Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2023
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..199 | 200..294      >>

înregistrări găsite: 294
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 715/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației
Învățământ
2. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 19.12.2023
-
3. 20.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 639/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2023 pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Industrii
Administrație
4. 20.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
5. 20.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 802/2023
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024
-
6. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 202/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2021 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia” - S.A.
Economică
7. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 755/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
Economică
8. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 756/2023
Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni
Economică
9. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 774/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
Industrii
10. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 804/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024
-
11. 19.12.2023 asupra PL nr. 805/2023
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
12. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 805/2023
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
13. 19.12.2023 AVIZUL COMUN cu privire la audierea candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de membri ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. Economică
14. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 14/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
Tehnologia informației
15. 18.12.2023 asupra PL nr. 274/2023
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(10) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
16. 18.12.2023 asupra PL nr. 363/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2023 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei
-
17. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 723/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.95 din Ordonanța de urgență nr.50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori și a art.135 alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Juridică
18. 13.12.2023 asupra PL nr. 189/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare" Societății Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
-
19. 13.12.2023 asupra PL nr. 556/2023
Proiect de Lege privind unele măsuri ca urmare a Deciziei Curții Constituționale a României nr.16/2023
-
20. 13.12.2023 asupra PL nr. 715/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației
-
21. 13.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 725/2023
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.43 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
22. 13.12.2023 asupra PL nr. 729/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile și pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației
-
23. 13.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 748/2023
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
-
24. 13.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.12.2023
-
25. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 205/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
Industrii
Muncă
26. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 247/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
Administrație
27. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 562/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
Economică
Industrii
Administrație
28. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 653/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Administrație
29. 12.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2023
-
30. 11.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 426/2023
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.110/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
31. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 405/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
32. 05.12.2023 Raportului anual privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2021. Industrii
33. 05.12.2023 Raportului anual privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2022. Industrii
34. 04.12.2023 Raportul asupra proiectului de Hot?râre privind Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2024 -
35. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.11.2023
-
36. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 564/2019
Proiect de Lege privind anularea unor contribuții și obligații fiscale
-
37. 29.11.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 148/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
Industrii
38. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 162/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
39. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 437/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
Industrii
Administrație
40. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 501/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile
Învățământ
41. 28.11.2023 asupra PL nr. 561/2022
Proiect de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic
-
42. 28.11.2023 asupra PL nr. 526/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții
-
43. 28.11.2023 asupra PL nr. 639/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2023 pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
44. 28.11.2023 asupra PL nr. 653/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
45. 28.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 689/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Muncă
46. 28.11.2023 asupra PL nr. 689/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
47. 23.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2023
-
48. 23.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2023, 21.11.2023
-
49. 22.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 497/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.127/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK- S.A.
-
50. 22.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 674/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ”Valea Jiului” - S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan
Economică
Industrii
51. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 118/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Industrii
Juridică
Transport
52. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 146/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020
Economică
Turism
53. 20.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 727/2023
Proiect de Lege privind sistemul public de pensii
-
54. 15.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 693/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023
-
55. 15.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 694/2023
Proiect de Lege pentru acceptarea de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
-
56. 15.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2023
-
57. 14.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 192/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr.765/2008 și (UE) nr.305/2011 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
58. 14.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 279/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2023 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
59. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 449/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România
Drepturile omului
60. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 579/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2023 privind unele măsuri bugetare
-
61. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 627/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
62. 14.11.2023 asupra PL nr. 649/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
63. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 673/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum și unele măsuri pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene
-
64. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 714/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul de Contribuție în temeiul art.7 din Regulamentul (UE) nr.2022/2463 al Parlamentului European și al Consiliului
-
65. 09.11.2023 asupra PL nr. 247/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
-
66. 09.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 417/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ
Industrii
Administrație
67. 09.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 445/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art. 8 din Legea nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
68. 08.11.2023 asupra PL nr. 449/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România
-
69. 08.11.2023 asupra PL nr. 501/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile
-
70. 06.11.2023 asupra PL nr. 405/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
71. 02.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2023
-
72. 01.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 104/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
73. 01.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 670/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la convenție, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022
-
74. 31.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 123/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
75. 31.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 319/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
Tehnologia informației
76. 30.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2023
-
77. 25.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 142/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
Învățământ
78. 24.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 603/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
-
79. 24.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 510/2023
Proiect de Lege privind completarea art.7 din Legea contabilității nr.82/1991
-
80. 23.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 255/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
Administrație
81. 23.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 412/2022
Propunere legislativă "Solidaritate cu Ucraina pentru interzicerea importului și achizițiilor intracomunitare de petrol, gaze naturale, cărbune și combustibil nuclear provenind din Federația Rusă pe durata agresiunii neprovocate împotriva Ucrainei"
Economică
Industrii
82. 23.10.2023 asupra PL nr. 415/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
83. 23.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 604/2023
Proiect de Lege privind sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române
Drepturile omului
84. 20.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 559/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
Cultură
85. 19.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 17.10.2023
-
86. 18.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 103/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul național de redresare și reziliență în domeniul investițiilor publice și analizelor de cheltuieli
Economică
87. 18.10.2023 asupra PL nr. 559/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
-
88. 17.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 38/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
89. 17.10.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 330/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
90. 17.10.2023 asupra PL nr. 437/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
91. 17.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 489/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Industrii
Mediu
92. 17.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 547/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023
-
93. 16.10.2023 asupra PL nr. 244/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Muncă
Constitutionalitate
94. - 16.10.2023 asupra PL nr. 244/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Muncă
Constitutionalitate
95. 12.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2023
-
96. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 503/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
Economică
97. 10.10.2023 asupra PL nr. 400/2021
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
Constitutionalitate
98. 10.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 687/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Învățământ
99. 10.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 490/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale
Sănătate

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 1 martie 2024, 18:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro