Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2011
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2011

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..443      >>

înregistrări găsite: 443
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 255/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
-
2. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 624/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
-
3. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 635/2011
Propunere legislativă privind instituirea Premiului "Ambasadorii anului"
-
4. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 637/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
5. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 662/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
-
6. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 668/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale
-
7. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 672/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
8. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 673/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
-
9. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 674/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
-
10. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 686/2011
Propunere legislativă privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
-
11. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 694/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg, la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou, la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles, la 9 septembrie 2010
Politică externă
12. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 747/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
13. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 748/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003(Codul fiscal)
-
14. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 749/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
15. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 750/2011
Proiect de Lege privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului
-
16. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 758/2011
Lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
-
17. 20.12.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 663/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
18. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 573/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
-
19. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 644/2011
Proiect de Lege privind managementul privat al întreprinderilor publice
-
20. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 645/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009
-
21. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 648/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
22. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 657/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
-
23. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 658/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
24. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 659/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
25. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 669/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia
-
26. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 670/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
-
27. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 678/2011
Proiect de Lege privind medicina școlară
-
28. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 687/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
29. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 690/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările și completările ulterioare
-
30. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 691/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
31. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 700/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului precum și pentru modificarea unor acte normative
-
32. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 701/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
33. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 703/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
34. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 704/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
35. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 705/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
36. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 712/2011
Proiect de Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu
-
37. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 714/2011
Proiect de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă
-
38. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 715/2011
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
39. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 716/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
40. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 717/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
41. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 722/2011
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
42. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 724/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul
-
43. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 725/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
44. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 726/2011
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
45. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 727/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
46. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 751/2011
Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României
-
47. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 754/2011
Proiect de Lege privind modificarea art.3-pct.7 și pct.8, și a art.64 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței
-
48. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 768/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2011 privind desemnarea Spitalului Județean de Urgență Timișoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordate cu acest elicopter
-
49. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 769/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
50. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 770/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2011 pentru efectuarea investigațiilor tehnice privind siguranța în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim
-
51. 20.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 777/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
52. 20.12.2011 PROCES VERBAL asupra Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistentei financiare comunitare în domeniul retelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program cadru pentru inovatie și competitivitate 2007-2013 E 72 COM(2011) 659 -
53. 20.12.2011 PROCES VERBAL asupra Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistentei financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program cadru pentru inovatie și competitivitate 2007-2013 E 72 COM(2011) 659 -
54. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 646/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
55. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 647/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
-
56. 19.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 735/2011
Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară
-
57. 17.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 485/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
-
58. 17.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 486/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
-
59. 17.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 526/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare
-
60. 17.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 650/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
-
61. 17.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 651/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2011 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
-
62. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 619/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A.
Economică
63. 10.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 692/2011
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012
-
64. 10.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 693/2011
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
-
65. 07.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 387/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată
Juridică
66. 07.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 606/2011
Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale
Juridică
67. 29.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 580/2011
Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Industrii
68. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 584/2011
Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
-
69. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 625/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2011 privind controlul calității în securitatea aviației civile
-
70. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 626/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privnd constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
-
71. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 627/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
72. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 631/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
-
73. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 639/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
-
74. 28.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 605/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
75. 25.11.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 369/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
76. 24.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2011
-
77. 24.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2011
-
78. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 551/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
79. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 556/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2011 pentru modificarea art.52 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
-
80. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 579/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța", de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Compania Națională de Investiții "CNI"- S.A.
-
81. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 582/2011
Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
-
82. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 583/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
-
83. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 590/2011
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
84. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 595/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
85. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 597/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
86. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 599/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
87. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 600/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
88. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 601/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
89. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 603/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
90. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 604/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
91. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 607/2011
Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
92. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 609/2011
Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular
-
93. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 610/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordoanței de urgență nr.82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
94. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 611/2011
Propunere legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naționale
-
95. 23.11.2011 PROIECT DE OPINIE privind Noul cadru financiar multianual pentru anii 2014-2020 -
96. 23.11.2011 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor, referitoare la Abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE destinat tarilor terte -
97. 23.11.2011 PROCES VERBAL asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului(CE) nr. 1084/2006 -
98. 23.11.2011 PROCES VERBAL asupra Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune COM(2011) 625 -
99. 23.11.2011 PROCES VERBAL asupra Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole(\\\\\\\\\\\\\\\"Regulamentul privind OCP unic?\\\\\\\\\\\\\\\") COM(2011)626 -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 25 februarie 2024, 1:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro