Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2024
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2024

înregistrări găsite: 80
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 10.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 107/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene
-
2. 10.04.2024 asupra PL nr. 576/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
3. 10.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 63/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.123/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
-
4. 09.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 700/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009
Economică
Industrii
Juridică
5. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 518/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor
Muncă
6. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 524/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2023 pentru efectuarea plății anuale, în baza Acordului privind achiziția publică în comun pentru preluarea RINA, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate contractantă, din bugetul propriu, pentru instituțiile naționale beneficiare
Muncă
7. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 527/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2023 pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi
Muncă
8. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 66/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare
Muncă
9. 08.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2024
-
10. 03.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 646/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2023 pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind utilizarea contribuției de solidaritate instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie
Industrii
Muncă
11. 03.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 64/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2023 pentru completarea art.13 din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, precum și a art.12 din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Agricultură
12. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 170/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
-
13. 02.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 641/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
Muncă
14. 02.04.2024 asupra PL nr. 66/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare
-
15. 02.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 142/2024
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1.060/2009 și (UE) nr.648/2012
-
16. 02.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2024
-
17. 27.03.2024 asupra PL nr. 731/2023
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în vederea implementării programului Primul Monument Restaurat
-
18. 26.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 18/2022
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe
Economică
Industrii
Juridică
19. 26.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 191/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
20. 25.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 7/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităților tehnice necesare funcționării sistemului informatic al Ministerului Finanțelor
Tehnologia informației
21. 25.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 31/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027
Tehnologia informației
22. 21.03.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2024
-
23. 20.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 186/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal
-
24. 20.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 647/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2023 privind unele măsuri bugetare
-
25. 20.03.2024 asupra PL nr. 28/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2023 privind înființarea, dezvoltarea și administrarea unui hub financiar la nivelul Ministerului Finanțelor
-
26. 20.03.2024 asupra PL nr. 34/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare
-
27. 20.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 43/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, precum și pentru modificarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
28. 20.03.2024 asupra PL nr. 58/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.118/2023 pentru completarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României
-
29. 20.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 62/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen
Industrii
30. 20.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 80/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
31. 20.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 116/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
-
32. 13.03.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2024
-
33. 12.03.2024 asupra PL nr. 72/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST
-
34. 12.03.2024 asupra PL nr. 646/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2023 pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind utilizarea contribuției de solidaritate instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie
-
35. 12.03.2024 asupra PL nr. 62/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen
-
36. 11.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 60/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.120/2023 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuții financiare elvețiene nerambursabile acordată României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
-
37. 11.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 85/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2024 privind aprobarea plății sumelor restante provenite din cotizații anuale către organizații internaționale din domeniul transportului naval
-
38. 11.03.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2024
-
39. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 89/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2024 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale
-
40. 05.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 603/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
-
41. 05.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 636/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
42. 05.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 71/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
43. 05.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 82/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2024 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
-
44. 29.02.2024 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 592/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative
-
45. 29.02.2024 asupra PL nr. 93/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
46. 29.02.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2024
-
47. 28.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 728/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020
-
48. 28.02.2024 asupra PL nr. 524/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2023 pentru efectuarea plății anuale, în baza Acordului privind achiziția publică în comun pentru preluarea RINA, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate contractantă, din bugetul propriu, pentru instituțiile naționale beneficiare
-
49. 28.02.2024 asupra PL nr. 641/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
50. 28.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 795/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
51. 27.02.2024 asupra PL nr. 821/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002, precum și pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea
-
52. 26.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 709/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei
Economică
Industrii
Mediu
53. 26.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 626/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
Industrii
Muncă
54. 26.02.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.02.2024
-
55. 22.02.2024 asupra PL nr. 503/2021
Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri pentru pagube cauzate de epizootia de gripă aviară
-
56. 22.02.2024 asupra PL nr. 7/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităților tehnice necesare funcționării sistemului informatic al Ministerului Finanțelor
-
57. 21.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 624/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică
-
58. 21.02.2024 asupra PL nr. 521/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
-
59. 21.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 813/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Administrație
60. 20.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 384/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții
Administrație
61. 20.02.2024 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 411/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
Administrație
62. 15.02.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.02.2024
-
63. 13.02.2024 asupra PL nr. 506/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
-
64. - 13.02.2024 asupra PL nr. 506/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
-
65. 13.02.2024 asupra PL nr. 518/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor
-
66. 13.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 105/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.189/2022 privind modificarea art.VIII alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
-
67. 13.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 526/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții
Industrii
Turism
68. 13.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 584/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.54 alin.(91) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Administrație
69. 13.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 644/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
Tehnologia informației
70. 13.02.2024 asupra PL nr. 644/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
71. 08.02.2024 asupra PL nr. 626/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
72. 08.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 750/2023
Proiect de Lege pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ) și pentru aprobarea plății cotizației anuale la acesta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
73. 08.02.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.02.2024
-
74. 07.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 649/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Mediu
75. 07.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 815/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
76. 07.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 1/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A3 România-Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 noiembrie 2023 și la Luxemburg la 20 noiembrie 2023
-
77. 06.02.2024 asupra PL nr. 399/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
78. 06.02.2024 asupra PL nr. 584/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.54 alin.(91) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
-
79. 06.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 744/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
-
80. 06.02.2024 asupra PL nr. 783/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 15 aprilie 2024, 5:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro