Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2012
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2012

1..99 | 100..199 | 200..258      >>

înregistrări găsite: 258
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2012 RAPORT asupra PL nr. 384/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
Juridică
2. 28.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 429/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
-
3. 28.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 430/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
-
4. 28.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 445/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
-
5. 28.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 446/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
-
6. 01.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 347/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Sănătate
7. - 01.11.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2012
-
8. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 311/2012
Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Muncă
9. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 422/2012
Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Drepturile omului
10. 31.10.2012 Raport comun asupra Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2011 Muncă
11. 31.10.2012 Raport comun asupra Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2010 Muncă
12. 30.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 272/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul național de dezvoltare a infrastructurii
Industrii
Administrație
13. 25.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 580/2010
Propunere legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii
-
14. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 141/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
-
15. 25.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 182/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
16. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 324/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-
17. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 377/2012
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
-
18. 25.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 379/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS-S.A.Iași
-
19. 25.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 382/2012
Propunere legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii
-
20. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 383/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-
21. 25.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 385/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
-
22. 25.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 388/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 , pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
-
23. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 396/2012
Propunere legislativă privind completarea articolului 2, alineatul (1) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N., aprobată prin Legea nr.20/2011, cu modificările și completările ulterioare
-
24. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 402/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, în vederea introducerii sistemului de TVA la încasare
-
25. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 403/2012
Propunere legislativă privind modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
26. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 421/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
-
27. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 423/2012
Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum și a majorărilor de întîrziere aferente
-
28. 25.10.2012 Raportul asupra pietei de asigurari si a activitatii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in anul 2011 -
29. 25.10.2012 Raportul Bancii Nationale a Romaniei pe anul 2011. -
30. 25.10.2012 Raportul Bancii Nationale a Romaniei pe anul 2010. -
31. 25.10.2012 Raportul asupra pietei de asigurari si a activitatii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in anul 2010. -
32. 24.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 524/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2010
-
33. 24.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 525/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 și a contului general de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010
-
34. 24.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 376/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2012 privind prorogarea teremenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
35. 24.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 380/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și transferul Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad și acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
36. 24.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 408/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011-Legea Educației Naționale
-
37. 24.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 411/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
-
38. 24.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 413/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
39. 24.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 418/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
40. 22.10.2012 Raportul comun cu privire la audierea candidatului pentru numirea unui membru în cadrul Consiliului Comisiei pentru Supravegherea Asigurarilor -
41. 17.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 325/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2012 pentru suspendarea dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
-
42. 17.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 335/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
43. 17.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 366/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
-
44. 17.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 368/2012
Propunere legislativă pentru completarea art.29618 din Codul Fiscal al României
-
45. 17.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 369/2012
Propunere legislativă privind modificarea art.2964 și art.2965 din Codul Fiscal
-
46. 17.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 371/2012
Propunere legislativă pentru completarea art.253 și 267 din Codul Fiscal al României
-
47. 17.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 407/2012
Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a celui de-al doilea memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012
-
48. 17.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2012
-
49. 16.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 676/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
50. 16.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 676/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
51. 16.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 387/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
52. 16.10.2012 Raportul comun cu privire la revocarea din functie a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor -
53. 15.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2012
-
54. 11.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 564/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului "Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii"
Industrii
55. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 333/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
56. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 336/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic
-
57. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 337/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
58. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 343/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
59. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 346/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
60. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 348/2012
Propunere legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină
-
61. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 351/2012
Propunere legislativă privind instalarea de camere video în secțiile de votare
-
62. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 355/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
63. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 356/2012
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
64. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 357/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
65. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 358/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
66. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 359/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
67. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 360/2012
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
68. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 367/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale nr.241/2005
-
69. 10.10.2012 PROCES VERBAL privind Pachetul legislativ privind uniunea bancara -
70. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 340/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
-
71. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 345/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
-
72. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 352/2012
Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale
-
73. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 364/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 privind asistența socială, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.905 din 20 decembrie 2011
-
74. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 365/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 privind asistența socială
-
75. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 373/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
76. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 181/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
Juridică
77. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 634/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
78. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 140/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societățiilor de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a sociatăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar
-
79. 02.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 76/2011
Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
Muncă
80. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 347/2011
Proiect de Lege privind modificarea modului de calcul a impozitului pe autovehicule
Industrii
81. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 68/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
82. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 75/2012
Proiect de Lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
83. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 76/2012
Proiect de Lege privind modificarea Codului Fiscal
-
84. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 109/2012
Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Muncă
85. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 123/2012
Proiect de Lege privind completarea OUG nr.58/2010 - modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
-
86. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 243/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Industrii
87. 02.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 295/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
Muncă
88. 02.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 295/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
Muncă
89. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 308/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
90. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 313/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Muncă
91. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 374/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București , la 11 septembrie 2012
-
92. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 731/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008
Sănătate
93. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 34/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei în România, implementate de fundația Romanian Angel Appeal
Sănătate
94. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 118/2012
Proiect de Lege privind administrarea fondului de sănătate de către patronate și sindicate
Sănătate
95. 28.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 279/2012
Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Industrii
96. 27.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 575/2009
Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport
Juridică
97. 25.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 293/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice
Muncă
98. 25.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 294/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
Muncă
99. 25.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 295/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
Muncă

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 februarie 2024, 2:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro