Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2018
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..301      >>

înregistrări găsite: 301
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 474/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
Economică
2. 20.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 741/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
3. 19.12.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
4. 19.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 546/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
5. 19.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 735/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
-
6. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 740/2018
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul
-
7. 18.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 84/2018
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
Juridică
8. 18.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 85/2018
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Juridică
9. 18.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 164/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Economică
Juridică
10. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 608/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
11. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 634/2018
Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România
-
12. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 641/2018
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
-
13. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 650/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
14. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 664/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
15. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 694/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
16. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 726/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
17. 17.12.2018 AVIZUL COMUN asupra audierii candidatilor pentru ocuparea functiei de membru neexecutiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. Economică
18. 13.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
19. 13.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 433/2018
Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
Economică
20. 13.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 517/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
-
21. 13.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 545/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
Juridică
22. 13.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 582/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
23. 13.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 731/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018
-
24. 13.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2018, 12.12.2018, 13.12.2018
-
25. 13.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2018, 05.12.2018, 06.12.2018
-
26. 11.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 691/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Mediu
27. 11.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 708/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
28. 11.12.2018 Raportul asupra proiectului de Hotarare privind Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2019 -
29. 10.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 675/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale
Administrație
30. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 527/2018
Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar
Învățământ
31. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 528/2018
Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
Învățământ
32. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 580/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a
-
33. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 600/2018
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
34. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 605/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
35. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 639/2018
Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligații
Agricultură
36. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 643/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
37. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 645/2018
Proiect de Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
38. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 646/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
39. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 663/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
40. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 674/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
41. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 683/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
42. 05.12.2018 AVIZUL COMUN asupra audierii candidatilor pentru ocuparea functiei de vicepresedinte–membru executiv–sectorul instrumentelor si investitiilor financiare al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara Economică
43. 04.12.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 584/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
Agricultură
44. 03.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 145/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii
Agricultură
45. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 575/2009
Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport
Juridică
46. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 224/2018
Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării
-
47. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 456/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
Administrație
48. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 584/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
Agricultură
49. 29.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2018, 29.11.2018
-
50. 28.11.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 172/2014
Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice
Învățământ
51. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 91/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
52. 28.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 422/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
53. 27.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 494/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
54. 27.11.2018 PROIECT DE OPINIE privind propunerea de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finantarea masurilor bugetare imediate in scopul de a aborda provocarile actuale in materie de migratie, fluxuri de refugiati si amenintari la adresa securitatii COM (2018) 708 -
55. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 289/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
56. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 583/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
57. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 585/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
-
58. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 588/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
-
59. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 589/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
60. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 592/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative
-
61. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 604/2018
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
62. 23.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2018, 21.11.2018, 22.11.2018
-
63. 22.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 558/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
-
64. 22.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 578/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
65. 22.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 587/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
66. 22.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 613/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
-
67. 22.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 648/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
68. 22.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 651/2018
Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
69. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 487/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
70. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 489/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adopției nr.273/2004
-
71. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 496/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
-
72. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 537/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
73. 16.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2018, 15.11.2018
-
74. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 418/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
Industrii
75. 13.11.2018 Avizul comun cu privire la audierea candidatilor pentru ocuparea functiilor de membri ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara Economică
76. 06.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 132/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
Cultură
77. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 345/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Juridică
78. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 59/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Juridică
79. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 99/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Sănătate
80. 01.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 9/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.7 și modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
81. 01.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 299/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
82. 01.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 543/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementulu riscului de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018
-
83. 01.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2018, 31.10.2018, 01.11.2018
-
84. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 452/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
85. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 454/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
-
86. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 504/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
87. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 505/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
-
88. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 515/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
89. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 518/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
-
90. 29.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2018, 23.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018
-
91. 29.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2018, 17.10.2018, 18.10.2018
-
92. 24.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Industrii
Administrație
93. 22.10.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 483/2018
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
94. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 828/2015
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
-
95. 11.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.10.2018, 03.10.2018, 04.10.2018
-
96. 11.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018
-
97. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 103/2015
Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din învățământ
-
98. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 348/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
99. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 272/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 martie 2024, 19:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro