
-
89. 01.07.1998 AVIZ asupra PL nr. 179/1998
Proiect de Lege privind regimul zonelor defavorizate.
-
90. 01.07.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.1998
-
91. 27.06.1998 RAPORT asupra PL nr. 130/1998
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea dispozițiilor articolului 29 din Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie.
-
92. 24.06.1998 RAPORT asupra PL nr. 150/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerțul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997.
-
93. 24.06.1998 RAPORT asupra PL nr. 160/1998
Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului adițional nr.6 la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Varșovia la 19 decembrie 1997.
-
94. 24.06.1998 RAPORT asupra PL nr. 161/1998
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997.
-
95. 24.06.1998 RAPORT asupra PL nr. 167/1998
Proiect de Lege pentru modificarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorului.
-
96. 24.06.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.1998
-
97. 18.06.1998 AVIZ asupra PL nr. 137/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională de Telecomunicații - ROMTELECOM S.A., semnat la Luxembourg și la București la 12, și respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent tranșei a II-a, privind finanțarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicațiilor.
-
98. 17.06.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.06.1998
-
99. 17.06.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.06.1998
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 26 februarie 2024, 23:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro